Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Sanga

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
2 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
6 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
7 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
8 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
9 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
10 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
11 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
12 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
14 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PP]
15 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
17 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
18 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
20 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
21 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
24 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
25 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
26 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
27 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
28 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
29 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
30 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
31 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [PA]
32 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
33 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
35 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
36 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
37 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
38 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
39 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
40 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
41 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
42 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
43 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
44 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
45 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
46 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
47 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
48 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
49 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
50 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
51 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
52 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
53 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
54 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
55 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
56 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
57 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
58 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
59 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [PA]
60 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
61 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
62 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
63 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
64 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
65 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
66 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
67 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
68 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
69 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
70 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
71 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
72 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
73 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
74 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
75 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
76 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
77 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
78 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
79 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
80 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
81 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
82 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
83 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
84 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
85 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
86 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
87 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
88 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
89 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
90 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
91 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
92 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
93 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
94 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
95 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
96 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
97 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
98 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
99 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
100 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
101 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
102 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
103 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
104 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
105 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
106 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
107 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
108 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [GP]
109 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
110 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
111 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
112 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
113 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PP]
114 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
115 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
116 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
117 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
118 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
119 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
120 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
121 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
122 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
123 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
124 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
125 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
126 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
127 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
128 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
129 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
130 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
131 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
132 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
133 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
134 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
135 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
136 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
137 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
138 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
140 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
141 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
142 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
143 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
144 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
145 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
146 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
147 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
148 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
149 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
150 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
151 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
152 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
153 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
154 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
155 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
156 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
157 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
158 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
159 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [PL]
160 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
161 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
163 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
164 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
165 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
166 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
167 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
168 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
169 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
170 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
171 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
172 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
173 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
174 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
175 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
176 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
177 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
178 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
179 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
180 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
181 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
182 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
183 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
184 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
185 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
186 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
187 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
188 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
189 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
190 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
191 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
192 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
193 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
194 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
195 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
196 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
197 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
198 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
199 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
200 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
201 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
202 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
203 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
204 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
205 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
206 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
207 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
208 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
209 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
210 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [JM]
211 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
212 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [PA]
213 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
214 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
215 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
216 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
217 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
218 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
219 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
220 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
221 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
222 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
223 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
224 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
225 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
226 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
227 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
228 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
229 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
230 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
231 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
232 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
233 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
234 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
235 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
236 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
237 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
238 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
239 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
240 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
241 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
242 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga [PL]
243 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
244 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
245 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
246 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
247 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
248 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
249 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
250 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
251 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
252 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
253 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
254 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
255 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
256 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
257 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
258 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [JM]
259 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
260 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
261 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
262 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
263 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
264 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
265 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
266 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
267 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
268 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
269 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
270 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
271 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
272 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
273 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
274 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
275 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
276 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
277 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
278 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
279 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
280 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
281 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
282 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
283 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
284 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
285 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
286 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
287 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
288 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
289 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
290 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
291 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
292 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
293 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
294 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
295 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
296 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
297 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
298 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
299 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
300 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
301 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
302 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
303 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
304 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga
305 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
306 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhongdhong, laras sléndro pathet sanga [PA]
307 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhongdhong, laras sléndro pathet sanga
308 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
309 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
310 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
311 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
312 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
313 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
314 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
315 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [GP]
316 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [JM]
317 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [MW]
318 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
319 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
320 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
321 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [WWG]
322 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
323 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
324 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Ranumaya 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
325 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
326 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
327 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
328 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
329 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWW]
330 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
331 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
332 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
333 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
334 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
335 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
336 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
337 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ladrang
Top
1 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
3 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
4 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
5 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
7 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
8 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
9 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
10 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MN]
11 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [PA]
13 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
14 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
15 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
18 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
19 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
21 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
22 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
23 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
24 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
25 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
26 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
27 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga [PA]
30 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
31 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
32 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
33 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
34 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
36 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga [PA]
37 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
38 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
39 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
40 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
41 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
42 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
43 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
44 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
45 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
46 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
48 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
49 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
50 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
52 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
53 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
54 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [PA]
55 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
56 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
57 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
58 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
59 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
60 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
61 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
62 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
63 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
64 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
65 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
66 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
67 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
68 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
69 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
70 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
71 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
72 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
73 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
74 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
75 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [MW]
76 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [PA]
77 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
78 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
79 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
80 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
81 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga [PA]
82 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
83 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
84 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
85 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MW]
86 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [PA]
87 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
88 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
89 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
90 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
91 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
92 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
93 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
94 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga [PA]
95 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
96 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
97 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
98 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
99 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
100 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
101 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ketawang
Top
1 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
2 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
3 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
4 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
5 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
6 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
7 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
8 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
9 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
10 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
11 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
12 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
13 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
14 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
15 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
16 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
17 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
18 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
19 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
20 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
21 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
23 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
24 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
25 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
26 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
27 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
28 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
29 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
30 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
31 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
2 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
3 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
4 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
5 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
6 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
7 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
8 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
9 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
10 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
11 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
2 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
3 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
4 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
5 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
7 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
8 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
9 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
10 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
11 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
12 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
13 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
14 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
15 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
16 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga