Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Sanga

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
2 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
6 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
7 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
9 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
12 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PP]
13 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
20 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
21 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
22 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
23 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
25 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
26 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
27 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
28 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [MP]
29 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
30 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
31 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
32 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
33 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
34 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
35 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
36 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
37 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
38 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
39 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
40 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
41 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
42 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
43 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
44 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
45 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
46 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
47 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
48 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
49 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
50 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
51 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
52 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
53 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
54 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
55 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
56 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
57 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
58 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
59 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
60 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
61 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
62 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
63 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
64 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
65 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
66 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
67 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
68 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
69 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
70 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
71 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
72 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
73 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
74 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
75 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
76 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
77 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
78 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
79 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
80 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
81 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
82 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
83 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
84 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
85 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
86 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
87 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
88 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
89 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga [WP]
90 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
91 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
92 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
93 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
94 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [GP]
95 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
96 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
97 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
98 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PP]
99 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
100 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
101 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
102 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
103 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
104 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
105 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
106 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
107 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
108 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
109 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
110 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
111 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
112 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
113 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
114 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
115 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
116 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
117 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
118 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
119 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
120 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
121 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
122 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
123 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
124 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
125 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
126 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
127 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
128 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
129 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
130 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
131 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
132 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
133 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
134 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
135 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [PL]
137 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
138 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
141 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
142 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
143 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
144 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
145 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
146 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
147 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
148 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
149 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
150 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
151 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
152 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
153 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
154 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
155 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
156 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
157 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
158 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
159 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
160 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
161 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
162 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
163 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
164 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
165 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
166 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
167 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
168 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
169 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
170 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
171 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
172 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
173 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
174 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
175 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
176 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
177 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
178 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
179 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
180 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [JM]
181 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
182 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
183 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
184 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
185 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
186 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
187 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
188 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
189 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
190 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
191 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
192 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
193 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
194 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
195 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
196 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
197 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
198 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
199 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
200 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
201 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
202 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
203 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
204 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
205 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
206 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
207 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
208 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
209 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
210 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga [PL]
211 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
212 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
213 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
214 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
215 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
216 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
217 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
218 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
219 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
220 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
221 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
222 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
223 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
224 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [JM]
225 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
226 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
227 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
228 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
229 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
230 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
231 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
232 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
233 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
234 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
235 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
236 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
237 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
238 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
239 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
240 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
241 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
242 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
243 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
244 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
245 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
246 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
247 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
248 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
249 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
250 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
251 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
252 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
253 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
254 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
255 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
256 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
257 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
258 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
259 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
260 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
261 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
262 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
263 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
264 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
265 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
266 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
267 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
268 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
269 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
270 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
271 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [GP]
272 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [JM]
273 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [MW]
274 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
275 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
276 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [WWG]
277 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
278 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
279 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Ranumaya 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
280 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
281 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
282 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
283 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWW]
284 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
285 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
286 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
287 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
288 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
289 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
290 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ladrang
Top
1 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
3 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
4 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
5 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
7 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
8 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
9 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
10 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
11 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga (Mangkunegaran)
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
13 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
14 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
15 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
18 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
19 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
21 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
22 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
23 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
24 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
25 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
26 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
27 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
30 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
31 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
32 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
33 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
34 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
36 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
37 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
38 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
39 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
40 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
41 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
42 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
43 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
44 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
45 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
46 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
48 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
49 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
50 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
52 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
53 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
54 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
55 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
56 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
57 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
58 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
59 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
60 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
61 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
62 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
63 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
64 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
65 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
66 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
67 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
68 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
69 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
70 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
71 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
72 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
73 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
74 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
75 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
76 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
77 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
78 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
79 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
80 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
81 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
82 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
83 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
84 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
85 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
86 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
87 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
88 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
89 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
90 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ketawang
Top
1 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
2 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
3 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
4 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
5 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
6 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
7 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
8 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
9 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
10 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
11 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
12 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
13 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
14 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
15 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
16 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
17 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
18 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
19 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
20 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
21 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
23 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
24 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
25 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
26 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
27 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
28 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
29 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
30 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
31 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
2 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
3 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
4 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
5 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
6 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
7 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
8 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
9 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
10 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
11 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
2 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
3 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
4 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
5 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
7 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
8 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
9 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
10 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
11 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
12 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
13 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
14 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
15 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
16 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga