Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Jawa Alphabetical Listing

A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y

A
Top
1 Ketawang Adilaga, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Gendhing Adiraga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kawuri terus ketawang Sri Nata, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
3 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
4 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
5 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
6 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [WWG]
7 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
8 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura
9 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura (Semarangan)
10 Ketawang Agung, laras pélog pathet nem
11 Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
12 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
13 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [GP]
14 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [JM]
15 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
16 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
17 Langgam Ali-Ali, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Amilas kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
19 Ladrang Andhé-andhé Lumut, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
20 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
21 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
22 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring kalajengaken ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
25 Gendhing Anggara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 23 Jan 2007)
26 Ketawang Anggrek, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
27 Ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (gecul)
28 Ketawang Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
29 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
30 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten) [PA]
31 Ketawang gendhing Angun-Angun kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Kadipaten)
32 Langgam Anteping Sih, laras pélog pathet nem
33 Gendhing Apa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
34 Ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
35 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [GP]
36 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [JM]
37 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [MW]
38 Ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
39 Ladrang Arjuna Asmara (Arjuna Mangsah), laras pélog pathet barang (Mangkunegaran)
40 Lancaran bubaran Arum-Arum, laras pélog pathet barang
41 Ladrang Arum Asih, laras pélog pathet lima (molak-malik sléndro nem tumbuk 4 / 5)
42 Ladrang Asih, laras pélog pathet barang
43 Ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
44 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [MW]
45 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [PA]
46 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet barang
47 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet nem (Nyamat)
48 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
49 Ladrang Asmaradana Cangkrama, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
50 Ladrang Asmaradana Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
51 Ladrang Asmaradana Jakalola, laras pélog pathet barang [CW]
52 Ladrang Asmaradana Jakalola, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
53 Ladrang Asmaradana Kenya Tinembe, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
54 Ketawang Asmaradana Mangunsih, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawitan)
55 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
56 Ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
57 Langgam Atiku Lega, laras pélog pathet nem
58 Ayak-Ayakan Manyura, laras sléndro pathet manyura
59 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
60 Ayak-Ayakan Sanga, laras sléndro pathet sanga
61 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras pélog pathet nem
62 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
63 Ayak-Ayakan Apa Beneré, laras sléndro pathet manyura
64 Ayak-Ayakan Dhendha (Ruwat), laras sléndro pathet manyura
65 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
66 Ayak-Ayakan Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (lengkap)
67 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras pélog pathet nem
68 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras sléndro pathet sanga
69 Ayak-Ayakan Kaloran, laras sLéndro pathet manyura
70 Ayak-Ayakan Mangu kalajengaken ladrang Enggar-Enggar, laras pélog pathet nem/barang
71 Ayak-Ayakan Mangu, laras pélog pathet nem
72 Ayak-Ayakan Mataraman terus Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
73 Ayak-Ayakan Mijil, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
74 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
75 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet sanga
76 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
77 Ayak-Ayakan Nem, laras pélog pathet nem
78 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras pélog pathet barang
79 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras sléndro pathet manyura
80 Ayak-Ayakan Sanga, laras pélog pathet nem
81 Ayak-Ayakan Sesanti, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit)
82 Ayak-Ayakan Sesanti, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit)
83 Ayak-Ayakan Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Mangkunegaran)
84 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
85 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
86 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
87 Ayak-Ayakan Umbuldonga, laras sléndro pathet manyura
88 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (gendhing gecul, sangking menyanyi) [GP]
89 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem

B
Top
1 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
2 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
3 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
4 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
5 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
6 Ladrang Babar Layar, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
7 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
8 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
9 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
10 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
11 Gendhing Babar Layar Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
12 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
13 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MN]
14 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
15 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
16 Gendhing Babar Layar Gendhing kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
17 Ladrang Babar Layar, laras pélog pathet lima (Yogya)
18 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
19 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
20 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
21 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
22 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet nem
23 Ladrang Babat Kenceng, laras sléndro pathet sanga
24 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet barang (Semarangan)
25 Langgam Babon Angrem, laras pélog pathet nem
26 Gendhing Bahita (Wimana) kethuk 2 kerep minggah ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
27 Ladrang Baitan, laras pélog pathet barang
28 Ladrang Balabak, laras pélog pathet lima
29 Langgam Balèn, laras pélog pathet barang
30 Ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
31 Ladrang Balok, laras pélog pathet nem
32 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [GP]
33 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [JM]
34 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang [PA]
35 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Arjuna Mangsah, laras pélog pathet barang
36 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran kalajengaken ketawang Sinom Logondhang, laras pélog pathet barang
37 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran kalajengaken ketwang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
38 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
39 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
40 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet barang
41 Gendhing Bandhilori kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
42 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
43 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
44 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
45 Gendhing Bandhilori kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Asri, laras sléndro pathet sanga
46 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
47 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
48 Gendhing Bang-Bang Wétan kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
49 Gendhing Bang-Bang Wétan kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
51 Gendhing Bangkok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
52 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem [PA]
53 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
54 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang [PA]
55 Ladrang Banten, laras pélog pathet barang
56 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
57 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
58 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
59 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
60 Ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
61 Ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
62 Lancaran Barang, laras pélog pathet barang
63 Gendhing Barang Kinasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Barang Kekasih, laras pélog pathet barang
64 Ladrang Barang Miring, laras pélog pathet barang
65 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [MW}
66 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [PA]
67 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju)
68 Ketawang Basanta, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
69 Gendhing Baswara kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Téja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 1 Jan 2010)
70 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
71 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
72 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
73 Gendhing Bawaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
74 Ladrang Bayangkaré, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
75 Ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
76 Ladrang Bebrayan, laras sléndro pathet manyura
77 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem [MW]
78 Ladrang Bedhat, laras pélog pathet nem
79 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
80 Ladrang Bedhati, laras pélog pathet nem
81 Ladrang Bedhati, laras sléndro pathet manyura
82 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
83 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
84 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
85 Gendhing Bedhaya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
86 Ladrang Bèdru, laras sléndro pathet sanga
87 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [JM]
88 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis) [PA]
89 Gendhing Bèlèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Manawi umpak lajeng dados kethuk 2 awis)
90 Gendhing Bèlèt kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
91 Lancaran Bèndrong kalajengaken ladrang Pucung Rubuh, laras pélog pathet nem
92 Lancaran Bèndrongan, laras sléndro pathet manyura
93 Gendhing Bènèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
94 Langgam Bengawan Sala, laras sléndro pathet sanga
95 Ladrang Bibi Tumbas Timun, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawit)
96 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet lima (Semarangan)
97 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
98 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [JM]
99 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [MW]
100 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang
101 Gendhing Binabar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Laras, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 25 Dec 2009)
102 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
103 Lancaran Bindri, laras sléndro pathet sanga
104 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura [PA]
105 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
106 Ketawang Binuka, laras pélog pathet nem (Panuju)
107 Ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
108 Ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura (Mloyosudiran - Sutija)
109 Ladrang Biwadha Praja, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
110 Ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
111 Gendhing Bluluk Ceblok kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
112 Ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
113 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [GP]
114 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
115 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
116 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
117 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
118 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
119 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
120 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem
121 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
122 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
123 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
124 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
125 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Semang, laras pélog pathet nem
126 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem
127 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
128 Ladrang Bondhan Rining-Rining, laras pélog pathet barang
129 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [GP]
130 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
131 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [JM]
132 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
133 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang [PA]
134 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
135 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
136 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
137 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
138 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
139 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
140 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
141 Gendhing bonang Bondhèt kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet barang
142 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura laras sléndro pathet sanga
143 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
144 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (mawi Kébar Mataraman)
145 Gendhing Bondhèt Yogya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
146 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
147 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
148 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
149 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
150 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PP]
151 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
152 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
153 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
154 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
155 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
156 Ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
157 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [JM]
158 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [PA]
159 Ketawang gendhing Boyong kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
160 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang [PA]
161 Ketawang Boyong Basuki, laras pélog pathet barang
162 Ladrang Branta Madya, laras sléndro pathet manyura
163 Ketawang Branta Mentul mawi andhegan Aduh Yayi, laras sléndro pathet manyura
164 Ketawang Branta Mentul, laras pélog pathet barang
165 Gendhing Branta Mentul kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (pothok)
166 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
167 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
168 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
169 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
170 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
171 Ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
172 Lancaran Bribil, laras sléndro pathet manyura
173 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet manyura
174 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet sanga (ciblon gecul)
175 Ladrang Bribil, laras pélog pathet barang
176 Lancaran Bubaran Nyutra, laras sléndro pathet sanga
177 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
178 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
179 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
180 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
181 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
182 Gendhing Bukaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima

C
Top
1 Lancaran CCY, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
2 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
3 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
4 Gendhing Cacatingrat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
5 Ladrang Cacatingrat, laras pélog pathet barang
6 Ketawang Cakrawala, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
7 Langgam Candi Baru, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
9 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
10 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga kalajengaken ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
11 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Candra kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
13 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MN]
14 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [MW]
15 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga [PA]
16 Ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima [JM]
18 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
19 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
20 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima [PA]
21 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih dados ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
22 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
23 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
24 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
25 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
26 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4 kalajengaken ladrang Orang Aring, laras pélog pathet lima [GP]
27 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima
28 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
29 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
30 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
31 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
32 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
33 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [SP]
34 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWW]
35 Gendhing Cangket kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
36 Ladrang Cangklèk, laras sléndro pathet manyura
37 Lancaran bubaran Cantaka, laras pélog pathet barang
38 Ladrang Cao Gletak, laras sléndro pathet sanga (tayuban)
39 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
40 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
41 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
42 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
43 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
44 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [JM]
45 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [PA]
46 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
48 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
49 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
50 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
51 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
52 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
54 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
55 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
56 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
57 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem
58 Gendhing Caranggana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
59 Ladrang Catur Netra kalajengaken ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
60 Ladrang Catur Netra, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
61 Langgam Cèngkir Wungu, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
62 Ladrang Cepaka Mulya, laras pélog pathet barang (Semarangan)
63 Ladrang Cikar Bobrok, laras sléndro pathet manyura
64 Lancaran Cilolo, laras pélog pathet barang
65 Ladrang Cina Nagih, laras pélog pathet barang
66 Gendhing Cindhé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
67 Gendhing Cintakalaras kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
68 Gendhing Ciptamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
69 Ketawang gendhing Ciptawedhar kethuk 2 kerep minggah ladrang Tanuhita, laras pélog pathet nem
70 Gendhing Citramengeng kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
71 Ladrang Clunthang Kébar, laras sléndro pathet sanga [Yogya]
72 Ladrang Cokèk, laras pélog pathet barang
73 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
74 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
75 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
76 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Srikaton dados ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
77 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura

D
Top
1 Langgam Dadi Ati, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Daludag kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
3 Gendhing Damar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2006)
4 Gendhing Damar Kanginan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
7 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
8 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Dana Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
10 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
11 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
12 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
13 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
14 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Danaraja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Danarasa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
17 Ketawang Danawara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
18 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
19 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
20 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
21 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
22 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [GP]
23 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [JM]
24 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga [PA]
25 Gendhing Daradasih kethuk 4 awis minggah ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
26 Ladrang Darmabakti kalajengaken ketawang Mudajati, laras sléndro pathet sanga
27 Gendhing Darmajati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
28 Gendhing Dayinta kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Dayinta Linuhur kalajengaken ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem (Wiropradanggan)
29 Ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
30 Gendhing Dhadhap Mantep kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
31 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
32 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
33 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
34 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
35 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
36 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima (Purwapangrawit) [MW]
37 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
38 Ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
39 Ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
40 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
41 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Martopangrawitan)
42 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
43 Ladrang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet sanga
44 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
45 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
46 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
47 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
48 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
49 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
50 Gendhing Dhandhun Palar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
51 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
52 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
53 Ladrang Dhempel, laras pélog pathet nem
54 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura [GP]
55 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura
56 Gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
57 Ketawang Dhempo, laras pélog pathet barang
58 Ladrang Dhempo, laras pélog pathet barang
59 Ladrang Dhempo, laras sléndro pathet manyura
60 Ladrang Dhèncong, laras pélog pathet nem
61 Ketawang Dhendha, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
62 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
63 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem [PA]
64 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem
65 Ketawang gendhing Dhendha Gedhé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
66 Ketawang gendhing Dhendha Santi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
67 Ketawang Dhendha Santi, laras sléndro pathet sanga (kanggé beksan wirèng) [GP]
68 Ladrang Dhèndhang, laras pélog pathet nem
69 Ladrang Dhendhang Kuning, laras pélog pathet barang [GP]
70 Ladrang Dhendhang Semarang, laras sléndro pathet sanga
71 Gendhing Dhendhang Sumbawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Ngeksiganda, laras pélog pathet nem
72 Gendhing Dhendhang Sumbawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Yogya - Kendhangan Sarayuda)
73 Ketawang Dhendhasanti, laras pélog pathet barang
74 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
75 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
76 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
77 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
78 Gendhing bonang Dhenggung Banten kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
79 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [MW]
80 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWW]
81 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
82 Gendhing bonang Dhenggung Medharsih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Bp. R.Ng. Wirowijogo IV Walidi)
83 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
84 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
85 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
86 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932) [PA]
87 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932)
88 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
89 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
90 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
91 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
92 Gendhing bonang Dhenggung Silir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
93 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
94 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
95 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
96 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
97 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
98 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
99 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
100 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
101 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima [PA]
102 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima
103 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
104 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
105 Ketawang Dholo-Dholo, laras sléndro pathet sanga
106 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
107 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
108 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
109 Ladrang Dhudha Kondhang, laras pélog pathet lima
110 Ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
111 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
112 Ladrang Dirgahayu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
113 Ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
114 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem [PA]
115 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem
116 Gendhing Driyasmara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
117 Ketawang Driyasmara, laras pélog pathet nem
118 Ketawang Duduk Wuluh, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
119 Jineman Duduk Wuluh, laras pélog pathet barang (Ciptosuwarso)
120 Ketawang Duduk Wuluh, laras sléndro pathet sanga (gendhing saking tembang)
121 Ketawang Dumadi, laras sléndro pathet sanga
122 Ladrang Dupara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
123 Ladrang Dupara, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
124 Ketawang Durma, laras pélog pathet barang
125 Ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem

E
Top
1 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
3 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
4 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4 kalajengaken ketawang Agung, laras pélog pathet nem
5 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
7 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
8 Ketawang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan 1930)
9 Ladrang Ela-ela Gandrung, laras pélog pathet nem
10 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
11 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
12 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
13 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
14 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
15 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
16 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
17 Ketawang gendhing Ela-Ela Kalibeber kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
18 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [GP]
19 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
20 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
21 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
22 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
23 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron laras sléndro pathet sanga (Sekar Tunjung)
24 Ketawang gendhing Ela-Ela Tingkir kethuk 2 kerep minggah ladrang Wentis Kengis laras sléndro pathet sanga (Yogya)
25 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
26 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
27 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
28 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet barang
29 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
30 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
32 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura [PA]
33 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura
34 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
35 Ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
36 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
37 Ladrang Éling-Éling Pasemon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
38 Ladrang Éling-Éling Pikukuh, laras pélog pathet lima (Nartosabdo)
39 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet nem (Semarang)
40 Ladrang Éling-Éling Subasiti, laras pélog pathet lima (Nartosabdo)
41 Ladrang Éling-Éling Suralaya, laras sléndro pathet manyura
42 Lancaran Embat-Embat Penjalin, laras sléndro pathet sanga
43 Gendhing Émeng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
44 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
45 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
46 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu kaseling lagu dolanan Kembang Jagung terus Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
47 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
48 Gendhing Èndhol-Èndhol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
49 Ladrang Énggar-Énggar, laras pélog pathet barang
50 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
51 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [GP]
52 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [JM]
53 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [PA]
54 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
55 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
56 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
57 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
58 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
59 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
60 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
61 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
62 Ketawang gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
63 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem (kanggé wayangan, lebetipun Adipati Karna)
64 Ladrang Es Lilin, laras pélog pathet barang

G
Top
1 Ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
2 Ladrang Gagak Setra, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
4 Gendhing Gagapan Tegal kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrangan, laras pélog pathet barang
5 Ladrang Gagapan Tegal, laras pélog pathet barang
6 Langgam Gagat Ènjang, laras pélog pathet nem
7 Lagu dolanan Gajah-Gajah, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
8 Ladrang Gajah Meta, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Galih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2008)
10 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
11 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kaseling ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
17 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
18 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
19 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
20 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
21 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga
22 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
23 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Gambirsawit Condhong Campur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
26 Gendhing Gambirsawit Gobyog kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
27 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
28 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [CW]
29 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
30 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
31 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
32 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem
33 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
34 Lancaran Gambirsawit, laras sléndro pathet sanga
35 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura [MW]
36 Ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem
37 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura
38 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [JM]
39 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [PA]
40 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga [WWG]
41 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Gandasuli, laras sléndro pathet sanga
42 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
43 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Hascarya kalajengaken ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
44 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
45 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah Gambuh kethuk 4 kalajengaken ladrang Girisa Mèngkrèng, laras pélog pathet nem (RRI Sala - kanggé beksan Bedah Madiun)
46 Ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
47 Ladrang Gandaria, laras pélog pathet nem
48 Gendhing Gandés kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
49 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
50 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
51 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
52 Gendhing Gandrung Asmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
53 Ladrang Gandrung Binangun, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
54 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
55 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
56 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
57 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
58 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
59 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
60 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
61 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
62 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
63 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
64 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sarayuda, laras pélog pathet barang
65 Gendhing Gandrung Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
66 Ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
67 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
68 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
69 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
70 Gendhing Ganggong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
71 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem [JM]
72 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
73 Ladrang Ganggong Tirta, laras pélog pathet nem
74 Ladrang Gangsaran, laras pélog pathet nem
75 Ladrang Gangsaran, laras sléndro pathet nem
76 Ketawang Ganjur, laras sléndro pathet manyura
77 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
78 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
79 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [MW]
80 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
81 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [PL]
82 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
83 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
84 Gendhing Garmenda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
85 Ladrang Gati Padhasih, laras pélog pathet barang [Nartosabdho]
86 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
87 Ladrang Gègèr Sekutha, laras sléndro pathet manyura
88 Ladrang Gègèr Soré, laras pélog pathet nem
89 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
90 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
91 Gendhing Gègèrsoré kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
92 Ladrang Gégot, laras pélog pathet nem
93 Ladrang Gégot Semarangan, laras pélog pathet nem
94 Gendhing Gelung kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2007 - Kenong 1 lan 4 kethuk 2 awis)
95 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
96 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
97 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
98 Gendhing Gendari kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
99 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
100 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
101 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
102 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
103 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring dados ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem
104 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukarsih dados ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
105 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
106 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
107 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [JM]
108 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [MW]
109 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [PA]
110 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet manyura [WWG]
111 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura
112 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura
113 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
114 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
115 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
116 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
117 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
118 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
119 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
120 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
121 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
122 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
123 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro) [JM]
124 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
125 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
126 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro) [PA]
127 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
128 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
129 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
130 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
131 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong 2 dumugi kenong 3 kendhanganipun sléndro)
132 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
133 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
134 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
135 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
136 Gendhing Gendrèh Kemasan kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
137 Ladrang Gendruwa Momong, laras pélog pathet nem
138 Ladrang Gendruwo Momong, laras sléndro pathet sanga
139 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
140 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
141 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing molak-malik kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura / laras pélog pathet barang
142 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
143 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
144 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
145 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
146 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
147 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
148 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
149 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
150 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
151 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
152 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
153 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
154 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
155 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
156 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrangan kalajengaken ladrang Gégot Semarangan laras pélog pathet nem
157 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
158 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
159 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
160 Gendhing Génjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
161 Ladrang Génjong Goling , laras pélog pathet nem [Yogya]
162 Ladrang Génjong Goling , laras sléndro pathet sanga [Yogya]
163 Ladrang Gethuk Lindri, laras pélog pathet barang
164 Ladrang Ginonjing, laras pélog pathet barang (mawi sesegan, kanggé gambyongan) [GP]
165 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura [MW]
166 Ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
167 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
168 Ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
169 Ladrang Girisa Mèngkrèng, laras pélog pathet nem (Yogya)
170 Ladrang Girisa Mèngkrèng, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
171 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
172 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
173 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
174 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras pélog pathet barang
175 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
176 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
177 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet barang
178 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
179 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga [MW]
180 Ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
181 Gendhing Glébag kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura [Yogya]
182 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
183 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
184 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
185 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
186 Ladrang Glendhèh, laras pélog pathet lima
187 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
188 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
189 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
190 Lancaran Glendheng, laras pélog pathet barang
191 Ladrang Gléwang Semarang, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
192 Ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
193 Ladrang Gléyor (Orang-Aring), laras pélog pathet nem
194 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
195 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
196 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
197 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
198 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
199 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
200 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
201 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras pélog pathet nem
202 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
203 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
204 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
205 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
206 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
207 Gendhing Glompong kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
208 Gendhing Glompong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
209 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [JM]
210 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PA]
211 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PL]
212 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [WWG]
213 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih kalajengaken ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem (kanggé bedhayan)
214 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
215 Ketawang Glopa Glapé, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
216 Lancaran Glopa Glapé, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
217 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
218 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
219 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
220 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
221 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
222 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
223 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
224 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
225 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
226 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
227 Ladrang Godhong Nangka, laras pélog pathet nem
228 Lagu dolanan Godril, laras sléndro pathet manyura
229 Lagu Dolanan Godril Lumajang, laras sléndro pathet manyura
230 Gendhing inggah Golèk Lambangsari kethuk 8 , laras pélog pathet barang
231 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
232 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
233 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
234 Gendhing Gologothang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
235 Ladrang Golong, laras pélog pathet lima
236 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
237 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
238 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara kalajengaken ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
239 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
240 Ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
241 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
242 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
243 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
244 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
245 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
246 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem
247 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
248 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [JM]
249 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [PA]
250 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [WWG]
251 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima
252 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
253 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
254 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
255 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
256 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
257 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
258 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
259 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
260 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura [PA]
261 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
262 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
263 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras sléndro pathet sanga
264 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga [PA]
265 Ladrang Gonjang-Ganjing Liktho, laras sléndro pathet sanga
266 Ladrang Gonjang Pati, laras sléndro pathet manyura (Semarangan)
267 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura [MW]
268 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
269 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
270 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
271 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
272 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
273 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
274 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
275 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
276 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
277 Gendhing Gonjing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
278 Ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
279 Gendhing Gonjit (Génjong) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
280 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [JM]
281 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
282 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [WWG]
283 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
284 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
285 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem [PA]
286 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Ganggeng Kanyut, laras pélog pathet nem
287 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
288 Ladrang Grompol, laras pélog pathet barang (Gendhing bonang)
289 Ladrang Grompol, laras pélog pathet nem
290 Ladrang Grompol Mataram kaseling ladrang Grompol Thèk, laras sléndro pathet nem
291 Ladrang Grompol Thèk, laras pélog pathet nem
292 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
293 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
294 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet manyura
295 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
296 Ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
297 Lancaran Gugur Gunung, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
298 Lancaran Gula Klapa, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
299 Gendhing Gumelar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
300 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
301 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
302 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
303 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem [PL]
304 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4 kalajengaken ladrang Moncèr, laras sléndro pathet nem
305 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
306 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
307 Gendhing Guntur Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
308 Gendhing Gunung Kembar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
309 Ladrang Gunung Kembar, laras pélog pathet lima
310 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras pélog pathet nem
311 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras sléndro pathet manyura
312 Ladrang Gupuh, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)

H
Top
1 Gendhing Hamong Raras kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataram, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
3 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
4 Ladrang Hanaraga, laras sléndro pathet sanga
5 Gendhing Hanjali kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
6 Gendhing Harung Ratri kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
7 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
8 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
9 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
10 Gendhing Hasrikaton kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
11 Ladrang Hastama, laras pélog pathet lima
12 Gendhing Hastawarsa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
13 Gendhing Hayah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Holo-Holo kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
15 Ladrang Hudrasa, laras sléndro pathet sanga (R.L. Martopangrawit)
16 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
17 Gendhing Humbag kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
18 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
19 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
20 Gendhing Husada kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)

I
Top
1 Ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
2 Ladrang Ijo-Ijo, laras pélog pathet barang
3 Gendhing Ima-Ima kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
4 Ketawang Ima-Ima, laras pélog pathet nem
5 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
7 Langgam Impènku, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Ingkok, laras pélog pathet nem
9 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
10 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
11 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
12 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
13 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
14 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura
15 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

J
Top
1 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi) [JM]
2 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus,, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
3 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Balok, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
4 Gendhing Jaka Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
5 Ladrang Jaka Lodhang (Sekar Wilis Kina), laras sléndro pathet nem [GP]
6 Langgam Jakalola, laras pélog pathet barang
7 Gendhing Jaka Pangasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Rara Kasmaran kalajengaken ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
8 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
9 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
10 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
11 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
12 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
13 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
14 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
15 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
16 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
17 Ketawang gendhing Jakarena kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasih, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
18 Gendhing Jaladana Madura kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
19 Gendhing Jaladara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
20 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
21 Gendhing Jaladdho kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
22 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
23 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
24 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
25 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
26 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
27 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
28 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
29 Ladrang Jalik Ijo, laras sléndro pathet manyura (gendhing gecul) [GP]
30 Ladrang Jalak Ijo, laras pélog pathet nem
31 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
32 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
33 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
34 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
35 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
36 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
37 Gendhing Jambé Wigar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bali Kalihan, laras sléndro pathet sanga
38 Ketawang Jamuran, laras sléndro pathet sanga
39 Gendhing Jangkep kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
40 Ladrang Jangkrik Génggong dados ladrang Sumingin, laras sléndro pathet sanga
41 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
42 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
43 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
44 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
45 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
46 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
47 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
48 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
49 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Jangkung Kuning Mataram kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Arum-Arum kethuk 4, laras pélog pathet barang
51 Gendhing Jangkung Kuning Rinengga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang [NS]
52 Ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
53 Gendhing Jatikendhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Gendhing bonang - Semarangan)
54 Gendhing Jati Kondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
55 Ladrang Jati Kumara, laras pélog pathet nem
56 Ladrang Jati Kumara, laras sléndro pathet manyura
57 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
58 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
59 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
60 Ketawang Jawa, laras sléndro pathet sanga
61 Langgam Jenang Gula, laras pélog pathet barang
62 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
63 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
64 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
65 Gendhing Jenthar kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
66 Gendhing Jenthara kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
67 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
68 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
69 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
70 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [GP]
71 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
72 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [MP]
73 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
74 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PL]
75 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PP]
76 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
77 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
78 Ketawang gendhing Jongkang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
79 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [MW]
80 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [PA]
81 Ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang (gaya Nartosabdho)
82 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
83 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
84 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
85 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
86 Gendhing Jongméru Bahgong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
87 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
88 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
89 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
90 Ladrang Juru Demung, laras pélog pathet nem

K
Top
1 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
3 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
4 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [GP]
5 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
7 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
8 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PL]
9 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
10 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [SP]
11 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
12 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem (mawi sesegan)
13 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
15 Gendhing Kacaryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 20 Nov 2006)
16 Gendhing Kaduk kethuk 2 kerep minggah ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
17 Ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
18 Ketawang Kaduk Rena, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdo)
19 Gendhing Kaduk Respati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
20 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
21 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
22 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
23 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
24 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
25 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
26 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
27 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
28 Langgam Kadung Tresna, laras pélog pathet nem
29 Langgam Kadung Tresna, laras sléndro pathet sanga
30 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [MW]
31 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah Gandrung Manis kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
32 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
34 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
35 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [GP]
36 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
37 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
38 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
39 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
40 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
41 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
42 Ladrang Kagok Liwung, laras pélog pathet barang
43 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga [PA]
44 Ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
45 Gendhing Kagok Respati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Respati, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
46 Ladrang Kagok Selomba, laras pélog pathet barang
47 Gendhing Kakayun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
48 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem
49 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras sléndro pathet nem
50 Gendhing Kalaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
51 Gendhing Kaliseming kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
52 Ladrang Kalongking, laras pélog pathet nem
53 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
54 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
55 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4 kalajengaken ladrang Èling-Èling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
56 Gendhing Kalunta kethuk 2 kerep minggah Bangomaté kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
57 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem [GP]
58 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
59 Ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
60 Lancaran Kandhang Bubrah, laras sléndro pathet sanga
61 Jineman Kandheg, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
62 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
63 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
64 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
65 Gendhing Kanyut Cilik kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
66 Ladrang Kapanduking Tyas, laras pélog pathet barang (Darsono)
67 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [PA]
68 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
69 Ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
70 Ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
71 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
72 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
73 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
74 Ladrang Kapidhondhong Semarangan kalajengaken ketawang Tunggalsari, laras pélog pathet nem
75 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
76 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [MW]
77 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [PA]
78 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
79 Ladrang Karah Bedhat, laras pélog pathet nem
80 Gendhing Karenan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 30 Mei 2003)
81 Ladrang Karonsih, laras pélog pathet barang
82 Ketawang Kasatriyan, laras sléndro pathet sanga
83 Ketawang Kasimpar, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
84 Gendhing Kastawa kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Feb 2008)
85 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura [MW]
86 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura
87 Ketawang Kaum Dhawuk, laras pélog pathet barang
88 Gendhing Kawedhar kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
89 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [PP]
90 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [WWG]
91 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr)
92 Gendhing Kawuryan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
93 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
94 Gendhing Kayun kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
95 Lancaran Kebogiro, laras pélog pathet barang
96 Lancaran Kebogiro Pancèr, laras pélog pathet barang
97 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [JM]
98 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
99 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PL]
100 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [WWG]
101 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
102 Lancaran Kèdhu, laras pélog pathet barang
103 Gendhing Keleng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
104 Ketawang Kembang Alang-Alang, laras sléndro pathet manyura
105 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
106 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
107 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
108 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [GP]
109 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [MW]
110 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
111 Ladrang Kembang Dhadhap, laras sléndro pathet manyura
112 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
113 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
114 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
115 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
116 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
117 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
118 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem
119 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
120 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem
121 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
122 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [JM]
123 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PA]
124 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PP]
125 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [WWG]
126 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
127 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
128 Gendhing Kembang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
129 Ladrang Kembang Jeruk, laras pélog pathet barang
130 Ladrang Kembang Jeruk, laras sléndro pathet manyura
131 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
132 Ladrang Kembang Kacang Pancèr, laras sléndro pathet manyura
133 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet barang (geculan)
134 Ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
135 Ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
136 Ladrang Kembang Lintang, laras pélog pathet nem
137 Gendhing Kembang Lumbu kethuk 2 kerep minggah ladrang Jurang Jugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
138 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
139 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
140 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
141 Lancaran bubaran Kembang Pacar, laras pélog pathet nem
142 Ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
143 Ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
144 Lancaran Kembang Peté, laras pélog pathet lima (Banyumasan)
145 Ladrang Kembang Setaman, laras pélog pathet nem
146 Ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
147 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
148 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
149 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
150 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
151 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
152 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
153 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
154 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
155 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
156 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
157 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
158 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
159 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
160 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
161 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
162 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
163 Kemuda Nem kaseling ketawang Mijil Kethoprak, laras pélog pathet nem
164 Kemuda Lima, laras pélog pathet lima
165 Kemuda Nem, laras pélog pathet nem
166 Kemuda Lima mawi ladrang Kapirenta laras pélog pathet lima
167 Kemuda Mangu, laras pélog pathet lima
168 Kemuda Manyuri, laras sléndro pathet manyura
169 Kemuda Rangsang, laras pélog pathet lima
170 Langgam Kencana Katon Wingko, laras pélog pathet barang
171 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
172 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
173 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
174 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
175 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
176 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
177 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
178 Gendhing Kencèng Barong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
179 Gendhing Kencèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapradangga)
180 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
181 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
182 Gendhing Kencèngsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
183 Jineman Kenya Melathi, laras pélog pathet nem (Nartosabdo )
184 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Gondrong kalajengaken ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
185 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
186 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
187 Gendhing Kenyawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
188 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
189 Gendhing Kèwes kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gandhes terus ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
190 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [MW]
191 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [PA]
192 Ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
193 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura
194 Gendhing Kijing Miring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (gecul) [GP]
195 Gendhing Kijing Miring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
196 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
197 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah ladrang Duta Iswara kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
198 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
199 Ketawang Kinanthi Daradasih, laras sléndro pathet manyura
200 Ketawang Kinanthi Génjong Goling, laras pélog pathet nem
201 Ketawang Kinanthi Karuna, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
202 Ketawang Kinanthi Pawukir, laras sléndro pathet manyura
203 Ketawang Kinanthi Pranasmara, laras pélog pathet nem
204 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet nem
205 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras sléndro pathet manyura
206 Ketawang Kinanthi Tlutur, laras sléndro pathet sanga (Ciptosuwarso)
207 Ketawang Kinanthi Wicaksana, laras sléndro pathet sanga
208 Ketawang Kinanthi Wisanggèni, laras pélog pathet nem (Atmamardawa 1932)
209 Lancaran Kinanthi, laras sléndro pathet manyura
210 Gendhing Kincang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
211 Gendhing Kingkin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
212 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok) [GP]
213 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok) [JM]
214 Gendhing Kinjeng Trung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Pothok)
215 Gendhing Kismancala kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
216 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
217 Ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga (Kepatihan)
218 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang [JM]
219 Gendhing Klenthé kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
220 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
221 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
222 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
223 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
224 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
225 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
226 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
227 Gendhing Klenthung kethuk 4 awis minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
228 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
229 Gendhing Klenthung Winangun kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klanthung, laras sléndro pathet sanga
230 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [GP]
231 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [JM]
232 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [PA]
233 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang [WWG]
234 Gendhing Klèwèr kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet barang
235 Langgam Klinci Ucul, laras pélog pathet barang
236 Ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
237 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
238 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
239 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem [PL]
240 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
241 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
242 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [GP]
243 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
244 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
245 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
246 Ladrang Kodhokan, laras sléndro pathet sanga
247 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
248 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
249 Ladrang Kombang Mara, laras pélog pathet lima (Semarangan)
250 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
251 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
252 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
253 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
254 Ladrang Koncang, laras sléndro pathet sanga
255 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang [PA]
256 Ladrang Konggun, laras pélog pathet barang
257 Ketawang Kontap, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
258 Lancaran Kothèk (Kothik), laras sléndro pathet manyura
259 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [GP]
260 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [JM]
261 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
262 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PL]
263 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [WWG]
264 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
265 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
266 Lancaran Kuda Nyongklang, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
267 Lancaran Kuda Nyongklang, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
268 Gendhing Kudhup Mlathi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
269 Ladrang Kudus, laras pélog pathet barang
270 Ladrang Kumara Maya, laras pélog pathet lima
271 Ladrang Kunca, laras pélog pathet nem
272 Ketawang Kuntapati, laras sléndro pathet manyura (Wiryadiningratan)
273 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
274 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
275 Ketawang Kupu-Kupu, laras pélog pathet nem
276 Ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
277 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
278 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
279 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
280 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (RRI Semarang)
281 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
282 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
283 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
284 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
285 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [MW]
286 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang [PA]
287 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang
288 Ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura
289 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
290 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
291 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
292 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
293 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
294 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangu-Rangu kaseling lagu dolanan Kembang Jagung, laras pélog pathet barang
295 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang
296 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
297 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
298 Gendhing Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (W.W. Walidi)
299 Ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang (Mangkunegaran)
300 Gendhing Kuwur kethuk 2 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Arifin Nugroho)

