Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Pélog Pathet Lima

Gendhing Bonang
Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing Bonang
Top
1 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
2 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
3 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
4 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
5 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
6 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
7 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
8 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
9 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
10 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
11 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
12 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
13 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
14 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
15 Gendhing bonang Dhenggung Banten kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
16 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [MW]
17 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWW]
18 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
19 Gendhing bonang Dhenggung Medharsih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Bp. R.Ng. Wirowijogo IV Walidi)
20 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
21 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
22 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
23 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932) [PA]
24 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932)
25 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
26 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
27 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
28 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
29 Gendhing bonang Dhenggung Silir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
30 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
31 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
32 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
33 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
34 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
35 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
36 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
37 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
38 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
39 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
40 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
41 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
42 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
43 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
44 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
45 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
46 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
47 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
48 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
49 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [JM]
50 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PA]
51 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PP]
52 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [WWG]
53 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
54 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
55 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
56 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
57 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
58 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
59 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [GP]
60 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
61 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
62 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
63 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
64 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [MW]
65 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
66 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
67 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
68 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
69 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
70 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
71 Gendhing bonang Sidamulya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
72 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
73 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [MW]
74 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
75 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
76 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
77 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima

Gendhing
Top
1 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
2 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
3 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
4 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [WWG]
5 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
6 Gendhing Bèlèt kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
7 Gendhing Bukaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
8 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima [JM]
9 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
10 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
11 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima [PA]
12 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih dados ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
13 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
14 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
15 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
16 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
17 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4 kalajengaken ladrang Orang Aring, laras pélog pathet lima [GP]
18 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima
19 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
20 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
21 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
22 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
23 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
24 Gendhing Garmenda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
25 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
26 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
27 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
28 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
29 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [JM]
30 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [PA]
31 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [WWG]
32 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima
33 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
34 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
35 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
36 Gendhing Gonjit (Génjong) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
37 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [JM]
38 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
39 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [WWG]
40 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
41 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
42 Gendhing Hanjali kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
43 Gendhing Jaladana Madura kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
44 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
45 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
46 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
47 Gendhing Jati Kondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
48 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
49 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
50 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
51 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [GP]
52 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
53 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
54 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
55 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
56 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
57 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
58 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
59 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
60 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
61 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
62 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
63 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
64 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
65 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
66 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
67 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
68 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
69 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
70 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
71 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
72 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
73 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
74 Gendhing Lalijiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
75 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
76 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
77 Gendhing Lembah kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
78 Gendhing Lindur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
79 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [WWG]
80 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
81 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [JM]
82 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [MW]
83 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [PA]
84 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling kalajengaken ketawang Mijil Gondhang Kasih (Ciptosuwarso), laras pélog pathet lima
85 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet lima
86 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
87 Gendhing Logondhang Bedhayan kethuk 2 kerep minggah ladrangan kalajengaken ketawang Sinom Logondhang, laras pélog pathet lima (Nartosabdho)
88 Gendhing Madu Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
89 Gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
90 Ketawang gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima (Bupati Magelang 1937)
91 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
92 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [PA]
93 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
94 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima
95 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
96 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
97 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
98 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV) [JM]
99 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
100 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
101 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
102 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
103 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
104 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
105 Gendhing Natapangarsa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet lima (M.L. Reksopangrawit Gembur 1936)
106 Gendhing Ngleluri kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
107 Gendhing Ngrumpaka kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
108 Gendhing Pamusthi kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Tukiman Wahyopangrawit)
109 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
110 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
111 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
112 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
113 Gendhing Petung Wulung kethuk 2 kerep, laras pélog pathet lima (kanggé parenèsan)[GP]
114 Gendhing Prabangkara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
115 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
116 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
117 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
118 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
119 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima
120 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
121 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi - Ngelik saking Darsono)
122 Gendhing Rasamadu kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Maskentar, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
123 Gendhing Rasamadu (Dhandhanggula) kethuk 2 kerep minggah Harsaya kethuk 4 kalajengaken ladrang Hastama, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
124 Ketawang gendhing Rendah kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
125 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
126 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
127 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
128 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
129 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
130 Gendhing Sasongka kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
131 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
132 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
133 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
134 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
135 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
136 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
137 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
138 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [JM]
139 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [PA]
140 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [WWG]
141 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
142 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
143 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [MW]
144 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
145 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa kaseling ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
146 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima
147 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking kalajengaken ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
148 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
149 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
150 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
151 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [WWG]
152 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4 kalajengaken ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
153 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima
154 Gendhing Sesanti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit)
155 Gendhing Sida Asih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
156 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
157 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
158 Gendhing Siringan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
159 Gendhing Srigunting kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukosih, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 3 Maret 2001)
160 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
161 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
162 Gendhing Sumunar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
163 Gendhing Talirasa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
164 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
165 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
166 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
167 Gendhing Téjamaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Gurit, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2009)
168 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
169 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
170 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
171 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembawa Bedhayan dados ladrang Playon, laras pélog pathet lima
172 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
173 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
174 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
175 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
176 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
177 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
178 Gendhing Téjaningsih (Téjasari) kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [GP]
179 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
180 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
181 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [WWG]
182 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan kalajengaken ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
183 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan, laras pélog pathet lima
184 Gendhing Thukul kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
185 Gendhing Timasan kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Supanggah)
186 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [JM]
187 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [PA]
188 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [WWG]
189 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima
190 Gendhing Winduaji kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
191 Gendhing Winurtéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamong, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 18 Februari 2001)
192 Gendhing Wisudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)

Ladrang
Top
1 Ladrang Arum Asih, laras pélog pathet lima (molak-malik sléndro nem tumbuk 4 / 5)
2 Ladrang Babar Layar, laras pélog pathet lima (Yogya)
3 Ladrang Balabak, laras pélog pathet lima
4 Ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
5 Ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
6 Ladrang Bima Kurda, laras pélog pathet lima (Semarangan)
7 Ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
8 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima (Purwapangrawit) [MW]
9 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
10 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima [PA]
11 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima
12 Ladrang Dhudha Kondhang, laras pélog pathet lima
13 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
14 Ladrang Éling-Éling Pikukuh, laras pélog pathet lima (Nartosabdo)
15 Ladrang Éling-Éling Subasiti, laras pélog pathet lima (Nartosabdo)
16 Ladrang Glendhèh, laras pélog pathet lima
17 Ladrang Golong, laras pélog pathet lima
18 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
19 Ladrang Gunung Kembar, laras pélog pathet lima
20 Ladrang Hastama, laras pélog pathet lima
21 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [MW]
22 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
23 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [MW]
24 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [PA]
25 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
26 Ladrang Kombang Mara, laras pélog pathet lima (Semarangan)
27 Ladrang Kumara Maya, laras pélog pathet lima
28 Ladrang Langen Branta, laras pélog pathet lima (Ngayoja)
29 Ladrang Lebdajiwa, laras pélog pathet lima [GP]
30 Ladrang Maya, laras pélog pathet lima
31 Ladrang Nusantara, laras pélog pathet lima
32 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet lima
33 Ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
34 Ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima
35 Ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima
36 Ladrang Randha Ngangsu kalajengaken ketawang Pucung Layung, laras pélog pathet lima
37 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima
38 Ladrang Raraskaton, laras pélog pathet lima (Atmamardawan)
39 Ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
40 Ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
41 Ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
42 Ladrang Santi Mulya, laras pélog pathet lima (Nartosabdho)
43 Ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
44 Ladrang Sayang Gunung, laras pélog pathet lima (lagu sangking Bali) [GP]
45 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
46 Ladrang Srenggara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
47 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
48 Ladrang Thona Thani, laras pélog pathet lima
49 Ladrang Turunsih, laras pélog pathet lima
50 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [PA]
51 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima
52 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet lima

Ketawang
Top
1 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [MW}
2 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [PA]
3 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju)
4 Ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
5 Ketawang Lara Branta, laras pélog pathet lima
6 Ketawang Longgor-Lasem, laras pélog pathet lima
7 Ketawang Maskumambang, laras pélog pathet lima
8 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet lima
9 Ketawang Mijil Gondhang Kasih, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
10 Ketawang Mijil Panglilih, laras pélog pathet lima
11 Ketawang Pangkur, laras pélog pathet lima
12 Ketawang Pangkur Mintosih, laras pélog pathet lima
13 Ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
14 Ketawang Sinom Patembaya, laras pélog pathet lima (Nartossabdho)
15 Ketawang Tropongbang, laras pélog pathet lima
16 Ketawang Wédyasmara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
17 Ketawang Wiguna, laras pélog pathet lima

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Kemuda Lima, laras pélog pathet lima
2 Kemuda Lima mawi ladrang Kapirenta laras pélog pathet lima
3 Kemuda Mangu, laras pélog pathet lima
4 Kemuda Rangsang, laras pélog pathet lima
5 Srepegan Binangun, laras pélog pathet lima

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Jineman Kandheg, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
2 Lancaran Kembang Peté, laras pélog pathet lima (Banyumasan)
3 Lancaran Lima, laras pélog pathet lima
4 Jineman Mijil Sasanti, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
5 Lancaran Pambuka, laras pélog pathet lima (Staf Karawitan KOKAR)
6 Lancaran Tropongan, laras pélog pathet lima
7 Lancaran Tropongbang, laras pélog pathet lima
8 Lancaran bubaran Udan Mas kaseling lancaran Cucur Biru, laras pélog pathet lima
9 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet lima