Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Jawa Alphabetical Listing

A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y

A
Top
1 Ketawang Adilaga, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Gendhing Adiraga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kawuri terus ketawang Sri Nata, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
3 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
4 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
5 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura
6 Ketawang Agung, laras pélog pathet nem
7 Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
9 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
10 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [JM]
11 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
12 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
14 Ladrang Andhé-andhé Lumut, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
15 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring kalajengaken ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
17 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Anggara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 23 Jan 2007)
19 Ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (gecul)
20 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten)
21 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
22 Langgam Anteping Sih, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Apa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
24 Ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
25 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [MW]
26 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
27 Lancaran bubaran Arum-Arum, laras pélog pathet barang
28 Ladrang Asih, laras pélog pathet barang
29 Ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
30 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet barang
31 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
32 Ketawang Asmaradana Mangunsih, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawitan)
33 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [MW]
34 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
36 Langgam Atiku Lega, laras pélog pathet nem
37 Ayak-Ayakan Manyura, laras sléndro pathet manyura
38 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
39 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
40 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
41 Ayak-Ayakan Apa Beneré, laras sléndro pathet manyura
42 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
43 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
44 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
45 Ayak-Ayakan Kaloran, laras sLéndro pathet manyura
46 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
47 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
48 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
49 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras pélog pathet barang
50 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras sléndro pathet manyura
51 Ayak-Ayakan Sesanti, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit)
52 Ayak-Ayakan Sesanti, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit)
53 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
54 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
55 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
56 Ayak-Ayakan Umbuldonga, laras sléndro pathet manyura
57 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem

B
Top
1 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
2 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
3 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
4 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
5 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
6 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
7 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
8 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
9 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
10 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
11 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
12 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
13 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet nem
14 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
16 Langgam Babon Angrem, laras pélog pathet nem
17 Gendhing Bahita (Wimana) kethuk 2 kerep minggah ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
18 Ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
19 Ladrang Balabak, laras pélog pathet lima
20 Langgam Balèn, laras pélog pathet barang
21 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
22 Ladrang Balok, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
24 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
25 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
26 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
27 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang, laras pélog pathet barang [JM]
28 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
29 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
30 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
31 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem
32 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang
33 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
34 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
35 Ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
36 Lancaran Barang, laras pélog pathet barang
37 Gendhing Barang Kinasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Barang Kekasih, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Barang Miring, laras pélog pathet barang
39 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala) [MW}
40 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala)
41 Gendhing Baswara kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Téja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 1 Jan 2010)
42 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
43 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
44 Ladrang Bayangkaré, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
45 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
46 Ladrang Bedhati, laras pélog pathet nem
47 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
48 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
49 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
50 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
51 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis)
52 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [JM]
53 Lancaran Bèndrong kalajengaken ladrang Pucung Rubuh, laras pélog pathet nem
54 Lancaran Bèndrongan, laras sléndro pathet manyura
55 Gendhing Bènèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
56 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
57 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
58 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
59 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang
60 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [JM]
61 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [MW]
62 Gendhing Binabar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Laras, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 25 Dec 2009)
63 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
64 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
65 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
66 Ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura (Mloyosudiran - Sutija)
67 Ladrang Biwadha Praja, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
68 Ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
69 Gendhing Bluluk Ceblok kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
70 Ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
71 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
72 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
73 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
74 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem
75 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
76 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem
77 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
78 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
79 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
80 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang
81 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
82 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (mawi Kébar Mataraman)
83 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
84 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
85 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WG]
86 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
87 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
88 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
89 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
90 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
91 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang
92 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
93 Ketawang Branta Mentul mawi andhegan Aduh Yayi, laras sléndro pathet manyura
94 Ketawang Branta Mentul, laras pélog pathet barang
95 Gendhing Branta Mentul kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (pothok)
96 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
97 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
98 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
99 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
100 Lancaran Bribil, laras sléndro pathet manyura
101 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet manyura
102 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
103 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
104 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
105 Gendhing Bukaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima

C
Top
1 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
2 Ladrang Cacatingrat, laras pélog pathet barang
3 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
4 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
7 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga (Mangkunegaran)
8 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
9 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kadhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
10 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
11 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
12 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima
13 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
14 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
15 Lancaran bubaran Cantaka, laras pélog pathet barang
16 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
17 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura
18 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
19 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
20 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
22 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
24 Langgam Cèngkir Wungu, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
25 Ladrang Cikar Bobrok, laras sléndro pathet manyura
26 Lancaran Cilolo, laras pélog pathet barang
27 Ladrang Cina Nagih, laras pélog pathet barang
28 Gendhing Cindhé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
29 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
30 Gendhing Ciptamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
31 Gendhing Ciptawedhar kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
32 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
33 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura

D
Top
1 Langgam Dadi Ati, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Damar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2006)
4 Gendhing Damar Kanginan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
6 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
7 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
8 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
9 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
12 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [MP]
14 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Dayinta kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Dayinta Linuhur kalajengaken ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem (Wiropradanggan)
17 Ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
18 Gendhing Dhadhap Mantep kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
19 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
20 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
21 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima (Purwapangrawit) [MW]
22 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
23 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
24 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
25 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
26 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
27 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
28 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
29 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
30 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
31 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
32 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
33 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
34 Ladrang Dhempel, laras pélog pathet nem
35 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
36 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura
37 Gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
38 Ketawang Dhempo, laras pélog pathet barang
39 Ladrang Dhempo, laras pélog pathet barang
40 Ladrang Dhempo, laras sléndro pathet manyura
41 Ladrang Dhèncong, laras pélog pathet nem
42 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
43 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem
44 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
45 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
46 Ladrang Dhèndhang, laras pélog pathet nem
47 Ketawang Dhendhasanti, laras pélog pathet barang
48 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
49 Gendhing bonang Dhenggung Banten kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
50 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [MW]
51 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WW]
52 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [WG]
53 Gendhing bonang Dhenggung Medharsih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Bp. R.Ng. Wirowijogo IV Walidi)
54 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
55 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
56 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa [K.R.T. Warsodiningrat] 1932)
57 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WW]
58 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
59 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
60 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
61 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
62 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima
63 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
64 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
65 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
66 Ladrang Dhudha Kondhang, laras pélog pathet lima
67 Ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
68 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
69 Ladrang Dirgahayu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
70 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
71 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem
72 Gendhing Driyasmara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
73 Jineman Duduk Wuluh, laras pélog pathet barang (Ciptosuwarso)
74 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
75 Ladrang Dupara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
76 Ladrang Dupara, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
77 Ketawang Durma, laras pélog pathet barang
78 Ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem

E
Top
1 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
3 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4, laras pélog pathet nem
4 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
6 Ketawang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan 1930)
7 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
8 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
9 Ketawang gendhing Ela-Ela Temantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
10 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
11 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet barang
12 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura
13 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
14 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura
15 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Éling-Éling Suralaya, laras sléndro pathet manyura
18 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
20 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
21 Ladrang Énggar-Énggar, laras pélog pathet barang
22 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
23 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
24 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
25 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
26 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
27 Ladrang Es Lilin, laras pélog pathet barang

G
Top
1 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Gagak Setra, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrangan, laras pélog pathet barang
4 Ladrang Gagapan Tegal, laras pélog pathet barang
5 Langgam Gagat Ènjang, laras pélog pathet nem
6 Lagu dolanan Gajah-Gajah, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
7 Ladrang Gajah Meta, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
9 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem
19 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
20 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura
21 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura [MW]
22 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [MW]
23 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
24 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
25 Ketawang Ganda Mastuti, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Gandaria, laras pélog pathet nem
27 Gendhing Gandes kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
28 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
29 Gendhing Gandrung Asmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
30 Ladrang Gandrung Binangun, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
31 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
32 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
33 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
34 Ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
35 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
36 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
37 Ladrang Ganggong Tirta, laras pélog pathet nem
38 Ladrang Gangsaran, laras pélog pathet nem
39 Ketawang Ganjur, laras sléndro pathet manyura
40 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
41 Gendhing Garmenda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
42 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
43 Ladrang Gègèr Sekutha, laras sléndro pathet manyura
44 Ladrang Gègèr Soré, laras pélog pathet nem
45 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
46 Ladrang Gégot, laras pélog pathet nem
47 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
48 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
49 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
50 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
51 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura
52 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura [MW]
54 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [MW]
55 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
56 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
57 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
58 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro)
59 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
60 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
61 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
62 Ladrang Gendruwa Momong, laras pélog pathet nem
63 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
64 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
65 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
66 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
67 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
68 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
69 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
70 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
71 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
72 Ladrang Gethuk Lindri, laras pélog pathet barang
73 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
74 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Pocung, laras sléndro pathet manyura
75 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
76 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
77 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
78 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
79 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
80 Ladrang Glendhèh, laras pélog pathet lima
81 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
82 Lancaran Glendheng, laras pélog pathet barang
83 Ladrang Gléwang Semarang, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
84 Ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
85 Ladrang Gléyor (Orang-Aring), laras pélog pathet nem
86 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
87 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras pélog pathet nem
88 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
89 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
90 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
91 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
92 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
93 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
94 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
95 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
96 Ladrang Godhong Nangka, laras pélog pathet nem
97 Gendhing inggah Golèk Lambangsari kethuk 8 , laras pélog pathet barang
98 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
99 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
100 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
101 Ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
102 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
103 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
104 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MN]
105 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima
106 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
107 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
108 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
109 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
110 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
111 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
112 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
113 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
114 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura [MW]
115 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
116 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
117 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
118 Gendhing Gonjing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
119 Ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
120 Gendhing Gonjit (Génjong) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
121 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
122 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
123 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
124 Ladrang Grompol, laras pélog pathet barang (Gendhing bonang)
125 Ladrang Grompol, laras pélog pathet nem
126 Ladrang Grompol Thèk, laras pélog pathet nem
127 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
128 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
129 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet manyura
130 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
131 Ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
132 Lancaran Gugur Gunung, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
133 Lancaran Gula Klapa, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
134 Gendhing Gumelar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
135 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
136 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
137 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
138 Gendhing Guntur Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
139 Ladrang Gunung Kembar, laras pélog pathet lima
140 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras pélog pathet nem
141 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras sléndro pathet manyura
142 Ladrang Gupuh, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
143 Ketawang Gurisa, laras pélog pathet lima

H
Top
1 Gendhing Hamong Raras kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataram, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
3 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Hanjali kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
5 Gendhing Harung Ratri kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
7 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
8 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
9 Ladrang Hastama, laras pélog pathet lima
10 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
12 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
13 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
14 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
15 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
16 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)

I
Top
1 Ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
2 Ladrang Ijo-Ijo, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Ima-Ima kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
4 Ketawang Ima-Ima, laras pélog pathet nem
5 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
6 Langgam Impènku, laras pélog pathet nem
7 Ladrang Ingkok, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]

J
Top
1 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Balok, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
2 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
3 Langgam Jaka Lola, laras pélog pathet barang
4 Gendhing Jaka Pangasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Rara Kasmaran kalajengaken ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
5 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
6 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
7 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
8 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
9 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga [WP]
10 Gendhing Jaladana Madura kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
11 Gendhing Jaladara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
12 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
14 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
15 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [MW]
16 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
17 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
18 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
19 Ladrang Jalak Ijo, laras pélog pathet nem
20 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
21 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
24 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
26 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
27 Gendhing Jangkung Kuning Mataram kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Arum-Arum kethuk 4, laras pélog pathet barang
28 Gendhing Jangkung Kuning Rinengga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang [NS]
29 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
30 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
31 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WG]
32 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
33 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
34 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
35 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
36 Langgam Jenang Gula, laras pélog pathet barang
37 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
38 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Jenthara kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
40 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
41 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
42 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
43 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
44 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
45 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
46 Ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang (gaya Nartosabdho)
47 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
48 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
49 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
50 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
51 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
52 Ladrang Juru Demung, laras pélog pathet nem

K
Top
1 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
2 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
3 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
4 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
5 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
6 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
7 Gendhing Kacaryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 20 Nov 2006)
8 Gendhing Kaduk kethuk 2 kerep minggah ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
10 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
11 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
12 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
13 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
14 Langgam Kadung Tresna, laras pélog pathet nem
15 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [MW]
16 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah Gandrung Manis kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
17 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
18 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
19 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
20 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
21 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
22 Ladrang Kagok Liwung, laras pélog pathet barang
23 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Kagok Respati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Respati, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
25 Ladrang Kagok Selomba, laras pélog pathet barang
26 Gendhing Kakayun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
27 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem
28 Gendhing Kalaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
29 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
30 Ladrang Kalongking, laras pélog pathet nem
31 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
32 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
33 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
34 Ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
35 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
36 Jineman Kandheg, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
37 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
38 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
39 Gendhing Kanyut Cilik kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
40 Ladrang Kapanduking Tyas, laras pélog pathet barang (Darsono)
41 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
42 Ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
43 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
44 Gendhing Kapidhondhong Gendhing kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
45 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
46 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [MW]
47 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
48 Ladrang Karah Bedhat, laras pélog pathet nem
49 Gendhing Karenan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 30 Mei 2003)
50 Ladrang Karonsih, laras pélog pathet barang
51 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
52 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
53 Gendhing Kastawa kethuk 4 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Feb 2008)
54 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura [MW]
55 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura
56 Ketawang Kaum Dhawuk, laras pélog pathet barang
57 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
58 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr)
59 Gendhing Kawuryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
60 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
61 Lancaran Kebogiro, laras pélog pathet barang
62 Lancaran Kebogiro Pancèr, laras pélog pathet barang
63 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
64 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
65 Lancaran Kèdhu, laras pélog pathet barang
66 Gendhing Keleng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
67 Ketawang Kembang Alang-Alang, laras sléndro pathet manyura
68 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
69 Gendhing Kembang Dara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [MW]
70 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
71 Ladrang Kembang Dhadhap, laras sléndro pathet manyura
72 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
73 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
74 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem
75 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
76 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
77 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
78 Ladrang Kembang Jeruk, laras pélog pathet barang
79 Ladrang Kembang Jeruk, laras sléndro pathet manyura
80 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
81 Ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
82 Ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
83 Ladrang Kembang Lintang, laras pélog pathet nem
84 Gendhing Kembang Lumbu kethuk 2 kerep minggah ladrang Jurang Jugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
85 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
86 Lancaran bubaran Kembang Pacar, laras pélog pathet nem
87 Ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
88 Ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
89 Ladrang Kembang Setaman, laras pélog pathet nem
90 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
91 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
92 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
93 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
94 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
95 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
96 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
97 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
98 Kemuda Lima, laras pélog pathet lima
99 Kemuda Nem, laras pélog pathet nem
100 Kemuda Manyuri, laras sléndro pathet manyura
101 Kemuda Rangsang, laras pélog pathet lima
102 Langgam Kencana Katon Wingko, laras pélog pathet barang
103 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
104 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
105 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
106 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
107 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
108 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
109 Gendhing Kèwes kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gandhes terus ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
110 Ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
111 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura
112 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
113 Ketawang Kinanthi Daradasih, laras sléndro pathet manyura
114 Ketawang Kinanthi Pawukir, laras sléndro pathet manyura
115 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras sléndro pathet manyura
116 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
117 Ketawang Kinanthi Wisanggèni, laras pélog pathet nem (Atmamardawa 1932)
118 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
119 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
120 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok)
121 Gendhing Kismancala kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
122 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
123 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
124 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
125 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
126 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
127 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
128 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang
129 Langgam Klinci Ucul, laras pélog pathet barang
130 Ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
131 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
132 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
133 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
134 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
135 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
136 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
137 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
138 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
139 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang
140 Lancaran Kothik, laras sléndro pathet manyura
141 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
142 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
143 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
144 Lancaran Kuda Nyongklang, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
145 Lancaran Kuda Nyongklang, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
146 Gendhing Kudhup Mlathi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
147 Ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
148 Ladrang Kumara Maya, laras pélog pathet lima
149 Ladrang Kunca, laras pélog pathet nem
150 Ketawang Kuntapati, laras sléndro pathet manyura (Wiryadiningratan)
151 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
152 Ketawang Kupu-Kupu, laras pélog pathet nem
153 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
154 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
155 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
156 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
157 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang
158 Ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura
159 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
160 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
161 Gendhing Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (W.W. Walidi)
162 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang (Mangkunegaran)
163 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [MW]
164 Gendhing Kuwur kethuk 2 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Arifin Nugroho)

L
Top
1 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
2 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
3 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
4 Ladrang Lagu-Lagu, laras pélog pathet barang
5 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
7 Ladrang Lala Grantung, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
9 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Lalijiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
12 Gendhing Lambangjiwa kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
13 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
15 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
16 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
17 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
18 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
19 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
20 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
22 Ladrang Langen Branta, laras pélog pathet lima (Ngayoja)
23 Ketawang Langen Gita, laras pélog pathet barang
24 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
25 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
26 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet barang
27 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
28 Ladrang Langen Pradangga, laras sléndro pathet manyura
29 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
30 Ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
31 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
32 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
33 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
34 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
35 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
36 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
37 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
38 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
39 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
40 Ketawang Larasmaya, laras pélog pathet barang
41 Gendhing Larastéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
42 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
43 Lancaran Lasem, laras pélog pathet barang
44 Ladrang Lawung Gedhé, laras sléndro pathet manyura
45 Gendhing Laya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
46 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
47 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
48 Gendhing Layar Gènjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
49 Gendhing Layar Kandheg kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
50 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
51 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
52 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
53 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
54 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
55 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
56 Ketawang Lebdasari (Amongtani), laras sléndro pathet manyura
57 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
58 Langgam Léla Lédhung, laras pélog pathet barang
59 Gendhing Lembah kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
60 Ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
61 Ladrang Lempang Bedhayan, laras pélog pathet nem
62 Ladrang Lempang Gecul, laras pélog pathet nem
63 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
64 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet barang
65 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
66 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling kalajengaken ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
67 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
68 Ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
69 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
70 Ladrang Lèngkèr, laras pélog pathet nem
71 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
72 Ladrang Léré-Léré, laras sléndro pathet manyura
73 Ladrang Léré-Léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem
74 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
75 Lancaran Lima, laras pélog pathet lima
76 Ladrang Limput, laras sléndro pathet manyura
77 Gendhing Lindur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
78 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
79 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang dados ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
80 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
81 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
82 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
83 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
84 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [MW]
85 Gendhing Liring Tyas kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
86 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
87 Ladrang Liwung, laras pélog pathet barang
88 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet manyura
89 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
90 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
91 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura
92 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
93 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
94 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
95 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
96 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
97 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
98 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
99 Gendhing Lomanis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
100 Ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
101 Ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
102 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang
103 Ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
104 Ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
105 Ketawang Longgor-Lasem, laras pélog pathet lima
106 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
107 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
108 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
109 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok)
110 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok)
111 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
112 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
113 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
114 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
115 Gendhing Ludira Madu (Ludira Madura) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang
116 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [MW]
117 Gendhing Luhung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Lulut, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
118 Ketawang Lumbung Désa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
119 Gendhing Lumpang Bolong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu-rangu, laras pélog pathet barang
120 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
121 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
122 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem

M
Top
1 Gendhing Madu Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
2 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
3 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Madusita kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Maèsa Liwung, laras pélog pathet barang
7 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing bonang Magak kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
9 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
10 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
11 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
12 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
13 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
14 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
15 Ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
16 Ladrang Mandhung-Mandhung, laras pélog pathet barang
17 Ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
20 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
21 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
22 Gendhing Manganti kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
23 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
24 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
25 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
26 Ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
27 Ketawang Manggung Soré, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
28 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
29 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
30 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang
31 Ketawang gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima (Bupati Magelang 1937)
32 Ladrang Manis, laras pélog pathet barang
33 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
34 Gendhing Mantra kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
35 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem [WP]
36 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Djoko Walujo)
37 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Djoko Walujo)
38 Lancaran Manyarmilar, laras pélog pathet barang
39 Lancaran Manyarséwu, laras pélog pathet barang
40 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
41 Jineman Marakangen, laras pélog pathet nem (nyamat)
42 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
43 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis)
44 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang
45 Ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
46 Ketawang Maskèntar, laras pélog pathet nem
47 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
48 Ketawang Maskumambang, laras pélog pathet lima
49 Gendhing Mawar kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
50 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Maya, laras pélog pathet lima
52 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
53 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
54 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima
55 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
56 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura
57 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
58 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
59 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
60 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
61 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
62 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet barang
63 Ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
64 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
65 Langgam Melathi Rinoncé, laras pélog pathet nem
66 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
67 Ladrang Membat, laras pélog pathet barang
68 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
69 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
70 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
71 Gendhing Mènjep kethuk 4 kerep minggah Eseg-Eseg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
72 Ketawang Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
73 Srepegan Manyura kalajengaken lagu Mènthog-Mènthog terus ladrangan, laras pélog pathet nem
74 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
75 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Surung Dayung, laras pélog pathet nem
76 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
77 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
78 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
79 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
80 Ketawang Merak Driya, laras pélog pathet barang
81 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
82 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
83 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
84 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
85 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
86 Ketawang Mijil Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
87 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
88 Ketawang Mijil Gondhang Kasih, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
89 Ladrang Mijil Ludira, laras pélog pathet barang
90 Ladrang Mijil Merakati, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
91 Ladrang Mijil Ngèsthiraras, laras pélog pathet nem (Atmamardawan 1932)
92 Ketawang Mijil Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
93 Ketawang Mijil Panglilih, laras pélog pathet lima
94 Ketawang Mijil Ratri, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
95 Jineman Mijil Sasanti, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
96 Ketawang Mijil Sulastri, laras pélog pathet barang
97 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
98 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem (ngayoja)
99 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
100 Jineman Mijil, laras pélog pathet nem (nyamat)
101 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
102 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
103 Ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
104 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
105 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
106 Ladrang Moncèr, laras pélog pathet barang
107 Ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
108 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
109 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
110 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet manyura
111 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
112 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
113 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
114 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
115 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
116 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
117 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
118 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
119 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura
120 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
121 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
122 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
123 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
124 Ladrang Mugirahayu, laras sléndro pathet manyura
125 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
126 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang (Inggahipun mawi pancer 3 )
127 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan)
128 Gendhing Mungguh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
129 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
130 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem
131 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)

N
Top
1 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
2 Gendhing Natapangarsa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet lima (M.L. Reksopangrawit Gembur 1936)
3 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Nerawang kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
5 Langgam Ngalamuning Ati, laras pélog pathet nem
6 Langgam Ngelam-elami, laras pélog pathet barang
7 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Nglaras Rasa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
9 Gendhing Nglarirasa kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
10 Gendhing Ngleluri kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
11 Gendhing Ngrenggani kethuk 2 kerep minggah ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
12 Gendhing Ngrumpaka kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
13 Gendhing Ngudyasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
14 Gendhing Ngungrum kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
15 Gendhing Nindyarsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
16 Ladrang Nusantara, laras pélog pathet lima
17 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet nem

O
Top
1 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah ladrangan laras sléndro pathet manyura (Jungkung Darmoyo)
2 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3)
3 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
4 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
6 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang
7 Ladrang Ondhé-Ondhé Semarangan, laras pélog pathet barang
8 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang [MW]
9 Gendhing Oneng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Oneng, laras pélog pathet barang (Harjito)

P
Top
1 Gendhing Pakarti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
2 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
3 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
4 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 2 Maret 2007)
5 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Darsono)
6 Lancaran Pambuka, laras pélog pathet lima (Staf Karawitan KOKAR)
7 Ketawang Pamekas, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
8 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
9 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Pamikatsih kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
11 Ladrang Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
12 Gendhing Pamusthi kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Tukiman Wahyopangrawit)
13 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
14 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
15 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
18 Lancaran Pancèr, laras pélog pathet barang
19 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
20 Gendhing Pandamingrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
22 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
23 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Nglarirasa, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
24 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
25 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
26 Ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
27 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
28 Ketawang Panggugah, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
29 Ketawang Pangkat, laras pélog pathet barang
30 Ketawang Pangkur, laras pélog pathet lima
31 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
32 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
34 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras pélog pathet barang
35 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
36 Ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
37 Ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
38 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
39 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
40 Gendhing Panglipur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
41 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
42 Ketawang Pangrembé, laras sléndro pathet manyura
43 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
44 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
45 Ladrang Panutur, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
46 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
47 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
48 Gendhing Paripih kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Mei 2007)
49 Gendhing Parasdya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Jenar, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 22 Dec 2006)
50 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
51 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
52 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
53 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
54 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
55 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
56 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
57 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
58 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
59 Ladrang Pasang Bandar, laras pélog pathet nem
60 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet nem
61 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
62 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet lima
63 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
64 Gendhing Patanya kethuk 2 kerep minggah ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
65 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Praja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 27 Jan 2007)
66 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 21 Des 2007)
67 Gendhing Pathimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
68 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
69 Gendhing Patrem kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Patrem, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2007)
70 Langgam Pawelingku, laras pélog pathet barang
71 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
72 Langgam Pegat Tresna, laras pélog pathet nem
73 Ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
74 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
75 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
76 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
77 Ladrang Pengantèn, laras pélog pathet barang
78 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet barang
79 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet nem
80 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
81 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
82 Lancaran Pengijoan, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
83 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
84 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok kasebut dados jangkep)
85 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (Pothok - Gecul)
86 Ladrang Pindri, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
87 Ketawang Pisan Bali, laras pélog pathet nem
88 Ladrang Pisungsung, laras pélog pathet nem
89 Langgam Piyé Janjiné, laras pélog pathet nem
90 Ladrang Playon, laras pélog pathet barang
91 Ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
92 Ketawang Playon, laras pélog pathet barang (kanggé Bedhayan)
93 Langgam Pleca-Plecu, laras pélog pathet barang
94 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
95 Ladrang Potong Sérong, laras pélog pathet nem
96 Gendhing Prabangkara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
97 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
98 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
99 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
100 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
101 Ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima
102 Ladrang Prasaja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 5 Mei 2005)
103 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
104 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
105 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
106 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
107 Ladrang Pring Padhapring, laras pélog pathet barang
108 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
109 Ladrang Pritaneba, laras pélog pathet barang
110 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
111 Gendhing Priyabada kethuk 2 kerep minggah ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
112 Ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang
113 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
114 Ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
115 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
116 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
117 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
118 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (gong 5)
119 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
120 Ketawang Pucung Patalon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
121 Ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
122 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (Manyura Kethoprak - Atmamardawa 1932)
123 Ladrang Pucung, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
124 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
125 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
126 Gendhing Pujangga Anom kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
127 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
128 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
129 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
130 Gendhing Pujangga Kingkin kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncer Alus, laras pélog pathet nem
131 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
132 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
133 Ladrang Puji Slamet, laras pélog pathet barang
134 Gendhing Pujitama kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang
135 Ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima
136 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
137 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
138 Ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
139 Ladrang Puspadenta, laras pélog pathet barang
140 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
141 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang
142 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang [MW]
143 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
144 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
145 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
146 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
147 Gendhing Puspasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsodiningrat)
148 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura
149 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
150 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
151 Langgam Putri Gunung, laras pélog pathet nem

R
Top
1 Gendhing Raharja kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
2 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
3 Ladrang Raja Putri, laras pélog pathet barang
4 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja) [MW]
5 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
6 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
7 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Raket kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
9 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan)
10 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn)
11 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maesa Liwung, laras pélog pathet barang
12 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
13 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
14 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima
15 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
16 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
17 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura
18 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
19 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem
20 Ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
21 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
22 Ketawang Rangsang Tuban, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem
24 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
25 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
26 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [NS]
27 Gendhing Rangu-Rangu kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
28 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [MW]
29 Ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
30 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
31 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
32 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirawiyaga Walidi)
33 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
34 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima
35 Gendhing Laranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Ling-Weling, laras sléndro pathet nem
36 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
37 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
38 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
39 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
40 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi - Ngelik saking Darsono)
41 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
42 Ladrang Raraskaton, laras pélog pathet lima (Atmamardawan)
43 Gendhing Rasalodhang kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
44 Gendhing Rasamadu kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Maskentar, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
45 Gendhing Rasamadu (Dhandhanggula) kethuk 2 kerep minggah Harsaya kethuk 4 kalajengaken ladrang Hastama, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
46 Ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
47 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
48 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
49 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
50 Gendhing Rékan kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
51 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
52 Ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
53 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
54 Lancaran Rena-Rena, laras sléndro pathet manyura
55 Ketawang gendhing Rendah kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
56 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
57 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
58 Ladrang Rénga-Rénga, laras pélog pathet barang
59 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
60 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
61 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
62 Gendhing Reréka kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
63 Gendhing Resep kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Wakijo Warsopangrawit)
64 Ketawang Resep, laras pélog pathet nem (Martopangrawitan)
65 Gendhing Respati kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Respati, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit 10 Jan 2008)
66 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
67 Ladrang Retna Asih, laras pélog pathet barang
68 Ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
69 Lancaran Ricik-Ricik dados ladrang Mliwis, laras sléndro pathet manyura
70 Lancaran Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
71 Ladrang Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
72 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
73 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura (kenong II kethuk 2 awis)
74 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis)
75 Gendhing Rinakit kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Rakit, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
76 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
77 Gendhing Ringa-Ringa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
78 Ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
79 Ladrang Ringgong Manis, laras pélog pathet nem
80 Gendhing Riris Madu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
81 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
82 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
83 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
84 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
85 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
86 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
87 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
88 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
89 Ladrang Roning Tawang, laras pélog pathet nem
90 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet manyura
91 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
92 Ketawang Rujit, laras sléndro pathet manyura
93 Ladrang Rumung, laras pélog pathet nem
94 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
95 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
96 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
97 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga

S
Top
1 Langgam Sadarma, laras pélog pathet nem
2 Ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
3 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
4 Ladrang Salisir, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Salulut kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 20 Juni 2007)
6 Ladrang Sambada, laras pélog pathet barang
7 Ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
9 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
10 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [CW]
11 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
12 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
13 Gendhing Sambul Manis kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
15 Ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
16 Ladrang Samiran, laras pélog pathet nem
17 Sampak Manyura, laras sléndro pathet manyura
18 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
19 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
20 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
21 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
22 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
24 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Kadipatèn)
25 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
26 Gendhing Sangubranta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
27 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
28 Ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem
29 Ladrang Santalaya, laras sléndro pathet manyura
30 Ladrang Santi Mulya, laras pélog pathet lima
31 Ladrang Sapujagad, laras pélog pathet barang
32 Ladrang Sapujagad, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Sarana, laras pélog pathet nem
34 Ketawang Saraswati, laras sléndro pathet manyura
35 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
36 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet barang
37 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
38 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
40 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
41 Lancaran Sarung Jagung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
42 Ladrang Sasana, laras pélog pathet barang
43 Gendhing Sasongka kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
44 Ladrang Sastrakara, laras sléndro pathet manyura
45 Ladrang Sastrakusuma, laras pélog pathet barang
46 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
47 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
48 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
49 Ladrang Sawunggaling, laras pélog pathet barang
50 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
51 Lancaran Sayuk Karya, laras pélog pathet nem
52 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
53 Ketawang Segaran, laras pélog pathet nem
54 Ladrang Sekar Gadhung mawi ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura (MN)
55 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
56 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
57 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
58 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
59 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
60 Ketawang Sekar Téja, laras sléndro pathet manyura
61 Ketawang Sekaring Puri, laras pélog pathet barang
62 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
63 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
64 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
65 Ladrang Semang, laras pélog pathet nem
66 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
67 Ladrang Semar Mantu, laras pélog pathet nem
68 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
69 Gendhing Sembawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
70 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima
71 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
72 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima
73 Ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
74 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
75 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [MW]
76 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
77 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
78 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
79 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
80 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
81 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
82 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
83 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
84 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
85 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
86 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
87 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Minum, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
88 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
89 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
90 Gendhing Sengsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
91 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
92 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
93 Ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
94 Lancaran Sentir, laras sléndro pathet manyura
95 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
96 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang [MW]
97 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang
98 Gendhing Sesanti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit)
99 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
100 Langgam Setya Tuhu, laras pélog pathet nem
101 Gendhing Sida Asih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
102 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
103 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
104 Gendhing Sidamukti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
105 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
106 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
107 Gendhing bonang Sidamulya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
108 Ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
109 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
110 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
111 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
112 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
113 Ladrang Sigramangsah, laras pélog pathet barang
114 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
115 Ladrang Sigramangsah Molak-Malik, laras pélog pathet barang / laras sléndro pathet manyura
116 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
117 Ketawang Sih, laras pélog pathet nem
118 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
119 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
120 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
121 Lancaran Singanebah terus ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [RRI]
122 Lancaran Singanebah, laras pélog pathet barang
123 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
124 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
125 Ketawang Sinom Logondhang, laras pélog pathet barang
126 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
127 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
128 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
129 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (nyamat)
130 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
131 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (sanga)
132 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
133 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
134 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
135 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
137 Gendhing Siringan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
138 Ketawang Sitamardawa, laras pélog pathet barang
139 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang
140 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
141 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
142 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
143 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
144 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
145 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
146 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
147 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
148 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang (bedhayan)
149 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
150 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
151 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
152 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
153 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Membat, laras pélog pathet barang
154 Gendhing Srenteg kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
155 Ketawang Srepegan, laras pélog pathet nem
156 Srepegan Manyura, laras sléndro pathet manyura
157 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
158 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
159 Srepegan Banymasan, laras sléndro pathet manyura
160 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
161 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
162 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
163 Srepegan Manyura, laras pélog pathet barang
164 Srepegan Manyuri, laras sléndro pathet manyura
165 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
166 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem
167 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
168 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
169 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
170 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
171 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman) [MW]
172 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
173 Ladrang Sri Biwadha, laras sléndro pathet manyura (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
174 Ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
175 Ladrang Sri Dayita, laras pélog pathet barang
176 Ladrang Sri Dayita Minulya, laras sléndro pathet manyura
177 Ladrang Sri Dayita Wibawa, laras pélog pathet barang
178 Ladrang Sri Dirgayuswa, laras pélog pathet barang
179 Ladrang Sri Duhita, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
180 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
181 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
182 Ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
183 Ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
184 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
185 Gendhing Sri Kastawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang (Wirawiyagan IV)
186 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
187 Ladrang Sri Kawuryan, laras pélog pathet barang
188 Ladrang Sri Kawuryan, laras sléndro pathet manyura
189 Ladrang Sri Kondur, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
190 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
191 Ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
192 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
193 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang
194 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang [MW]
195 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
196 Ladrang Sri Mulya, laras pélog pathet barang
197 Ladrang Sri Nasao, laras pélog pathet barang
198 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura
199 Ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
200 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
201 Ketawang Sri Raharja, laras pélog pathet barang
202 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang)
203 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura
204 Ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
205 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
206 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
207 Ketawang Sri Utama, laras pélog pathet barang
208 Ketawang Sri Utama, laras sléndro pathet manyura
209 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
210 Ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
211 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura
212 Gendhing Srigunting kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukosih, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 3 Maret 2001)
213 Ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
214 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
215 Gendhing Sudiraganda kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
216 Ladrang Suka Bagya, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
217 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
218 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem [MW]
219 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
220 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
221 Ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
222 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
223 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
224 Ladrang Sumarah (Kopyah Ilang), laras pélog pathet nem
225 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
226 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
227 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhongdhong, laras pélog pathet nem
228 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem
229 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
230 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
231 Ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
232 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
233 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
234 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang
235 Ladrang Sumirat, laras sléndro pathet manyura
236 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang (kethoprak)
237 Gendhing Sumunar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
238 Ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
239 Ketawang Sundawa, laras pélog pathet nem
240 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
241 Ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
242 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
243 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
244 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep minggah ladrang Jakaloka, laras pélog pathet barang
245 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok)
246 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
247 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
248 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang
249 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang
250 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
251 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
252 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
253 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
254 Ladrang Susila Madya, laras pélog pathet nem
255 Lancaran Suwé Ora Jamu, laras pélog pathet nem
256 Ladrang Suwignya, laras pélog pathet barang
257 Gendhing Suyudan Gilar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
258 Ketawang Swalagita, laras pélog pathet nem
259 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

T
Top
1 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
2 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
3 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
4 Gendhing Talirasa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
5 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
6 Ladrang Tamaswarsa, laras sléndro pathet manyura (M.L. Jarwopangrawit - Suratman)
7 Ketawang Tambang Laras, laras pélog pathet barang
8 Ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
9 Ketawang Tambang Ragana, laras pélog pathet nem
10 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
11 Ladrang Tanjung Karang, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan)
12 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
13 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura [MW]
14 Ladrang Tebu Kéyong, laras pélog pathet nem
15 Ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
16 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
17 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
19 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
20 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
21 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
23 Gendhing Téjamaya kethuk 4 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Gurit, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2009)
24 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
26 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
27 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan, laras pélog pathet lima
28 Gendhing Tékong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet manyura
29 Ladrang Tembung Cilik, laras pélog pathet nem
30 Ladrang Tembung Gedhé, laras pélog pathet nem
31 Ladrang Tembung Lung Gadhung, laras pélog pathet nem
32 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
33 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
34 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
35 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
36 Ladrang Tepa Palupi, laras pélog pathet nem
37 Ketawang Tèpleg, laras pélog pathet nem
38 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
39 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
40 Ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
41 Ladrang Thona Thani, laras pélog pathet lima
42 Gendhing Thukul kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
43 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WP]
44 Gendhing Timasan kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Supanggah)
45 Ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem (Banyumas)
46 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
47 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
48 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
49 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
50 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
51 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
52 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (inggah irama dados)
53 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
54 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima
55 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
56 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
57 Ladrang Tridadi, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
58 Ladrang Tropong, laras pélog pathet nem
59 Ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
60 Lancaran Tropongan, laras pélog pathet lima
61 Lancaran Tropongbang, laras pélog pathet lima
62 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet barang
63 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet nem
64 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
65 Ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
66 Gendhing Tumurun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
67 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
68 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga
69 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang
70 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
71 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
72 Ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
73 Gendhing Tunjungsari kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
74 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
75 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
76 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
77 Ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
78 Ladrang Turunsih, laras pélog pathet lima
79 Gendhing Tutur Jati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

U
Top
1 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
2 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
3 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
4 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
5 Gendhing Udan Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WP]
6 Gendhing Udan Martana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
7 Lancaran bubaran Udan Mas kaseling lancaran Cucur Biru, laras pélog pathet lima
8 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
9 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet barang
10 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet lima
11 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
12 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
13 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
14 Ladrang Uga-Uga, laras pélog pathet barang
15 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
16 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga
17 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (nyamat)
18 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (sanga)
19 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga

V
Top
1 Lancaran bubaran Vadèra, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)

W
Top
1 Ladrang Wahana, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4 kalajengaken ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
4 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4, laras pélog pathet nem
5 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
6 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
7 Ladrang Warastra, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Mei 2001)
8 Gendhing Warih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Augustus 2002)
9 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
10 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
11 Gendhing bonang Wedikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
12 Ketawang Wédyasmara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
13 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima
14 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
15 Ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
16 Ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
17 Ladrang Widada Asih, laras sléndro pathet manyura (Mlayawidadan)
18 Gendhing Widamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
19 Gendhing Widaningsih (Widasari) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
20 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
21 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
23 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
24 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
25 Gendhing Widyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2002)
26 Gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang
27 Ketawang Wiguna, laras pélog pathet lima
28 Gendhing Wilasita kethuk 2 kerep minggah ladrang Ledhok Asmara, laras pélog pathet nem
29 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
30 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet lima
31 Ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
32 Ladrang Wilujeng Alus, laras sléndro pathet manyura
33 Gendhing Wilujeng Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
34 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang
35 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (kanggé bedhayan)
36 Gendhing Winurdaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 19 Juni 2000)
37 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
38 Gendhing Winurtéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamong, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 18 Februari 2001)
39 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem [MW]
40 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
41 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
42 Ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (nyamat)
43 Gendhing Wiridan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2003)
44 Gendhing Wisudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
45 Lancaran Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
46 Ketawang Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
48 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
49 Ladrang Wohan, laras pélog pathet nem
50 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
51 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
52 Gendhing Wongsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
53 Lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet manyura
54 Gendhing Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
55 Langgam Wuyung, laras pélog pathet nem

Y
Top
1 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
2 Langgam Yèn Ing Tawang, laras pélog pathet nem
3 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
4 Lancaran Yuyu Kangkang, laras sléndro pathet manyura