Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Sanga

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
2 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
6 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
7 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
9 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
16 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
17 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
19 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
20 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
21 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [MP]
23 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
25 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
26 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
27 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
28 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
29 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
30 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
31 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
32 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
33 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
34 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
35 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
36 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
38 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
39 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
40 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
41 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
42 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
43 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
44 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
45 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
46 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
47 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
48 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
49 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
50 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
51 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
52 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
53 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
54 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
55 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
56 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
57 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
58 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
59 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
60 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
61 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
62 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
63 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
64 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
65 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
66 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
67 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
68 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
69 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
70 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
71 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
72 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
73 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
74 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga [WP]
75 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
76 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
77 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
78 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
79 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
80 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
81 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
82 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
83 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
84 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
85 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
86 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
87 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
88 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
89 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
90 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
91 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
92 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
93 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
94 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
95 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
96 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
97 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
98 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
99 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
100 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
101 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
102 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
103 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
104 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
105 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
106 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
107 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
108 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
109 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
110 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
111 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
112 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
113 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
114 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
115 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
116 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
117 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
118 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
119 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
120 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
121 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
122 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
123 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
124 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
125 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
126 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
127 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
128 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
129 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
130 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
131 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
132 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
133 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
134 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
135 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
136 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
137 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
138 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
139 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
141 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
142 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
143 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
144 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
145 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
146 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
147 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
148 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
149 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
150 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
151 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
152 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
153 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
154 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
155 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
156 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
157 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
158 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
159 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
160 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
161 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
162 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
163 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
164 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
165 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
166 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
167 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
168 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
169 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
170 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
171 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
172 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
173 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
174 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
175 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
176 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
177 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
178 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
179 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
180 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
181 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
182 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
183 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
184 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
185 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
186 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
187 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
188 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
189 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
190 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
191 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
192 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
193 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
194 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
195 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
196 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
197 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
198 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
199 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
200 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
201 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
202 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
203 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
204 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
205 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
206 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
207 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
208 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
209 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
210 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
211 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
212 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
213 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
214 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
215 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
216 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
217 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
218 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
219 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
220 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
221 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
222 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
223 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
224 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
225 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
226 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
227 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
228 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
229 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
230 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
231 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
232 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
233 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
234 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
235 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
236 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
237 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
238 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
239 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
240 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga

Ladrang
Top
1 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
3 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
4 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
5 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
7 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
8 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
9 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
10 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
11 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga (Mangkunegaran)
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
13 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
14 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
15 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
18 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
19 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
21 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
22 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
23 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
24 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
25 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
26 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
27 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
30 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
31 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
32 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
33 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
34 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
36 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
37 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
38 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
39 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
40 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
41 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
42 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
43 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
44 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
45 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
46 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
48 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
49 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
50 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
51 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
52 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
53 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
54 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
55 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
56 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
57 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
58 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
59 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
60 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
61 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
62 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
63 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
64 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
65 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
66 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
67 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
68 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
69 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
70 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
71 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
72 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
73 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
74 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
75 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
76 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
77 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
78 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
79 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
80 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
81 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
82 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
83 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
84 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
85 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
86 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
87 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
88 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
89 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ketawang
Top
1 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
2 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
3 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
4 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
5 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
6 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
7 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
8 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
9 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
10 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
11 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
12 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
13 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
14 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
15 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
16 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
17 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
18 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
19 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
20 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
21 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
23 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
24 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
25 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
26 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
27 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
28 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
29 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
30 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
31 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
2 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
3 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
4 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
5 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
6 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
7 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
8 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
9 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
10 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
11 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
2 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
3 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
4 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
5 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
7 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
8 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
9 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
10 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
11 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
12 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
13 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
14 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
15 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
16 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga