Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Sanga

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
2 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
6 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
7 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
9 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
16 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
18 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [MP]
20 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
21 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
23 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
24 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
25 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
26 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
27 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
28 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
29 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
30 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
31 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
32 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
33 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
35 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [MW]
36 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
37 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
38 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
39 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
40 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
41 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
42 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
43 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
44 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
45 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
46 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
47 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
48 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
49 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
50 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
51 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
52 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
53 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
54 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga [WP]
55 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
56 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
57 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
58 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
59 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
60 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
61 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
62 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
63 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
64 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
65 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
66 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
67 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
68 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
69 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
70 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
71 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
72 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
73 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
74 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
75 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
76 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
77 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
78 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
79 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
80 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
81 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
82 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
83 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
84 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
85 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
86 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
87 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
88 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
89 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
90 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
91 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
92 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
93 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
94 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
95 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
96 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
97 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
98 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
99 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
100 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
101 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
102 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
103 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
104 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
105 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
106 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
107 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
108 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
109 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
110 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
111 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
112 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
113 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
114 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
115 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
116 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
117 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
118 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
119 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
120 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
121 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
122 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
123 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
124 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
125 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
126 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
127 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
128 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
129 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
130 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
131 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
132 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
133 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
134 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
135 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
137 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
138 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
141 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
142 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
143 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
144 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
145 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
146 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
147 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
148 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
149 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
150 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
151 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
152 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
153 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
154 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
155 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
156 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
157 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
158 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
159 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
160 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
161 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
163 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
164 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
165 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
166 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
167 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
168 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
169 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
170 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
171 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
172 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga

Ladrang
Top
1 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
3 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
4 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
5 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
7 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
8 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
9 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
10 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
11 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga (Mangkunegaran)
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
13 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
14 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
15 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
18 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
19 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
21 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
22 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
23 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
24 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
25 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
26 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
27 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
30 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
31 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
32 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
33 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
34 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
36 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
37 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
38 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
39 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
40 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
41 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
42 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
43 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
44 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
45 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
46 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
48 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
49 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
50 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
51 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
52 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
53 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
54 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
55 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
56 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
57 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
58 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
59 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
60 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
61 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
62 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
63 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
64 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
65 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
66 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
67 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
68 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
69 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
70 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
71 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
72 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
73 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
74 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
75 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
76 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
77 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
78 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
79 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
80 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
81 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
82 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
83 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
84 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
85 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
86 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
87 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
88 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
89 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ketawang
Top
1 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
2 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
3 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
4 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
5 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
6 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
7 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
8 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
9 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
10 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
11 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
12 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
13 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
14 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
15 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
16 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
17 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
18 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
19 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
20 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
21 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
23 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
24 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
25 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
26 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
27 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
28 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
29 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
30 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
31 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
2 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
3 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
4 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
5 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
6 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
7 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
8 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
9 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
10 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
11 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
2 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
3 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
4 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
5 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
7 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
8 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
9 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
10 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
11 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
12 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
13 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
14 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
15 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
16 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga