Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Sanga

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
2 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran kalajengaken ketwang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
6 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
7 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
8 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
9 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
17 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PP]
18 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
20 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
21 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga kalajengaken ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
26 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
27 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
28 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
29 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
30 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
31 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
32 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
33 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
34 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
35 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [PA]
36 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
38 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
39 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
40 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
41 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
42 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
43 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
44 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
45 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
46 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
47 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
48 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
49 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
50 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
51 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron laras sléndro pathet sanga (Sekar Tunjung)
52 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Wentis Kengis laras sléndro pathet sanga (Yogya)
53 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
54 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
55 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
56 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
57 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
58 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan laras sléndro pathet sanga
59 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kaseling ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
60 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
61 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
62 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
63 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
64 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
65 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
66 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
67 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
68 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
69 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
70 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [PA]
71 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
72 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
73 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
74 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Hascarya kalajengaken ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
75 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
76 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
77 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
78 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
79 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
80 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
81 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
82 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
83 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
84 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
85 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
86 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
87 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
88 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
89 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
90 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
91 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
92 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
93 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
94 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
95 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
96 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
97 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
98 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
99 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
100 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
101 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
102 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
103 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
104 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
105 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
106 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
107 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
108 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
109 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
110 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
111 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
112 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
113 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
114 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
115 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
116 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
117 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
118 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
119 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
120 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
121 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
122 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [GP]
123 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
124 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
125 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
126 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
127 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PP]
128 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
129 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
130 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
131 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
132 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
133 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
134 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
135 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
137 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
138 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
140 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
141 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
142 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
143 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
144 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
145 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
146 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
147 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
148 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
149 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
150 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
151 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
152 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
153 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
154 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
155 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
156 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
157 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
158 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
159 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
160 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
161 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
162 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
163 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
164 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
165 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
166 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ketawang Pangkur Dhudhakasmaran laras sléndro pathet sanga
167 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
168 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
169 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
170 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
171 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
172 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
173 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
174 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
175 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
176 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [PL]
177 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
178 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
179 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
180 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
181 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
182 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
183 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
184 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
185 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
186 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
187 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
188 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
189 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
190 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
191 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
192 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
193 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
194 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
195 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
196 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
197 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
198 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
199 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
200 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
201 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
202 Gendhing Madyaratri kethuk 2 kerep dhawah 4, laras sléndro pathet sanga [Yogya - kendhangan Candra]
203 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
204 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
205 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
206 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
207 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
208 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
209 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
210 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
211 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
212 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
213 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
214 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
215 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
216 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
217 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
218 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
219 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
220 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
221 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
222 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
223 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
224 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
225 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
226 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
227 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
228 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
229 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
230 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
231 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
232 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [JM]
233 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
234 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [PA]
235 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
236 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
237 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
238 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
239 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
240 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
241 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis laras sléndro pathet sanga
242 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
243 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
244 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
245 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
246 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
247 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
248 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
249 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
250 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
251 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
252 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
253 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
254 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
255 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
256 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
257 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
258 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
259 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
260 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
261 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
262 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
263 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
264 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
265 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
266 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga [PL]
267 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
268 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
269 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
270 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
271 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
272 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
273 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
274 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
275 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
276 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
277 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
278 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
279 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
280 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
281 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
282 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [JM]
283 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
284 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
285 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
286 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
287 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
288 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
289 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
290 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
291 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
292 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
293 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
294 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
295 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
296 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
297 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
298 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
299 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
300 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
301 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
302 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
303 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
304 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
305 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
306 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
307 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
308 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
309 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
310 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
311 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
312 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
313 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
314 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
315 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
316 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
317 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
318 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
319 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
320 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
321 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
322 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
323 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
324 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
325 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
326 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
327 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
328 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
329 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga
330 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
331 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga [PA]
332 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
333 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
334 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
335 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
336 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
337 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
338 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
339 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
340 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [GP]
341 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [JM]
342 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [MW]
343 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
344 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
345 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
346 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [WWG]
347 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
348 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
349 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Ranumaya 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
350 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
351 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
352 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
353 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
354 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWW]
355 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras sléndro pathet sanga
356 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
357 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
358 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
359 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
360 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
361 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
362 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
363 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
364 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ladrang
Top
1 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
3 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
4 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
5 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
7 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
8 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
9 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
10 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MN]
11 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [PA]
13 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
14 Ladrang Clunthang Kébar, laras sléndro pathet sanga [Yogya]
15 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
18 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
19 Ladrang Dhendhang Semarang, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
21 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
22 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
23 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
24 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
25 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
26 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
27 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Génjong Goling , laras sléndro pathet sanga [Yogya]
29 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
30 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
31 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
32 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga [PA]
33 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
34 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
36 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
37 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
38 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
39 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga [PA]
40 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
41 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
42 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
43 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
44 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
45 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
46 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
48 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
49 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
50 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
52 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
53 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
54 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
55 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
56 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
57 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [PA]
58 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
59 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
60 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
61 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
62 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
63 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
64 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
65 Ladrang Prabu Mataram, laras sléndro pathet sanga (Ngayoja)
66 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
67 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
68 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
69 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
70 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
71 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
72 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
73 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
74 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
75 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
76 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
77 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
78 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
79 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [MW]
80 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [PA]
81 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
82 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
83 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
84 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
85 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga [PA]
86 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
87 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
88 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
89 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MW]
90 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [PA]
91 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
92 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
93 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
94 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
95 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
96 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
97 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
98 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga [PA]
99 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
100 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
101 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
102 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
103 Ladrang Wentis Kengis, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
104 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
105 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
106 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga

Ketawang
Top
1 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
2 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
3 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
4 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
5 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
6 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
7 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
8 Ketawang Duduk Wuluh, laras sléndro pathet sanga (gendhing saking tembang)
9 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
10 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
11 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
12 Ketawang Kaduk Rena, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
13 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
14 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
15 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
16 Ketawang Kinanthi Wicaksana, laras sléndro pathet sanga
17 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
18 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
19 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
20 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
21 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang Ngéla-Éla, laras sléndro pathet sanga
23 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
24 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
25 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
26 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
27 Ketawang Sinom Grandhel, laras sléndro pathet sanga
28 Ketawang Sinom Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
29 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
30 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
31 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
32 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
33 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
34 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
35 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
36 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
37 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga
38 Ketawang Turidasmara, laras sléndro pathet sanga

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
2 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
3 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
4 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
5 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
6 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
7 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
8 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
9 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
10 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
11 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
2 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
3 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
4 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
5 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
7 Lancaran Glopa Glapé, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
8 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
9 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
10 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
11 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
12 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
13 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
14 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
15 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
16 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
17 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga
18 Lancaran Walang Kekek, laras sléndro pathet sanga