Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Jawa Alphabetical Listing

A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y

A
Top
1 Ketawang Adilaga, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Gendhing Adiraga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kawuri terus ketawang Sri Nata, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
3 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
4 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
5 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
6 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [WWG]
7 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
8 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura
9 Ketawang Agung, laras pélog pathet nem
10 Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
11 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
12 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [GP]
13 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [JM]
14 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
15 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
16 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
18 Ladrang Andhé-andhé Lumut, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
19 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
20 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
21 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring kalajengaken ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Anggara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 23 Jan 2007)
25 Ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (gecul)
26 Ketawang Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
27 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
28 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten) [PA]
29 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten)
30 Langgam Anteping Sih, laras pélog pathet nem
31 Gendhing Apa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
32 Ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
33 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [GP]
34 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [JM]
35 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [MW]
36 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
37 Lancaran bubaran Arum-Arum, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Arum Asih, laras pélog pathet lima (molak-malik sléndro nem tumbuk 4 / 5)
39 Ladrang Asih, laras pélog pathet barang
40 Ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
41 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [MW]
42 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [PA]
43 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet barang
44 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
45 Ketawang Asmaradana Mangunsih, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawitan)
46 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
48 Langgam Atiku Lega, laras pélog pathet nem
49 Ayak-Ayakan Manyura, laras sléndro pathet manyura
50 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
51 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
52 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
53 Ayak-Ayakan Apa Beneré, laras sléndro pathet manyura
54 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
55 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
56 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
57 Ayak-Ayakan Kaloran, laras sLéndro pathet manyura
58 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
59 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
60 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
61 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras pélog pathet barang
62 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras sléndro pathet manyura
63 Ayak-Ayakan Sesanti, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit)
64 Ayak-Ayakan Sesanti, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit)
65 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
66 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
67 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
68 Ayak-Ayakan Umbuldonga, laras sléndro pathet manyura
69 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem

B
Top
1 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
2 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
3 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
4 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
5 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
6 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
7 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
8 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
9 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
10 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
11 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
12 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
13 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
14 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
15 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
16 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
17 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
18 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
19 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
20 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet nem
22 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
23 Langgam Babon Angrem, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Bahita (Wimana) kethuk 2 kerep minggah ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
25 Ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
26 Ladrang Balabak, laras pélog pathet lima
27 Langgam Balèn, laras pélog pathet barang
28 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Balok, laras pélog pathet nem
30 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [GP]
31 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [JM]
32 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [PA]
33 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
34 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran kalajengaken ketwang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
35 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
36 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
38 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
39 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
40 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
41 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
42 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
43 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
44 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
45 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem [PA]
46 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
47 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang [PA]
48 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang
49 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
50 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
51 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
52 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
53 Ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
54 Ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
55 Lancaran Barang, laras pélog pathet barang
56 Gendhing Barang Kinasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Barang Kekasih, laras pélog pathet barang
57 Ladrang Barang Miring, laras pélog pathet barang
58 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [MW}
59 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [PA]
60 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju)
61 Gendhing Baswara kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Téja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 1 Jan 2010)
62 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
63 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
64 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
65 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
66 Ladrang Bayangkaré, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
67 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem [MW]
68 Ladrang Bedhat, laras pélog pathet nem
69 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
70 Ladrang Bedhati, laras pélog pathet nem
71 Ladrang Bedhati, laras sléndro pathet nem
72 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
73 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
74 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
75 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
76 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
77 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [JM]
78 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [PA]
79 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis)
80 Lancaran Bèndrong kalajengaken ladrang Pucung Rubuh, laras pélog pathet nem
81 Lancaran Bèndrongan, laras sléndro pathet manyura
82 Gendhing Bènèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
83 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
84 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
85 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
86 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [JM]
87 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [MW]
88 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang
89 Gendhing Binabar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Laras, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 25 Dec 2009)
90 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
91 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
92 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura [PA]
93 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
94 Ketawang Binuka, laras pélog pathet nem (Panuju)
95 Ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
96 Ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura (Mloyosudiran - Sutija)
97 Ladrang Biwadha Praja, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
98 Ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
99 Gendhing Bluluk Ceblok kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
100 Ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
101 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [GP]
102 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
103 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
104 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
105 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
106 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
107 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
108 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem
109 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
110 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
111 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
112 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
113 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem
114 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [GP]
115 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
116 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [JM]
117 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
118 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [PA]
119 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
120 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
121 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
122 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
123 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang
124 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
125 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (mawi Kébar Mataraman)
126 Gendhing Bondhèt Yogya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
127 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
128 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
129 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
130 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
131 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PP]
132 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
133 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
134 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
135 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
136 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
137 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
138 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [PA]
139 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
140 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang [PA]
141 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang
142 Ketawang Branta Mentul mawi andhegan Aduh Yayi, laras sléndro pathet manyura
143 Ketawang Branta Mentul, laras pélog pathet barang
144 Gendhing Branta Mentul kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (pothok)
145 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
146 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
147 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
148 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
149 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
150 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
151 Lancaran Bribil, laras sléndro pathet manyura
152 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet manyura
153 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
154 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
155 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
156 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
157 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
158 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
159 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
160 Gendhing Bukaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima

C
Top
1 Lancaran CCY, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
2 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
3 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
4 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
5 Ladrang Cacatingrat, laras pélog pathet barang
6 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
7 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
9 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
10 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
11 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MN]
12 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
13 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [PA]
14 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kadhiri, laras pélog pathet lima [JM]
16 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kadhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
17 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
18 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima [PA]
19 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
20 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
21 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
22 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
23 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4 kalajengaken ladrang Orang Aring, laras pélog pathet lima [GP]
24 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima
25 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
26 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
27 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
28 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
29 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
30 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [SP]
31 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWW]
32 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
33 Ladrang Cangklèk, laras sléndro pathet manyura
34 Lancaran bubaran Cantaka, laras pélog pathet barang
35 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
36 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
37 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
38 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
39 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
40 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [JM]
41 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [PA]
42 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura
43 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
44 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
45 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
46 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
48 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
49 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
51 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
52 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem
53 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
54 Langgam Cèngkir Wungu, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
55 Ladrang Cikar Bobrok, laras sléndro pathet manyura
56 Lancaran Cilolo, laras pélog pathet barang
57 Ladrang Cina Nagih, laras pélog pathet barang
58 Gendhing Cindhé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
59 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
60 Gendhing Ciptamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
61 Gendhing Ciptawedhar kethuk 2 kerep minggah ladrang Tanuhita, laras pélog pathet nem
62 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
63 Ladrang Cokèk, laras pélog pathet barang
64 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
65 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
66 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
67 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura

D
Top
1 Langgam Dadi Ati, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Damar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2006)
4 Gendhing Damar Kanginan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
7 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
8 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
9 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
10 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
14 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
15 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
16 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
17 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
18 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
19 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [PA]
20 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
21 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Dayinta kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Dayinta Linuhur kalajengaken ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem (Wiropradanggan)
24 Ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
25 Gendhing Dhadhap Mantep kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
26 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
27 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
28 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
29 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
30 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima (Purwapangrawit) [MW]
32 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
33 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
34 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
35 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
36 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
37 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
38 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
39 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
40 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
41 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
42 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
43 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
44 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
45 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
46 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
47 Ladrang Dhempel, laras pélog pathet nem
48 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura [GP]
49 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
51 Ketawang Dhempo, laras pélog pathet barang
52 Ladrang Dhempo, laras pélog pathet barang
53 Ladrang Dhempo, laras sléndro pathet manyura
54 Ladrang Dhèncong, laras pélog pathet nem
55 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
56 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
57 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem [PA]
58 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem
59 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
60 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
61 Ladrang Dhèndhang, laras pélog pathet nem
62 Ketawang Dhendhasanti, laras pélog pathet barang
63 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
64 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
65 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
66 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
67 Gendhing bonang Dhenggung Banten kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
68 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [MW]
69 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWW]
70 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
71 Gendhing bonang Dhenggung Medharsih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Bp. R.Ng. Wirowijogo IV Walidi)
72 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
73 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
74 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
75 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932) [PA]
76 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932)
77 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
78 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
79 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
80 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
81 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
82 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
83 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
84 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
85 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
86 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
87 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
88 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
89 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima [PA]
90 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima
91 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
92 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
93 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
94 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
95 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
96 Ladrang Dhudha Kondhang, laras pélog pathet lima
97 Ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
98 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
99 Ladrang Dirgahayu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
100 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
101 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem [PA]
102 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem
103 Gendhing Driyasmara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
104 Jineman Duduk Wuluh, laras pélog pathet barang (Ciptosuwarso)
105 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
106 Ladrang Dupara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
107 Ladrang Dupara, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
108 Ketawang Durma, laras pélog pathet barang
109 Ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem

E
Top
1 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
3 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
4 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
7 Ketawang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan 1930)
8 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
9 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
10 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
11 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
14 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
15 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [GP]
16 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
17 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
18 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
19 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
20 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
21 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
22 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet barang
23 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura
24 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
25 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura [PA]
26 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura
27 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
29 Ladrang Éling-Éling Suralaya, laras sléndro pathet manyura
30 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
31 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
32 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
33 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
34 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu kaseling lagu dolanan Kembang Jagung terus Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
35 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
36 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
37 Ladrang Énggar-Énggar, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
39 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [GP]
40 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [JM]
41 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [PA]
42 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
43 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
44 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
45 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
46 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
47 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
48 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
49 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
50 Ketawang gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
51 Ladrang Es Lilin, laras pélog pathet barang

G
Top
1 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Gagak Setra, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
4 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrangan, laras pélog pathet barang
5 Ladrang Gagapan Tegal, laras pélog pathet barang
6 Langgam Gagat Ènjang, laras pélog pathet nem
7 Lagu dolanan Gajah-Gajah, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
8 Ladrang Gajah Meta, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
10 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
14 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
15 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
20 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
21 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
23 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [CW]
25 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
26 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
27 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
28 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem
29 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
30 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura [MW]
31 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura
32 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
33 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [PA]
34 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
35 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
36 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
37 Ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
38 Ladrang Gandaria, laras pélog pathet nem
39 Gendhing Gandés kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
40 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
41 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
42 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
43 Gendhing Gandrung Asmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
44 Ladrang Gandrung Binangun, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
45 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
46 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
47 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
48 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
49 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
50 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
51 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
52 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
53 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
54 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
55 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
56 Ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
57 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
58 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
59 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
60 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
61 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem [JM]
62 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
63 Ladrang Ganggong Tirta, laras pélog pathet nem
64 Ladrang Gangsaran, laras pélog pathet nem
65 Ladrang Gangsaran, laras sléndro pathet nem
66 Ketawang Ganjur, laras sléndro pathet manyura
67 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
68 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
69 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [MW]
70 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
71 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [PL]
72 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
73 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
74 Gendhing Garmenda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
75 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
76 Ladrang Gègèr Sekutha, laras sléndro pathet manyura
77 Ladrang Gègèr Soré, laras pélog pathet nem
78 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
79 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
80 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
81 Ladrang Gégot, laras pélog pathet nem
82 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
83 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
84 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
85 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
86 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
87 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
88 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
89 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
90 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
91 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
92 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
93 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [JM]
94 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [MW]
95 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [PA]
96 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet manyura [WWG]
97 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura
98 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura
99 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
100 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
101 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
102 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
103 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
104 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
105 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
106 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
107 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
108 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro) [JM]
109 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
110 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
111 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro) [PA]
112 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
113 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
114 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
115 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro)
116 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
117 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
118 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
119 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
120 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
121 Ladrang Gendruwa Momong, laras pélog pathet nem
122 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
123 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
124 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
125 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing molak-malik kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura / laras pélog pathet barang
126 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
127 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
128 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
129 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
130 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
131 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
132 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
133 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
134 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
135 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
136 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
137 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
138 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
139 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
140 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
141 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
142 Ladrang Gethuk Lindri, laras pélog pathet barang
143 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura [MW]
144 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
145 Ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
146 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
147 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
148 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
149 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
150 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
151 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
152 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
153 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
154 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
155 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
156 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
157 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
158 Ladrang Glendhèh, laras pélog pathet lima
159 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
160 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
161 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
162 Lancaran Glendheng, laras pélog pathet barang
163 Ladrang Gléwang Semarang, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
164 Ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
165 Ladrang Gléyor (Orang-Aring), laras pélog pathet nem
166 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
167 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
168 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
169 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
170 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
171 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
172 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras pélog pathet nem
173 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
174 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
175 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
176 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
177 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
178 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
179 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
180 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [JM]
181 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PA]
182 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PL]
183 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [WWG]
184 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
185 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
186 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
187 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
188 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
189 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
190 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
191 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
192 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
193 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
194 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
195 Ladrang Godhong Nangka, laras pélog pathet nem
196 Gendhing inggah Golèk Lambangsari kethuk 8 , laras pélog pathet barang
197 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
198 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
199 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
200 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
201 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
202 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
203 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
204 Ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
205 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
206 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
207 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
208 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
209 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
210 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem
211 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [JM]
212 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [PA]
213 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [WWG]
214 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima
215 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
216 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
217 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
218 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
219 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
220 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
221 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
222 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
223 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura [PA]
224 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
225 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
226 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
227 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga [PA]
228 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
229 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura [MW]
230 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
231 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
232 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
233 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
234 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
235 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
236 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
237 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
238 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
239 Gendhing Gonjing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
240 Ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
241 Gendhing Gonjit (Génjong) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
242 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [JM]
243 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
244 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [WWG]
245 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
246 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
247 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem [PA]
248 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
249 Ladrang Grompol, laras pélog pathet barang (Gendhing bonang)
250 Ladrang Grompol, laras pélog pathet nem
251 Ladrang Grompol Thèk, laras pélog pathet nem
252 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
253 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
254 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet manyura
255 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
256 Ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
257 Lancaran Gugur Gunung, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
258 Lancaran Gula Klapa, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
259 Gendhing Gumelar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
260 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
261 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
262 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
263 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem [PL]
264 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4 kalajengaken ladrang Moncèr, laras sléndro pathet nem
265 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
266 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
267 Gendhing Guntur Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
268 Ladrang Gunung Kembar, laras pélog pathet lima
269 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras pélog pathet nem
270 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras sléndro pathet manyura
271 Ladrang Gupuh, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)

H
Top
1 Gendhing Hamong Raras kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataram, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
3 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
4 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Hanjali kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
6 Gendhing Harung Ratri kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
7 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
8 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
9 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
10 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
11 Ladrang Hastama, laras pélog pathet lima
12 Gendhing Hastawarsa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
13 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
15 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
16 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
17 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
18 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
19 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
20 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)

I
Top
1 Ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
2 Ladrang Ijo-Ijo, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Ima-Ima kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
4 Ketawang Ima-Ima, laras pélog pathet nem
5 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
7 Langgam Impènku, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Ingkok, laras pélog pathet nem
9 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
10 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
11 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
12 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
13 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
14 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

J
Top
1 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi) [JM]
2 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Balok, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
3 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
4 Langgam Jaka Lola, laras pélog pathet barang
5 Gendhing Jaka Pangasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Rara Kasmaran kalajengaken ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
6 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
7 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
8 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
9 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
10 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
12 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
13 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
14 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
15 Gendhing Jaladana Madura kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
16 Gendhing Jaladara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
17 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
19 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
20 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
21 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
22 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
23 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
24 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
25 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
26 Ladrang Jalak Ijo, laras pélog pathet nem
27 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
28 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
29 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
30 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
31 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
32 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
33 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
35 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
36 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
37 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
38 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
39 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
40 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
41 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
42 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
43 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
44 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
45 Gendhing Jangkung Kuning Mataram kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Arum-Arum kethuk 4, laras pélog pathet barang
46 Gendhing Jangkung Kuning Rinengga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang [NS]
47 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
48 Gendhing Jati Kondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
49 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
50 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
51 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
52 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
53 Langgam Jenang Gula, laras pélog pathet barang
54 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
55 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
56 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
57 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
58 Gendhing Jenthara kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
59 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
60 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
61 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
62 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [GP]
63 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
64 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
65 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
66 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
67 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PP]
68 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
69 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
70 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [MW]
71 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [PA]
72 Ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang (gaya Nartosabdho)
73 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
74 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
75 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
76 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
77 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
78 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
79 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
80 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
81 Ladrang Juru Demung, laras pélog pathet nem

K
Top
1 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
3 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [GP]
4 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [JM]
5 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
6 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PL]
8 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
9 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [SP]
10 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
11 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem (mawi sesegan)
12 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
13 Gendhing Kacaryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 20 Nov 2006)
14 Gendhing Kaduk kethuk 2 kerep minggah ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
15 Ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
17 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
18 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
19 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
20 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
21 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
22 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
24 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
25 Langgam Kadung Tresna, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [MW]
27 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah Gandrung Manis kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
28 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
29 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
30 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
31 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [GP]
32 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
33 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
34 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
35 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
36 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
37 Ladrang Kagok Liwung, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga [PA]
39 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
40 Gendhing Kagok Respati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Respati, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
41 Ladrang Kagok Selomba, laras pélog pathet barang
42 Gendhing Kakayun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
43 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem
44 Gendhing Kalaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
45 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
46 Ladrang Kalongking, laras pélog pathet nem
47 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
48 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
49 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
50 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
52 Ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
53 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
54 Jineman Kandheg, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
55 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
56 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
57 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
58 Gendhing Kanyut Cilik kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
59 Ladrang Kapanduking Tyas, laras pélog pathet barang (Darsono)
60 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [PA]
61 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
62 Ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
63 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
64 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
65 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
66 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
67 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
68 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [MW]
69 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [PA]
70 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
71 Ladrang Karah Bedhat, laras pélog pathet nem
72 Gendhing Karenan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 30 Mei 2003)
73 Ladrang Karonsih, laras pélog pathet barang
74 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
75 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
76 Gendhing Kastawa kethuk 4 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Feb 2008)
77 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura [MW]
78 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura
79 Ketawang Kaum Dhawuk, laras pélog pathet barang
80 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
81 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [PP]
82 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [WWG]
83 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr)
84 Gendhing Kawuryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
85 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
86 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
87 Lancaran Kebogiro, laras pélog pathet barang
88 Lancaran Kebogiro Pancèr, laras pélog pathet barang
89 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [JM]
90 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
91 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PL]
92 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [WWG]
93 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
94 Lancaran Kèdhu, laras pélog pathet barang
95 Gendhing Keleng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
96 Ketawang Kembang Alang-Alang, laras sléndro pathet manyura
97 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
98 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
99 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
100 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [GP]
101 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [MW]
102 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
103 Ladrang Kembang Dhadhap, laras sléndro pathet manyura
104 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
105 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
106 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
107 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
108 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
109 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
110 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem
111 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
112 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem
113 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
114 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [JM]
115 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PA]
116 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PP]
117 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [WWG]
118 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
119 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
120 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
121 Ladrang Kembang Jeruk, laras pélog pathet barang
122 Ladrang Kembang Jeruk, laras sléndro pathet manyura
123 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
124 Ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
125 Ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
126 Ladrang Kembang Lintang, laras pélog pathet nem
127 Gendhing Kembang Lumbu kethuk 2 kerep minggah ladrang Jurang Jugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
128 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
129 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
130 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
131 Lancaran bubaran Kembang Pacar, laras pélog pathet nem
132 Ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
133 Ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
134 Ladrang Kembang Setaman, laras pélog pathet nem
135 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
137 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
138 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
139 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
140 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
141 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
142 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
143 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
144 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
145 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
146 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
147 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
148 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
149 Kemuda Lima, laras pélog pathet lima
150 Kemuda Nem, laras pélog pathet nem
151 Kemuda Manyuri, laras sléndro pathet manyura
152 Kemuda Rangsang, laras pélog pathet lima
153 Langgam Kencana Katon Wingko, laras pélog pathet barang
154 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
155 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
156 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
157 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
158 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
159 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
160 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
161 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
163 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
164 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
165 Gendhing Kèwes kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gandhes terus ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
166 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [MW]
167 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [PA]
168 Ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
169 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura
170 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
171 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
172 Ketawang Kinanthi Daradasih, laras sléndro pathet manyura
173 Ketawang Kinanthi Pawukir, laras sléndro pathet manyura
174 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras sléndro pathet manyura
175 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
176 Ketawang Kinanthi Wisanggèni, laras pélog pathet nem (Atmamardawa 1932)
177 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
178 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
179 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok) [GP]
180 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok) [JM]
181 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok)
182 Gendhing Kismancala kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
183 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
184 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
185 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang [JM]
186 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
187 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
188 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
189 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
190 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
191 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
192 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
193 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
194 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
195 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
196 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
197 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [GP]
198 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [JM]
199 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [PA]
200 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [WWG]
201 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang
202 Langgam Klinci Ucul, laras pélog pathet barang
203 Ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
204 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
205 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
206 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem [PL]
207 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
208 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
209 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [GP]
210 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
211 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
212 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
213 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
214 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
215 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
216 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
217 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
218 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
219 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
220 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
221 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang [PA]
222 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang
223 Lancaran Kothik, laras sléndro pathet manyura
224 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [GP]
225 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [JM]
226 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
227 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PL]
228 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [WWG]
229 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
230 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
231 Lancaran Kuda Nyongklang, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
232 Lancaran Kuda Nyongklang, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
233 Gendhing Kudhup Mlathi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
234 Ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
235 Ladrang Kumara Maya, laras pélog pathet lima
236 Ladrang Kunca, laras pélog pathet nem
237 Ketawang Kuntapati, laras sléndro pathet manyura (Wiryadiningratan)
238 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
239 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
240 Ketawang Kupu-Kupu, laras pélog pathet nem
241 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
242 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
243 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
244 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
245 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
246 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
247 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
248 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
249 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [MW]
250 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [PA]
251 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang
252 Ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura
253 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
254 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
255 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
256 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
257 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
258 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
259 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
260 Gendhing Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (W.W. Walidi)
261 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang (Mangkunegaran)
262 Gendhing Kuwur kethuk 2 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Arifin Nugroho)