L
Top
1 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [JM]
2 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
3 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
4 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
5 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem [PA]
7 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
8 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Lagu-Lagu, laras pélog pathet barang
10 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [GP]
11 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [JM]
12 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PA]
13 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [PL]
14 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga [WWG]
15 Ketawang gendhing Lagu Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
16 Ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
17 Ladrang Lala Grantung, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
19 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
20 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
21 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
22 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
23 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ketawang Pangkur Dhudhakasmaran laras sléndro pathet sanga
24 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur kalajengaken ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Laler Mengeng kethuk 2 awis minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
26 Gendhing Lalijiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
27 Gendhing Lambangjiwa kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
28 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
29 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
30 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
31 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
32 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
33 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
34 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Yogyakarta) [PA]
35 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem[JM]
36 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
37 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
38 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
39 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
40 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
41 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
42 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
43 Ladrang Langen, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
44 Ladrang Langen Branta, laras pélog pathet lima (Ngayoja)
45 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga [MW]
46 Ketawang Langen Gita, laras pélog pathet barang
47 Ketawang Langen Gita, laras sléndro pathet sanga
48 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet barang
49 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
50 Ladrang Langen Pradangga, laras sléndro pathet manyura
51 Ladrang Langeningsih, laras sléndro pathet sanga
52 Ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
53 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
54 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
55 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
56 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
57 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
58 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
59 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
60 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih terus ketawang Sinom Wenikenya, laras sléndro pathet sanga
61 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga
62 Gendhing Lara-Lara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
63 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
64 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
65 Ladrang Lara Asmara, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
66 Ketawang Lara Branta, laras pélog pathet lima
67 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [GP]
68 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [JM]
69 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [PL]
70 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
71 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
72 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
73 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
74 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
75 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
76 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
77 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
78 Ketawang Larasmaya, laras pélog pathet barang
79 Gendhing Larastéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
80 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
81 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil, laras sléndro pathet sanga
82 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [PL]
83 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga [WWG]
84 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang, laras sléndro pathet sanga
85 Gendhing Larawudhu kethuk 2 kerep minggah ladrang Rangsang, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
86 Lancaran Lasem, laras pélog pathet barang
87 Ladrang Lawung Gedhé, laras sléndro pathet manyura
88 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
89 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
90 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
91 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MN]
92 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
93 Gendhing Layar Banten kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
94 Gendhing Layar Gènjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
95 Gendhing Layar Kandheg kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
96 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
97 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
98 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
99 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
100 Gendhing Layar Tukung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
101 Ladrang Layar Tukung, laras sléndro pathet sanga
102 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
103 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
104 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
105 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Gumawang, laras pélog pathet nem
106 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
107 Ladrang Lebdajiwa, laras pélog pathet lima [GP]
108 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
109 Gendhing Lebdajiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
110 Ketawang Lebdasari (Amongtani), laras sléndro pathet manyura
111 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
112 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
113 Langgam Léla Lédhung, laras pélog pathet barang
114 Gendhing Lembah kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
115 Ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
116 Ladrang Lempang Bedhayan, laras pélog pathet nem
117 Ladrang Lempang Gecul, laras pélog pathet nem
118 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
119 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
120 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
121 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
122 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
123 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
124 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet barang
125 Gendhing Lempung Gunung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
126 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
127 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [JM]
128 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [PA]
129 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [WWG]
130 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling kalajengaken ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
131 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
132 Ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
133 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
134 Ladrang Lèngkèr, laras pélog pathet nem
135 Ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
136 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
137 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Giyak-Giyak, laras sléndro pathet sanga
138 Gendhing Lentreng kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
139 Ladrang Léré-Léré, laras sléndro pathet manyura
140 Ladrang Léré-Léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem
141 Ketawang Lesung Jumengglung, laras sléndro pathet sanga
142 Lancaran Lima, laras pélog pathet lima
143 Ladrang Limput, laras sléndro pathet manyura
144 Gendhing Lindur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
145 Ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
146 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
147 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang dados ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
148 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem dados ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
149 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
150 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
151 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
152 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
153 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
154 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [MW]
155 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [PA]
156 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
157 Gendhing Liring Tyas kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
158 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
159 Ladrang Liwung, laras pélog pathet barang
160 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet manyura
161 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
162 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
163 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
164 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
165 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
166 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
167 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
168 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
169 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
170 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura
171 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
172 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kandha Manyura laras sléndro pathet manyura
173 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [WWG]
174 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
175 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [JM]
176 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [MW]
177 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [PA]
178 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling kalajengaken ketawang Mijil Gondhang Kasih (Ciptosuwarso), laras pélog pathet lima
179 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet lima
180 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
181 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet sanga
182 Gendhing Logondhang Bedhayan kethuk 2 kerep minggah ladrangan kalajengaken ketawang Sinom Logondhang, laras pélog pathet lima (Nartosabdho)
183 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
184 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
185 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
186 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
187 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet nem
188 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet nem
189 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
190 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem Mrabot, laras sléndro pathet nem
191 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem Mrabot, laras sléndro pathet nem
192 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
193 Ladrang Lola, laras sléndro pathet sanga
194 Gendhing Lomanis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
195 Ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
196 Ladrang Lompong Kèntir, laras pélog pathet barang
197 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang [PA]
198 Ladrang Longgor, laras pélog pathet barang
199 Ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
200 Ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
201 Ketawang Longgor-Lasem, laras pélog pathet lima
202 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
203 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
204 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
205 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
206 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
207 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
208 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
209 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
210 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
211 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
212 Gendhing Lonthang Kasmaran kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
213 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
214 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [PA]
215 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok)
216 Gendhing Loro-Loro Gèndhong Bedhayan kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
217 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
218 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok)
219 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
220 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
221 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
222 Gendhing Lubèr kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Darmobremaran)
223 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
224 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
225 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
226 Gendhing Ludira kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
227 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [JM]
228 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [MW]
229 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [PA]
230 Gendhing Ludira Madura (Ludira Madu) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang [WWG]
231 Gendhing Ludira Madu (Ludira Madura) kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet barang
232 Gendhing Luhung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Lulut, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
233 Ketawang Lumbung Désa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
234 Gendhing Lumpang Bolong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu-rangu, laras pélog pathet barang
235 Ladrang Lung Gadhung, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
236 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
237 Gendhing Lungit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Dlongèh, laras sléndro pathet sanga (Prabuwinata)
238 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
239 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
240 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
241 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem

M
Top
1 Gendhing Madu Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
2 Gendhing Madu Sirat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
3 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
4 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
5 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
6 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
7 Gendhing Madukocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Madukusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
9 Ketawang Kinanthi Madumurti, laras pélog pathet nem
10 Ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Madusita (Madubranta) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
12 Gendhing Madusita kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
13 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Candra Upa, laras sléndro pathet sanga
14 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Madura, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Maduwaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Madyaratri kethuk 2 kerep dhawah 4, laras sléndro pathet sanga [Yogya - kendhangan Candra]
17 Ladrang Maèsa Liwung, laras pélog pathet barang
18 Lancaran Maésa Liwung, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing bonang Magak kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
20 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
21 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
22 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
23 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [MW]
24 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
25 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
26 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
27 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
28 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
29 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
30 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
31 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surèngbala dados lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet nem [GP]
32 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
33 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
34 Lancaran Makarya, laras pélog pathet barang
35 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
36 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
37 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
38 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura
39 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
40 Ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
41 Ladrang Mandhung-Mandhung, laras pélog pathet barang
42 Ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
43 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
44 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
45 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
46 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
47 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
48 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
49 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
50 Gendhing Mandul kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
51 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [GP]
52 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [JM]
53 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [MW]
54 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
55 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [WWG]
56 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
57 Gendhing Manganti kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
58 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
59 Gendhing Manggala Mudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
60 Gendhing Manggih kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
61 Ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
62 Ketawang Manggung Soré, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
63 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
64 Ladrang Mangu, laras pélog pathet nem [GP]
65 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem [PA]
66 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng) [PL]
67 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
68 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang [JM]
69 Gendhing Mangunsih kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet barang
70 Gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
71 Ketawang gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima (Bupati Magelang 1937)
72 Ladrang Manis, laras pélog pathet barang
73 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang [PA]
74 Ladrang Manis Betawèn, laras pélog pathet barang
75 Ladrang Manis, laras pélog pathet barang (mawi sesegan, kanggé beksan golèk)
76 Gendhing Mantra kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
77 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
78 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Djoko Walujo)
79 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Djoko Walujo)
80 Lancaran Manyarmilar, laras pélog pathet barang
81 Lancaran Manyarséwu, laras pélog pathet barang
82 Jineman Marakangen, laras sléndro pathet sanga
83 Jineman Marakangen, laras pélog pathet nem (nyamat)
84 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
85 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
86 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
87 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
88 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
89 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet nem
90 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
91 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [GP]
92 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [JM]
93 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis) [PA]
94 Gendhing Maraséba kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 3 awis)
95 Ladrang Mares Kumèncar, laras pélog pathet barang (Yogya - kendhangan sabrangan)
96 Ketawang Margiyuh, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
97 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang [GP]
98 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang [PA]
99 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
100 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang [JM]
101 Gendhing Mars Kundur kethuk 2 kerep minggah ladrang Ujung Kering, laras pélog pathet barang [MW]
102 Ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
103 Ketawang Maskèntar, laras pélog pathet nem
104 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
105 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
106 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
107 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
108 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
109 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras sléndro pathet nem
110 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
111 Ketawang Maskumambang, laras pélog pathet lima
112 Gendhing Mawar kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
113 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
114 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
115 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
116 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
117 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
118 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
119 Gendhing Mawur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
120 Ladrang Maya, laras pélog pathet lima
121 Gendhing Mayang Jambé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
122 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
123 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [PA]
124 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
125 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima
126 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
127 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
128 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
129 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura [PA]
130 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura
131 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet sanga
132 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
133 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
134 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
135 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [WWG]
136 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ketawang Driyasmara , laras pélog pathet nem
137 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Jatikumara, laras pélog pathet nem
138 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
139 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
140 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
141 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [JM]
142 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
143 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PL]
144 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [WWG]
145 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
146 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet barang
147 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet lima
148 Ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
149 Ladrang Megatruh, laras pélog pathet nem
150 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
151 Langgam Melathi Rinoncé, laras pélog pathet nem
152 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV) [JM]
153 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
154 Ladrang Membat, laras pélog pathet barang
155 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
156 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
157 Gendhing Mendat kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
158 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
159 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
160 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
161 Ladrang Menggak Layar, laras sléndro pathet sanga
162 Gendhing Mènjep kethuk 4 kerep minggah Eseg-Eseg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
163 Ketawang Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
164 Srepegan Manyura kalajengaken lagu Mènthog-Mènthog terus ladrangan, laras pélog pathet nem
165 Ladrang Menur Dhadhu, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
166 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
167 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Surung Dayung, laras pélog pathet nem
168 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
169 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
170 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gadhung Mlathi, laras sléndro pathet sanga
171 Gendhing Menyan Kobar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet sanga
172 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gajahmeta, laras pélog pathet nem
173 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
174 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
175 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
176 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
177 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
178 Ketawang Merak Driya, laras pélog pathet barang
179 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [GP]
180 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [JM]
181 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [PA]
182 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [WWG]
183 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
184 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
185 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
186 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
187 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
188 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
189 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
190 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
191 Gendhing Mèsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
192 Ketawang Mijil Larasdriya, laras sléndro pathet manyura
193 Ladrang Mijil, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
194 Ketawang Mijil Anglir Mendhung, laras pélog pathet barang
195 Ketawang Mijil Dhempel, laras sléndro pathet sanga
196 Ketawang Mijil Gondhang Kasih, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
197 Ketawang Mijil Kethoprak, laras pélog pathet nem
198 Ladrang Mijil Ludira, laras pélog pathet barang
199 Ladrang Mijil Merakati, laras pélog pathet barang (Soewito Radyo)
200 Ladrang Mijil Ngèsthiraras, laras pélog pathet nem (Atmamardawan 1932)
201 Ketawang Mijil Palupi, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
202 Ketawang Mijil Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
203 Ketawang Mijil Panglilih, laras pélog pathet lima
204 Ketawang Mijil Ratri, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
205 Jineman Mijil Sasanti, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
206 Ketawang Mijil Sulastri, laras pélog pathet barang
207 Jineman Mijil Widawatèn, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
208 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
209 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem (ngayoja)
210 Jineman Mijil, laras sléndro pathet sanga
211 Jineman Mijil, laras pélog pathet nem (nyamat)
212 Gendhing Mijilaras kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
213 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
214 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
215 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
216 Ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
217 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [GP]
218 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [MW]
219 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [WWG]
220 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
221 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
222 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
223 Ladrang Moncèr, laras pélog pathet barang
224 Ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
225 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet barang
226 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
227 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet manyura
228 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
229 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
230 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
231 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
232 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
233 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
234 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
235 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
236 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
237 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
238 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
239 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
240 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
241 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
242 Gendhing Montok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Wakijo Warsopangrawit)
243 Gendhing Montro kethuk 2 kerep dhawah 4 kalajengaken ladrang Pajar Manis, laras pélog pathet barang [Yogya]
244 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
245 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
246 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
247 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah ladrang Asmaradana, laras pélog pathet barang
248 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
249 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
250 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
251 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
252 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
253 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura
254 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
255 Gendhing Montro Madura kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
256 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
257 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
258 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
259 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
260 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
261 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
262 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [JM]
263 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [MW]
264 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat) [PA]
265 Gendhing Mudhatama kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wiryadiningrat)
266 Ladrang Mugirahayu, laras sléndro pathet manyura
267 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
268 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
269 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
270 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras pélog pathet barang
271 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang [GP]
272 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang (Inggahipun mawi pancer 3 )
273 Gendhing Muncar kethuk 2 kerep minggah ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
274 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [GP]
275 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [JM]
276 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [PA]
277 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan)
278 Ladrang Munggah Gunung, laras pélog pathet nem (Nartosabdo)
279 Gendhing Mungguh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
280 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
281 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
282 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
283 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
284 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
285 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem
286 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)

N
Top
1 Gendhing Naga Puspa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
2 Gendhing Natapangarsa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet lima (M.L. Reksopangrawit Gembur 1936)
3 Gendhing Néderland kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
4 Gendhing Nerawang kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
5 Langgam Ngalamuning Ati, laras pélog pathet nem
6 Ketawang Ngéla-Éla, laras sléndro pathet sanga
7 Langgam Ngelam-elami, laras pélog pathet barang
8 Langgam Ngimpi, laras sléndro pathet sanga
9 Gendhing Nglaras Rasa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
10 Gendhing Nglarirasa kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
11 Gendhing Ngleluri kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
12 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet barang (gecul) [GP]
13 Gendhing Ngrenggani kethuk 2 kerep minggah ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
14 Gendhing Ngrumpaka kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
15 Gendhing Ngudyasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Turunsih, laras pélog pathet barang
16 Gendhing Ngudyasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
17 Gendhing Ngulandara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
18 Gendhing Ngungrum kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
19 Gendhing Nindyarsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Déwa Kusuma, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
20 Ketawang Nugraha, laras pélog pathet barang
21 Ladrang Nusantara, laras pélog pathet lima
22 Ketawang Nyandra Pengantèn, laras sléndro pathet manyura
23 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet nem

O
Top
1 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
2 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
3 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [MW]
4 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
5 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [PL]
6 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
7 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah ladrangan laras sléndro pathet manyura (Jungkung Darmoyo)
8 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3)
9 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
10 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
11 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
12 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
13 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang-Érang dados ketawang Subakastawa, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis laras pélog pathet nem
15 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis laras sléndro pathet sanga
16 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem
17 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
19 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang [MW]
21 Ladrang Ondhé-Ondhé, laras pélog pathet barang
22 Ladrang Ondhé-Ondhé Semarangan, laras pélog pathet barang
23 Gendhing Oneng kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Oneng, laras pélog pathet barang (Harjito)
24 Ladrang Oneng, laras sléndro pathet manyura
25 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem [PA]
26 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem

P
Top
1 Ladrang Pajar Manis, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
2 Gendhing Pakarti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 2 Nov 2006)
3 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [MW]
4 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga [PA]
5 Ladrang Pakumpulan, laras sléndro pathet sanga
6 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 2 Maret 2007)
7 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Darsono)
8 Lancaran Pambuka, laras pélog pathet lima (Staf Karawitan KOKAR)
9 Ketawang Pamegatsih, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
10 Ketawang Pamekas, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
11 Ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
12 Gendhing Pamekasan Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamekas, laras sléndro pathet sanga
13 Gendhing Pamikatsih kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
14 Ladrang Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
15 Gendhing Pamusthi kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Tukiman Wahyopangrawit)
16 Ketawang Panandhang, laras sléndro pathet sanga (Soewito Radyo)
17 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
18 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
19 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
20 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
21 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Karonsih, laras pélog pathet barang
22 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang [PA]
23 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
24 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
25 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kawuryan, laras pélog pathet barang
26 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
27 Gendhing Pancatnyana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
28 Lancaran Pancèr, laras pélog pathet barang
29 Gendhing Pandam kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pandam, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
30 Gendhing Pandamingrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
31 Gendhing Pandhélori (Bandhilori) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang Betawèn, laras pélog pathet barang (Mangkunegaran - kanggé beksan srimpi)
32 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
33 Gendhing Pangarib kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Pangarib, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2007)
34 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Nglarirasa, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
35 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
36 Gendhing Pangèsthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
37 Ladrang Pangèsthi, laras pélog pathet barang
38 Gendhing Pangèsthi kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Pangèsthi, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit)
39 Ketawang Panggugah, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
40 Ketawang Pangkat, laras pélog pathet barang
41 Ketawang Pangkur, laras pélog pathet lima
42 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet barang
43 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (nyamat)
44 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet manyura
45 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga
46 Ketawang Pangkur Asih Prana, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
47 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras pélog pathet barang
48 Ketawang Pangkur Dhudhakasmaran, laras sléndro pathet sanga
49 Ketawang Pangkur Mintosih, laras pélog pathet lima
50 Ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
51 Ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
52 Ketawang Pangkur Paripurna, laras sléndro pathet sanga
53 Ladrang Pangkur Songsong Agung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
54 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (sanga)
55 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
56 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
57 Gendhing Panglipur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
58 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
59 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
60 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
61 Ketawang Pangrembé, laras sléndro pathet manyura
62 Ladrang Panjang Ilang, laras sléndro pathet sanga
63 Gendhing Panunggul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
64 Ladrang Panutur, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
65 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
66 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
67 Gendhing Parang Sendari (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
68 Gendhing Paripih kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Mei 2007)
69 Gendhing Parasdya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Jenar, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 22 Dec 2006)
70 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
71 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
72 Gendhing Pareanom kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Srikaton dados ketawang Pamuji, laras sléndro pathet manyura
73 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
74 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
75 Gendhing Parepat kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang
76 Gendhing Parepat (Majemuk) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
77 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
78 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
79 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
80 Gendhing Parigentang kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
81 Gendhing bonang Parigentang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
82 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
83 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
84 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
85 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
86 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
87 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
88 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
89 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
90 Gendhing Paripurna kethuk 2 kerep minggah ladrang Pangkur, laras sléndro pathet sanga (Wirowiyagan IV)
91 Ladrang Pariwisata, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
92 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
93 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
94 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
95 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
96 Ladrang Pasang Bandar, laras pélog pathet nem
97 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet nem
98 Gendhing Pasangan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
99 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet lima
100 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
101 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
102 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [WWG]
103 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
104 Ladrang Pasthi, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
105 Gendhing Patanya kethuk 2 kerep minggah ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
106 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Praja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 27 Jan 2007)
107 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 21 Des 2007)
108 Gendhing Pathimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
109 Ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
110 Gendhing Patrem kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Patrem, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2007)
111 Langgam Pawelingku, laras pélog pathet barang
112 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
113 Langgam Pegat Tresna, laras pélog pathet nem
114 Ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
115 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
116 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
117 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
118 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
119 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
120 Ladrang Pembangunan, laras sléndro pathet sanga (Warsodiningratan 23-4-1965)
121 Ladrang Pemilihan, laras pélog pathet barang
122 Ladrang Pengantèn, laras pélog pathet barang
123 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet barang
124 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet nem
125 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
126 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
127 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
128 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
129 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
130 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
131 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
132 Lancaran Pengijoan, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
133 Langgam Petis Manis, laras sléndro pathet sanga
134 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok kasebut dados jangkep)
135 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet lima (kanggé parenèsan)[GP]
136 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (Pothok - Gecul)
137 Ladrang Pindri, laras pélog pathet barang (Martopangrawit)
138 Ketawang Pisan Bali, laras pélog pathet nem
139 Ladrang Pisungsung, laras pélog pathet nem
140 Langgam Piyé Janjiné, laras pélog pathet nem
141 Ladrang Playon, laras pélog pathet barang
142 Ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
143 Ketawang Playon, laras pélog pathet barang (kanggé Bedhayan)
144 Langgam Pleca-Plecu, laras pélog pathet barang
145 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
146 Ladrang Potong Sérong, laras pélog pathet nem
147 Gendhing Prabangkara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
148 Ladrang Prabu Mataram, laras sléndro pathet sanga (Ngayoja)
149 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
150 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
151 Gendhing Pradipta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 27 Maret 2007)
152 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
153 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [MW]
154 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
155 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
156 Gendhing Pramugari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
157 Ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima
158 Ladrang Prasaja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 5 Mei 2005)
159 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
160 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
161 Gendhing Prawan Pupur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
162 Ladrang Prawan Pupur, laras pélog pathet barang [GP]
163 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
164 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
165 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
166 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
167 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
168 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
169 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
170 Ladrang Pring Padhapring, laras pélog pathet barang
171 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
172 Gendhing Pring Sedhapur kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet barang
173 Ladrang Pritaneba, laras pélog pathet barang
174 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
175 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
176 Gendhing Priyabada kethuk 2 kerep minggah ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (Warsapradangga)
177 Ladrang Priyambada, laras pélog pathet barang
178 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
179 Gendhing Priyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
180 Ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
181 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Tanjung, laras sléndro pathet sanga
182 Gendhing Pucangsawit kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Boyolali, laras sléndro pathet sanga
183 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura [MW]
184 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
185 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
186 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
187 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
188 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
189 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [WWW]
190 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
191 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (gong 5)
192 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
193 Ketawang Pucung Patalon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
194 Ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
195 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (Manyura Kethoprak - Atmamardawa 1932)
196 Ladrang Pucung, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
197 Ladrang Pudyastuti, laras sléndro pathet sanga (Nartosabdho)
198 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
199 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
200 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
201 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
202 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
203 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
204 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
205 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
206 Gendhing Pujangga Anom kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
207 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras pélog pathet barang
208 Gendhing Pujangga Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
209 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
210 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
211 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
212 Gendhing Pujangga Kingkin kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
213 Gendhing Pujangga Siddhi kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
214 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
215 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
216 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
217 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
218 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
219 Ladrang Puji Slamet, laras pélog pathet barang
220 Gendhing Pujitama kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang
221 Ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima
222 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
223 Gendhing Purnama kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lendhi, laras pélog pathet barang
224 Ketawang gendhing Purnama Siddhi kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
225 Lancaran bubaran Purwaka, laras pélog pathet nem
226 Ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
227 Ladrang Puspadenta, laras pélog pathet barang
228 Ladrang Puspadenta, laras sléndro pathet sanga
229 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang [MW]
230 Ketawang Puspagiwang, laras pélog pathet barang
231 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang [JM]
232 Gendhing Puspajiwa kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
233 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
234 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
235 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem [MW]
236 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
237 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
238 Gendhing Puspasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Warsodiningrat)
239 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura
240 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura (Paku Alaman)
241 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
242 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
243 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
244 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]s
245 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lagu, laras sléndro pathet nem
246 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
247 Langgam Putri Gunung, laras pélog pathet nem

R
Top
1 Gendhing Raharja kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
2 Ladrang Raja, laras sléndro pathet sanga
3 Ladrang Raja Putri, laras pélog pathet barang
4 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja) [MW]
5 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
6 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
7 Ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
8 Gendhing Raket kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamudya dados ketawang Mijil Pamudya, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
9 Gendhing Raket kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pasthi, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
10 Gendhing Raket kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
11 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [GP]
12 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [JM]
13 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [WWG]
14 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan)
15 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn) [JM]
16 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn)
17 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
18 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
19 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
20 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maesa Liwung, laras pélog pathet barang
21 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
22 Ladrang Randha Malam, laras sléndro pathet sanga (Wasitodiningrat)
23 Ladrang Randha Ngangsu kalajengaken ketawang Pucung Layung, laras pélog pathet lima
24 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang
25 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima
26 Ladrang Randha Ngangsu, laras sléndro pathet nem
27 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
28 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
29 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
30 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
31 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
32 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
33 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
34 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PA]
35 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PL]
36 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [WWG]
37 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura
38 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [GP]
39 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [JM]
40 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [MW]
41 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [PA]
42 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
43 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem [JM]
44 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem
45 Ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
46 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
47 Ketawang Rangsang Tuban, laras pélog pathet nem
48 Gendhing Rangu kethuk 4 kerep minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
49 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
50 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
51 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem
52 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [MW]
53 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [PA]
54 Ladrang Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
55 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang [NS]
56 Ayak-ayakan Rangu-Rangu, laras pélog pathet barang
57 Gendhing Rangu-Rangu kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
58 Ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
59 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
60 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
61 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
62 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lelagon Tahu Tèmpé, laras pélog pathet nem
63 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
64 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
65 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
66 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
67 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang [PA]
68 Gendhing Rarahasmara kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet barang
69 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
70 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
71 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima
72 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem [PA]
73 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [GP]
74 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [JM]
75 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PA]
76 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PL]
77 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [WWG]
78 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
79 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem
80 Ladrang Raranangis, laras sléndro pathet sanga
81 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
82 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
83 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi - Ngelik saking Darsono)
84 Ladrang Rarasdriya, laras sléndro pathet sanga
85 Ladrang Raraskaton, laras pélog pathet lima (Atmamardawan)
86 Gendhing Rari kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang (Panuju)
87 Gendhing Rasalodhang kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
88 Gendhing Rasamadu kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Maskentar, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
89 Gendhing Rasamadu (Dhandhanggula) kethuk 2 kerep minggah Harsaya kethuk 4 kalajengaken ladrang Hastama, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
90 Ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
91 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang [JM]
92 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang [PA]
93 Gendhing Rawuh kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
94 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
95 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
96 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
97 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
98 Gendhing Regeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Langensari, laras pélog pathet barang
99 Gendhing Rékan kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Harjito)
100 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
101 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
102 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
103 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
104 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
105 Ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
106 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
107 Lancaran Rena-Rena, laras sléndro pathet manyura
108 Ketawang gendhing Rendah kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
109 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
110 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
111 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
112 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
113 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
114 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
115 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
116 Ladrang Rèndèngan, laras pélog pathet nem
117 Ladrang Rénga-Rénga, laras pélog pathet barang
118 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
119 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
120 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
121 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga [PL]
122 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran dados ladrang Dhendhang Semarang, laras sléndro pathet sanga
123 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
124 Gendhing Renyep kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
125 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
126 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
127 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
128 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
129 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah ladrang Éling-Éling Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
130 Gendhing Renyep Gendhing kethuk 4 awis minggah 4, laras sléndro pathet sanga
131 Gendhing Reréka kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
132 Gendhing Resep kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Wakijo Warsopangrawit)
133 Ketawang Resep, laras pélog pathet nem (Martopangrawitan)
134 Gendhing Respati kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Respati, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit 10 Jan 2008)
135 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
136 Ladrang Retna Asih, laras pélog pathet barang
137 Ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
138 Ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
139 Ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
140 Lancaran Ricik-Ricik dados ladrang Mliwis, laras sléndro pathet manyura
141 Lancaran Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
142 Ladrang Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
143 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [JM]
144 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [PA]
145 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis) [WWG]
146 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis)
147 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [JM]
148 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [PA]
149 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [WWG]
150 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
151 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura (kenong II kethuk 2 awis)
152 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang (Mérongipun bibar kenong satunggal kethuk 2 awis)
153 Gendhing Rinakit kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Rakit, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 29 Jan 2010)
154 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
155 Gendhing Ringa-Ringa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
156 Ladrang Ringa-Ringa Siwul, laras pélog pathet barang
157 Ladrang Ringgong Manis, laras pélog pathet nem
158 Gendhing Riris Madu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
159 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [GP]
160 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [JM]
161 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PL]
162 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [MW]
163 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [PA]
164 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga [WWG]
165 Gendhing Rondhon kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet sanga
166 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [JM]
167 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan) [MW]
168 Gendhing Rondhon Cilik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsadiningratan)
169 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
170 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
171 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
172 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
173 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lindur, laras sléndro pathet sanga
174 Gendhing Roning Gadhung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
175 Ladrang Roning Tawang, laras pélog pathet nem
176 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet manyura
177 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet sanga
178 Ladrang Rujak Jeruk Gobyog, laras sléndro pathet manyura
179 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [GP]
180 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [JM]
181 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [MW]
182 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [PA]
183 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [WWG]
184 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong kalajengaken ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
185 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
186 Ketawang Rujit, laras sléndro pathet manyura
187 Ladrang Rumung, laras pélog pathet nem
188 Gendhing Rungån kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
189 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
190 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
191 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
192 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
193 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Kutut Manggung, laras sléndro pathet manyura
194 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
195 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
196 Lancaran Runtung, laras sléndro pathet sanga
197 Gendhing Runtut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga

S
Top
1 Langgam Sadarma, laras pélog pathet nem
2 Ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
3 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
4 Ladrang Salisir, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Salulut kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 20 Juni 2007)
6 Ladrang Sambada, laras pélog pathet barang
7 Ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
9 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
10 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Mijil Ngèsthiraras (Atmamardawan), laras pélog pathet nem
11 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Semang, laras pélog pathet nem
12 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
13 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [CW]
14 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
15 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
16 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
17 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
19 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
20 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
21 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
22 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Sambul Manis kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
25 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
26 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
27 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
28 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
29 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
30 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
31 Ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
32 Ladrang Samiran, laras sléndro pathet manyura [GP]
33 Ladrang Samiran, laras pélog pathet nem
34 Ladrang Samiran, laras sléndro pathet manyura
35 Sampak Manyura, laras sléndro pathet manyura
36 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
37 Sampak Sanga, laras sléndro pathet sanga
38 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
39 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
40 Ladrang Sandhung Watang, laras sléndro pathet sanga
41 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
42 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
43 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
44 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
45 Gendhing Sangupati kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
46 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Kadipatèn)
47 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [GP]
48 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
49 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
50 Ketawang Sanghyang, laras pélog pathet nem
51 Gendhing Sangubranta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
52 Gendhing Sangupati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
53 Ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem
54 Ladrang Santalaya, laras sléndro pathet manyura
55 Ladrang Santi Mulya, laras pélog pathet lima (Nartosabdho)
56 Ketawang Santri Brahi (Kaum Dhawuk), laras pélog pathet barang [GP]
57 Ladrang Sapujagad, laras pélog pathet barang
58 Ladrang Sapujagad, laras sléndro pathet manyura
59 Ladrang Sarana, laras pélog pathet nem
60 Ketawang Saraswati, laras sléndro pathet manyura
61 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
62 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
63 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
64 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet barang
65 Ladrang Sarayuda, laras sléndro pathet manyura
66 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem [PA]
67 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
68 Gendhing Sari Wahona kethuk 2 kerep minggah ketawang Branta Mentul, laras sléndro pathet manyura [GP]
69 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
70 Gendhing Sarigading kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
71 Ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
72 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
73 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
74 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
75 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
76 Lancaran Sarung Jagung, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
77 Ketawang Sarwa-Sarwi Semarangan, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
78 Ladrang Sarwa Guna, laras pélog pathet barang (Nartosabdho)
79 Ladrang Sasana, laras pélog pathet barang
80 Gendhing Sasongka kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
81 Ladrang Sastrakara, laras sléndro pathet manyura
82 Ladrang Sastrakusuma, laras pélog pathet barang
83 Gendhing Sawakul kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
84 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [JM]
85 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
86 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [PA]
87 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
88 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr) [WWG]
89 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
90 Ketawang gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga (gendhing gendèr)
91 Ladrang Sawunggaling, laras pélog pathet barang
92 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
93 Ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet sanga
94 Ladrang Sayang Gunung, laras pélog pathet lima (lagu sangking Bali) [GP]
95 Lancaran Sayuk Karya, laras pélog pathet nem
96 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
97 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
98 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
99 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
100 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
101 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura
102 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
103 Ladrang Sedya Asih, laras pélog pathet barang
104 Ketawang Segaran, laras pélog pathet nem
105 Ladrang Sekar Gadhung, laras pélog pathet nem [GP]
106 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura [PA]
107 Ladrang Sekar Gadhung mawi ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura (MN)
108 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
109 Ladrang Sekar Gadhung Banyumas, laras sléndro pathet sanga
110 Ladrang Sekar Gadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
111 Ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
112 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
113 Ketawang Sekar Téja, laras sléndro pathet manyura
114 Ketawang Sekaring Puri, laras pélog pathet barang
115 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
116 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
117 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
118 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
119 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
120 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
121 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
122 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
123 Ladrang Semang, laras pélog pathet nem
124 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [JM]
125 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [PA]
126 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [WWG]
127 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
128 Ladrang Semar Mantu, laras pélog pathet nem
129 Gendhing Semar Mèsem kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang
130 Ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
131 Gendhing Sembawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
132 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
133 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [MW]
134 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
135 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa kaseling ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
136 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima
137 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking kalajengaken ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
138 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
139 Lancaran bubaran Sembunggilang, laras sléndro pathet sanga
140 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
141 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
142 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [WWG]
143 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4 kalajengaken ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
144 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima
145 Ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
146 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [GP]
147 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [JM]
148 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [PA]
149 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang [WWG]
150 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Longgor Lasem, laras pélog pathet barang
151 Gendhing Semburhadas kethuk 4 kerep minggah ladrang Rasamadu (Subasiti), laras pélog pathet barang
152 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
153 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
154 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
155 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
156 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
157 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWG]
158 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang kalajengaken ketawang Cakrawala (Wasitodiningrat), laras sléndro pathet sanga
159 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrang Clunthang Mataraman, laras sléndro pathet sanga
160 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
161 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
162 Ladrang Seming, laras sléndro pathet sanga
163 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
164 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
165 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
166 Gendhing Semiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
167 Ladrang Semu, laras sléndro pathet sanga
168 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
169 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
170 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
171 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
172 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
173 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
174 Gendhing Sénapati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
175 Gendhing Sendhana kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga (Harjito)
176 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
177 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Minum, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
178 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
179 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
180 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
181 Gendhing Sengsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
182 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
183 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
184 Ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
185 Lancaran Sentir, laras sléndro pathet manyura
186 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
187 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang [MW]
188 Ladrang Serang, laras pélog pathet barang
189 Gendhing Sesanti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit)
190 Ladrang Setrajantur, laras sléndro pathet sanga
191 Langgam Setya Tuhu, laras pélog pathet nem
192 Ladrang Setyararas, laras pélog pathet barang (Panuju)
193 Gendhing Sida Asih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
194 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
195 Gendhing Sida Luwih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembada, laras sléndro pathet sanga (Dalimin Purwopangrawit)
196 Gendhing bonang Sidaluhur kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
197 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
198 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
199 Gendhing Sidamukti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
200 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
201 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
202 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
203 Gendhing bonang Sidamulya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
204 Ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
205 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
206 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
207 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
208 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
209 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
210 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
211 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
212 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
213 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
214 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
215 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
216 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
217 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
218 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura [PA]
219 Ladrang Sigramangsah, laras pélog pathet barang
220 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
221 Ladrang Sigramangsah Molak-Malik, laras pélog pathet barang / laras sléndro pathet manyura
222 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
223 Ketawang Sih, laras pélog pathet nem
224 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
225 Gendhing Silir Banten kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
226 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
227 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
228 Lancaran Singanebah terus ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet barang [RRI]
229 Lancaran Singanebah, laras pélog pathet barang
230 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [WWG]
231 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Longgor, laras pélog pathet barang
232 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet sanga
233 Gendhing Sinom kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
234 Ketawang Sinom Asih Prana, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
235 Ketawang Sinom Grandhel, laras sléndro pathet sanga
236 Ketawang Sinom Kasmaran, laras sléndro pathet sanga
237 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga [MW]
238 Ketawang Sinom Logondhang, laras pélog pathet barang
239 Ketawang Sinom Logondhang, laras sléndro pathet sanga
240 Ketawang Sinom Mangungkung, laras sléndro pathet sanga
241 Ketawang Sinom Mangunkung, laras sléndro pathet manyura
242 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet barang
243 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (nyamat)
244 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet manyura
245 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
246 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (sanga)
247 Ketawang Sinom Patembaya, laras pélog pathet lima (Nartossabdho)
248 Ketawang Sinom Sarwaguna, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
249 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
250 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
251 Ketawang Sinom Wènikenya, laras sléndro pathet sanga
252 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
253 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
254 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
255 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
256 Gendhing Siring kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sekargadhung Wanasaba, laras sléndro pathet sanga
257 Gendhing bonang Siring kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
258 Gendhing Siringan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
259 Ketawang Sitamardawa, laras pélog pathet barang
260 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang [JM]
261 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
262 Gendhing Siyem kethuk 2 kerep minggah ladrang Siyem, laras pélog pathet barang
263 Ladrang Siyem, laras pélog pathet nem (Wirapradangga)
264 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
265 Ladrang Siyem Mrabot, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga/Nartosabdho)
266 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
267 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [MW]
268 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
269 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
270 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
271 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
272 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
273 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang [PA]
274 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem [PA]
275 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang
276 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
277 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
278 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet barang (bedhayan)
279 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
280 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
281 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
282 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
283 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
284 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
285 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Janti, laras sléndro pathet sanga
286 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Ngenguwung, laras sléndro pathet sanga
287 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga
288 Gendhing Songgèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
289 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
290 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
291 Gendhing Srenggara kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Membat, laras pélog pathet barang
292 Ladrang Srenggara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
293 Gendhing Srenteg kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gondri, laras pélog pathet barang
294 Srepegan Manyura kaseling lancaran Kacang Ijo, laras sléndro pathet manyura
295 Srepegan Sanga, laras pélog pathet nem
296 Ketawang Srepegan, laras pélog pathet nem
297 Srepegan Manyura, laras sléndro pathet manyura
298 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
299 Srepegan Sanga, laras sléndro pathet sanga
300 Srepegan Banymasan, laras sléndro pathet manyura
301 Srepegan Banyumas, laras sléndro pathet sanga
302 Srepegan Binangun, laras pélog pathet lima
303 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
304 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
305 Srepegan Gegot, laras sléndro pathet manyura
306 Srepegan Kalon, laras sléndro pathet manyura (Sragen)
307 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
308 Srepegan Manyura, laras pélog pathet barang
309 Srepegan Manyuri, laras sléndro pathet manyura
310 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet manyura
311 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet sanga
312 Srepegan Nem, laras pélog pathet nem
313 Srepegan Manyura, laras pélog pathet nem
314 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem
315 Srepegan Sri Martana, laras sléndro pathet sanga
316 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
317 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet sanga
318 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
319 Srepegan Tunggal Jiwa, laras pélog pathet barang
320 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman) [MW]
321 Ladrang Sri Biwadha, laras pélog pathet barang (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
322 Ladrang Sri Biwadha, laras sléndro pathet manyura (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
323 Ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
324 Ladrang Sri Dayinta Minulya, laras sléndro pathet manyura
325 Ladrang Sri Dayita, laras pélog pathet barang
326 Ladrang Sri Dayita Wibawa, laras pélog pathet barang
327 Ladrang Sri Dirgayuswa, laras pélog pathet barang
328 Ladrang Sri Duhita, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)
329 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [MW]
330 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga [PA]
331 Ladrang Sri Hascarya, laras pélog pathet barang
332 Ladrang Sri Hascarya, laras sléndro pathet sanga
333 Gendhing Sri Hascarya kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet sanga
334 Ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
335 Ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
336 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga [PA]
337 Ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
338 Ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang
339 Gendhing Sri Kastawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kastawa, laras pélog pathet barang (Wirawiyagan IV)
340 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet manyura
341 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet sanga
342 Ladrang Sri Kawuryan, laras pélog pathet barang [MW]
343 Ladrang Sri Kawuryan, laras pélog pathet barang
344 Ladrang Sri Kawuryan, laras sléndro pathet manyura
345 Ladrang Sri Kondur, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
346 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [MW]
347 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [PA]
348 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
349 Ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
350 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
351 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang [MW]
352 Ladrang Sri Linuhung, laras pélog pathet barang
353 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga [PA]
354 Ladrang Sri Minulya, laras sléndro pathet sanga
355 Ladrang Sri Mulya, laras pélog pathet barang
356 Ladrang Sri Nasao, laras pélog pathet barang
357 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura [PA]
358 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura
359 Ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
360 Ladrang Sri Nindhita, laras sléndro pathet sanga
361 Ketawang Sri Raharja, laras pélog pathet barang
362 Ladrang Sri Raja Putri, laras sléndro pathet manyura
363 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [MW]
364 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [PA]
365 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang)
366 Gendhing Sri Rejeki kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Yogya)
367 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura [PA]
368 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura
369 Ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
370 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MN]
371 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [MW]
372 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga [PA]
373 Ladrang Sri Sudhana, laras sléndro pathet sanga
374 Ketawang Sri Utama, laras pélog pathet barang
375 Ketawang Sri Utama, laras sléndro pathet manyura
376 Ladrang Sri Wibawa, laras sléndro pathet sanga
377 Ladrang Sri Widada, laras pélog pathet barang
378 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura [PA]
379 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura
380 Gendhing Srigunting kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukosih, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 3 Maret 2001)
381 Ladrang Srikaton, laras pélog pathet barang
382 Ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
383 Ketawang Subakastawa, laras sléndro pathet sanga
384 Ketawang gendhing Sudiraganda kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
385 Ketawang Suka Asih, laras pélog pathet barang (Nartosabdo)
386 Ladrang Suka Bagya, laras pélog pathet barang (Prabuwinata)
387 Ladrang Sukarena, laras sléndro pathet manyura
388 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem [MW]
389 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
390 Gendhing Suka Wedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
391 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
392 Ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
393 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
394 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
395 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
396 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
397 Gendhing Sumar (Sumyar) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
398 Ladrang Sumarah (Kopyah Ilang), laras pélog pathet nem
399 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
400 Gendhing Sumawur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
401 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Catur Netra laras pélog pathet nem
402 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
403 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem [PA]
404 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [JM]
405 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [PA]
406 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem
407 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras sléndro pathet sanga
408 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Subasiti terus ladrang Clunthang Mataram, laras sléndro pathet sanga
409 Ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
410 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga
411 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjang Ganjing Liktho Mataram, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
412 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga [PA]
413 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras sléndro pathet sanga
414 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil Gonjol, laras pélog pathet nem
415 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
416 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
417 Ladrang Sumilir, laras sléndro pathet sanga
418 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang
419 Ladrang Sumirat, laras sléndro pathet manyura
420 Ladrang Sumirat, laras pélog pathet barang (kethoprak)
421 Gendhing Sumunar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
422 Ladrang Sumyar, laras pélog pathet barang
423 Ladrang Sumyar, laras sléndro pathet manyura
424 Ketawang Sundawa, laras pélog pathet nem
425 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
426 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
427 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
428 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
429 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
430 Ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
431 Lancaran Surabayan, laras sléndro pathet sanga
432 Ladrang Suralangen, laras sléndro pathet sanga
433 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep minggah ladrang Jakaloka, laras pélog pathet barang
434 Gendhing Suralaya kethuk 2 kerep, laras pélog pathet barang (pothok)
435 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
436 Gendhing Suraningrat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Klunyat, laras pélog pathet barang
437 Ladrang Surawangi (Surabayan), laras sléndro pathet sanga
438 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang [PA]
439 Ladrang Surèngdriya, laras pélog pathet barang
440 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
441 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang
442 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
443 Ladrang Surèngrana, laras pélog pathet barang (Ngayoja)
444 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem [PA]
445 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
446 Ladrang Surung Dhayung, laras sléndro pathet sanga
447 Ladrang Surung Dhayung Mataraman, laras sléndro pathet sanga
448 Gendhing Surya katon kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Harjito)
449 Ladrang Susila Madya, laras pélog pathet nem
450 Lancaran Suwé Ora Jamu, laras pélog pathet nem
451 Ladrang Suwignya, laras pélog pathet barang
452 Gendhing Suyudan Gilar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
453 Ketawang Swalagita, laras pélog pathet nem
454 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

