Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Jawa Alphabetical Listing

A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y

A
Top
1 Ketawang Adilaga, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Gendhing Adiraga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kawuri terus ketawang Sri Nata, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
3 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
4 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
5 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
6 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [WWG]
7 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
8 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura
9 Ketawang Agung, laras pélog pathet nem
10 Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
11 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
12 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [GP]
13 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [JM]
14 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
15 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
16 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
18 Ladrang Andhé-andhé Lumut, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
19 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
20 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
21 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring kalajengaken ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Anggara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 23 Jan 2007)
25 Ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (gecul)
26 Ketawang Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
27 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
28 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten) [PA]
29 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten)
30 Langgam Anteping Sih, laras pélog pathet nem
31 Gendhing Apa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
32 Ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
33 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [GP]
34 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [JM]
35 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [MW]
36 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
37 Lancaran bubaran Arum-Arum, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Arum Asih, laras pélog pathet lima (molak-malik sléndro nem tumbuk 4 / 5)
39 Ladrang Asih, laras pélog pathet barang
40 Ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
41 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [MW]
42 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [PA]
43 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet barang
44 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
45 Ketawang Asmaradana Mangunsih, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawitan)
46 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
48 Langgam Atiku Lega, laras pélog pathet nem
49 Ayak-Ayakan Manyura, laras sléndro pathet manyura
50 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
51 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
52 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
53 Ayak-Ayakan Apa Beneré, laras sléndro pathet manyura
54 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
55 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
56 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
57 Ayak-Ayakan Kaloran, laras sLéndro pathet manyura
58 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
59 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
60 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
61 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras pélog pathet barang
62 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras sléndro pathet manyura
63 Ayak-Ayakan Sesanti, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit)
64 Ayak-Ayakan Sesanti, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit)
65 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
66 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
67 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
68 Ayak-Ayakan Umbuldonga, laras sléndro pathet manyura
69 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem

B
Top
1 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
2 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
3 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
4 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
5 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
6 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
7 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
8 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
9 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
10 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
11 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
12 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
13 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
14 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
15 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
16 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
17 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
18 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
19 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
20 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet nem
22 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
23 Langgam Babon Angrem, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Bahita (Wimana) kethuk 2 kerep minggah ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
25 Ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
26 Ladrang Balabak, laras pélog pathet lima
27 Langgam Balèn, laras pélog pathet barang
28 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Balok, laras pélog pathet nem
30 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [GP]
31 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [JM]
32 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [PA]
33 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
34 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran kalajengaken ketwang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
35 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
36 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet barang
38 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
40 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
41 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
42 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
43 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
44 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
45 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
46 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
47 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem [PA]
48 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
49 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang [PA]
50 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang
51 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
52 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
53 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
54 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
55 Ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
56 Ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
57 Lancaran Barang, laras pélog pathet barang
58 Gendhing Barang Kinasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Barang Kekasih, laras pélog pathet barang
59 Ladrang Barang Miring, laras pélog pathet barang
60 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [MW}
61 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [PA]
62 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju)
63 Gendhing Baswara kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Téja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 1 Jan 2010)
64 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
65 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
66 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
67 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
68 Ladrang Bayangkaré, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
69 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem [MW]
70 Ladrang Bedhat, laras pélog pathet nem
71 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
72 Ladrang Bedhati, laras pélog pathet nem
73 Ladrang Bedhati, laras sléndro pathet nem
74 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
75 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
76 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
77 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
78 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
79 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [JM]
80 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [PA]
81 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis)
82 Lancaran Bèndrong kalajengaken ladrang Pucung Rubuh, laras pélog pathet nem
83 Lancaran Bèndrongan, laras sléndro pathet manyura
84 Gendhing Bènèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
85 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
86 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
87 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
88 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [JM]
89 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [MW]
90 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang
91 Gendhing Binabar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Laras, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 25 Dec 2009)
92 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
93 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
94 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura [PA]
95 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
96 Ketawang Binuka, laras pélog pathet nem (Panuju)
97 Ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
98 Ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura (Mloyosudiran - Sutija)
99 Ladrang Biwadha Praja, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
100 Ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
101 Gendhing Bluluk Ceblok kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
102 Ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
103 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [GP]
104 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
105 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
106 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
107 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
108 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
109 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
110 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem
111 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
112 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
113 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
114 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
115 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Semang, laras pélog pathet nem
116 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem
117 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [GP]
118 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
119 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [JM]
120 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
121 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [PA]
122 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
123 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
124 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
125 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
126 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
127 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
128 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
129 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang
130 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura laras sléndro pathet sanga
131 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
132 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (mawi Kébar Mataraman)
133 Gendhing Bondhèt Yogya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
134 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
135 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
136 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
137 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
138 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PP]
139 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
140 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
141 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
142 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
143 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
144 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
145 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
146 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [PA]
147 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
148 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang [PA]
149 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang
150 Ketawang Branta Mentul mawi andhegan Aduh Yayi, laras sléndro pathet manyura
151 Ketawang Branta Mentul, laras pélog pathet barang
152 Gendhing Branta Mentul kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (pothok)
153 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
154 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
155 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
156 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
157 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
158 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
159 Lancaran Bribil, laras sléndro pathet manyura
160 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet manyura
161 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
162 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
163 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
164 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
165 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
166 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
167 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
168 Gendhing Bukaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima

C
Top
1 Lancaran CCY, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
2 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
3 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
4 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
5 Ladrang Cacatingrat, laras pélog pathet barang
6 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
7 Langgam Candi Baru, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
9 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
10 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga kalajengaken ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MN]
13 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
14 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [PA]
15 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kadhiri, laras pélog pathet lima [JM]
17 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kadhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
18 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
19 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima [PA]
20 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
21 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
22 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
23 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
24 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4 kalajengaken ladrang Orang Aring, laras pélog pathet lima [GP]
25 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima
26 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
27 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
28 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
29 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
30 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
31 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [SP]
32 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWW]
33 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
34 Ladrang Cangklèk, laras sléndro pathet manyura
35 Lancaran bubaran Cantaka, laras pélog pathet barang
36 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
37 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
38 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
39 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
40 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
41 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [JM]
42 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [PA]
43 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura
44 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
45 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
46 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
47 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
48 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
49 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
51 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
52 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem
54 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
55 Langgam Cèngkir Wungu, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
56 Ladrang Cikar Bobrok, laras sléndro pathet manyura
57 Lancaran Cilolo, laras pélog pathet barang
58 Ladrang Cina Nagih, laras pélog pathet barang
59 Gendhing Cindhé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
60 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
61 Gendhing Ciptamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
62 Ketawang gendhing Ciptawedhar kethuk 2 kerep minggah ladrang Tanuhita, laras pélog pathet nem
63 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
64 Ladrang Cokèk, laras pélog pathet barang
65 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
66 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
67 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
68 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Srikaton dados ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
69 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura

D
Top
1 Langgam Dadi Ati, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Damar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2006)
4 Gendhing Damar Kanginan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
7 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
8 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
9 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
10 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
14 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
15 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
16 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
17 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
18 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
19 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [PA]
20 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
21 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Dayinta kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Dayinta Linuhur kalajengaken ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem (Wiropradanggan)
24 Ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
25 Gendhing Dhadhap Mantep kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
26 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
27 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
28 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
29 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
30 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima (Purwapangrawit) [MW]
32 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
33 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
34 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
35 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
36 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
37 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
38 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
39 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
40 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
41 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
42 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
43 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
44 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
45 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
46 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
47 Ladrang Dhempel, laras pélog pathet nem
48 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura [GP]
49 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
51 Ketawang Dhempo, laras pélog pathet barang
52 Ladrang Dhempo, laras pélog pathet barang
53 Ladrang Dhempo, laras sléndro pathet manyura
54 Ladrang Dhèncong, laras pélog pathet nem
55 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
56 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
57 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem [PA]
58 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem
59 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
60 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
61 Ladrang Dhèndhang, laras pélog pathet nem
62 Ketawang Dhendhasanti, laras pélog pathet barang
63 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
64 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
65 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
66 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
67 Gendhing bonang Dhenggung Banten kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
68 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [MW]
69 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWW]
70 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
71 Gendhing bonang Dhenggung Medharsih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Bp. R.Ng. Wirowijogo IV Walidi)
72 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
73 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
74 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
75 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932) [PA]
76 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932)
77 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
78 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
79 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
80 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
81 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
82 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
83 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
84 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
85 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
86 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
87 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
88 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
89 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima [PA]
90 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima
91 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
92 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
93 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
94 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
95 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
96 Ladrang Dhudha Kondhang, laras pélog pathet lima
97 Ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
98 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
99 Ladrang Dirgahayu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
100 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
101 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem [PA]
102 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem
103 Gendhing Driyasmara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
104 Ketawang Duduk Wuluh, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
105 Jineman Duduk Wuluh, laras pélog pathet barang (Ciptosuwarso)
106 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
107 Ladrang Dupara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
108 Ladrang Dupara, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
109 Ketawang Durma, laras pélog pathet barang
110 Ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem

E
Top
1 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
3 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
4 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
7 Ketawang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan 1930)
8 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
9 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
10 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
11 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
14 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
15 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
16 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [GP]
17 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
18 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
19 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
20 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
21 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron laras sléndro pathet sanga (Sekar Tunjung)
22 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Wentis Kengis laras sléndro pathet sanga (Yogya)
23 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
24 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
25 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet barang
27 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura
28 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura [PA]
30 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
32 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
33 Ladrang Éling-Éling Suralaya, laras sléndro pathet manyura
34 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
35 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
36 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
37 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
38 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu kaseling lagu dolanan Kembang Jagung terus Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
40 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
41 Ladrang Énggar-Énggar, laras pélog pathet barang
42 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
43 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [GP]
44 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [JM]
45 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [PA]
46 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
47 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
48 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
49 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
50 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
51 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
52 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
53 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
54 Ketawang gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
55 Ladrang Es Lilin, laras pélog pathet barang

G
Top
1 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Gagak Setra, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
4 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrangan, laras pélog pathet barang
5 Ladrang Gagapan Tegal, laras pélog pathet barang
6 Langgam Gagat Ènjang, laras pélog pathet nem
7 Lagu dolanan Gajah-Gajah, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
8 Ladrang Gajah Meta, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
10 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
16 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
17 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
20 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
21 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
25 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet nem
26 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [CW]
27 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
28 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
29 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
30 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem
31 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
32 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura [MW]
33 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura
34 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
35 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [PA]
36 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
37 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
38 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
39 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Hascarya kalajengaken ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
40 Ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
41 Ladrang Gandaria, laras pélog pathet nem
42 Gendhing Gandés kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
43 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
44 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
45 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
46 Gendhing Gandrung Asmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
47 Ladrang Gandrung Binangun, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
48 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
49 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
50 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
51 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
52 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
53 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
54 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
55 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
56 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
57 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
58 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
59 Ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
60 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
61 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
62 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
63 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
64 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem [JM]
65 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
66 Ladrang Ganggong Tirta, laras pélog pathet nem
67 Ladrang Gangsaran, laras pélog pathet nem
68 Ladrang Gangsaran, laras sléndro pathet nem
69 Ketawang Ganjur, laras sléndro pathet manyura
70 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
71 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
72 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [MW]
73 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
74 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [PL]
75 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
76 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
77 Gendhing Garmenda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
78 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
79 Ladrang Gègèr Sekutha, laras sléndro pathet manyura
80 Ladrang Gègèr Soré, laras pélog pathet nem
81 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
82 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
83 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
84 Ladrang Gégot, laras pélog pathet nem
85 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
86 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
87 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
88 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
89 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
90 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
91 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
92 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
93 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
94 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring dados ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem
95 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukarsih dados ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
96 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
97 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
98 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [JM]
99 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [MW]
100 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [PA]
101 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet manyura [WWG]
102 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura
103 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura
104 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
105 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
106 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
107 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
108 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
109 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
110 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
111 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
112 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
113 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
114 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro) [JM]
115 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
116 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
117 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro) [PA]
118 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
119 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
120 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
121 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro)
122 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
123 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
124 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
125 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
126 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
127 Ladrang Gendruwa Momong, laras pélog pathet nem
128 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
129 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
130 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
131 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing molak-malik kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura / laras pélog pathet barang
132 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
133 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
134 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
135 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
136 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
137 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
138 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
139 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
141 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
142 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
143 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
144 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
145 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
146 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
147 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
148 Ladrang Génjong Goling , laras sléndro pathet sanga [Yogya]
149 Ladrang Gethuk Lindri, laras pélog pathet barang
150 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura [MW]
151 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
152 Ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
153 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
154 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
155 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
156 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
157 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
158 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
159 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
160 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
161 Gendhing Glébag kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura [Yogya]
162 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
163 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
164 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
165 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
166 Ladrang Glendhèh, laras pélog pathet lima
167 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
168 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
169 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
170 Lancaran Glendheng, laras pélog pathet barang
171 Ladrang Gléwang Semarang, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
172 Ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
173 Ladrang Gléyor (Orang-Aring), laras pélog pathet nem
174 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
175 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
176 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
177 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
178 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
179 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
180 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras pélog pathet nem
181 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
182 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
183 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
184 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
185 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
186 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
187 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
188 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [JM]
189 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PA]
190 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PL]
191 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [WWG]
192 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
193 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
194 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
195 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
196 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
197 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
198 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
199 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
200 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
201 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
202 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
203 Ladrang Godhong Nangka, laras pélog pathet nem
204 Gendhing inggah Golèk Lambangsari kethuk 8 , laras pélog pathet barang
205 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
206 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
207 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
208 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
209 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
210 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
211 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara kalajengaken ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
212 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
213 Ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
214 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
215 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
216 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
217 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
218 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
219 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem
220 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [JM]
221 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [PA]
222 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [WWG]
223 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima
224 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
225 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
226 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
227 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
228 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
229 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
230 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
231 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
232 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura [PA]
233 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
234 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
235 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
236 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga [PA]
237 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
238 Ladrang Gonjang Pati, laras sléndro pathet manyura (Semarangan)
239 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura [MW]
240 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
241 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
242 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
243 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
244 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
245 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
246 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
247 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
248 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
249 Gendhing Gonjing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
250 Ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
251 Gendhing Gonjit (Génjong) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
252 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [JM]
253 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
254 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [WWG]
255 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
256 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
257 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem [PA]
258 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
259 Ladrang Grompol, laras pélog pathet barang (Gendhing bonang)
260 Ladrang Grompol, laras pélog pathet nem
261 Ladrang Grompol Thèk, laras pélog pathet nem
262 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
263 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
264 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet manyura
265 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
266 Ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
267 Lancaran Gugur Gunung, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
268 Lancaran Gula Klapa, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
269 Gendhing Gumelar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
270 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
271 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
272 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
273 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem [PL]
274 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4 kalajengaken ladrang Moncèr, laras sléndro pathet nem
275 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
276 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
277 Gendhing Guntur Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
278 Ladrang Gunung Kembar, laras pélog pathet lima
279 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras pélog pathet nem
280 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras sléndro pathet manyura
281 Ladrang Gupuh, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)

H
Top
1 Gendhing Hamong Raras kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataram, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
3 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
4 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Hanjali kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
6 Gendhing Harung Ratri kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
7 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
8 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
9 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
10 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
11 Ladrang Hastama, laras pélog pathet lima
12 Gendhing Hastawarsa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
13 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
15 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
16 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
17 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
18 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
19 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
20 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)

I
Top
1 Ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
2 Ladrang Ijo-Ijo, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Ima-Ima kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
4 Ketawang Ima-Ima, laras pélog pathet nem
5 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
7 Langgam Impènku, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Ingkok, laras pélog pathet nem
9 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
10 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
11 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
12 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
13 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
14 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

J
Top
1 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi) [JM]
2 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Balok, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
3 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
4 Langgam Jaka Lola, laras pélog pathet barang
5 Gendhing Jaka Pangasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Rara Kasmaran kalajengaken ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
6 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
7 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
8 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
9 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
10 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
12 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
13 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
14 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
15 Gendhing Jaladana Madura kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
16 Gendhing Jaladara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
17 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
19 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
20 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
21 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
22 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
23 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
24 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
25 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
26 Ladrang Jalak Ijo, laras pélog pathet nem
27 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
28 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
29 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
30 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
31 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
32 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
33 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
35 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
36 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
37 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
38 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
39 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
40 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
41 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
42 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
43 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
44 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
45 Gendhing Jangkung Kuning Mataram kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Arum-Arum kethuk 4, laras pélog pathet barang
46 Gendhing Jangkung Kuning Rinengga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang [NS]
47 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
48 Gendhing Jati Kondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
49 Ladrang Jati Kumara, laras pélog pathet nem
50 Ladrang Jati Kumara, laras sléndro pathet manyura
51 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
52 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
53 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
54 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
55 Langgam Jenang Gula, laras pélog pathet barang
56 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
57 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
58 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
59 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
60 Gendhing Jenthara kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
61 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
62 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
63 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
64 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [GP]
65 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
66 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
67 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
68 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
69 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PP]
70 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
71 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
72 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
73 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [MW]
74 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [PA]
75 Ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang (gaya Nartosabdho)
76 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
77 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
78 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
79 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
80 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
81 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
82 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
83 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
84 Ladrang Juru Demung, laras pélog pathet nem

K
Top
1 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
3 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [GP]
4 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [JM]
5 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
6 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PL]
8 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
9 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [SP]
10 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
11 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem (mawi sesegan)
12 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
13 Gendhing Kacaryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 20 Nov 2006)
14 Gendhing Kaduk kethuk 2 kerep minggah ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
15 Ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
17 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
18 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
19 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
20 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
21 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
22 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
24 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
25 Langgam Kadung Tresna, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [MW]
27 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah Gandrung Manis kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
28 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
29 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
30 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
31 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [GP]
32 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
33 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
34 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
35 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
36 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
37 Ladrang Kagok Liwung, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga [PA]
39 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
40 Gendhing Kagok Respati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Respati, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
41 Ladrang Kagok Selomba, laras pélog pathet barang
42 Gendhing Kakayun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
43 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem
44 Gendhing Kalaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
45 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
46 Ladrang Kalongking, laras pélog pathet nem
47 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
48 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
49 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
50 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
52 Ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
53 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
54 Jineman Kandheg, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
55 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
56 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
57 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
58 Gendhing Kanyut Cilik kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
59 Ladrang Kapanduking Tyas, laras pélog pathet barang (Darsono)
60 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [PA]
61 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
62 Ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
63 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
64 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
65 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
66 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
67 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
68 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [MW]
69 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [PA]
70 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
71 Ladrang Karah Bedhat, laras pélog pathet nem
72 Gendhing Karenan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 30 Mei 2003)
73 Ladrang Karonsih, laras pélog pathet barang
74 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
75 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
76 Gendhing Kastawa kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Feb 2008)
77 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura [MW]
78 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura
79 Ketawang Kaum Dhawuk, laras pélog pathet barang
80 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
81 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [PP]
82 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [WWG]
83 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr)
84 Gendhing Kawuryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
85 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
86 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
87 Lancaran Kebogiro, laras pélog pathet barang
88 Lancaran Kebogiro Pancèr, laras pélog pathet barang
89 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [JM]
90 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
91 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PL]
92 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [WWG]
93 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
94 Lancaran Kèdhu, laras pélog pathet barang
95 Gendhing Keleng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
96 Ketawang Kembang Alang-Alang, laras sléndro pathet manyura
97 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
98 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
99 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
100 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [GP]
101 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [MW]
102 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
103 Ladrang Kembang Dhadhap, laras sléndro pathet manyura
104 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
105 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
106 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
107 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
108 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
109 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
110 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem
111 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
112 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem
113 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
114 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [JM]
115 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PA]
116 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PP]
117 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [WWG]
118 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
119 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
120 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
121 Ladrang Kembang Jeruk, laras pélog pathet barang
122 Ladrang Kembang Jeruk, laras sléndro pathet manyura
123 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
124 Ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
125 Ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
126 Ladrang Kembang Lintang, laras pélog pathet nem
127 Gendhing Kembang Lumbu kethuk 2 kerep minggah ladrang Jurang Jugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
128 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
129 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
130 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
131 Lancaran bubaran Kembang Pacar, laras pélog pathet nem
132 Ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
133 Ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
134 Ladrang Kembang Setaman, laras pélog pathet nem
135 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
137 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
138 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
139 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
140 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
141 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
142 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
143 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
144 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
145 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
146 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
147 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
148 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
149 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
150 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
151 Kemuda Lima, laras pélog pathet lima
152 Kemuda Nem, laras pélog pathet nem
153 Kemuda Lima mawi ladrang Kapirenta laras pélog pathet lima
154 Kemuda Manyuri, laras sléndro pathet manyura
155 Kemuda Rangsang, laras pélog pathet lima
156 Langgam Kencana Katon Wingko, laras pélog pathet barang
157 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
158 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
159 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
160 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
161 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
162 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
163 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
164 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
165 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
166 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
167 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
168 Gendhing Kèwes kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gandhes terus ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
169 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [MW]
170 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [PA]
171 Ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
172 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura
173 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
174 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
175 Ketawang Kinanthi Daradasih, laras sléndro pathet manyura
176 Ketawang Kinanthi Pawukir, laras sléndro pathet manyura
177 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras sléndro pathet manyura
178 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
179 Ketawang Kinanthi Wisanggèni, laras pélog pathet nem (Atmamardawa 1932)
180 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
181 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
182 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok) [GP]
183 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok) [JM]
184 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok)
185 Gendhing Kismancala kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
186 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
187 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
188 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang [JM]
189 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
190 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
191 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
192 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
193 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
194 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
195 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
196 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
197 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
198 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
199 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
200 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [GP]
201 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [JM]
202 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [PA]
203 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [WWG]
204 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang
205 Langgam Klinci Ucul, laras pélog pathet barang
206 Ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
207 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
208 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
209 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem [PL]
210 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
211 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
212 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [GP]
213 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
214 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
215 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
216 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
217 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
218 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
219 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
220 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
221 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
222 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
223 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
224 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang [PA]
225 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang
226 Lancaran Kothik, laras sléndro pathet manyura
227 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [GP]
228 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [JM]
229 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
230 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PL]
231 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [WWG]
232 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
233 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
234 Lancaran Kuda Nyongklang, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
235 Lancaran Kuda Nyongklang, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
236 Gendhing Kudhup Mlathi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
237 Ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
238 Ladrang Kumara Maya, laras pélog pathet lima
239 Ladrang Kunca, laras pélog pathet nem
240 Ketawang Kuntapati, laras sléndro pathet manyura (Wiryadiningratan)
241 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
242 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
243 Ketawang Kupu-Kupu, laras pélog pathet nem
244 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
245 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
246 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
247 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
248 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
249 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
250 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
251 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
252 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [MW]
253 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [PA]
254 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang
255 Ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura
256 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
257 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
258 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
259 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
260 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
261 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
262 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
263 Gendhing Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (W.W. Walidi)
264 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang (Mangkunegaran)
265 Gendhing Kuwur kethuk 2 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Arifin Nugroho)

L
Top
1 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
3 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
4 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
5 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem [PA]
7 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
8 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Lagu-Lagu, laras pélog pathet barang
10 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
11 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
12 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
13 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
14 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
15 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
17 Ladrang Lala Grantung, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
19 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
20 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
21 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
22 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
23 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Lalijiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
26 Gendhing Lambangjiwa kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
27 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
28 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
29 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
30 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
31 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
32 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
33 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Yogyakarta) [PA]
34 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem[JM]
35 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
36 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
37 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
38 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
39 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
40 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
41 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
42 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
43 Ladrang Langen Branta, laras pélog pathet lima (Ngayoja)
44 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
45 Ketawang Langen Gita, laras pélog pathet barang
46 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet barang
48 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
49 Ladrang Langen Pradangga, laras sléndro pathet manyura
50 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
52 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
53 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
54 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
55 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
56 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
57 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
58 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
59 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
60 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
61 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [GP]
62 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [JM]
63 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [PL]
64 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
65 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
66 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
67 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
68 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
69 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
70 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
71 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
72 Ketawang Larasmaya, laras pélog pathet barang
73 Gendhing Larastéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
74 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
75 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
76 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [PL]
77 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
78 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
79 Lancaran Lasem, laras pélog pathet barang
80 Ladrang Lawung Gedhé, laras sléndro pathet manyura
81 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
82 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
83 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
84 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MN]
85 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
86 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
87 Gendhing Layar Gènjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
88 Gendhing Layar Kandheg kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
89 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
90 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
91 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
92 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
93 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
94 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
95 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
96 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
97 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
98 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
99 Ladrang Lebdajiwa, laras pélog pathet lima [GP]
100 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
101 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
102 Ketawang Lebdasari (Amongtani), laras sléndro pathet manyura
103 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
104 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
105 Langgam Léla Lédhung, laras pélog pathet barang
106 Gendhing Lembah kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
107 Ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
108 Ladrang Lempang Bedhayan, laras pélog pathet nem
109 Ladrang Lempang Gecul, laras pélog pathet nem
110 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
111 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
112 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
113 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
114 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
115 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
116 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet barang
117 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
118 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
119 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [JM]
120 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [PA]
121 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [WWG]
122 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling kalajengaken ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
123 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
124 Ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
125 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
126 Ladrang Lèngkèr, laras pélog pathet nem
127 Ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
128 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
129 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
130 Ladrang Léré-Léré, laras sléndro pathet manyura
131 Ladrang Léré-Léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem
132 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
133 Lancaran Lima, laras pélog pathet lima
134 Ladrang Limput, laras sléndro pathet manyura
135 Gendhing Lindur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
136 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
137 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
138 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang dados ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
139 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
141 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
142 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
143 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [MW]
144 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [PA]
145 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
146 Gendhing Liring Tyas kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
147 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
148 Ladrang Liwung, laras pélog pathet barang
149 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet manyura
150 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
151 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
152 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
153 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
154 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
155 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
156 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
157 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
158 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
159 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura
160 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
161 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [WWG]
162 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
163 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [JM]
164 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [MW]
165 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [PA]
166 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
167 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
168 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
169 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
170 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
171 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
172 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet nem
173 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
174 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
175 Gendhing Lomanis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
176 Ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
177 Ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
178 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang [PA]
179 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang
180 Ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
181 Ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
182 Ketawang Longgor-Lasem, laras pélog pathet lima
183 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
184 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
185 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
186 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
187 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
188 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
189 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
190 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
191 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
192 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
193 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
194 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
195 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [PA]
196 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok)
197 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
198 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok)
199 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
200 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
201 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
202 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
203 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
204 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
205 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
206 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
207 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [JM]
208 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [MW]
209 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [PA]
210 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [WWG]
211 Gendhing Ludira Madu (Ludira Madura) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang
212 Gendhing Luhung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Lulut, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
213 Ketawang Lumbung Désa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
214 Gendhing Lumpang Bolong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu-rangu, laras pélog pathet barang
215 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
216 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
217 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
218 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
219 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem

M
Top
1 Gendhing Madu Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
2 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
3 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
4 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
5 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
6 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
7 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Madukusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
9 Gendhing Madusita (Madubranta) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
10 Gendhing Madusita kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
11 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
14 Ladrang Maèsa Liwung, laras pélog pathet barang
15 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing bonang Magak kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
17 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
18 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
19 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
20 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
21 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
22 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
23 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
24 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
25 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
26 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
27 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
28 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
29 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
30 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
31 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
32 Ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
33 Ladrang Mandhung-Mandhung, laras pélog pathet barang
34 Ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
35 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
36 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
37 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
38 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
39 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
40 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
41 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
42 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [GP]
43 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [JM]
44 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [MW]
45 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
46 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [WWG]
47 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
48 Gendhing Manganti kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
49 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
50 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
51 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
52 Ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
53 Ketawang Manggung Soré, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
54 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
55 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem [PA]
56 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng) [PL]
57 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
58 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang [JM]
59 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang
60 Gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
61 Ketawang gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima (Bupati Magelang 1937)
62 Ladrang Manis, laras pélog pathet barang
63 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang [PA]
64 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
65 Gendhing Mantra kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
66 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
67 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Djoko Walujo)
68 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Djoko Walujo)
69 Lancaran Manyarmilar, laras pélog pathet barang
70 Lancaran Manyarséwu, laras pélog pathet barang
71 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
72 Jineman Marakangen, laras pélog pathet nem (nyamat)
73 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
74 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
75 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
76 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
77 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
78 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
79 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [GP]
80 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [JM]
81 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [PA]
82 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis)
83 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang [GP]
84 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang [PA]
85 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
86 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang [JM]
87 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang [MW]
88 Ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
89 Ketawang Maskèntar, laras pélog pathet nem
90 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
91 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
92 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
93 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
94 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
95 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
96 Ketawang Maskumambang, laras pélog pathet lima
97 Gendhing Mawar kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
98 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
99 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
100 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
101 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
102 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
103 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
104 Ladrang Maya, laras pélog pathet lima
105 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
106 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
107 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [PA]
108 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
109 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima
110 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
111 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
112 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
113 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura [PA]
114 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura
115 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
116 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
117 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
118 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
119 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [WWG]
120 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Jatikumara, laras pélog pathet nem
121 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
122 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [JM]
123 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
124 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PL]
125 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [WWG]
126 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
127 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet barang
128 Ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
129 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
130 Langgam Melathi Rinoncé, laras pélog pathet nem
131 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV) [JM]
132 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
133 Ladrang Membat, laras pélog pathet barang
134 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
135 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
136 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
137 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
138 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
139 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
140 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
141 Gendhing Mènjep kethuk 4 kerep minggah Eseg-Eseg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
142 Ketawang Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
143 Srepegan Manyura kalajengaken lagu Mènthog-Mènthog terus ladrangan, laras pélog pathet nem
144 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
145 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
146 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Surung Dayung, laras pélog pathet nem
147 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
148 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
149 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
150 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
151 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
152 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
153 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
154 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
155 Ketawang Merak Driya, laras pélog pathet barang
156 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [GP]
157 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [JM]
158 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [PA]
159 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [WWG]
160 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
161 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
162 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
163 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
164 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
165 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
166 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
167 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
168 Ketawang Mijil Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
169 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
170 Ketawang Mijil Gondhang Kasih, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
171 Ladrang Mijil Ludira, laras pélog pathet barang
172 Ladrang Mijil Merakati, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
173 Ladrang Mijil Ngèsthiraras, laras pélog pathet nem (Atmamardawan 1932)
174 Ketawang Mijil Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
175 Ketawang Mijil Panglilih, laras pélog pathet lima
176 Ketawang Mijil Ratri, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
177 Jineman Mijil Sasanti, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
178 Ketawang Mijil Sulastri, laras pélog pathet barang
179 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
180 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem (ngayoja)
181 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
182 Jineman Mijil, laras pélog pathet nem (nyamat)
183 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
184 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
185 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
186 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
187 Ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
188 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [GP]
189 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [MW]
190 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [WWG]
191 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
192 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
193 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
194 Ladrang Moncèr, laras pélog pathet barang
195 Ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
196 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
197 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
198 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet manyura
199 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
200 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
201 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
202 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
203 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
204 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
205 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
206 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
207 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
208 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
209 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
210 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
211 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
212 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
213 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
214 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
215 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
216 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
217 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
218 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
219 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura
220 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
221 Gendhing Montro Madura kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
222 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
223 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
224 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
225 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
226 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pajar Manis, laras pélog pathet barang (Yogya)
227 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [JM]
228 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
229 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [PA]
230 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
231 Ladrang Mugirahayu, laras sléndro pathet manyura
232 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
233 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
234 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
235 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
236 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang [GP]
237 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang (Inggahipun mawi pancer 3 )
238 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
239 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [GP]
240 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [JM]
241 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [PA]
242 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan)
243 Gendhing Mungguh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
244 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
245 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
246 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
247 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
248 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
249 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem
250 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)

N
Top
1 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
2 Gendhing Natapangarsa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet lima (M.L. Reksopangrawit Gembur 1936)
3 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Nerawang kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
5 Langgam Ngalamuning Ati, laras pélog pathet nem
6 Ketawang Ngéla-Éla, laras sléndro pathet sanga
7 Langgam Ngelam-elami, laras pélog pathet barang
8 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
9 Gendhing Nglaras Rasa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
10 Gendhing Nglarirasa kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
11 Gendhing Ngleluri kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
12 Gendhing Ngrenggani kethuk 2 kerep minggah ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
13 Gendhing Ngrumpaka kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
14 Gendhing Ngudyasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
15 Gendhing Ngulandara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
16 Gendhing Ngungrum kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
17 Gendhing Nindyarsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
18 Ketawang Nugraha, laras pélog pathet barang
19 Ladrang Nusantara, laras pélog pathet lima
20 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet nem

O
Top
1 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
2 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
3 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [MW]
4 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
5 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [PL]
6 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
7 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah ladrangan laras sléndro pathet manyura (Jungkung Darmoyo)
8 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3)
9 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
10 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
11 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
12 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
13 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang-Érang dados ketawang Subakastawa, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem
15 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
17 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
18 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang [MW]
19 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang
20 Ladrang Ondhé-Ondhé Semarangan, laras pélog pathet barang
21 Gendhing Oneng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Oneng, laras pélog pathet barang (Harjito)
22 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem [PA]
23 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem

P
Top
1 Ladrang Pajar Manis, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
2 Gendhing Pakarti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
3 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
4 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [PA]
5 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
6 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 2 Maret 2007)
7 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Darsono)
8 Lancaran Pambuka, laras pélog pathet lima (Staf Karawitan KOKAR)
9 Ketawang Pamekas, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
10 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Pamikatsih kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
13 Ladrang Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
14 Gendhing Pamusthi kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Tukiman Wahyopangrawit)
15 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
16 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
17 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
18 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
19 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
20 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang [PA]
21 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
22 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
24 Lancaran Pancèr, laras pélog pathet barang
25 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
26 Gendhing Pandamingrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
27 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
28 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
29 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Nglarirasa, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
30 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
31 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
32 Ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
33 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
34 Ketawang Panggugah, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
35 Ketawang Pangkat, laras pélog pathet barang
36 Ketawang Pangkur, laras pélog pathet lima
37 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (nyamat)
39 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet manyura
40 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
41 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras pélog pathet barang
42 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
43 Ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
44 Ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
45 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
46 Ladrang Pangkur Songsong Agung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
47 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
48 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
49 Gendhing Panglipur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
50 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
51 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
52 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
53 Ketawang Pangrembé, laras sléndro pathet manyura
54 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
55 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
56 Ladrang Panutur, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
57 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
58 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
59 Gendhing Parang Sendari (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
60 Gendhing Paripih kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Mei 2007)
61 Gendhing Parasdya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Jenar, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 22 Dec 2006)
62 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
63 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
64 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
65 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
66 Gendhing Parepat kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang
67 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
68 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
69 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
70 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
71 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
72 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
73 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
74 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
75 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
76 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
77 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
78 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
79 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
80 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
81 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
82 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
83 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
84 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
85 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
86 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
87 Ladrang Pasang Bandar, laras pélog pathet nem
88 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet nem
89 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
90 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet lima
91 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
92 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
93 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [WWG]
94 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
95 Gendhing Patanya kethuk 2 kerep minggah ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
96 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Praja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 27 Jan 2007)
97 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 21 Des 2007)
98 Gendhing Pathimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
99 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
100 Gendhing Patrem kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Patrem, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2007)
101 Langgam Pawelingku, laras pélog pathet barang
102 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
103 Langgam Pegat Tresna, laras pélog pathet nem
104 Ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
105 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
106 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
107 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
108 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
109 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
110 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
111 Ladrang Pemilihan, laras pélog pathet barang
112 Ladrang Pengantèn, laras pélog pathet barang
113 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet barang
114 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet nem
115 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
116 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
117 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
118 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
119 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
120 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
121 Lancaran Pengijoan, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
122 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
123 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok kasebut dados jangkep)
124 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (Pothok - Gecul)
125 Ladrang Pindri, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
126 Ketawang Pisan Bali, laras pélog pathet nem
127 Ladrang Pisungsung, laras pélog pathet nem
128 Langgam Piyé Janjiné, laras pélog pathet nem
129 Ladrang Playon, laras pélog pathet barang
130 Ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
131 Ketawang Playon, laras pélog pathet barang (kanggé Bedhayan)
132 Langgam Pleca-Plecu, laras pélog pathet barang
133 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
134 Ladrang Potong Sérong, laras pélog pathet nem
135 Gendhing Prabangkara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
136 Ladrang Prabu Mataram, laras sléndro pathet sanga (Ngayoja)
137 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
138 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
139 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
140 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
141 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
142 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
143 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
144 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
145 Ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima
146 Ladrang Prasaja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 5 Mei 2005)
147 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
148 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
149 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
150 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
151 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
152 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
153 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
154 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
155 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
156 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
157 Ladrang Pring Padhapring, laras pélog pathet barang
158 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
159 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
160 Ladrang Pritaneba, laras pélog pathet barang
161 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
162 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
163 Gendhing Priyabada kethuk 2 kerep minggah ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
164 Ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang
165 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
166 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
167 Ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
168 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
169 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura [MW]
170 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
171 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
172 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
173 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
174 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [WWW]
175 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
176 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (gong 5)
177 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
178 Ketawang Pucung Patalon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
179 Ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
180 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (Manyura Kethoprak - Atmamardawa 1932)
181 Ladrang Pucung, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
182 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
183 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
184 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
185 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
186 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
187 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
188 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
189 Gendhing Pujangga Anom kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
190 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
191 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
192 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
193 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
194 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
195 Gendhing Pujangga Kingkin kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
196 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
197 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
198 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
199 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
200 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
201 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
202 Ladrang Puji Slamet, laras pélog pathet barang
203 Gendhing Pujitama kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang
204 Ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima
205 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
206 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
207 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
208 Lancaran bubaran Purwaka, laras pélog pathet nem
209 Ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
210 Ladrang Puspadenta, laras pélog pathet barang
211 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
212 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang [MW]
213 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang
214 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang [JM]
215 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
216 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
217 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
218 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem [MW]
219 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
220 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
221 Gendhing Puspasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsodiningrat)
222 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura
223 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura (Paku Alaman)
224 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
225 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
226 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
227 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]s
228 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
229 Langgam Putri Gunung, laras pélog pathet nem

R
Top
1 Gendhing Raharja kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
2 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
3 Ladrang Raja Putri, laras pélog pathet barang
4 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja) [MW]
5 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
6 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
7 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Raket kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
9 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [GP]
10 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [JM]
11 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [WWG]
12 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan)
13 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn) [JM]
14 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn)
15 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
16 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
17 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
18 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maesa Liwung, laras pélog pathet barang
19 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
20 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
21 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima
22 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
23 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
24 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
25 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
26 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
27 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
28 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
29 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PA]
30 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PL]
31 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [WWG]
32 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura
33 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [GP]
34 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [JM]
35 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [MW]
36 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [PA]
37 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
38 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem [JM]
39 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem
40 Ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
41 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
42 Ketawang Rangsang Tuban, laras pélog pathet nem
43 Gendhing Rangu kethuk 4 kerep minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
44 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
45 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
46 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem
47 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [MW]
48 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [PA]
49 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
50 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [NS]
51 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
52 Gendhing Rangu-Rangu kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
53 Ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
54 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
55 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
56 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
57 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
58 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
59 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
60 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
61 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
62 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
63 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
64 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima
65 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem [PA]
66 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [GP]
67 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [JM]
68 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PA]
69 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PL]
70 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [WWG]
71 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
72 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem
73 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
74 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
75 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
76 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi - Ngelik saking Darsono)
77 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
78 Ladrang Raraskaton, laras pélog pathet lima (Atmamardawan)
79 Gendhing Rari kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Panuju)
80 Gendhing Rasalodhang kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
81 Gendhing Rasamadu kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Maskentar, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
82 Gendhing Rasamadu (Dhandhanggula) kethuk 2 kerep minggah Harsaya kethuk 4 kalajengaken ladrang Hastama, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
83 Ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
84 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang [JM]
85 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang [PA]
86 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
87 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
88 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
89 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
90 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
91 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
92 Gendhing Rékan kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
93 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
94 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
95 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
96 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
97 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
98 Ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
99 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
100 Lancaran Rena-Rena, laras sléndro pathet manyura
101 Ketawang gendhing Rendah kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
102 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
103 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
104 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
105 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
106 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
107 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
108 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
109 Ladrang Rénga-Rénga, laras pélog pathet barang
110 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
111 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
112 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
113 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga [PL]
114 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
115 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
116 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
117 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
118 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
119 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
120 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
121 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
122 Gendhing Reréka kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
123 Gendhing Resep kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Wakijo Warsopangrawit)
124 Ketawang Resep, laras pélog pathet nem (Martopangrawitan)
125 Gendhing Respati kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Respati, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit 10 Jan 2008)
126 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
127 Ladrang Retna Asih, laras pélog pathet barang
128 Ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
129 Lancaran Ricik-Ricik dados ladrang Mliwis, laras sléndro pathet manyura
130 Lancaran Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
131 Ladrang Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
132 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [JM]
133 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [PA]
134 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [WWG]
135 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [JM]
136 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [PA]
137 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [WWG]
138 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
139 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura (kenong II kethuk 2 awis)
140 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis)
141 Gendhing Rinakit kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Rakit, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
142 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
143 Gendhing Ringa-Ringa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
144 Ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
145 Ladrang Ringgong Manis, laras pélog pathet nem
146 Gendhing Riris Madu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
147 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
148 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
149 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
150 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
151 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
152 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
153 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
154 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [JM]
155 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
156 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
157 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
158 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
159 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
160 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
161 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
163 Ladrang Roning Tawang, laras pélog pathet nem
164 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet manyura
165 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [GP]
166 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [JM]
167 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [MW]
168 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [PA]
169 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [WWG]
170 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong kalajengaken ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
171 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
172 Ketawang Rujit, laras sléndro pathet manyura
173 Ladrang Rumung, laras pélog pathet nem
174 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
175 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
176 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
177 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
178 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
179 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Kutut Manggung, laras sléndro pathet manyura
180 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
181 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
182 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga

S
Top
1 Langgam Sadarma, laras pélog pathet nem
2 Ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
3 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
4 Ladrang Salisir, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Salulut kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 20 Juni 2007)
6 Ladrang Sambada, laras pélog pathet barang
7 Ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
9 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
10 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
11 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [CW]
12 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
13 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
14 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
15 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
17 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
18 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
19 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
20 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Sambul Manis kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
23 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
24 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
25 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
27 Ladrang Samiran, laras pélog pathet nem
28 Sampak Manyura, laras sléndro pathet manyura
29 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
30 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
31 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
32 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
35 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
36 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
37 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
38 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Kadipatèn)
40 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
41 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
42 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
43 Gendhing Sangubranta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
44 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
45 Ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem
46 Ladrang Santalaya, laras sléndro pathet manyura
47 Ladrang Santi Mulya, laras pélog pathet lima (Nartosabdho)
48 Ketawang Santri Brahi (Kaum Dhawuk), laras pélog pathet barang [GP]
49 Ladrang Sapujagad, laras pélog pathet barang
50 Ladrang Sapujagad, laras sléndro pathet manyura
51 Ladrang Sarana, laras pélog pathet nem
52 Ketawang Saraswati, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
54 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
55 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
56 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet barang
57 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem [PA]
58 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
59 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
60 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
61 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
62 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
63 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
64 Lancaran Sarung Jagung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
65 Ladrang Sasana, laras pélog pathet barang
66 Gendhing Sasongka kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
67 Ladrang Sastrakara, laras sléndro pathet manyura
68 Ladrang Sastrakusuma, laras pélog pathet barang
69 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
70 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
71 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
72 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
73 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
74 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
75 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
76 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
77 Ladrang Sawunggaling, laras pélog pathet barang
78 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
79 Lancaran Sayuk Karya, laras pélog pathet nem
80 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
81 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
82 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
83 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
84 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
85 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura
86 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
87 Ketawang Segaran, laras pélog pathet nem
88 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura [PA]
89 Ladrang Sekar Gadhung mawi ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura (MN)
90 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
91 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
92 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
93 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
94 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
95 Ketawang Sekar Téja, laras sléndro pathet manyura
96 Ketawang Sekaring Puri, laras pélog pathet barang
97 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
98 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
99 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
100 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
101 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
102 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
103 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
104 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
105 Ladrang Semang, laras pélog pathet nem
106 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [JM]
107 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [PA]
108 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [WWG]
109 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
110 Ladrang Semar Mantu, laras pélog pathet nem
111 Gendhing Semar Mèsem kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang
112 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
113 Gendhing Sembawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
114 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
115 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [MW]
116 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
117 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa dados ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
118 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima
119 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking kalajengaken ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
120 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
121 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
122 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
123 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
124 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [WWG]
125 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima
126 Ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
127 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [GP]
128 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [JM]
129 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [PA]
130 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [WWG]
131 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
132 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
133 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
134 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
135 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
136 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
137 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
138 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
141 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
142 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
143 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
144 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
145 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
146 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
147 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
148 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
149 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
150 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
151 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
152 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
153 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
154 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
155 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
156 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
157 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Minum, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
158 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
159 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
160 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
161 Gendhing Sengsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
162 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
163 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
164 Ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
165 Lancaran Sentir, laras sléndro pathet manyura
166 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
167 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang [MW]
168 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang
169 Gendhing Sesanti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit)
170 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
171 Langgam Setya Tuhu, laras pélog pathet nem
172 Ladrang Setyararas, laras pélog pathet barang (Panuju)
173 Gendhing Sida Asih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
174 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
175 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
176 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
177 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
178 Gendhing Sidamukti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
179 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
180 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
181 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
182 Gendhing bonang Sidamulya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
183 Ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
184 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
185 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
186 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
187 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
188 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
189 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
190 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
191 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
192 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
193 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
194 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
195 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
196 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura [PA]
197 Ladrang Sigramangsah, laras pélog pathet barang
198 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
199 Ladrang Sigramangsah Molak-Malik, laras pélog pathet barang / laras sléndro pathet manyura
200 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
201 Ketawang Sih, laras pélog pathet nem
202 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
203 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
204 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
205 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
206 Lancaran Singanebah terus ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [RRI]
207 Lancaran Singanebah, laras pélog pathet barang
208 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
209 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
210 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
211 Ketawang Sinom Grandhel, laras sléndro pathet sanga
212 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
213 Ketawang Sinom Logondhang, laras pélog pathet barang
214 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
215 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
216 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (nyamat)
217 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
218 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (sanga)
219 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
220 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
221 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
222 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
223 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
224 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
225 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
226 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
227 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
228 Gendhing Siringan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
229 Ketawang Sitamardawa, laras pélog pathet barang
230 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang [JM]
231 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
232 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang
233 Ladrang Siyem, laras pélog pathet nem (Wirapradangga)
234 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
235 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
236 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [MW]
237 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
238 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
239 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
240 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
241 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
242 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang [PA]
243 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem [PA]
244 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
245 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
246 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
247 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang (bedhayan)
248 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
249 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
250 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
251 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
252 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
253 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
254 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
255 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
256 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
257 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
258 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Membat, laras pélog pathet barang
259 Gendhing Srenteg kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
260 Ketawang Srepegan, laras pélog pathet nem
261 Srepegan Manyura, laras sléndro pathet manyura
262 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
263 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
264 Srepegan Banymasan, laras sléndro pathet manyura
265 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
266 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
267 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
268 Srepegan Manyura, laras pélog pathet barang
269 Srepegan Manyuri, laras sléndro pathet manyura
270 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
271 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem
272 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
273 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
274 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
275 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
276 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman) [MW]
277 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
278 Ladrang Sri Biwadha, laras sléndro pathet manyura (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
279 Ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
280 Ladrang Sri Dayinta Minulya, laras sléndro pathet manyura
281 Ladrang Sri Dayita, laras pélog pathet barang
282 Ladrang Sri Dayita Wibawa, laras pélog pathet barang
283 Ladrang Sri Dirgayuswa, laras pélog pathet barang
284 Ladrang Sri Duhita, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
285 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [MW]
286 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [PA]
287 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
288 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
289 Ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
290 Ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
291 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
292 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
293 Gendhing Sri Kastawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang (Wirawiyagan IV)
294 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet manyura
295 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
296 Ladrang Sri Kawuryan, laras pélog pathet barang
297 Ladrang Sri Kawuryan, laras sléndro pathet manyura
298 Ladrang Sri Kondur, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
299 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [MW]
300 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [PA]
301 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
302 Ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
303 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
304 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang [MW]
305 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang
306 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga [PA]
307 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
308 Ladrang Sri Mulya, laras pélog pathet barang
309 Ladrang Sri Nasao, laras pélog pathet barang
310 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura [PA]
311 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura
312 Ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
313 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
314 Ketawang Sri Raharja, laras pélog pathet barang
315 Ladrang Sri Raja Putri, laras sléndro pathet manyura
316 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [MW]
317 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [PA]
318 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang)
319 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura [PA]
320 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura
321 Ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
322 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
323 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MW]
324 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [PA]
325 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
326 Ketawang Sri Utama, laras pélog pathet barang
327 Ketawang Sri Utama, laras sléndro pathet manyura
328 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
329 Ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
330 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura [PA]
331 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura
332 Gendhing Srigunting kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukosih, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 3 Maret 2001)
333 Ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
334 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
335 Gendhing Sudiraganda kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
336 Ladrang Suka Bagya, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
337 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem [MW]
338 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
339 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
340 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
341 Ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
342 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
343 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
344 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
345 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
346 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
347 Ladrang Sumarah (Kopyah Ilang), laras pélog pathet nem
348 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
349 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
350 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
351 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem [PA]
352 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [JM]
353 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [PA]
354 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem
355 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
356 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
357 Ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
358 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga
359 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
360 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga [PA]
361 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
362 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
363 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
364 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
365 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang
366 Ladrang Sumirat, laras sléndro pathet manyura
367 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang (kethoprak)
368 Gendhing Sumunar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
369 Ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
370 Ladrang Sumyar, laras sléndro pathet manyura
371 Ketawang Sundawa, laras pélog pathet nem
372 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
373 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
374 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
375 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
376 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
377 Ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
378 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
379 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
380 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep minggah ladrang Jakaloka, laras pélog pathet barang
381 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok)
382 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
383 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
384 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
385 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang [PA]
386 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang
387 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
388 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang
389 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
390 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
391 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem [PA]
392 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
393 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
394 Gendhing Surya katon kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
395 Ladrang Susila Madya, laras pélog pathet nem
396 Lancaran Suwé Ora Jamu, laras pélog pathet nem
397 Ladrang Suwignya, laras pélog pathet barang
398 Gendhing Suyudan Gilar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
399 Ketawang Swalagita, laras pélog pathet nem
400 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

T
Top
1 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [MW]
2 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
3 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
4 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
5 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
6 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
7 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
8 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
10 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
12 Gendhing Talirasa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
13 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
14 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
15 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
16 Ladrang Tamaswarsa, laras sléndro pathet manyura (M.L. Jarwopangrawit - Suratman)
17 Ketawang Tambang Laras, laras pélog pathet barang
18 Ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
19 Ketawang Tambang Ragana, laras pélog pathet nem
20 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
21 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
22 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
23 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (kanggé beksan srimpi) [JM]
24 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
25 Ladrang Tanjung Karang, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan)
26 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura [MW]
27 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
28 Ladrang Tebu Kéyong, laras pélog pathet nem
29 Ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
30 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
31 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
32 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
33 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
34 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
35 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
36 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
37 Ladrang Téjamaya, laras sléndro pathet nem [GP]
38 Gendhing Téjamaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Gurit, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2009)
39 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
40 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
41 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
42 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembawa Bedhayan dados ladrang Playon, laras pélog pathet lima
43 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
44 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
45 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
46 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
47 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
48 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
49 Gendhing Téjaningsih (Téjasari) kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [GP]
50 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
51 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
52 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [WWG]
53 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan, laras pélog pathet lima
54 Gendhing Tékong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet manyura
55 Ladrang Tembung Cilik, laras pélog pathet nem
56 Ladrang Tembung Gedhé, laras pélog pathet nem
57 Ladrang Tembung Lung Gadhung, laras pélog pathet nem
58 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
59 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
60 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
61 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
62 Ladrang Tepa Palupi, laras pélog pathet nem
63 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
64 Ketawang Tèpleg, laras pélog pathet nem
65 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
66 Ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
67 Ladrang Thona Thani, laras pélog pathet lima
68 Gendhing Thukul kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
69 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
70 Gendhing Timasan kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Supanggah)
71 Ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem (Banyumas)
72 Ladrang Tirtakencana, laras sléndro pathet manyura (Banyumas)
73 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
74 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
75 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
76 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
77 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
78 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
79 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
80 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
81 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
82 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
83 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
84 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
85 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
86 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
87 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
88 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
89 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [GP]
90 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [JM]
91 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [MW]
92 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
93 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
94 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
95 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [WWG]
96 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [JM]
97 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [PA]
98 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [WWG]
99 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima
100 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
101 Ladrang Tridadi, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
102 Ladrang Tropong, laras pélog pathet nem
103 Ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
104 Lancaran Tropongan, laras pélog pathet lima
105 Lancaran Tropongbang, laras pélog pathet lima
106 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet barang
107 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet nem
108 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
109 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
110 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
111 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
112 Ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
113 Gendhing Tumurun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
114 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
115 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga
116 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [GP]
117 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [PA]
118 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura [PP]
119 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [WWG]
120 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [WWW]
121 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang
122 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura
123 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
124 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
125 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
126 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
127 Ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
128 Gendhing Tunjungsari kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
129 Ketawang Turidasmara, laras sléndro pathet sanga
130 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
131 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
132 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
133 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
134 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
135 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
136 Ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
137 Ladrang Turunsih, laras pélog pathet lima
138 Gendhing Tutur Jati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

U
Top
1 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
2 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
3 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
4 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
5 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing Udan Asih kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
8 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Udan Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Warsapangrawit)
10 Gendhing Udan Martana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
12 Lancaran bubaran Udan Mas kaseling lancaran Cucur Biru, laras pélog pathet lima
13 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
14 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet barang
15 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet lima
16 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
17 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
18 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
19 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
20 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga [PA]
22 Ladrang Uga-Uga, laras pélog pathet barang
23 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
24 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga
25 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (nyamat)
26 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (sanga)
27 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga

V
Top
1 Lancaran bubaran Vadèra, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)

W
Top
1 Ladrang Wahana, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [PA]
3 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
4 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4 kalajengaken ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
5 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Ranumaya 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
7 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
8 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
9 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
10 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
11 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWW]
12 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
13 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
14 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem [PA]
18 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
19 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Warastra, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Mei 2001)
21 Gendhing Warih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Augustus 2002)
22 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
23 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
24 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
25 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
26 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
27 Ketawang Wédyasmara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
28 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [PA]
29 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima
30 Ladrang Wentis Kengis, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
31 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
32 Ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
33 Ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
34 Ladrang Widada Asih, laras sléndro pathet manyura (Mlayawidadan)
35 Gendhing Widamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
36 Gendhing Widaningsih (Widasari) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
37 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
38 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
39 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
40 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
41 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
42 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
43 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
44 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
45 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
46 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Widyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2002)
48 Ketawang gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang [JM]
49 Ketawang gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang
50 Ketawang Wiguna, laras pélog pathet lima
51 Gendhing Wilasita kethuk 2 kerep minggah ladrang Ledhok Asmara, laras pélog pathet nem
52 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
53 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet lima
54 Ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
55 Ladrang Wilujeng Alus, laras sléndro pathet manyura
56 Gendhing Wilujeng Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
57 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang [PA]
58 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang
59 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (kanggé bedhayan)
60 Gendhing Winurdaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 19 Juni 2000)
61 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
62 Gendhing Winurtéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamong, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 18 Februari 2001)
63 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem [MW]
64 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
65 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
66 Ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (nyamat)
67 Gendhing Wiridan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2003)
68 Gendhing Wisudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
69 Lancaran Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
70 Ketawang Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
71 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
72 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
73 Ladrang Wohan, laras pélog pathet nem
74 Lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet manyura
75 Gendhing Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
76 Langgam Wuyung, laras pélog pathet nem

Y
Top
1 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
2 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [MW]
3 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
4 Langgam Yèn Ing Tawang, laras pélog pathet nem
5 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Yuyu Kangkang, laras sléndro pathet manyura