L
Top
1 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
3 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
4 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
5 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem [PA]
7 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
8 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Lagu-Lagu, laras pélog pathet barang
10 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
11 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
12 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
13 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
14 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
15 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
17 Ladrang Lala Grantung, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
19 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
20 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
21 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
22 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
23 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Lalijiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
26 Gendhing Lambangjiwa kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
27 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
28 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
29 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
30 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
31 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
32 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
33 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Yogyakarta) [PA]
34 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem[JM]
35 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
36 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
37 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
38 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
39 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
40 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
41 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
42 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
43 Ladrang Langen Branta, laras pélog pathet lima (Ngayoja)
44 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
45 Ketawang Langen Gita, laras pélog pathet barang
46 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
47 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet barang
48 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
49 Ladrang Langen Pradangga, laras sléndro pathet manyura
50 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
51 Ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
52 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
53 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
54 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
55 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
56 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
57 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
58 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
59 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
60 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
61 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [GP]
62 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [JM]
63 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [PL]
64 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
65 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
66 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
67 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
68 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
69 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
70 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
71 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
72 Ketawang Larasmaya, laras pélog pathet barang
73 Gendhing Larastéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
74 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
75 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [PL]
76 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
77 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
78 Lancaran Lasem, laras pélog pathet barang
79 Ladrang Lawung Gedhé, laras sléndro pathet manyura
80 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
81 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
82 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
83 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MN]
84 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
85 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
86 Gendhing Layar Gènjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
87 Gendhing Layar Kandheg kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
88 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
89 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
90 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
91 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
92 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
93 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
94 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
95 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
96 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
97 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
98 Ladrang Lebdajiwa, laras pélog pathet lima [GP]
99 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
100 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
101 Ketawang Lebdasari (Amongtani), laras sléndro pathet manyura
102 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
103 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
104 Langgam Léla Lédhung, laras pélog pathet barang
105 Gendhing Lembah kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
106 Ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
107 Ladrang Lempang Bedhayan, laras pélog pathet nem
108 Ladrang Lempang Gecul, laras pélog pathet nem
109 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
110 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
111 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
112 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
113 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
114 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
115 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet barang
116 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
117 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
118 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [JM]
119 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [PA]
120 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [WWG]
121 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling kalajengaken ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
122 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
123 Ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
124 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
125 Ladrang Lèngkèr, laras pélog pathet nem
126 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
127 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
128 Ladrang Léré-Léré, laras sléndro pathet manyura
129 Ladrang Léré-Léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem
130 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
131 Lancaran Lima, laras pélog pathet lima
132 Ladrang Limput, laras sléndro pathet manyura
133 Gendhing Lindur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
134 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
135 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
136 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang dados ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
137 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
138 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
139 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
140 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [MW]
141 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [PA]
142 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
143 Gendhing Liring Tyas kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
144 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
145 Ladrang Liwung, laras pélog pathet barang
146 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet manyura
147 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
148 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
149 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
150 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
151 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
152 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
153 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
154 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
155 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
156 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura
157 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
158 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [WWG]
159 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
160 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [JM]
161 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [MW]
162 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [PA]
163 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
164 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
165 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
166 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
167 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
168 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
169 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet nem
170 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
171 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
172 Gendhing Lomanis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
173 Ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
174 Ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
175 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang [PA]
176 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang
177 Ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
178 Ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
179 Ketawang Longgor-Lasem, laras pélog pathet lima
180 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
181 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
182 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
183 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
184 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
185 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
186 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
187 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
188 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
189 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
190 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
191 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
192 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [PA]
193 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok)
194 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
195 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok)
196 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
197 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
198 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
199 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
200 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
201 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
202 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
203 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [JM]
204 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [MW]
205 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [PA]
206 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [WWG]
207 Gendhing Ludira Madu (Ludira Madura) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang
208 Gendhing Luhung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Lulut, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
209 Ketawang Lumbung Désa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
210 Gendhing Lumpang Bolong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu-rangu, laras pélog pathet barang
211 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
212 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
213 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
214 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
215 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem

M
Top
1 Gendhing Madu Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
2 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
3 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
4 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
5 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
6 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
7 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Madukusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
9 Gendhing Madusita (Madubranta) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
10 Gendhing Madusita kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
11 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
14 Ladrang Maèsa Liwung, laras pélog pathet barang
15 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing bonang Magak kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
17 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
18 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
19 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
20 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
21 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
22 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
23 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
24 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
25 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
26 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
27 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
28 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
29 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
30 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
31 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
32 Ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
33 Ladrang Mandhung-Mandhung, laras pélog pathet barang
34 Ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
35 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
36 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
37 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
38 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
39 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
40 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
41 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
42 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [GP]
43 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [JM]
44 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [MW]
45 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
46 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [WWG]
47 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
48 Gendhing Manganti kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
49 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
50 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
51 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
52 Ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
53 Ketawang Manggung Soré, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
54 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
55 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem [PA]
56 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng) [PL]
57 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
58 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang [JM]
59 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang
60 Gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
61 Ketawang gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima (Bupati Magelang 1937)
62 Ladrang Manis, laras pélog pathet barang
63 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang [PA]
64 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
65 Gendhing Mantra kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
66 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
67 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Djoko Walujo)
68 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Djoko Walujo)
69 Lancaran Manyarmilar, laras pélog pathet barang
70 Lancaran Manyarséwu, laras pélog pathet barang
71 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
72 Jineman Marakangen, laras pélog pathet nem (nyamat)
73 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
74 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
75 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
76 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
77 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
78 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [GP]
79 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [JM]
80 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [PA]
81 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis)
82 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang [GP]
83 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang [PA]
84 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
85 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang [JM]
86 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang [MW]
87 Ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
88 Ketawang Maskèntar, laras pélog pathet nem
89 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
90 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
91 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
92 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
93 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
94 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
95 Ketawang Maskumambang, laras pélog pathet lima
96 Gendhing Mawar kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
97 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
98 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
99 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
100 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
101 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
102 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
103 Ladrang Maya, laras pélog pathet lima
104 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
105 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
106 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [PA]
107 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
108 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima
109 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
110 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
111 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
112 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura [PA]
113 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura
114 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
115 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
116 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
117 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
118 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [WWG]
119 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
120 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [JM]
121 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
122 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PL]
123 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [WWG]
124 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
125 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet barang
126 Ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
127 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
128 Langgam Melathi Rinoncé, laras pélog pathet nem
129 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV) [JM]
130 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
131 Ladrang Membat, laras pélog pathet barang
132 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
133 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
134 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
135 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
136 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
137 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
138 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Mènjep kethuk 4 kerep minggah Eseg-Eseg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
140 Ketawang Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
141 Srepegan Manyura kalajengaken lagu Mènthog-Mènthog terus ladrangan, laras pélog pathet nem
142 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
143 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
144 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Surung Dayung, laras pélog pathet nem
145 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
146 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
147 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
148 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
149 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
150 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
151 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
152 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
153 Ketawang Merak Driya, laras pélog pathet barang
154 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [GP]
155 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [JM]
156 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [PA]
157 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [WWG]
158 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
159 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
160 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
161 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
163 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
164 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
165 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
166 Ketawang Mijil Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
167 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
168 Ketawang Mijil Gondhang Kasih, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
169 Ladrang Mijil Ludira, laras pélog pathet barang
170 Ladrang Mijil Merakati, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
171 Ladrang Mijil Ngèsthiraras, laras pélog pathet nem (Atmamardawan 1932)
172 Ketawang Mijil Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
173 Ketawang Mijil Panglilih, laras pélog pathet lima
174 Ketawang Mijil Ratri, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
175 Jineman Mijil Sasanti, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
176 Ketawang Mijil Sulastri, laras pélog pathet barang
177 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
178 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem (ngayoja)
179 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
180 Jineman Mijil, laras pélog pathet nem (nyamat)
181 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
182 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
183 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
184 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
185 Ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
186 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [GP]
187 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [MW]
188 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [WWG]
189 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
190 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
191 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
192 Ladrang Moncèr, laras pélog pathet barang
193 Ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
194 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
195 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
196 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet manyura
197 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
198 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
199 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
200 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
201 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
202 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
203 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
204 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
205 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
206 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
207 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
208 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
209 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
210 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
211 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
212 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
213 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
214 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
215 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
216 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
217 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura
218 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
219 Gendhing Montro Madura kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
220 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
221 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
222 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
223 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
224 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [JM]
225 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
226 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [PA]
227 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
228 Ladrang Mugirahayu, laras sléndro pathet manyura
229 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
230 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
231 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
232 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang [GP]
233 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang (Inggahipun mawi pancer 3 )
234 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [GP]
235 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [JM]
236 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [PA]
237 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan)
238 Gendhing Mungguh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
239 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
240 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
241 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
242 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
243 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
244 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem
245 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)

N
Top
1 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
2 Gendhing Natapangarsa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet lima (M.L. Reksopangrawit Gembur 1936)
3 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Nerawang kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
5 Langgam Ngalamuning Ati, laras pélog pathet nem
6 Langgam Ngelam-elami, laras pélog pathet barang
7 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Nglaras Rasa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
9 Gendhing Nglarirasa kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
10 Gendhing Ngleluri kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
11 Gendhing Ngrenggani kethuk 2 kerep minggah ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
12 Gendhing Ngrumpaka kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
13 Gendhing Ngudyasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
14 Gendhing Ngulandara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
15 Gendhing Ngungrum kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
16 Gendhing Nindyarsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
17 Ketawang Nugraha, laras pélog pathet barang
18 Ladrang Nusantara, laras pélog pathet lima
19 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet nem

O
Top
1 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
2 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
3 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [MW]
4 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
5 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [PL]
6 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
7 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah ladrangan laras sléndro pathet manyura (Jungkung Darmoyo)
8 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3)
9 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
10 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
11 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
12 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
13 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
15 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang [MW]
18 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang
19 Ladrang Ondhé-Ondhé Semarangan, laras pélog pathet barang
20 Gendhing Oneng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Oneng, laras pélog pathet barang (Harjito)
21 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem [PA]
22 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem

P
Top
1 Gendhing Pakarti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
2 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
3 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [PA]
4 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 2 Maret 2007)
6 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Darsono)
7 Lancaran Pambuka, laras pélog pathet lima (Staf Karawitan KOKAR)
8 Ketawang Pamekas, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
9 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
10 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Pamikatsih kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
12 Ladrang Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
13 Gendhing Pamusthi kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Tukiman Wahyopangrawit)
14 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
15 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
16 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
17 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
18 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
19 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang [PA]
20 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
21 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
23 Lancaran Pancèr, laras pélog pathet barang
24 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
25 Gendhing Pandamingrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
26 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
27 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
28 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Nglarirasa, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
29 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
30 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
31 Ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
32 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
33 Ketawang Panggugah, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
34 Ketawang Pangkat, laras pélog pathet barang
35 Ketawang Pangkur, laras pélog pathet lima
36 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
37 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet manyura
38 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
39 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras pélog pathet barang
40 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
41 Ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
42 Ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
43 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
44 Ladrang Pangkur Songsong Agung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
45 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
46 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
47 Gendhing Panglipur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
48 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
49 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
50 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
51 Ketawang Pangrembé, laras sléndro pathet manyura
52 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
53 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
54 Ladrang Panutur, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
55 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
56 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
57 Gendhing Parang Sendari (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
58 Gendhing Paripih kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Mei 2007)
59 Gendhing Parasdya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Jenar, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 22 Dec 2006)
60 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
61 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
62 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
63 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
64 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
65 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
66 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
67 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
68 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
69 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
70 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
71 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
72 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
73 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
74 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
75 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
76 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
77 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
78 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
79 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
80 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
81 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
82 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
83 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
84 Ladrang Pasang Bandar, laras pélog pathet nem
85 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet nem
86 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
87 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet lima
88 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
89 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
90 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [WWG]
91 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
92 Gendhing Patanya kethuk 2 kerep minggah ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
93 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Praja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 27 Jan 2007)
94 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 21 Des 2007)
95 Gendhing Pathimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
96 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
97 Gendhing Patrem kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Patrem, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2007)
98 Langgam Pawelingku, laras pélog pathet barang
99 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
100 Langgam Pegat Tresna, laras pélog pathet nem
101 Ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
102 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
103 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
104 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
105 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
106 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
107 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
108 Ladrang Pemilihan, laras pélog pathet barang
109 Ladrang Pengantèn, laras pélog pathet barang
110 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet barang
111 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet nem
112 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
113 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
114 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
115 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
116 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
117 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
118 Lancaran Pengijoan, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
119 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
120 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok kasebut dados jangkep)
121 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (Pothok - Gecul)
122 Ladrang Pindri, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
123 Ketawang Pisan Bali, laras pélog pathet nem
124 Ladrang Pisungsung, laras pélog pathet nem
125 Langgam Piyé Janjiné, laras pélog pathet nem
126 Ladrang Playon, laras pélog pathet barang
127 Ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
128 Ketawang Playon, laras pélog pathet barang (kanggé Bedhayan)
129 Langgam Pleca-Plecu, laras pélog pathet barang
130 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
131 Ladrang Potong Sérong, laras pélog pathet nem
132 Gendhing Prabangkara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
133 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
134 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
135 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
136 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
137 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
138 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
139 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
140 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
141 Ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima
142 Ladrang Prasaja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 5 Mei 2005)
143 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
144 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
145 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
146 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
147 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
148 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
149 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
150 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
151 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
152 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
153 Ladrang Pring Padhapring, laras pélog pathet barang
154 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
155 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
156 Ladrang Pritaneba, laras pélog pathet barang
157 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
158 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
159 Gendhing Priyabada kethuk 2 kerep minggah ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
160 Ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang
161 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
162 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
163 Ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
164 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
165 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura [MW]
166 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
167 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
168 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
169 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
170 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [WWW]
171 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
172 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (gong 5)
173 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
174 Ketawang Pucung Patalon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
175 Ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
176 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (Manyura Kethoprak - Atmamardawa 1932)
177 Ladrang Pucung, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
178 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
179 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
180 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
181 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
182 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
183 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
184 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
185 Gendhing Pujangga Anom kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
186 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
187 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
188 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
189 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
190 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
191 Gendhing Pujangga Kingkin kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncer Alus, laras pélog pathet nem
192 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
193 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
194 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
195 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
196 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
197 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
198 Ladrang Puji Slamet, laras pélog pathet barang
199 Gendhing Pujitama kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang
200 Ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima
201 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
202 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
203 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
204 Lancaran bubaran Purwaka, laras pélog pathet nem
205 Ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
206 Ladrang Puspadenta, laras pélog pathet barang
207 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
208 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang [MW]
209 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang
210 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang [JM]
211 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
212 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
213 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
214 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
215 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
216 Gendhing Puspasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsodiningrat)
217 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura
218 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
219 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
220 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
221 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]s
222 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
223 Langgam Putri Gunung, laras pélog pathet nem

R
Top
1 Gendhing Raharja kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
2 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
3 Ladrang Raja Putri, laras pélog pathet barang
4 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja) [MW]
5 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
6 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
7 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Raket kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
9 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [GP]
10 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [JM]
11 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [WWG]
12 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan)
13 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn) [JM]
14 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn)
15 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
16 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
17 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
18 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maesa Liwung, laras pélog pathet barang
19 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
20 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
21 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima
22 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
23 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
24 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
25 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
26 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
27 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
28 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
29 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PA]
30 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PL]
31 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [WWG]
32 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura
33 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [GP]
34 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [JM]
35 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [MW]
36 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [PA]
37 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
38 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem [JM]
39 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem
40 Ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
41 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
42 Ketawang Rangsang Tuban, laras pélog pathet nem
43 Gendhing Rangu kethuk 4 kerep minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
44 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
45 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
46 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem
47 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [MW]
48 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [PA]
49 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
50 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [NS]
51 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
52 Gendhing Rangu-Rangu kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
53 Ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
54 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
55 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
56 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
57 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
58 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
59 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
60 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
61 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
62 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
63 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
64 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima
65 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem [PA]
66 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [GP]
67 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [JM]
68 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PA]
69 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PL]
70 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [WWG]
71 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
72 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem
73 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
74 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
75 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
76 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi - Ngelik saking Darsono)
77 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
78 Ladrang Raraskaton, laras pélog pathet lima (Atmamardawan)
79 Gendhing Rari kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Panuju)
80 Gendhing Rasalodhang kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
81 Gendhing Rasamadu kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Maskentar, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
82 Gendhing Rasamadu (Dhandhanggula) kethuk 2 kerep minggah Harsaya kethuk 4 kalajengaken ladrang Hastama, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
83 Ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
84 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang [JM]
85 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang [PA]
86 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
87 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
88 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
89 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
90 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
91 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
92 Gendhing Rékan kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
93 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
94 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
95 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
96 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
97 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
98 Ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
99 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
100 Lancaran Rena-Rena, laras sléndro pathet manyura
101 Ketawang gendhing Rendah kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
102 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
103 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
104 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
105 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
106 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
107 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
108 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
109 Ladrang Rénga-Rénga, laras pélog pathet barang
110 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
111 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
112 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
113 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga [PL]
114 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
115 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
116 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
117 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
118 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
119 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
120 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
121 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
122 Gendhing Reréka kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
123 Gendhing Resep kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Wakijo Warsopangrawit)
124 Ketawang Resep, laras pélog pathet nem (Martopangrawitan)
125 Gendhing Respati kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Respati, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit 10 Jan 2008)
126 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
127 Ladrang Retna Asih, laras pélog pathet barang
128 Ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
129 Lancaran Ricik-Ricik dados ladrang Mliwis, laras sléndro pathet manyura
130 Lancaran Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
131 Ladrang Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
132 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [JM]
133 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [PA]
134 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [WWG]
135 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [JM]
136 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [PA]
137 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [WWG]
138 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
139 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura (kenong II kethuk 2 awis)
140 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis)
141 Gendhing Rinakit kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Rakit, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
142 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
143 Gendhing Ringa-Ringa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
144 Ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
145 Ladrang Ringgong Manis, laras pélog pathet nem
146 Gendhing Riris Madu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
147 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
148 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
149 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
150 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
151 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
152 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
153 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
154 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [JM]
155 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
156 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
157 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
158 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
159 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
160 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
161 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
163 Ladrang Roning Tawang, laras pélog pathet nem
164 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet manyura
165 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [GP]
166 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [JM]
167 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [MW]
168 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [PA]
169 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [WWG]
170 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong kalajengaken ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
171 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
172 Ketawang Rujit, laras sléndro pathet manyura
173 Ladrang Rumung, laras pélog pathet nem
174 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
175 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
176 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
177 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
178 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
179 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Kutut Manggung, laras sléndro pathet manyura
180 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
181 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
182 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga

S
Top
1 Langgam Sadarma, laras pélog pathet nem
2 Ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
3 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
4 Ladrang Salisir, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Salulut kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 20 Juni 2007)
6 Ladrang Sambada, laras pélog pathet barang
7 Ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
9 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
10 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
11 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [CW]
12 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
13 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
14 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
15 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
17 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
18 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
19 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
20 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Sambul Manis kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
23 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
24 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
25 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
27 Ladrang Samiran, laras pélog pathet nem
28 Sampak Manyura, laras sléndro pathet manyura
29 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
30 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
31 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
32 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
35 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
36 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
37 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
38 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Kadipatèn)
40 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
41 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
42 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
43 Gendhing Sangubranta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
44 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
45 Ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem
46 Ladrang Santalaya, laras sléndro pathet manyura
47 Ladrang Santi Mulya, laras pélog pathet lima (Nartosabdho)
48 Ketawang Santri Brahi (Kaum Dhawuk), laras pélog pathet barang [GP]
49 Ladrang Sapujagad, laras pélog pathet barang
50 Ladrang Sapujagad, laras sléndro pathet manyura
51 Ladrang Sarana, laras pélog pathet nem
52 Ketawang Saraswati, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
54 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
55 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
56 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet barang
57 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem [PA]
58 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
59 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
60 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
61 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
62 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
63 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
64 Lancaran Sarung Jagung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
65 Ladrang Sasana, laras pélog pathet barang
66 Gendhing Sasongka kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
67 Ladrang Sastrakara, laras sléndro pathet manyura
68 Ladrang Sastrakusuma, laras pélog pathet barang
69 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
70 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
71 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
72 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
73 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
74 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
75 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
76 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
77 Ladrang Sawunggaling, laras pélog pathet barang
78 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
79 Lancaran Sayuk Karya, laras pélog pathet nem
80 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
81 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
82 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
83 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
84 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
85 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura
86 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
87 Ketawang Segaran, laras pélog pathet nem
88 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura [PA]
89 Ladrang Sekar Gadhung mawi ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura (MN)
90 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
91 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
92 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
93 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
94 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
95 Ketawang Sekar Téja, laras sléndro pathet manyura
96 Ketawang Sekaring Puri, laras pélog pathet barang
97 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
98 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
99 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
100 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
101 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
102 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
103 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
104 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
105 Ladrang Semang, laras pélog pathet nem
106 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [JM]
107 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [PA]
108 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [WWG]
109 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
110 Ladrang Semar Mantu, laras pélog pathet nem
111 Gendhing Semar Mèsem kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang
112 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
113 Gendhing Sembawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
114 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
115 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [MW]
116 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
117 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima
118 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking kalajengaken ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
119 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
120 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
121 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
122 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
123 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [WWG]
124 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima
125 Ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
126 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [GP]
127 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [JM]
128 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [PA]
129 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [WWG]
130 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
131 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
132 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
133 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
134 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
135 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
136 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
137 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
138 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
141 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
142 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
143 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
144 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
145 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
146 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
147 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
148 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
149 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
150 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
151 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
152 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
153 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
154 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
155 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Minum, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
156 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
157 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
158 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
159 Gendhing Sengsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
160 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
161 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
162 Ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
163 Lancaran Sentir, laras sléndro pathet manyura
164 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
165 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang [MW]
166 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang
167 Gendhing Sesanti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit)
168 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
169 Langgam Setya Tuhu, laras pélog pathet nem
170 Ladrang Setyararas, laras pélog pathet barang (Panuju)
171 Gendhing Sida Asih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
172 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
173 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
174 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
175 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
176 Gendhing Sidamukti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
177 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
178 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
179 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
180 Gendhing bonang Sidamulya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
181 Ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
182 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
183 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
184 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
185 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
186 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
187 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
188 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
189 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
190 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
191 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
192 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
193 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
194 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura [PA]
195 Ladrang Sigramangsah, laras pélog pathet barang
196 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
197 Ladrang Sigramangsah Molak-Malik, laras pélog pathet barang / laras sléndro pathet manyura
198 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
199 Ketawang Sih, laras pélog pathet nem
200 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
201 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
202 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
203 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
204 Lancaran Singanebah terus ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [RRI]
205 Lancaran Singanebah, laras pélog pathet barang
206 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
207 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
208 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
209 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
210 Ketawang Sinom Logondhang, laras pélog pathet barang
211 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
212 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
213 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (nyamat)
214 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
215 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (sanga)
216 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
217 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
218 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
219 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
220 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
221 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
222 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
223 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
224 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
225 Gendhing Siringan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
226 Ketawang Sitamardawa, laras pélog pathet barang
227 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang [JM]
228 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
229 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang
230 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
231 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
232 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [MW]
233 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
234 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
235 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
236 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
237 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
238 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang [PA]
239 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem [PA]
240 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
241 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
242 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
243 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang (bedhayan)
244 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
245 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
246 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
247 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
248 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
249 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
250 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
251 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
252 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
253 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
254 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Membat, laras pélog pathet barang
255 Gendhing Srenteg kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
256 Ketawang Srepegan, laras pélog pathet nem
257 Srepegan Manyura, laras sléndro pathet manyura
258 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
259 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
260 Srepegan Banymasan, laras sléndro pathet manyura
261 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
262 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
263 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
264 Srepegan Manyura, laras pélog pathet barang
265 Srepegan Manyuri, laras sléndro pathet manyura
266 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
267 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem
268 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
269 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
270 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
271 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
272 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman) [MW]
273 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
274 Ladrang Sri Biwadha, laras sléndro pathet manyura (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
275 Ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
276 Ladrang Sri Dayinta Minulya, laras sléndro pathet manyura
277 Ladrang Sri Dayita, laras pélog pathet barang
278 Ladrang Sri Dayita Wibawa, laras pélog pathet barang
279 Ladrang Sri Dirgayuswa, laras pélog pathet barang
280 Ladrang Sri Duhita, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
281 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [MW]
282 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [PA]
283 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
284 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
285 Ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
286 Ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
287 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
288 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
289 Gendhing Sri Kastawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang (Wirawiyagan IV)
290 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet manyura
291 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
292 Ladrang Sri Kawuryan, laras pélog pathet barang
293 Ladrang Sri Kawuryan, laras sléndro pathet manyura
294 Ladrang Sri Kondur, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
295 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [MW]
296 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [PA]
297 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
298 Ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
299 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
300 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang [MW]
301 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang
302 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga [PA]
303 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
304 Ladrang Sri Mulya, laras pélog pathet barang
305 Ladrang Sri Nasao, laras pélog pathet barang
306 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura [PA]
307 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura
308 Ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
309 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
310 Ketawang Sri Raharja, laras pélog pathet barang
311 Ladrang Sri Raja Putri, laras sléndro pathet manyura
312 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [MW]
313 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [PA]
314 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang)
315 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura [PA]
316 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura
317 Ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
318 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
319 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MW]
320 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [PA]
321 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
322 Ketawang Sri Utama, laras pélog pathet barang
323 Ketawang Sri Utama, laras sléndro pathet manyura
324 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
325 Ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
326 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura [PA]
327 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura
328 Gendhing Srigunting kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukosih, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 3 Maret 2001)
329 Ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
330 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
331 Gendhing Sudiraganda kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
332 Ladrang Suka Bagya, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
333 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem [MW]
334 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
335 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
336 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
337 Ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
338 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
339 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
340 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
341 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
342 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
343 Ladrang Sumarah (Kopyah Ilang), laras pélog pathet nem
344 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
345 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
346 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhongdhong, laras pélog pathet nem
347 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem [PA]
348 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [JM]
349 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [PA]
350 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem
351 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
352 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
353 Ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
354 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga
355 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
356 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhongdhong, laras sléndro pathet sanga [PA]
357 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhongdhong, laras sléndro pathet sanga
358 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
359 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
360 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
361 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang
362 Ladrang Sumirat, laras sléndro pathet manyura
363 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang (kethoprak)
364 Gendhing Sumunar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
365 Ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
366 Ladrang Sumyar, laras sléndro pathet manyura
367 Ketawang Sundawa, laras pélog pathet nem
368 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
369 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
370 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
371 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
372 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
373 Ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
374 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
375 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
376 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep minggah ladrang Jakaloka, laras pélog pathet barang
377 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok)
378 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
379 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
380 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
381 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang [PA]
382 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang
383 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
384 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang
385 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
386 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
387 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem [PA]
388 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
389 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
390 Gendhing Surya katon kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
391 Ladrang Susila Madya, laras pélog pathet nem
392 Lancaran Suwé Ora Jamu, laras pélog pathet nem
393 Ladrang Suwignya, laras pélog pathet barang
394 Gendhing Suyudan Gilar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
395 Ketawang Swalagita, laras pélog pathet nem
396 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

