Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Sanga

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
2 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran kalajengaken ketwang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
6 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
7 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
8 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
9 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
17 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PP]
18 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
20 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
21 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga kalajengaken ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
26 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
27 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
28 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
29 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
30 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
31 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
32 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
33 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
35 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
36 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
37 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [PA]
38 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
39 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
40 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
41 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
42 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
43 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
44 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
45 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
46 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
47 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
48 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
49 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
50 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
51 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
52 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
53 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron laras sléndro pathet sanga (Sekar Tunjung)
54 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Wentis Kengis laras sléndro pathet sanga (Yogya)
55 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
56 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
57 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
58 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
59 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
60 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan laras sléndro pathet sanga
61 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kaseling ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
62 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
63 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
64 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
65 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
66 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
67 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
68 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
69 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
70 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
71 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandaludira, laras sléndro pathet sanga
72 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
73 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [PA]
74 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
75 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
76 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
77 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Hascarya kalajengaken ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
78 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
79 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
80 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
81 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
82 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
83 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
84 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
85 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
86 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
87 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
88 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
89 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
90 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
91 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
92 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
93 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
94 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
95 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
96 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
97 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
98 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
99 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
100 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
101 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
102 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
103 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
104 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
105 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
106 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
107 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
108 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
109 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
110 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
111 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
112 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
113 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
114 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
115 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
116 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
117 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
118 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
119 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
120 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
121 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
122 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
123 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
124 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
125 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [GP]
126 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
127 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
128 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
129 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
130 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PP]
131 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
132 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
133 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
134 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
135 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
137 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
138 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
141 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
142 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
143 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
144 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
145 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
146 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
147 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
148 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
149 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
150 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
151 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
152 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
153 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
154 Gendhing Kenyawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
155 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
156 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
157 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
158 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
159 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
160 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
161 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
163 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
164 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
165 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
166 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
167 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
168 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
169 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
170 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
171 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
172 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
173 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
174 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ketawang Pangkur Dhudhakasmaran laras sléndro pathet sanga
175 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
176 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
177 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
178 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
179 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
180 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
181 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih terus ketawang Sinom Wenikenya, laras sléndro pathet sanga
182 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga
183 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
184 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
185 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
186 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [PL]
187 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
188 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
189 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangsang, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
190 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
191 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
192 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
193 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
194 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
195 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
196 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
197 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
198 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
199 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
200 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
201 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
202 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
203 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
204 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
205 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
206 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
207 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
208 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
209 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
210 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
211 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
212 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
213 Gendhing Madyaratri kethuk 2 kerep dhawah 4, laras sléndro pathet sanga [Yogya - kendhangan Candra]
214 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
215 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
216 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
217 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
218 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
219 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
220 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
221 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
222 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
223 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
224 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
225 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
226 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
227 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
228 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
229 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
230 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
231 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
232 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
233 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
234 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
235 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
236 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
237 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
238 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
239 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
240 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
241 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
242 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
243 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
244 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
245 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [JM]
246 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
247 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [PA]
248 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
249 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
250 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
251 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
252 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
253 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
254 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis laras sléndro pathet sanga
255 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
256 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
257 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
258 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
259 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
260 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
261 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
262 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
263 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
264 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
265 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
266 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
267 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
268 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
269 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
270 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
271 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
272 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
273 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
274 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
275 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
276 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
277 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
278 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
279 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga [PL]
280 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran dados ladrang Dhendhang Semarang, laras sléndro pathet sanga
281 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
282 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
283 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
284 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
285 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
286 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
287 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
288 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
289 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
290 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
291 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
292 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
293 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
294 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
295 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
296 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [JM]
297 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
298 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
299 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
300 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
301 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
302 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
303 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
304 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
305 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
306 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
307 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
308 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
309 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
310 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
311 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
312 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
313 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
314 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
315 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
316 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
317 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
318 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
319 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
320 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
321 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
322 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
323 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
324 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
325 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
326 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
327 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
328 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
329 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
330 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
331 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
332 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
333 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
334 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
335 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
336 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
337 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
338 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
339 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
340 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
341 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
342 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
343 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
344 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga
345 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
346 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga [PA]
347 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
348 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
349 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
350 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
351 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
352 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
353 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
354 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
355 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [GP]
356 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [JM]
357 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [MW]
358 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
359 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
360 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
361 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [WWG]
362 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
363 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalaengaken ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
364 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
365 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Ranumaya 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
366 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
367 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
368 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
369 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
370 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWW]
371 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras sléndro pathet sanga
372 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
373 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
374 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
375 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
376 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
377 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
378 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
379 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
380 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ladrang
Top
1 Ladrang Asmaradana Kenya Tinembe, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
2 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
3 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
4 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
5 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
7 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
8 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
9 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
10 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
11 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MN]
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
13 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [PA]
14 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
15 Ladrang Cao Gletak, laras sléndro pathet sanga (tayuban)
16 Ladrang Clunthang Kébar, laras sléndro pathet sanga [Yogya]
17 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
18 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
19 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
21 Ladrang Dhendhang Semarang, laras sléndro pathet sanga
22 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
23 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
24 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
25 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
26 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
27 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
29 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
30 Ladrang Génjong Goling , laras sléndro pathet sanga [Yogya]
31 Ladrang Girisa Mèngkrèng, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
32 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
33 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
34 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga [PA]
36 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
37 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
38 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
39 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
40 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
41 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
42 Ladrang Jenthik Manis, laras sléndro pathet sanga
43 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga [PA]
44 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
45 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
46 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
48 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
49 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
50 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
52 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
53 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
54 Ladrang Asmaradana Lara Asmara, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
55 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
56 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
57 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
58 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
59 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
60 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
61 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
62 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [PA]
63 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
64 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
65 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
66 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
67 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
68 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
69 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
70 Ladrang Prabu Mataram, laras sléndro pathet sanga (Ngayoja)
71 Ladrang Pudyastuti, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
72 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
73 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
74 Ladrang Randha Malam, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
75 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
76 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
77 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet sanga
78 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
79 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
80 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
81 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
82 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
83 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
84 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
85 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
86 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
87 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [MW]
88 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [PA]
89 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
90 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
91 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
92 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
93 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga [PA]
94 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
95 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
96 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
97 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MW]
98 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [PA]
99 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
100 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
101 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
102 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
103 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
104 Ladrang Surung Dhayung, laras sléndro pathet sanga
105 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
106 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
107 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga [PA]
108 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
109 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
110 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
111 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
112 Ladrang Wentis Kengis, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
113 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
114 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
115 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ketawang
Top
1 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
2 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
3 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
4 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
5 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
6 Ketawang Dhendha Santi, laras sléndro pathet sanga (kanggé beksan wirèng) [GP]
7 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
8 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
9 Ketawang Duduk Wuluh, laras sléndro pathet sanga (gendhing saking tembang)
10 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
11 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
12 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
13 Ketawang Kaduk Rena, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
14 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
15 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
16 Ketawang Kinanthi Karuna, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
17 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
18 Ketawang Kinanthi Wicaksana, laras sléndro pathet sanga
19 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
20 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
21 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
23 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
24 Ketawang Mijil Larasati, laras sléndro pathet sanga (Ngayoja)
25 Ketawang Ngéla-Éla, laras sléndro pathet sanga
26 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
27 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga [ISI Solo]
28 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
29 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
30 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
31 Ketawang Sinom Grandhel, laras sléndro pathet sanga
32 Ketawang Sinom Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
33 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
34 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
35 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
36 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
37 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
38 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
39 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
40 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
41 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga
42 Ketawang Turidasmara, laras sléndro pathet sanga

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
2 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
3 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
4 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
5 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
6 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet sanga
7 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
8 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
9 Srepegan Banyumasan, laras sléndro pathet manyura [NS]
10 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
11 Srepegan Banyumas, laras sléndro pathet sanga
12 Srepegan Banyumasan, laras sléndro pathet sanga
13 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
14 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
15 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
2 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
3 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
4 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
5 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
7 Jineman Glathik Glindhing (Singa Tirta), laras sléndro pathet sanga
8 Lancaran Glopa Glapé, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
9 Langgam Kadung Tresna, laras sléndro pathet sanga
10 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
11 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
12 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
13 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
14 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
15 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
16 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
17 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
18 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
19 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga
20 Lancaran Walang Kekek, laras sléndro pathet sanga