Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Jawa Alphabetical Listing

A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y

A
Top
1 Ketawang Adilaga, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Gendhing Adiraga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kawuri terus ketawang Sri Nata, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
3 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
4 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
5 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
6 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [WWG]
7 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
8 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura
9 Ketawang Agung, laras pélog pathet nem
10 Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
11 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
12 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [GP]
13 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [JM]
14 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
15 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
16 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
18 Ladrang Andhé-andhé Lumut, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
19 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
20 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
21 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring kalajengaken ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Anggara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 23 Jan 2007)
25 Ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (gecul)
26 Ketawang Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
27 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
28 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten) [PA]
29 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten)
30 Langgam Anteping Sih, laras pélog pathet nem
31 Gendhing Apa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
32 Ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
33 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [GP]
34 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [JM]
35 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [MW]
36 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
37 Lancaran bubaran Arum-Arum, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Arum Asih, laras pélog pathet lima (molak-malik sléndro nem tumbuk 4 / 5)
39 Ladrang Asih, laras pélog pathet barang
40 Ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
41 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [MW]
42 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [PA]
43 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet barang
44 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet nem (Nyamat)
45 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
46 Ketawang Asmaradana Mangunsih, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawitan)
47 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
48 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
49 Langgam Atiku Lega, laras pélog pathet nem
50 Ayak-Ayakan Manyura, laras sléndro pathet manyura
51 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
52 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
53 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras pélog pathet nem
54 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
55 Ayak-Ayakan Apa Beneré, laras sléndro pathet manyura
56 Ayak-Ayakan Dhendha (Ruwat), laras sléndro pathet manyura
57 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
58 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
59 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras pélog pathet nem
60 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
61 Ayak-Ayakan Kaloran, laras sLéndro pathet manyura
62 Ayak-Ayakan Mangu kalajengaken ladrang Enggar-Enggar, laras pélog pathet nem/barang
63 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
64 Ayak-Ayakan Mijil, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
65 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
66 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
67 Ayak-Ayakan Nem, laras pélog pathet nem
68 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras pélog pathet barang
69 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras sléndro pathet manyura
70 Ayak-Ayakan Sanga, laras pélog pathet nem
71 Ayak-Ayakan Sesanti, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit)
72 Ayak-Ayakan Sesanti, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit)
73 Ayak-Ayakan Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Mangkunegaran)
74 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
75 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
76 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
77 Ayak-Ayakan Umbuldonga, laras sléndro pathet manyura
78 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem

B
Top
1 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
2 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
3 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
4 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
5 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
6 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
7 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
8 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
9 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
10 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
11 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
12 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
13 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
14 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
15 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
16 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
17 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
18 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
19 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
20 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet nem
22 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
23 Langgam Babon Angrem, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Bahita (Wimana) kethuk 2 kerep minggah ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
25 Ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
26 Ladrang Balabak, laras pélog pathet lima
27 Langgam Balèn, laras pélog pathet barang
28 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Balok, laras pélog pathet nem
30 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [GP]
31 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [JM]
32 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [PA]
33 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
34 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran kalajengaken ketwang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
35 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
36 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet barang
38 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
40 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
41 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
42 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
43 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
44 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
45 Gendhing Bang-Bang Wétan kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
46 Gendhing Bang-Bang Wétan kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
48 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
49 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem [PA]
50 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
51 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang [PA]
52 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang
53 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
54 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
55 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
56 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
57 Ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
58 Ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
59 Lancaran Barang, laras pélog pathet barang
60 Gendhing Barang Kinasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Barang Kekasih, laras pélog pathet barang
61 Ladrang Barang Miring, laras pélog pathet barang
62 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [MW}
63 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [PA]
64 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju)
65 Ketawang Basanta, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
66 Gendhing Baswara kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Téja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 1 Jan 2010)
67 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
68 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
69 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
70 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
71 Ladrang Bayangkaré, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
72 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem [MW]
73 Ladrang Bedhat, laras pélog pathet nem
74 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
75 Ladrang Bedhati, laras pélog pathet nem
76 Ladrang Bedhati, laras sléndro pathet manyura
77 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
78 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
79 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
80 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
81 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
82 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [JM]
83 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [PA]
84 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis)
85 Lancaran Bèndrong kalajengaken ladrang Pucung Rubuh, laras pélog pathet nem
86 Lancaran Bèndrongan, laras sléndro pathet manyura
87 Gendhing Bènèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
88 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
89 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
90 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
91 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [JM]
92 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [MW]
93 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang
94 Gendhing Binabar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Laras, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 25 Dec 2009)
95 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
96 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
97 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura [PA]
98 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
99 Ketawang Binuka, laras pélog pathet nem (Panuju)
100 Ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
101 Ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura (Mloyosudiran - Sutija)
102 Ladrang Biwadha Praja, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
103 Ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
104 Gendhing Bluluk Ceblok kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
105 Ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
106 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [GP]
107 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
108 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
109 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
110 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
111 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
112 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
113 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem
114 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
115 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
116 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
117 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
118 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Semang, laras pélog pathet nem
119 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem
120 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
121 Ladrang Bondhan Rining-Rining, laras pélog pathet barang
122 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [GP]
123 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
124 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [JM]
125 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
126 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [PA]
127 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
128 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
129 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
130 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
131 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
132 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
133 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
134 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang
135 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
137 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (mawi Kébar Mataraman)
138 Gendhing Bondhèt Yogya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
139 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
140 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
141 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
142 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
143 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PP]
144 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
145 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
146 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
147 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
148 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
149 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
150 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
151 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [PA]
152 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
153 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang [PA]
154 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang
155 Ketawang Branta Mentul mawi andhegan Aduh Yayi, laras sléndro pathet manyura
156 Ketawang Branta Mentul, laras pélog pathet barang
157 Gendhing Branta Mentul kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (pothok)
158 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
159 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
160 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
161 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
162 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
163 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
164 Lancaran Bribil, laras sléndro pathet manyura
165 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet manyura
166 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
167 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
168 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
169 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
170 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
171 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
172 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
173 Gendhing Bukaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima

C
Top
1 Lancaran CCY, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
2 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
3 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
4 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
5 Ladrang Cacatingrat, laras pélog pathet barang
6 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
7 Langgam Candi Baru, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
9 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
10 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga kalajengaken ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MN]
13 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
14 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [PA]
15 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima [JM]
17 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
18 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
19 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima [PA]
20 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
21 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
22 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
23 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
24 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4 kalajengaken ladrang Orang Aring, laras pélog pathet lima [GP]
25 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima
26 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
27 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
28 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
29 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
30 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
31 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [SP]
32 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWW]
33 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
34 Ladrang Cangklèk, laras sléndro pathet manyura
35 Lancaran bubaran Cantaka, laras pélog pathet barang
36 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
37 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
38 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
39 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
40 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
41 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [JM]
42 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [PA]
43 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura
44 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
45 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
46 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
47 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
48 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
49 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
51 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
52 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem
54 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
55 Ladrang Catur Netra kalajengaken ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
56 Ladrang Catur Netra, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
57 Langgam Cèngkir Wungu, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
58 Ladrang Cikar Bobrok, laras sléndro pathet manyura
59 Lancaran Cilolo, laras pélog pathet barang
60 Ladrang Cina Nagih, laras pélog pathet barang
61 Gendhing Cindhé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
62 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
63 Gendhing Ciptamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
64 Ketawang gendhing Ciptawedhar kethuk 2 kerep minggah ladrang Tanuhita, laras pélog pathet nem
65 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
66 Ladrang Clunthang Kébar, laras sléndro pathet sanga [Yogya]
67 Ladrang Cokèk, laras pélog pathet barang
68 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
69 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
70 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
71 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Srikaton dados ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
72 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura

D
Top
1 Langgam Dadi Ati, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Damar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2006)
4 Gendhing Damar Kanginan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
7 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
8 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
10 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
11 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
12 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
13 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
14 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
15 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
16 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
17 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
18 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
19 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
20 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [PA]
21 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
22 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Dayinta kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Dayinta Linuhur kalajengaken ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem (Wiropradanggan)
25 Ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
26 Gendhing Dhadhap Mantep kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
27 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
28 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
29 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
30 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
31 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
32 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima (Purwapangrawit) [MW]
33 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
34 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
36 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
37 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
38 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
39 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
40 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
41 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
42 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
43 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
44 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
45 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
46 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
47 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
48 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
49 Ladrang Dhempel, laras pélog pathet nem
50 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura [GP]
51 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura
52 Gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
53 Ketawang Dhempo, laras pélog pathet barang
54 Ladrang Dhempo, laras pélog pathet barang
55 Ladrang Dhempo, laras sléndro pathet manyura
56 Ladrang Dhèncong, laras pélog pathet nem
57 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
58 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
59 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem [PA]
60 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem
61 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
62 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
63 Ladrang Dhèndhang, laras pélog pathet nem
64 Ladrang Dhendhang Semarang, laras sléndro pathet sanga
65 Gendhing Dhendhang Sumbawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Ngeksiganda, laras pélog pathet nem
66 Ketawang Dhendhasanti, laras pélog pathet barang
67 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
68 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
69 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
70 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
71 Gendhing bonang Dhenggung Banten kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
72 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [MW]
73 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWW]
74 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
75 Gendhing bonang Dhenggung Medharsih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Bp. R.Ng. Wirowijogo IV Walidi)
76 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
77 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
78 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
79 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932) [PA]
80 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932)
81 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
82 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
83 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
84 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
85 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
86 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
87 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
88 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
89 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
90 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
91 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
92 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
93 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima [PA]
94 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima
95 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
96 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
97 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
98 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
99 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
100 Ladrang Dhudha Kondhang, laras pélog pathet lima
101 Ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
102 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
103 Ladrang Dirgahayu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
104 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
105 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem [PA]
106 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem
107 Gendhing Driyasmara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
108 Ketawang Driyasmara, laras pélog pathet nem
109 Ketawang Duduk Wuluh, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
110 Jineman Duduk Wuluh, laras pélog pathet barang (Ciptosuwarso)
111 Ketawang Duduk Wuluh, laras sléndro pathet sanga (gendhing saking tembang)
112 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
113 Ladrang Dupara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
114 Ladrang Dupara, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
115 Ketawang Durma, laras pélog pathet barang
116 Ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem

E
Top
1 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
3 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
4 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4 kalajengaken ketawang Agung, laras pélog pathet nem
5 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
7 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
8 Ketawang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan 1930)
9 Ladrang Ela-ela Gandrung, laras pélog pathet nem
10 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
11 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
12 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
13 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
14 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
15 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
16 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
17 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
18 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [GP]
19 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
20 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
21 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
22 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
23 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron laras sléndro pathet sanga (Sekar Tunjung)
24 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Wentis Kengis laras sléndro pathet sanga (Yogya)
25 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
26 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
27 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
28 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet barang
29 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura
30 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
31 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura [PA]
32 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
34 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
35 Ladrang Éling-Éling Suralaya, laras sléndro pathet manyura
36 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
38 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
39 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
40 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu kaseling lagu dolanan Kembang Jagung terus Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
41 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
42 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
43 Ladrang Énggar-Énggar, laras pélog pathet barang
44 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
45 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [GP]
46 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [JM]
47 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [PA]
48 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
49 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
50 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
51 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
52 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
53 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
54 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
55 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
56 Ketawang gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
57 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem (kanggé wayangan, lebetipun Adipati Karna)
58 Ladrang Es Lilin, laras pélog pathet barang

G
Top
1 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Gagak Setra, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
4 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrangan, laras pélog pathet barang
5 Ladrang Gagapan Tegal, laras pélog pathet barang
6 Langgam Gagat Ènjang, laras pélog pathet nem
7 Lagu dolanan Gajah-Gajah, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
8 Ladrang Gajah Meta, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
10 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kaseling ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
18 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
19 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
20 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
21 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
26 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
27 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
28 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [CW]
29 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
30 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
31 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
32 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem
33 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
34 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura [MW]
35 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura
36 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
37 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [PA]
38 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
39 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
40 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
41 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Hascarya kalajengaken ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
42 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
43 Ketawang gendhing Gandakusuma Bedhah Madiun kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Girisa Mèngkrèng, laras pélog pathet nem [RRI Sala]
44 Ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
45 Ladrang Gandaria, laras pélog pathet nem
46 Gendhing Gandés kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
47 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
48 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
49 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
50 Gendhing Gandrung Asmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
51 Ladrang Gandrung Binangun, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
52 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
53 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
54 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
55 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
56 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
57 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
58 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
59 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
60 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
61 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
62 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
63 Ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
64 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
65 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
66 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
67 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
68 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem [JM]
69 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
70 Ladrang Ganggong Tirta, laras pélog pathet nem
71 Ladrang Gangsaran, laras pélog pathet nem
72 Ladrang Gangsaran, laras sléndro pathet nem
73 Ketawang Ganjur, laras sléndro pathet manyura
74 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
75 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
76 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [MW]
77 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
78 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [PL]
79 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
80 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
81 Gendhing Garmenda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
82 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
83 Ladrang Gègèr Sekutha, laras sléndro pathet manyura
84 Ladrang Gègèr Soré, laras pélog pathet nem
85 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
86 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
87 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
88 Ladrang Gégot, laras pélog pathet nem
89 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
90 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
91 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
92 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
93 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
94 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
95 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
96 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
97 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
98 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring dados ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem
99 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukarsih dados ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
100 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
101 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
102 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [JM]
103 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [MW]
104 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [PA]
105 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet manyura [WWG]
106 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura
107 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura
108 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
109 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
110 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
111 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
112 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
113 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
114 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
115 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
116 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
117 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
118 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro) [JM]
119 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
120 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
121 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro) [PA]
122 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
123 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
124 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
125 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro)
126 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
127 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
128 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
129 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
130 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
131 Ladrang Gendruwa Momong, laras pélog pathet nem
132 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
133 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
134 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
135 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing molak-malik kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura / laras pélog pathet barang
136 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
137 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
138 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
139 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
140 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
141 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
142 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
143 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
144 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
145 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
146 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
147 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
148 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
149 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
150 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
151 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
152 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
153 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
154 Ladrang Génjong Goling , laras pélog pathet nem [Yogya]
155 Ladrang Génjong Goling , laras sléndro pathet sanga [Yogya]
156 Ladrang Gethuk Lindri, laras pélog pathet barang
157 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura [MW]
158 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
159 Ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
160 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
161 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
162 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
163 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
164 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
165 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
166 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
167 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
168 Gendhing Glébag kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura [Yogya]
169 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
170 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
171 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
172 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
173 Ladrang Glendhèh, laras pélog pathet lima
174 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
175 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
176 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
177 Lancaran Glendheng, laras pélog pathet barang
178 Ladrang Gléwang Semarang, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
179 Ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
180 Ladrang Gléyor (Orang-Aring), laras pélog pathet nem
181 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
182 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
183 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
184 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
185 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
186 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
187 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras pélog pathet nem
188 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
189 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
190 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
191 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
192 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
193 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
194 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
195 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [JM]
196 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PA]
197 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PL]
198 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [WWG]
199 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
200 Lancaran Glopa Glapé, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
201 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
202 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
203 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
204 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
205 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
206 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
207 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
208 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
209 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
210 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
211 Ladrang Godhong Nangka, laras pélog pathet nem
212 Lagu dolanan Godril, laras sléndro pathet manyura
213 Gendhing inggah Golèk Lambangsari kethuk 8 , laras pélog pathet barang
214 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
215 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
216 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
217 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
218 Ladrang Golong, laras pélog pathet lima
219 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
220 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
221 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara kalajengaken ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
222 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
223 Ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
224 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
225 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
226 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
227 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
228 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
229 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem
230 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
231 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [JM]
232 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [PA]
233 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [WWG]
234 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima
235 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
236 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
237 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
238 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
239 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
240 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
241 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
242 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
243 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura [PA]
244 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
245 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
246 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
247 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga [PA]
248 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
249 Ladrang Gonjang Pati, laras sléndro pathet manyura (Semarangan)
250 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura [MW]
251 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
252 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
253 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
254 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
255 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
256 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
257 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
258 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
259 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
260 Gendhing Gonjing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
261 Ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
262 Gendhing Gonjit (Génjong) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
263 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [JM]
264 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
265 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [WWG]
266 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
267 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
268 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem [PA]
269 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
270 Ladrang Grompol, laras pélog pathet barang (Gendhing bonang)
271 Ladrang Grompol, laras pélog pathet nem
272 Ladrang Grompol Mataram kaseling ladrang Grompol Thèk, laras sléndro pathet nem
273 Ladrang Grompol Thèk, laras pélog pathet nem
274 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
275 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
276 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet manyura
277 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
278 Ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
279 Lancaran Gugur Gunung, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
280 Lancaran Gula Klapa, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
281 Gendhing Gumelar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
282 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
283 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
284 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
285 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem [PL]
286 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4 kalajengaken ladrang Moncèr, laras sléndro pathet nem
287 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
288 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
289 Gendhing Guntur Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
290 Gendhing Gunung Kembar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
291 Ladrang Gunung Kembar, laras pélog pathet lima
292 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras pélog pathet nem
293 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras sléndro pathet manyura
294 Ladrang Gupuh, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)

H
Top
1 Gendhing Hamong Raras kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataram, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
3 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
4 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Hanjali kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
6 Gendhing Harung Ratri kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
7 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
8 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
9 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
10 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
11 Ladrang Hastama, laras pélog pathet lima
12 Gendhing Hastawarsa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
13 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
15 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
16 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
17 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
18 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
19 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
20 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)

I
Top
1 Ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
2 Ladrang Ijo-Ijo, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Ima-Ima kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
4 Ketawang Ima-Ima, laras pélog pathet nem
5 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
7 Langgam Impènku, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Ingkok, laras pélog pathet nem
9 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
10 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
11 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
12 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
13 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
14 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

J
Top
1 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi) [JM]
2 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Balok, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
3 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
4 Langgam Jaka Lola, laras pélog pathet barang
5 Gendhing Jaka Pangasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Rara Kasmaran kalajengaken ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
6 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
7 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
8 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
9 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
10 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
12 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
13 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
15 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
16 Gendhing Jaladana Madura kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
17 Gendhing Jaladara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
18 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
20 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
21 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
22 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
23 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
24 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
25 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
26 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
27 Ladrang Jalak Ijo, laras pélog pathet nem
28 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
29 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
30 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
31 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
32 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
33 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
34 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
35 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
36 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
37 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
38 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
39 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
40 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
41 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
42 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
43 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
44 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
45 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
46 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Jangkung Kuning Mataram kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Arum-Arum kethuk 4, laras pélog pathet barang
48 Gendhing Jangkung Kuning Rinengga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang [NS]
49 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
50 Gendhing Jati Kondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
51 Ladrang Jati Kumara, laras pélog pathet nem
52 Ladrang Jati Kumara, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
54 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
55 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
56 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
57 Langgam Jenang Gula, laras pélog pathet barang
58 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
59 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
60 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
61 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
62 Gendhing Jenthara kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
63 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
64 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
65 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
66 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [GP]
67 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
68 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
69 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
70 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
71 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PP]
72 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
73 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
74 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
75 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [MW]
76 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [PA]
77 Ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang (gaya Nartosabdho)
78 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
79 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
80 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
81 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
82 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
83 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
84 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
85 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
86 Ladrang Juru Demung, laras pélog pathet nem

K
Top
1 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
3 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [GP]
4 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [JM]
5 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
6 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PL]
8 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
9 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [SP]
10 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
11 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem (mawi sesegan)
12 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
13 Gendhing Kacaryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 20 Nov 2006)
14 Gendhing Kaduk kethuk 2 kerep minggah ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
15 Ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
16 Ketawang Kaduk Rena, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
17 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
18 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
19 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
20 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
21 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
22 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
23 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
25 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
26 Langgam Kadung Tresna, laras pélog pathet nem
27 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [MW]
28 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah Gandrung Manis kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
29 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
30 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
31 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
32 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [GP]
33 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
34 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
35 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
36 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
37 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
38 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
39 Ladrang Kagok Liwung, laras pélog pathet barang
40 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga [PA]
41 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
42 Gendhing Kagok Respati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Respati, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
43 Ladrang Kagok Selomba, laras pélog pathet barang
44 Gendhing Kakayun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
45 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem
46 Gendhing Kalaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
47 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
48 Ladrang Kalongking, laras pélog pathet nem
49 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
50 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
51 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
52 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
53 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
54 Ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
55 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
56 Jineman Kandheg, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
57 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
58 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
59 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
60 Gendhing Kanyut Cilik kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
61 Ladrang Kapanduking Tyas, laras pélog pathet barang (Darsono)
62 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [PA]
63 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
64 Ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
65 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
66 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
67 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
68 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
69 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
70 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [MW]
71 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [PA]
72 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
73 Ladrang Karah Bedhat, laras pélog pathet nem
74 Gendhing Karenan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 30 Mei 2003)
75 Ladrang Karonsih, laras pélog pathet barang
76 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
77 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
78 Gendhing Kastawa kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Feb 2008)
79 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura [MW]
80 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura
81 Ketawang Kaum Dhawuk, laras pélog pathet barang
82 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
83 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [PP]
84 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [WWG]
85 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr)
86 Gendhing Kawuryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
87 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
88 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
89 Lancaran Kebogiro, laras pélog pathet barang
90 Lancaran Kebogiro Pancèr, laras pélog pathet barang
91 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [JM]
92 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
93 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PL]
94 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [WWG]
95 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
96 Lancaran Kèdhu, laras pélog pathet barang
97 Gendhing Keleng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
98 Ketawang Kembang Alang-Alang, laras sléndro pathet manyura
99 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
100 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
101 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
102 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [GP]
103 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [MW]
104 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
105 Ladrang Kembang Dhadhap, laras sléndro pathet manyura
106 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
107 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
108 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
109 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
110 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
111 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
112 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem
113 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
114 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem
115 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
116 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [JM]
117 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PA]
118 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PP]
119 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [WWG]
120 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
121 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
122 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
123 Ladrang Kembang Jeruk, laras pélog pathet barang
124 Ladrang Kembang Jeruk, laras sléndro pathet manyura
125 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
126 Ladrang Kembang Kacang Pancèr, laras sléndro pathet manyura
127 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet barang (geculan)
128 Ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
129 Ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
130 Ladrang Kembang Lintang, laras pélog pathet nem
131 Gendhing Kembang Lumbu kethuk 2 kerep minggah ladrang Jurang Jugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
132 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
133 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
134 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
135 Lancaran bubaran Kembang Pacar, laras pélog pathet nem
136 Ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
137 Ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
138 Ladrang Kembang Setaman, laras pélog pathet nem
139 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
141 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
142 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
143 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
144 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
145 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
146 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
147 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
148 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
149 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
150 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
151 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
152 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
153 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
154 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
155 Kemuda Nem kaseling ketawang Mijil Kethoprak, laras pélog pathet nem
156 Kemuda Lima, laras pélog pathet lima
157 Kemuda Nem, laras pélog pathet nem
158 Kemuda Lima mawi ladrang Kapirenta laras pélog pathet lima
159 Kemuda Mangu, laras pélog pathet lima
160 Kemuda Manyuri, laras sléndro pathet manyura
161 Kemuda Rangsang, laras pélog pathet lima
162 Langgam Kencana Katon Wingko, laras pélog pathet barang
163 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
164 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
165 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
166 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
167 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
168 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
169 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
170 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
171 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
172 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
173 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
174 Gendhing Kèwes kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gandhes terus ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
175 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [MW]
176 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [PA]
177 Ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
178 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura
179 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
180 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
181 Ketawang Kinanthi Daradasih, laras sléndro pathet manyura
182 Ketawang Kinanthi Génjong Goling, laras pélog pathet nem
183 Ketawang Kinanthi Pawukir, laras sléndro pathet manyura
184 Ketawang Kinanthi Pranasmara, laras pélog pathet nem
185 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet nem
186 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras sléndro pathet manyura
187 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
188 Ketawang Kinanthi Wicaksana, laras sléndro pathet sanga
189 Ketawang Kinanthi Wisanggèni, laras pélog pathet nem (Atmamardawa 1932)
190 Lancaran Kinanthi, laras sléndro pathet manyura
191 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
192 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
193 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok) [GP]
194 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok) [JM]
195 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok)
196 Gendhing Kismancala kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
197 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
198 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
199 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang [JM]
200 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
201 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
202 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
203 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
204 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
205 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
206 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
207 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
208 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
209 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
210 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
211 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [GP]
212 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [JM]
213 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [PA]
214 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [WWG]
215 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang
216 Langgam Klinci Ucul, laras pélog pathet barang
217 Ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
218 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
219 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
220 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem [PL]
221 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
222 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
223 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [GP]
224 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
225 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
226 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
227 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
228 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
229 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
230 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
231 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
232 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
233 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
234 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
235 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang [PA]
236 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang
237 Lancaran Kothik, laras sléndro pathet manyura
238 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [GP]
239 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [JM]
240 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
241 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PL]
242 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [WWG]
243 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
244 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
245 Lancaran Kuda Nyongklang, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
246 Lancaran Kuda Nyongklang, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
247 Gendhing Kudhup Mlathi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
248 Ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
249 Ladrang Kumara Maya, laras pélog pathet lima
250 Ladrang Kunca, laras pélog pathet nem
251 Ketawang Kuntapati, laras sléndro pathet manyura (Wiryadiningratan)
252 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
253 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
254 Ketawang Kupu-Kupu, laras pélog pathet nem
255 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
256 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
257 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
258 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
259 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
260 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
261 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
262 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
263 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [MW]
264 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [PA]
265 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang
266 Ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura
267 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
268 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
269 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
270 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
271 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
272 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu kaseling lagu dolanan Kembang Jagung, laras pélog pathet barang
273 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang
274 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
275 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
276 Gendhing Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (W.W. Walidi)
277 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang (Mangkunegaran)
278 Gendhing Kuwur kethuk 2 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Arifin Nugroho)

L
Top
1 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
3 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
4 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
5 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem [PA]
7 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
8 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Lagu-Lagu, laras pélog pathet barang
10 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
11 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
12 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
13 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
14 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
15 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
17 Ladrang Lala Grantung, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
19 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
20 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
21 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
22 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
23 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ketawang Pangkur Dhudhakasmaran laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
26 Gendhing Lalijiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
27 Gendhing Lambangjiwa kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
28 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
29 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
30 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
31 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
32 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
33 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
34 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Yogyakarta) [PA]
35 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem[JM]
36 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
37 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
38 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
39 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
40 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
41 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
42 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
43 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
44 Ladrang Langen Branta, laras pélog pathet lima (Ngayoja)
45 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
46 Ketawang Langen Gita, laras pélog pathet barang
47 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
48 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet barang
49 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
50 Ladrang Langen Pradangga, laras sléndro pathet manyura
51 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
52 Ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
53 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
54 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
55 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
56 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
57 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
58 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
59 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
60 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
61 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
62 Ladrang lara Asmara, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
63 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [GP]
64 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [JM]
65 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [PL]
66 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
67 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
68 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
69 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
70 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
71 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
72 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
73 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
74 Ketawang Larasmaya, laras pélog pathet barang
75 Gendhing Larastéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
76 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
77 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
78 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [PL]
79 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
80 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
81 Lancaran Lasem, laras pélog pathet barang
82 Ladrang Lawung Gedhé, laras sléndro pathet manyura
83 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
84 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
85 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
86 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MN]
87 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
88 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
89 Gendhing Layar Gènjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
90 Gendhing Layar Kandheg kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
91 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
92 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
93 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
94 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
95 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
96 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
97 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
98 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
99 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
100 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
101 Ladrang Lebdajiwa, laras pélog pathet lima [GP]
102 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
103 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
104 Ketawang Lebdasari (Amongtani), laras sléndro pathet manyura
105 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
106 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
107 Langgam Léla Lédhung, laras pélog pathet barang
108 Gendhing Lembah kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
109 Ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
110 Ladrang Lempang Bedhayan, laras pélog pathet nem
111 Ladrang Lempang Gecul, laras pélog pathet nem
112 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
113 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
114 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
115 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
116 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
117 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
118 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet barang
119 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
120 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
121 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [JM]
122 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [PA]
123 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [WWG]
124 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling kalajengaken ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
125 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
126 Ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
127 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
128 Ladrang Lèngkèr, laras pélog pathet nem
129 Ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
130 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
131 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
132 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
133 Ladrang Léré-Léré, laras sléndro pathet manyura
134 Ladrang Léré-Léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem
135 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
136 Lancaran Lima, laras pélog pathet lima
137 Ladrang Limput, laras sléndro pathet manyura
138 Gendhing Lindur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
139 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
140 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
141 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang dados ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
142 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem dados ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
143 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
144 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
145 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
146 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
147 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
148 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [MW]
149 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [PA]
150 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
151 Gendhing Liring Tyas kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
152 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
153 Ladrang Liwung, laras pélog pathet barang
154 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet manyura
155 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
156 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
157 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
158 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
159 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
160 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
161 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
162 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
163 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
164 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura
165 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
166 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kandha Manyura laras sléndro pathet manyura
167 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [WWG]
168 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
169 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [JM]
170 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [MW]
171 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [PA]
172 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling kalajengaken ketawang Mijil Gondhang Kasih (Ciptosuwarso), laras pélog pathet lima
173 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet lima
174 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
175 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
176 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
177 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
178 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
179 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
180 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet nem
181 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet nem
182 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
183 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
184 Gendhing Lomanis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
185 Ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
186 Ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
187 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang [PA]
188 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang
189 Ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
190 Ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
191 Ketawang Longgor-Lasem, laras pélog pathet lima
192 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
193 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
194 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
195 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
196 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
197 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
198 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
199 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
200 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
201 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
202 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
203 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
204 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [PA]
205 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok)
206 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
207 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok)
208 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
209 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
210 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
211 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
212 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
213 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
214 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
215 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
216 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [JM]
217 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [MW]
218 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [PA]
219 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [WWG]
220 Gendhing Ludira Madu (Ludira Madura) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang
221 Gendhing Luhung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Lulut, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
222 Ketawang Lumbung Désa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
223 Gendhing Lumpang Bolong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu-rangu, laras pélog pathet barang
224 Ladrang Lung Gadhung, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
225 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
226 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
227 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
228 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
229 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem

M
Top
1 Gendhing Madu Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
2 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
3 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
4 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
5 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
6 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
7 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Madukusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
9 Ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura
10 Gendhing Madusita (Madubranta) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
11 Gendhing Madusita kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
12 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Madyaratri kethuk 2 kerep dhawah 4, laras sléndro pathet sanga [Yogya - kendhangan Candra]
16 Ladrang Maèsa Liwung, laras pélog pathet barang
17 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing bonang Magak kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
19 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
20 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
21 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
22 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
23 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
24 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
25 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
26 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
27 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
28 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
29 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surèngbala dados lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet nem [GP]
30 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
31 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
32 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
33 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
34 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
35 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura
36 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
37 Ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
38 Ladrang Mandhung-Mandhung, laras pélog pathet barang
39 Ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
40 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
41 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
42 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
43 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
44 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
45 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
46 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
47 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [GP]
48 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [JM]
49 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [MW]
50 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
51 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [WWG]
52 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
53 Gendhing Manganti kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
54 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
55 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
56 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
57 Ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
58 Ketawang Manggung Soré, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
59 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
60 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem [PA]
61 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng) [PL]
62 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
63 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang [JM]
64 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang
65 Gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
66 Ketawang gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima (Bupati Magelang 1937)
67 Ladrang Manis, laras pélog pathet barang
68 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang [PA]
69 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
70 Gendhing Mantra kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
71 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
72 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Djoko Walujo)
73 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Djoko Walujo)
74 Lancaran Manyarmilar, laras pélog pathet barang
75 Lancaran Manyarséwu, laras pélog pathet barang
76 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
77 Jineman Marakangen, laras pélog pathet nem (nyamat)
78 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
79 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
80 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
81 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
82 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
83 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet nem
84 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
85 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [GP]
86 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [JM]
87 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [PA]
88 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis)
89 Ladrang Mares Kumèncar, laras pélog pathet barang (Yogya - kendhangan sabrangan)
90 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang [GP]
91 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang [PA]
92 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
93 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang [JM]
94 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang [MW]
95 Ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
96 Ketawang Maskèntar, laras pélog pathet nem
97 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
98 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
99 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
100 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
101 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
102 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
103 Ketawang Maskumambang, laras pélog pathet lima
104 Gendhing Mawar kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
105 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
106 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
107 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
108 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
109 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
110 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
111 Ladrang Maya, laras pélog pathet lima
112 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
113 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
114 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [PA]
115 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
116 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima
117 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
118 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
119 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
120 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura [PA]
121 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura
122 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
123 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
124 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
125 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
126 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [WWG]
127 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ketawang Driyasmara , laras pélog pathet nem
128 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Jatikumara, laras pélog pathet nem
129 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
130 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
131 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [JM]
132 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
133 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PL]
134 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [WWG]
135 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
136 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet barang
137 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet lima
138 Ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
139 Ladrang Megatruh, laras pélog pathet nem
140 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
141 Langgam Melathi Rinoncé, laras pélog pathet nem
142 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV) [JM]
143 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
144 Ladrang Membat, laras pélog pathet barang
145 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
146 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
147 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
148 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
149 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
150 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
151 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
152 Gendhing Mènjep kethuk 4 kerep minggah Eseg-Eseg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
153 Ketawang Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
154 Srepegan Manyura kalajengaken lagu Mènthog-Mènthog terus ladrangan, laras pélog pathet nem
155 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
156 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
157 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Surung Dayung, laras pélog pathet nem
158 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
159 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
160 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
161 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
163 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
164 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
165 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
166 Ketawang Merak Driya, laras pélog pathet barang
167 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [GP]
168 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [JM]
169 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [PA]
170 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [WWG]
171 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
172 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
173 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
174 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
175 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
176 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
177 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
178 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
179 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
180 Ketawang Mijil Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
181 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
182 Ketawang Mijil Gondhang Kasih, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
183 Ketawang Mijil Kethoprak, laras pélog pathet nem
184 Ladrang Mijil Ludira, laras pélog pathet barang
185 Ladrang Mijil Merakati, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
186 Ladrang Mijil Ngèsthiraras, laras pélog pathet nem (Atmamardawan 1932)
187 Ketawang Mijil Palupi, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
188 Ketawang Mijil Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
189 Ketawang Mijil Panglilih, laras pélog pathet lima
190 Ketawang Mijil Ratri, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
191 Jineman Mijil Sasanti, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
192 Ketawang Mijil Sulastri, laras pélog pathet barang
193 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
194 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem (ngayoja)
195 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
196 Jineman Mijil, laras pélog pathet nem (nyamat)
197 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
198 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
199 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
200 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
201 Ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
202 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [GP]
203 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [MW]
204 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [WWG]
205 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
206 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
207 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
208 Ladrang Moncèr, laras pélog pathet barang
209 Ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
210 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
211 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
212 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet manyura
213 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
214 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
215 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
216 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
217 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
218 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
219 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
220 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
221 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
222 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
223 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
224 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
225 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
226 Gendhing Montro kethuk 2 kerep dhawah 4 kalajengaken ladrang Pajar Manis, laras pélog pathet barang [Yogya]
227 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
228 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
229 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
230 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
231 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
232 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
233 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
234 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
235 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura
236 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
237 Gendhing Montro Madura kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
238 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
239 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
240 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
241 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
242 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [JM]
243 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
244 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [PA]
245 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
246 Ladrang Mugirahayu, laras sléndro pathet manyura
247 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
248 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
249 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
250 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
251 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang [GP]
252 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang (Inggahipun mawi pancer 3 )
253 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
254 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [GP]
255 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [JM]
256 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [PA]
257 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan)
258 Ladrang Munggah Gunung, laras pélog pathet nem (Nartosabdo)
259 Gendhing Mungguh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
260 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
261 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
262 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
263 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
264 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
265 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem
266 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)

N
Top
1 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
2 Gendhing Natapangarsa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet lima (M.L. Reksopangrawit Gembur 1936)
3 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Nerawang kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
5 Langgam Ngalamuning Ati, laras pélog pathet nem
6 Ketawang Ngéla-Éla, laras sléndro pathet sanga
7 Langgam Ngelam-elami, laras pélog pathet barang
8 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
9 Gendhing Nglaras Rasa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
10 Gendhing Nglarirasa kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
11 Gendhing Ngleluri kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
12 Gendhing Ngrenggani kethuk 2 kerep minggah ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
13 Gendhing Ngrumpaka kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
14 Gendhing Ngudyasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
15 Gendhing Ngulandara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
16 Gendhing Ngungrum kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
17 Gendhing Nindyarsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
18 Ketawang Nugraha, laras pélog pathet barang
19 Ladrang Nusantara, laras pélog pathet lima
20 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet nem

O
Top
1 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
2 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
3 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [MW]
4 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
5 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [PL]
6 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
7 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah ladrangan laras sléndro pathet manyura (Jungkung Darmoyo)
8 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3)
9 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
10 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
11 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
12 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
13 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang-Érang dados ketawang Subakastawa, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis laras pélog pathet nem
15 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem
17 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
19 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang [MW]
21 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang
22 Ladrang Ondhé-Ondhé Semarangan, laras pélog pathet barang
23 Gendhing Oneng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Oneng, laras pélog pathet barang (Harjito)
24 Ladrang Oneng, laras sléndro pathet manyura
25 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem [PA]
26 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem

P
Top
1 Ladrang Pajar Manis, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
2 Gendhing Pakarti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
3 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
4 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [PA]
5 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
6 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 2 Maret 2007)
7 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Darsono)
8 Lancaran Pambuka, laras pélog pathet lima (Staf Karawitan KOKAR)
9 Ketawang Pamekas, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
10 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Pamikatsih kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
13 Ladrang Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
14 Gendhing Pamusthi kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Tukiman Wahyopangrawit)
15 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
16 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
17 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
18 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
19 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
20 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Karonsih, laras pélog pathet barang
21 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang [PA]
22 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
23 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Karonsih, laras pélog pathet barang
25 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
26 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
27 Lancaran Pancèr, laras pélog pathet barang
28 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
29 Gendhing Pandamingrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
30 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
31 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
32 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Nglarirasa, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
33 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
34 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
35 Ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
36 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
37 Ketawang Panggugah, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
38 Ketawang Pangkat, laras pélog pathet barang
39 Ketawang Pangkur, laras pélog pathet lima
40 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
41 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (nyamat)
42 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet manyura
43 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
44 Ketawang Pangkur Asih Prana, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
45 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras pélog pathet barang
46 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
47 Ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
48 Ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
49 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
50 Ladrang Pangkur Songsong Agung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
51 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
52 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
53 Gendhing Panglipur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
54 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
55 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
56 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
57 Ketawang Pangrembé, laras sléndro pathet manyura
58 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
59 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
60 Ladrang Panutur, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
61 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
62 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
63 Gendhing Parang Sendari (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
64 Gendhing Paripih kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Mei 2007)
65 Gendhing Parasdya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Jenar, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 22 Dec 2006)
66 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
67 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
68 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
69 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
70 Gendhing Parepat kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang
71 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
72 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
73 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
74 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
75 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
76 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
77 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
78 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
79 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
80 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
81 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
82 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
83 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
84 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
85 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
86 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
87 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
88 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
89 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
90 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
91 Ladrang Pasang Bandar, laras pélog pathet nem
92 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet nem
93 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
94 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet lima
95 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
96 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
97 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [WWG]
98 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
99 Gendhing Patanya kethuk 2 kerep minggah ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
100 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Praja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 27 Jan 2007)
101 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 21 Des 2007)
102 Gendhing Pathimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
103 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
104 Gendhing Patrem kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Patrem, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2007)
105 Langgam Pawelingku, laras pélog pathet barang
106 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
107 Langgam Pegat Tresna, laras pélog pathet nem
108 Ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
109 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
110 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
111 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
112 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
113 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
114 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
115 Ladrang Pemilihan, laras pélog pathet barang
116 Ladrang Pengantèn, laras pélog pathet barang
117 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet barang
118 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet nem
119 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
120 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
121 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
122 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
123 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
124 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
125 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
126 Lancaran Pengijoan, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
127 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
128 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok kasebut dados jangkep)
129 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (Pothok - Gecul)
130 Ladrang Pindri, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
131 Ketawang Pisan Bali, laras pélog pathet nem
132 Ladrang Pisungsung, laras pélog pathet nem
133 Langgam Piyé Janjiné, laras pélog pathet nem
134 Ladrang Playon, laras pélog pathet barang
135 Ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
136 Ketawang Playon, laras pélog pathet barang (kanggé Bedhayan)
137 Langgam Pleca-Plecu, laras pélog pathet barang
138 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
139 Ladrang Potong Sérong, laras pélog pathet nem
140 Gendhing Prabangkara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
141 Ladrang Prabu Mataram, laras sléndro pathet sanga (Ngayoja)
142 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
143 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
144 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
145 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
146 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
147 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
148 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
149 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
150 Ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima
151 Ladrang Prasaja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 5 Mei 2005)
152 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
153 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
154 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
155 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
156 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
157 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
158 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
159 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
160 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
161 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
162 Ladrang Pring Padhapring, laras pélog pathet barang
163 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
164 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
165 Ladrang Pritaneba, laras pélog pathet barang
166 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
167 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
168 Gendhing Priyabada kethuk 2 kerep minggah ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
169 Ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang
170 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
171 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
172 Ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
173 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
174 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
175 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura [MW]
176 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
177 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
178 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
179 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
180 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
181 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [WWW]
182 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
183 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (gong 5)
184 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
185 Ketawang Pucung Patalon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
186 Ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
187 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (Manyura Kethoprak - Atmamardawa 1932)
188 Ladrang Pucung, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
189 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
190 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
191 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
192 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
193 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
194 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
195 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
196 Gendhing Pujangga Anom kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
197 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
198 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
199 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
200 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
201 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
202 Gendhing Pujangga Kingkin kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
203 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
204 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
205 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
206 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
207 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
208 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
209 Ladrang Puji Slamet, laras pélog pathet barang
210 Gendhing Pujitama kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang
211 Ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima
212 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
213 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
214 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
215 Lancaran bubaran Purwaka, laras pélog pathet nem
216 Ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
217 Ladrang Puspadenta, laras pélog pathet barang
218 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
219 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang [MW]
220 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang
221 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang [JM]
222 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
223 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
224 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
225 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem [MW]
226 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
227 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
228 Gendhing Puspasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsodiningrat)
229 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura
230 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura (Paku Alaman)
231 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
232 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
233 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
234 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]s
235 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
236 Langgam Putri Gunung, laras pélog pathet nem

R
Top
1 Gendhing Raharja kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
2 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
3 Ladrang Raja Putri, laras pélog pathet barang
4 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja) [MW]
5 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
6 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
7 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Raket kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
9 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [GP]
10 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [JM]
11 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [WWG]
12 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan)
13 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn) [JM]
14 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn)
15 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
16 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
17 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
18 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maesa Liwung, laras pélog pathet barang
19 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
20 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
21 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima
22 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
23 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
24 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
25 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
26 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
27 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
28 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
29 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PA]
30 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PL]
31 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [WWG]
32 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura
33 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [GP]
34 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [JM]
35 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [MW]
36 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [PA]
37 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
38 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem [JM]
39 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem
40 Ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
41 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
42 Ketawang Rangsang Tuban, laras pélog pathet nem
43 Gendhing Rangu kethuk 4 kerep minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
44 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
45 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
46 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem
47 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [MW]
48 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [PA]
49 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
50 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [NS]
51 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
52 Gendhing Rangu-Rangu kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
53 Ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
54 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
55 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
56 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
57 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
58 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
59 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
60 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
61 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
62 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
63 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
64 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
65 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima
66 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem [PA]
67 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [GP]
68 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [JM]
69 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PA]
70 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PL]
71 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [WWG]
72 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
73 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem
74 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
75 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
76 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
77 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi - Ngelik saking Darsono)
78 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
79 Ladrang Raraskaton, laras pélog pathet lima (Atmamardawan)
80 Gendhing Rari kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Panuju)
81 Gendhing Rasalodhang kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
82 Gendhing Rasamadu kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Maskentar, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
83 Gendhing Rasamadu (Dhandhanggula) kethuk 2 kerep minggah Harsaya kethuk 4 kalajengaken ladrang Hastama, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
84 Ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
85 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang [JM]
86 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang [PA]
87 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
88 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
89 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
90 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
91 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
92 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
93 Gendhing Rékan kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
94 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
95 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
96 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
97 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
98 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
99 Ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
100 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
101 Lancaran Rena-Rena, laras sléndro pathet manyura
102 Ketawang gendhing Rendah kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
103 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
104 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
105 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
106 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
107 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
108 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
109 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
110 Ladrang Rèndèngan, laras pélog pathet nem
111 Ladrang Rénga-Rénga, laras pélog pathet barang
112 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
113 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
114 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
115 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga [PL]
116 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
117 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
118 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
119 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
120 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
121 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
122 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
123 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
124 Gendhing Reréka kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
125 Gendhing Resep kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Wakijo Warsopangrawit)
126 Ketawang Resep, laras pélog pathet nem (Martopangrawitan)
127 Gendhing Respati kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Respati, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit 10 Jan 2008)
128 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
129 Ladrang Retna Asih, laras pélog pathet barang
130 Ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
131 Ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
132 Lancaran Ricik-Ricik dados ladrang Mliwis, laras sléndro pathet manyura
133 Lancaran Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
134 Ladrang Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
135 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [JM]
136 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [PA]
137 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [WWG]
138 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [JM]
139 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [PA]
140 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [WWG]
141 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
142 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura (kenong II kethuk 2 awis)
143 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis)
144 Gendhing Rinakit kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Rakit, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
145 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
146 Gendhing Ringa-Ringa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
147 Ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
148 Ladrang Ringgong Manis, laras pélog pathet nem
149 Gendhing Riris Madu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
150 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
151 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
152 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
153 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
154 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
155 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
156 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
157 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [JM]
158 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
159 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
160 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
161 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
162 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
163 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
164 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
165 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
166 Ladrang Roning Tawang, laras pélog pathet nem
167 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet manyura
168 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [GP]
169 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [JM]
170 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [MW]
171 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [PA]
172 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [WWG]
173 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong kalajengaken ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
174 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
175 Ketawang Rujit, laras sléndro pathet manyura
176 Ladrang Rumung, laras pélog pathet nem
177 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
178 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
179 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
180 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
181 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
182 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Kutut Manggung, laras sléndro pathet manyura
183 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
184 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
185 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
186 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga

S
Top
1 Langgam Sadarma, laras pélog pathet nem
2 Ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
3 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
4 Ladrang Salisir, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Salulut kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 20 Juni 2007)
6 Ladrang Sambada, laras pélog pathet barang
7 Ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
9 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
10 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
11 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [CW]
12 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
13 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
14 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
15 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
17 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
18 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
19 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
20 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Sambul Manis kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
23 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
24 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
25 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
27 Ladrang Samiran, laras pélog pathet nem
28 Sampak Manyura, laras sléndro pathet manyura
29 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
30 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
31 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
32 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
35 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
36 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
37 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
38 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Kadipatèn)
40 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
41 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
42 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
43 Gendhing Sangubranta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
44 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
45 Ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem
46 Ladrang Santalaya, laras sléndro pathet manyura
47 Ladrang Santi Mulya, laras pélog pathet lima (Nartosabdho)
48 Ketawang Santri Brahi (Kaum Dhawuk), laras pélog pathet barang [GP]
49 Ladrang Sapujagad, laras pélog pathet barang
50 Ladrang Sapujagad, laras sléndro pathet manyura
51 Ladrang Sarana, laras pélog pathet nem
52 Ketawang Saraswati, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
54 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
55 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
56 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet barang
57 Ladrang Sarayuda, laras sléndro pathet manyura
58 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem [PA]
59 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
60 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
61 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
62 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
63 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
64 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
65 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
66 Lancaran Sarung Jagung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
67 Ladrang Sasana, laras pélog pathet barang
68 Gendhing Sasongka kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
69 Ladrang Sastrakara, laras sléndro pathet manyura
70 Ladrang Sastrakusuma, laras pélog pathet barang
71 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
72 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
73 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
74 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
75 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
76 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
77 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
78 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
79 Ladrang Sawunggaling, laras pélog pathet barang
80 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
81 Lancaran Sayuk Karya, laras pélog pathet nem
82 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
83 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
84 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
85 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
86 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
87 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura
88 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
89 Ketawang Segaran, laras pélog pathet nem
90 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura [PA]
91 Ladrang Sekar Gadhung mawi ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura (MN)
92 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
93 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
94 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
95 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
96 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
97 Ketawang Sekar Téja, laras sléndro pathet manyura
98 Ketawang Sekaring Puri, laras pélog pathet barang
99 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
100 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
101 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
102 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
103 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
104 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
105 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
106 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
107 Ladrang Semang, laras pélog pathet nem
108 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [JM]
109 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [PA]
110 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [WWG]
111 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
112 Ladrang Semar Mantu, laras pélog pathet nem
113 Gendhing Semar Mèsem kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang
114 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
115 Gendhing Sembawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
116 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
117 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [MW]
118 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
119 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa kaseling ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
120 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima
121 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking kalajengaken ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
122 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
123 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
124 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
125 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
126 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [WWG]
127 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4 kalajengaken ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
128 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima
129 Ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
130 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [GP]
131 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [JM]
132 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [PA]
133 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [WWG]
134 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
135 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Rasamadu (Subasiti), laras pélog pathet barang
136 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
137 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
138 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
139 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
140 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
141 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
142 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
143 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
144 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
145 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
146 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
147 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
148 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
149 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
150 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
151 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
152 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
153 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
154 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
155 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
156 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
157 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
158 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
159 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
160 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
161 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Minum, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
162 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
163 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
164 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
165 Gendhing Sengsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
166 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
167 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
168 Ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
169 Lancaran Sentir, laras sléndro pathet manyura
170 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
171 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang [MW]
172 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang
173 Gendhing Sesanti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit)
174 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
175 Langgam Setya Tuhu, laras pélog pathet nem
176 Ladrang Setyararas, laras pélog pathet barang (Panuju)
177 Gendhing Sida Asih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
178 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
179 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
180 Gendhing bonang Sidaluhur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
181 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
182 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
183 Gendhing Sidamukti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
184 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
185 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
186 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
187 Gendhing bonang Sidamulya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
188 Ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
189 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
190 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
191 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
192 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
193 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
194 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
195 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
196 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
197 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
198 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
199 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
200 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
201 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura [PA]
202 Ladrang Sigramangsah, laras pélog pathet barang
203 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
204 Ladrang Sigramangsah Molak-Malik, laras pélog pathet barang / laras sléndro pathet manyura
205 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
206 Ketawang Sih, laras pélog pathet nem
207 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
208 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
209 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
210 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
211 Lancaran Singanebah terus ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [RRI]
212 Lancaran Singanebah, laras pélog pathet barang
213 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
214 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Longgor, laras pélog pathet barang
215 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
216 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
217 Ketawang Sinom Asih Prana, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
218 Ketawang Sinom Grandhel, laras sléndro pathet sanga
219 Ketawang Sinom Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
220 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
221 Ketawang Sinom Logondhang, laras pélog pathet barang
222 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
223 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
224 Ketawang Sinom Mangunkung, laras sléndro pathet manyura
225 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet barang
226 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (nyamat)
227 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet manyura
228 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
229 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (sanga)
230 Ketawang Sinom Patembaya, laras pélog pathet lima (Nartossabdho)
231 Ketawang Sinom Sarwaguna, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
232 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
233 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
234 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
235 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
236 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
237 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
238 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
239 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
240 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
241 Gendhing Siringan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
242 Ketawang Sitamardawa, laras pélog pathet barang
243 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang [JM]
244 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
245 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang
246 Ladrang Siyem, laras pélog pathet nem (Wirapradangga)
247 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
248 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
249 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [MW]
250 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
251 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
252 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
253 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
254 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
255 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang [PA]
256 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem [PA]
257 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
258 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
259 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
260 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang (bedhayan)
261 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
262 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
263 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
264 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
265 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
266 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
267 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
268 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
269 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
270 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
271 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
272 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Membat, laras pélog pathet barang
273 Gendhing Srenteg kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
274 Srepegan Manyura kaseling lancaran Kacang Ijo, laras sléndro pathet manyura
275 Srepegan Sanga, laras pélog pathet nem
276 Ketawang Srepegan, laras pélog pathet nem
277 Srepegan Manyura, laras sléndro pathet manyura
278 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
279 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
280 Srepegan Banymasan, laras sléndro pathet manyura
281 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
282 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
283 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
284 Srepegan Manyura, laras pélog pathet barang
285 Srepegan Manyuri, laras sléndro pathet manyura
286 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet manyura
287 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
288 Srepegan Nem, laras pélog pathet nem
289 Srepegan Manyura, laras pélog pathet nem
290 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem
291 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
292 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
293 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
294 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
295 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman) [MW]
296 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
297 Ladrang Sri Biwadha, laras sléndro pathet manyura (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
298 Ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
299 Ladrang Sri Dayinta Minulya, laras sléndro pathet manyura
300 Ladrang Sri Dayita, laras pélog pathet barang
301 Ladrang Sri Dayita Wibawa, laras pélog pathet barang
302 Ladrang Sri Dirgayuswa, laras pélog pathet barang
303 Ladrang Sri Duhita, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
304 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [MW]
305 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [PA]
306 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
307 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
308 Ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
309 Ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
310 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
311 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
312 Gendhing Sri Kastawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang (Wirawiyagan IV)
313 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet manyura
314 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
315 Ladrang Sri Kawuryan, laras pélog pathet barang [MW]
316 Ladrang Sri Kawuryan, laras pélog pathet barang
317 Ladrang Sri Kawuryan, laras sléndro pathet manyura
318 Ladrang Sri Kondur, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
319 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [MW]
320 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [PA]
321 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
322 Ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
323 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
324 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang [MW]
325 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang
326 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga [PA]
327 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
328 Ladrang Sri Mulya, laras pélog pathet barang
329 Ladrang Sri Nasao, laras pélog pathet barang
330 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura [PA]
331 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura
332 Ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
333 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
334 Ketawang Sri Raharja, laras pélog pathet barang
335 Ladrang Sri Raja Putri, laras sléndro pathet manyura
336 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [MW]
337 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [PA]
338 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang)
339 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura [PA]
340 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura
341 Ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
342 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
343 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MW]
344 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [PA]
345 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
346 Ketawang Sri Utama, laras pélog pathet barang
347 Ketawang Sri Utama, laras sléndro pathet manyura
348 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
349 Ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
350 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura [PA]
351 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura
352 Gendhing Srigunting kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukosih, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 3 Maret 2001)
353 Ladrang Srikaton, laras pélog pathet barang
354 Ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
355 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
356 Gendhing Sudiraganda kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
357 Ketawang Suka Asih, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
358 Ladrang Suka Bagya, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
359 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem [MW]
360 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
361 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
362 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
363 Ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
364 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
365 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
366 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
367 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
368 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
369 Ladrang Sumarah (Kopyah Ilang), laras pélog pathet nem
370 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
371 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
372 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Catur Netra laras pélog pathet nem
373 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
374 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem [PA]
375 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [JM]
376 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [PA]
377 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem
378 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
379 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
380 Ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
381 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga
382 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
383 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga [PA]
384 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
385 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil Gonjol, laras pélog pathet nem
386 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
387 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
388 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
389 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang
390 Ladrang Sumirat, laras sléndro pathet manyura
391 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang (kethoprak)
392 Gendhing Sumunar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
393 Ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
394 Ladrang Sumyar, laras sléndro pathet manyura
395 Ketawang Sundawa, laras pélog pathet nem
396 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
397 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
398 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
399 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
400 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
401 Ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
402 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
403 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
404 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep minggah ladrang Jakaloka, laras pélog pathet barang
405 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok)
406 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
407 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
408 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
409 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang [PA]
410 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang
411 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
412 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang
413 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
414 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
415 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem [PA]
416 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
417 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
418 Gendhing Surya katon kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
419 Ladrang Susila Madya, laras pélog pathet nem
420 Lancaran Suwé Ora Jamu, laras pélog pathet nem
421 Ladrang Suwignya, laras pélog pathet barang
422 Gendhing Suyudan Gilar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
423 Ketawang Swalagita, laras pélog pathet nem
424 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

T
Top
1 Lagu dolanan Tahu Tempe, laras pélog pathet nem
2 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [MW]
3 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
4 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
5 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
7 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
8 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
9 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
10 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
12 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
13 Gendhing Talirasa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
14 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
15 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
16 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
17 Ladrang Tamaswarsa, laras sléndro pathet manyura (M.L. Jarwopangrawit - Suratman)
18 Ketawang Tambang Laras, laras pélog pathet barang
19 Ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
20 Ketawang Tambang Ragana, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
22 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
23 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
24 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (kanggé beksan srimpi) [JM]
25 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Tanjung Karang, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan)
27 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura [MW]
28 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
29 Ladrang Tebu Kéyong, laras pélog pathet nem
30 Ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
32 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
33 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
34 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
35 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
36 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
38 Ladrang Téjamaya, laras sléndro pathet nem [GP]
39 Gendhing Téjamaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Gurit, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2009)
40 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
41 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
42 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
43 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembawa Bedhayan dados ladrang Playon, laras pélog pathet lima
44 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
45 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
46 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
47 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
48 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
49 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
50 Gendhing Téjaningsih (Téjasari) kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [GP]
51 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
52 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
53 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [WWG]
54 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan, laras pélog pathet lima
55 Gendhing Tékong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet manyura
56 Ladrang Tembung Cilik, laras pélog pathet nem
57 Ladrang Tembung Gedhé, laras pélog pathet nem
58 Ladrang Tembung Lung Gadhung, laras pélog pathet nem
59 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
60 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
61 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
62 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
63 Ladrang Tepa Palupi, laras pélog pathet nem
64 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
65 Ketawang Tèpleg, laras pélog pathet nem
66 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
67 Ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
68 Ladrang Thona Thani, laras pélog pathet lima
69 Gendhing Thukul kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
70 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
71 Gendhing Timasan kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Supanggah)
72 Ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem (Banyumas)
73 Ladrang Tirtakencana, laras sléndro pathet manyura (Banyumas)
74 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
75 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
76 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
77 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
78 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
79 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
80 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
81 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
82 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
83 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
84 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
85 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
86 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
87 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
88 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
89 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
90 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [GP]
91 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [JM]
92 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [MW]
93 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
94 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
95 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
96 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [WWG]
97 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [JM]
98 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [PA]
99 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [WWG]
100 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima
101 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
102 Ladrang Tridadi, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
103 Ladrang Tropong, laras pélog pathet nem
104 Ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
105 Lancaran Tropongan, laras pélog pathet lima
106 Lancaran Tropongbang, laras pélog pathet lima
107 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet barang
108 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet nem
109 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
110 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
111 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
112 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
113 Ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
114 Gendhing Tumurun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
115 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
116 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga
117 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [GP]
118 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [PA]
119 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura [PP]
120 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [WWG]
121 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [WWW]
122 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang
123 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura
124 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
125 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
126 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
127 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
128 Ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
129 Gendhing Tunjungsari kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
130 Ketawang Turidasmara, laras sléndro pathet sanga
131 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
132 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
133 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
134 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
135 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
136 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
137 Ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
138 Ladrang Turunsih, laras pélog pathet lima
139 Gendhing Tutur Jati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

U
Top
1 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
2 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
3 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
4 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
5 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing Udan Asih kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
8 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Udan Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Warsapangrawit)
10 Gendhing Udan Martana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
12 Lancaran bubaran Udan Mas kaseling lancaran Cucur Biru, laras pélog pathet lima
13 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
14 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet barang
15 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet lima
16 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
17 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
18 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
19 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
20 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga [PA]
22 Ladrang Uga-Uga, laras pélog pathet barang
23 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
24 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga
25 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (nyamat)
26 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (sanga)
27 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga

V
Top
1 Lancaran bubaran Vadèra, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)

W
Top
1 Ladrang Wahana, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [PA]
3 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
4 Lancaran Walang Kekek, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4 kalajengaken ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
6 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4, laras pélog pathet nem
7 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Ranumaya 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
8 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
9 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
10 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
11 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
12 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWW]
13 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
15 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
16 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
19 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem [PA]
20 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
21 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
22 Ladrang Warastra, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Mei 2001)
23 Gendhing Warih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Augustus 2002)
24 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
25 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
26 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
27 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
28 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
29 Ketawang Wédyasmara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
30 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [PA]
31 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima
32 Ladrang Wentis Kengis, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
33 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
34 Ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
35 Ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
36 Ladrang Widada Asih, laras sléndro pathet manyura (Mlayawidadan)
37 Gendhing Widamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
38 Gendhing Widaningsih (Widasari) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
39 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
40 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
41 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
42 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
43 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
44 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
45 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
46 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Mèndès, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
48 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
49 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Widyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2002)
51 Ketawang gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang [JM]
52 Ketawang gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang
53 Ketawang Wiguna, laras pélog pathet lima
54 Gendhing Wilasita kethuk 2 kerep minggah ladrang Ledhok Asmara, laras pélog pathet nem
55 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
56 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet lima
57 Ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
58 Ladrang Wilujeng Alus, laras sléndro pathet manyura
59 Gendhing Wilujeng Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
60 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang [PA]
61 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang
62 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (kanggé bedhayan)
63 Gendhing Winduaji kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
64 Gendhing Winurdaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 19 Juni 2000)
65 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
66 Gendhing Winurtéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamong, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 18 Februari 2001)
67 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem [MW]
68 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
69 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
70 Ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (nyamat)
71 Gendhing Wiridan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2003)
72 Gendhing Wisudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
73 Lancaran Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
74 Ketawang Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
75 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
76 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
77 Ladrang Wohan, laras pélog pathet nem
78 Lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet manyura
79 Gendhing Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
80 Ladrang Wulangun, laras pélog pathet nem (Djoko Walujo, 1996)
81 Langgam Wuyung, laras pélog pathet nem

Y
Top
1 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
2 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [MW]
3 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
4 Langgam Yèn Ing Tawang, laras pélog pathet nem
5 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Yuyu Kangkang, laras sléndro pathet manyura