T
Top
1 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [MW]
2 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
3 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
4 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
5 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
6 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
7 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
8 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
10 Gendhing Talirasa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
11 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
12 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
13 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
14 Ladrang Tamaswarsa, laras sléndro pathet manyura (M.L. Jarwopangrawit - Suratman)
15 Ketawang Tambang Laras, laras pélog pathet barang
16 Ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
17 Ketawang Tambang Ragana, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
19 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
20 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
21 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (kanggé beksan srimpi) [JM]
22 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
23 Ladrang Tanjung Karang, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan)
24 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura [MW]
25 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
26 Ladrang Tebu Kéyong, laras pélog pathet nem
27 Ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
28 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
29 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
30 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
31 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
32 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
33 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
34 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
35 Ladrang Téjamaya, laras sléndro pathet nem [GP]
36 Gendhing Téjamaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Gurit, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2009)
37 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
38 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
39 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
40 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
41 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
42 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
43 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
44 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
45 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
46 Gendhing Téjaningsih (Téjasari) kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [GP]
47 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
48 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
49 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [WWG]
50 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan, laras pélog pathet lima
51 Gendhing Tékong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet manyura
52 Ladrang Tembung Cilik, laras pélog pathet nem
53 Ladrang Tembung Gedhé, laras pélog pathet nem
54 Ladrang Tembung Lung Gadhung, laras pélog pathet nem
55 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
56 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
57 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
58 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
59 Ladrang Tepa Palupi, laras pélog pathet nem
60 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
61 Ketawang Tèpleg, laras pélog pathet nem
62 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
63 Ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
64 Ladrang Thona Thani, laras pélog pathet lima
65 Gendhing Thukul kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
66 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
67 Gendhing Timasan kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Supanggah)
68 Ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem (Banyumas)
69 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
70 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
71 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
72 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
73 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
74 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
75 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
76 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
77 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
78 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
79 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
80 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
81 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
82 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
83 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
84 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [GP]
85 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [JM]
86 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [MW]
87 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
88 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
89 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
90 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [WWG]
91 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [JM]
92 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [PA]
93 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [WWG]
94 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima
95 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
96 Ladrang Tridadi, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
97 Ladrang Tropong, laras pélog pathet nem
98 Ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
99 Lancaran Tropongan, laras pélog pathet lima
100 Lancaran Tropongbang, laras pélog pathet lima
101 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet barang
102 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet nem
103 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
104 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
105 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
106 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
107 Ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
108 Gendhing Tumurun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
109 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
110 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga
111 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [GP]
112 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [PA]
113 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura [PP]
114 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [WWG]
115 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [WWW]
116 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang
117 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura
118 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
119 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
120 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
121 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
122 Ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
123 Gendhing Tunjungsari kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
124 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
125 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
126 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
127 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
128 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
129 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
130 Ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
131 Ladrang Turunsih, laras pélog pathet lima
132 Gendhing Tutur Jati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

U
Top
1 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
2 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
3 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
4 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
5 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing Udan Asih kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
8 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Udan Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Warsapangrawit)
10 Gendhing Udan Martana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
12 Lancaran bubaran Udan Mas kaseling lancaran Cucur Biru, laras pélog pathet lima
13 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
14 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet barang
15 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet lima
16 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
17 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
18 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
19 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
20 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga [PA]
22 Ladrang Uga-Uga, laras pélog pathet barang
23 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
24 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga
25 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (nyamat)
26 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (sanga)
27 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
28 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga

V
Top
1 Lancaran bubaran Vadèra, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)

W
Top
1 Ladrang Wahana, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [PA]
3 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
4 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4 kalajengaken ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
5 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Ranumaya 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
7 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
8 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
9 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
10 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
11 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWW]
12 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
13 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
14 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
17 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem [PA]
18 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
19 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Warastra, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Mei 2001)
21 Gendhing Warih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Augustus 2002)
22 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
23 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
24 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
25 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
26 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
27 Ketawang Wédyasmara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
28 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [PA]
29 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima
30 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
31 Ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
32 Ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Widada Asih, laras sléndro pathet manyura (Mlayawidadan)
34 Gendhing Widamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
35 Gendhing Widaningsih (Widasari) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
36 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
38 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
39 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
40 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
41 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
42 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
43 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
44 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
45 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
46 Gendhing Widyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2002)
47 Ketawang gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang [JM]
48 Ketawang gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang
49 Ketawang Wiguna, laras pélog pathet lima
50 Gendhing Wilasita kethuk 2 kerep minggah ladrang Ledhok Asmara, laras pélog pathet nem
51 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
52 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet lima
53 Ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
54 Ladrang Wilujeng Alus, laras sléndro pathet manyura
55 Gendhing Wilujeng Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
56 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang [PA]
57 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang
58 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (kanggé bedhayan)
59 Gendhing Winurdaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 19 Juni 2000)
60 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
61 Gendhing Winurtéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamong, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 18 Februari 2001)
62 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem [MW]
63 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
64 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
65 Ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (nyamat)
66 Gendhing Wiridan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2003)
67 Gendhing Wisudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
68 Lancaran Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
69 Ketawang Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
70 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
71 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
72 Ladrang Wohan, laras pélog pathet nem
73 Lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet manyura
74 Gendhing Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
75 Langgam Wuyung, laras pélog pathet nem

Y
Top
1 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
2 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [MW]
3 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
4 Langgam Yèn Ing Tawang, laras pélog pathet nem
5 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Yuyu Kangkang, laras sléndro pathet manyura