T
Top
1 Lagu dolanan Tahu Tempe, laras pélog pathet nem
2 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [MW]
3 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
4 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
5 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
7 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
8 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
9 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
10 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
11 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
12 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
13 Gendhing Talirasa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
14 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
15 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
16 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
17 Ladrang Tamaswarsa, laras sléndro pathet manyura (M.L. Jarwopangrawit - Suratman)
18 Ketawang Tambang Laras, laras pélog pathet barang
19 Ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
20 Ketawang Tambang Ragana, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
22 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
23 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
24 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (kanggé beksan srimpi) [JM]
25 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Tanjung Karang, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan)
27 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura [MW]
28 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
29 Ladrang Tebu Kéyong, laras pélog pathet nem
30 Ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
32 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
33 Gendhing Téja Arum kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asih, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 1999)
34 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Dhandhanggula Subasiti, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
35 Gendhing Téjakatong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Mitrapradangga)
36 Gendhing Téjakusuma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Patmalaras, laras sléndro pathet sanga
37 Gendhing Téjalaras kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Redana, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2009)
38 Ladrang Téjamaya, laras sléndro pathet nem [GP]
39 Gendhing Téjamaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Gurit, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2009)
40 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
41 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
42 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
43 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembawa Bedhayan dados ladrang Playon, laras pélog pathet lima
44 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma Asmara, laras sléndro pathet sanga
45 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
46 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
47 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
48 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
49 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
50 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
51 Gendhing Téjaningsih (Téjasari) kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [GP]
52 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
53 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
54 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [WWG]
55 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan kalajengaken ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
56 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan, laras pélog pathet lima
57 Gendhing Tékong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet manyura
58 Ladrang Tembung Cilik, laras pélog pathet nem
59 Ladrang Tembung Gedhé, laras pélog pathet nem
60 Ladrang Tembung Lung Gadhung, laras pélog pathet nem
61 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangu Asmara, laras pélog pathet barang
62 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet barang
63 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet barang
64 Gendhing Tentrem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
65 Ladrang Tepa Palupi, laras pélog pathet nem
66 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga [MW]
67 Ketawang Tèpleg, laras pélog pathet nem
68 Ketawang Tèpleg, laras sléndro pathet sanga
69 Ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
70 Ladrang Thona Thani, laras pélog pathet lima
71 Gendhing Thukul kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
72 Gendhing Tilamsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga (Warsapangrawit)
73 Gendhing Timasan kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Supanggah)
74 Ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem (Banyumas)
75 Ladrang Tirtakencana, laras sléndro pathet manyura (Banyumas)
76 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang [JM]
77 Gendhing Titimurni kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Layar, laras pélog pathet barang
78 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
79 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
80 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
81 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
82 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
83 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
84 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
85 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
86 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
87 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
88 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
89 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
90 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
91 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
92 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [GP]
93 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [JM]
94 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [MW]
95 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PA]
96 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [PL]
97 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [RRI Solo]
98 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga [WWG]
99 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [JM]
100 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [PA]
101 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [WWG]
102 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima
103 Ketawang gendhing Tlutur kethuk 2 kerep minggah ladrang Tlutur, laras sléndro pathet sanga
104 Ladrang Tridadi, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
105 Ladrang Tropong, laras pélog pathet nem
106 Ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
107 Lancaran Tropongan, laras pélog pathet lima
108 Lancaran Tropongbang, laras pélog pathet lima
109 Ketawang Tropongbang, laras pélog pathet lima
110 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet barang
111 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet nem
112 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [GP]
113 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [MW]
114 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang [WWG]
115 Gendhing bonang Tukung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet barang
116 Ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
117 Gendhing Tumurun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
118 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalaengaken ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet sanga
119 Gendhing Tunggak Semi kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
120 Ketawang Tunggal Jiwa, laras sléndro pathet sanga
121 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [GP]
122 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [PA]
123 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura [PP]
124 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [WWG]
125 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang [WWW]
126 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras pélog pathet barang
127 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura
128 Ladrang Tunggul Mataraman, laras pélog pathet barang
129 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
130 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
131 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
132 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
133 Ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
134 Gendhing Tunjungsari kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
135 Ketawang Turidasmara, laras sléndro pathet sanga
136 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
137 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
138 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
139 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
140 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
141 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
142 Ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
143 Ladrang Turunsih, laras pélog pathet lima
144 Gendhing Tutur Jati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura

U
Top
1 Ladrang Ubal-Ubal, laras sléndro pathet sanga
2 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
3 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
4 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
5 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing Udan Asih kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
8 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
10 Gendhing Udan Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Warsapangrawit)
11 Gendhing Udan Martana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
12 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
13 Lancaran bubaran Udan Mas kaseling lancaran Cucur Biru, laras pélog pathet lima
14 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
15 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet barang
16 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet lima
17 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
18 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
19 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
20 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
21 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
22 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga [PA]
23 Ladrang Uga-Uga, laras pélog pathet barang
24 Ladrang Uga-Uga, laras sléndro pathet sanga
25 Jineman Uler Kambang, laras sléndro pathet sanga
26 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (nyamat)
27 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (sanga)
28 Ladrang Uluk-Uluk, laras sléndro pathet sanga
29 Jineman Undur-Undur Kajongan, laras pélog pathet nem
30 Ketawang Undur-Undur Kajongan, laras pélog pathet nem
31 Ladrang Utama, laras sléndro pathet sanga

V
Top
1 Lancaran bubaran Vadèra, laras pélog pathet barang (Wasitodiningrat)

W
Top
1 Ladrang Wahana, laras pélog pathet barang
2 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang [PA]
3 Gendhing Wahana kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet barang
4 Ladrang Wahyu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
5 Lancaran Walang Kekek, laras sléndro pathet sanga
6 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4 kalajengaken ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
7 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4, laras pélog pathet nem
8 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Ranumaya 4, laras sléndro pathet sanga [GP]
9 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [JM]
10 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [MW]
11 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
12 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [PL]
13 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga [WWW]
14 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras sléndro pathet sanga
15 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga [NS]
16 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang 4, laras sléndro pathet sanga [PA]
17 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4 kalajengaken ketawang Rajaswala, laras sléndro pathet sanga
18 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras sléndro pathet sanga
19 Gendhing Wangsaguna kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
20 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem [PA]
21 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
22 Ladrang Wani-Wani, laras sléndro pathet sanga
23 Ladrang Wani-Wani Semarangan, laras pélog pathet nem
24 Ladrang Warastra, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Mei 2001)
25 Gendhing Warih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 9 Augustus 2002)
26 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
27 Gendhing Wasitosih kethuk 2 kerep minggah ladrang Samyosih kalajengaken ketawang Kontap, laras pélog pathet nem (Yogya/Wasitodiningrat)
28 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
29 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [JM]
30 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang [PA]
31 Gendhing bonang Wedhikèngser kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet barang
32 Ketawang Wédyasmara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
33 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [PA]
34 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima
35 Ladrang Wentis Kengis, laras sléndro pathet sanga (Yogya)
36 Ladrang Wesmister, laras sléndro pathet sanga
37 Ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
38 Ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
39 Ladrang Widada Asih, laras sléndro pathet manyura (Mlayawidadan)
40 Gendhing Widamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
41 Gendhing Widaningsih (Widasari) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
42 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Karongron, laras sléndro pathet sanga
43 Gendhing Widaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet sanga
44 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
45 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
46 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
47 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
48 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
49 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Mèndès, laras sléndro pathet manyura
50 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Rangayu, laras pélog pathet barang
51 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang
52 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Widyasmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet barang (Suyadi Téjapangrawit - 17 Mei 2002)
54 Ketawang gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang [JM]
55 Ketawang gendhing Widyastuti kethuk 2 kerep minggah ladrang Basuki, laras pélog pathet barang
56 Ketawang Wiguna, laras pélog pathet lima
57 Gendhing Wilasita kethuk 2 kerep minggah ladrang Ledhok Asmara, laras pélog pathet nem
58 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang
59 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet lima
60 Ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
61 Ladrang Wilujeng Alus, laras sléndro pathet manyura
62 Gendhing Wilujeng Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras pélog pathet barang (Wirowiyagan IV)
63 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang [PA]
64 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang
65 Ladrang Winangun, laras pélog pathet barang (kanggé bedhayan)
66 Gendhing Winduaji kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
67 Gendhing Winurdaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 19 Juni 2000)
68 Gendhing Winursita kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sesotya, laras sléndro pathet sanga (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2000)
69 Gendhing Winurtéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamong, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 18 Februari 2001)
70 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem [MW]
71 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
72 Ladrang Wirangrong, laras sléndro pathet sanga
73 Ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (nyamat)
74 Gendhing Wiridan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2003)
75 Gendhing Wisudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
76 Lancaran Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
77 Ketawang Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
78 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
79 Gendhing Wiyang kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
80 Ladrang Wohan, laras pélog pathet nem
81 Lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet manyura
82 Gendhing Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
83 Ladrang Wulangun, laras pélog pathet nem (Djoko Walujo, 1996)
84 Langgam Wuyung, laras pélog pathet nem

Y
Top
1 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
2 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [MW]
3 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
4 Langgam Yèn Ing Tawang, laras pélog pathet nem
5 Ladrang Yujana, laras sléndro pathet sanga
6 Lancaran Yuyu Kangkang, laras sléndro pathet manyura