Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Pélog Pathet Lima

Gendhing Bonang
Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing Bonang
Top
1 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
2 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
3 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
4 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
5 Gendhing bonang Babar Layar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
6 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
7 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
8 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
9 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
10 Gendhing bonang Bremara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
11 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
12 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
13 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
14 Gendhing bonang Dhenggung Asmaradana kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
15 Gendhing bonang Dhenggung Banten kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
16 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [MW]
17 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWW]
18 Gendhing bonang Dhenggung Gong kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
19 Gendhing bonang Dhenggung Medharsih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Bp. R.Ng. Wirowijogo IV Walidi)
20 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
21 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
22 Gendhing bonang Dhenggung Mlaya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
23 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932) [PA]
24 Gendhing bonang Dhenggung Ngèsthiraras kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Ng. Atmamardawa - K.R.T. Warsodiningrat 1932)
25 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
26 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
27 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
28 Gendhing bonang Dhenggung Raras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
29 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
30 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
31 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
32 Gendhing bonang Dhenggung Sulurkangkung kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
33 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
34 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
35 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
36 Gendhing bonang Dhenggung Turularé kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
37 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
38 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
39 Gendhing bonang Glendheng kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
40 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
41 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
42 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
43 Gendhing bonang Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
44 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
45 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
46 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
47 Ketawang gendhing bonang Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
48 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [JM]
49 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PA]
50 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [PP]
51 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima [WWG]
52 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWW]
53 Gendhing bonang Kembang Gempol kethuk 2 kerep minggah ladrang Bayemtur, laras pélog pathet lima
54 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
55 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
56 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
57 Gendhing bonang Klenthung kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
58 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [GP]
59 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
60 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
61 Gendhing bonang Kodhokan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
62 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
63 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
64 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
65 Gendhing bonang Majemuk kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
66 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
67 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
68 Gendhing bonang Pangrawit kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
69 Gendhing bonang Sidamulya kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Soewito Radyo)
70 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
71 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [MW]
72 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
73 Gendhing bonang Slébrak kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
74 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [JM]
75 Gendhing bonang Sobanlah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima

Gendhing
Top
1 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [GP]
2 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
3 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
4 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [WWG]
5 Gendhing Agul-Agul kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
6 Gendhing Bukaraga kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
7 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima [JM]
8 Gendhing Candrakirana kethuk 2 kerep minggah ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
9 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
10 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima [PA]
11 Gendhing Candranata kethuk 2 kerep minggah ladrang Retnaningsih, laras pélog pathet lima
12 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
13 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
14 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
15 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4 kalajengaken ladrang Orang Aring, laras pélog pathet lima [GP]
16 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah Grenteng kethuk 4, laras pélog pathet lima
17 Gendhing Candrasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
18 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
19 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
20 Ketawang gendhing Daradasih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
21 Gendhing Garmenda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
22 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
23 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
24 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
25 Gendhing Glendhèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
26 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [JM]
27 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [PA]
28 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima [WWG]
29 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah ladrang Rèndèng, laras pélog pathet lima
30 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
31 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
32 Gendhing Gondrong kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
33 Gendhing Gonjit (Génjong) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
34 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [JM]
35 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
36 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [WWG]
37 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
38 Gendhing Goyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
39 Gendhing Hanjali kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
40 Gendhing Jaladana Madura kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
41 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [JM]
42 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima [PA]
43 Ketawang gendhing Jalaga kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet lima
44 Gendhing Jati Kondhang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
45 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
46 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
47 Gendhing Jatikondhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
48 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [GP]
49 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
50 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
51 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
52 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
53 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
54 Gendhing Kagok Laras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
55 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
56 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
57 Gendhing Kembang Mayang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
58 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kusuma, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
59 Gendhing Kembang Wijaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wakijo Warsopangrawit)
60 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
61 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [MW]
62 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
63 Gendhing Kembang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
64 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
65 Gendhing Komara kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
66 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
67 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
68 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
69 Gendhing Kombang Mara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
70 Gendhing Lalijiwa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
71 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
72 Gendhing Lanjar Ngirim kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
73 Gendhing Lembah kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
74 Gendhing Lindur kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
75 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [WWG]
76 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
77 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [JM]
78 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [MW]
79 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima [PA]
80 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling kalajengaken ketawang Mijil Gondhang Kasih (Ciptosuwarso), laras pélog pathet lima
81 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet lima
82 Gendhing Logondhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet lima
83 Gendhing Madu Branta kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
84 Gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima [PA]
85 Ketawang gendhing Manik Maninten kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima (Bupati Magelang 1937)
86 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
87 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima [PA]
88 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
89 Gendhing Mayang Mekar kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras pélog pathet lima
90 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
91 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
92 Gendhing Mayangsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
93 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV) [JM]
94 Gendhing Melok kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
95 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [GP]
96 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
97 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
98 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
99 Gendhing Muntap kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
100 Gendhing Natapangarsa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet lima (M.L. Reksopangrawit Gembur 1936)
101 Gendhing Ngleluri kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)
102 Gendhing Ngrumpaka kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
103 Gendhing Pamusthi kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Tukiman Wahyopangrawit)
104 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
105 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
106 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [WWG]
107 Gendhing Pasang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
108 Gendhing Prabangkara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
109 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
110 Gendhing Pring Glendhengan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
111 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
112 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
113 Gendhing Rarajala kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet lima
114 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
115 Gendhing Rara Ngangsu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi - Ngelik saking Darsono)
116 Gendhing Rasamadu kethuk 2 kerep minggah ladrang Dhandhanggula Maskentar, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
117 Gendhing Rasamadu (Dhandhanggula) kethuk 2 kerep minggah Harsaya kethuk 4 kalajengaken ladrang Hastama, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV Walidi)
118 Ketawang gendhing Rendah kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
119 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
120 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
121 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
122 Gendhing Rèndrèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
123 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
124 Gendhing Sasongka kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
125 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
126 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
127 Gendhing Sawunggaling kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
128 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [GP]
129 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
130 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
131 Gendhing Sekartéja kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
132 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [JM]
133 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [PA]
134 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima [WWG]
135 Gendhing Semanggita kethuk 4 awis minggah ladrang Sarilaya, laras pélog pathet lima
136 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
137 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [MW]
138 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
139 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa kaseling ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
140 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima
141 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking kalajengaken ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
142 Gendhing Sembawa Gendhing kethuk 2 kerep minggah ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
143 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [JM]
144 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [PA]
145 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima [WWG]
146 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4 kalajengaken ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
147 Gendhing Sembur Hadas kethuk 2 kerep minggah Tombohoneng kethuk 4, laras pélog pathet lima
148 Gendhing Sesanti kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit)
149 Gendhing Sida Asih kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima
150 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
151 Gendhing Sidhangan (Semiring) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
152 Gendhing Siringan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet lima (Wirawiyagan IV)
153 Gendhing Srigunting kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukosih, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 3 Maret 2001)
154 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [PA]
155 Gendhing Sumekar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
156 Gendhing Sumunar kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (Harjito)
157 Gendhing Talirasa kethuk 2 kerep minggah ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
158 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [JM]
159 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima [PA]
160 Gendhing Taliwangsa kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet lima
161 Gendhing Téjamaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Gurit, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2009)
162 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
163 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
164 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
165 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sembawa Bedhayan dados ladrang Playon, laras pélog pathet lima
166 Gendhing Téjanata kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
167 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [JM]
168 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [PA]
169 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima [WWG]
170 Gendhing Téjaningsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima
171 Gendhing Téjaningsih (Téjasari) kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [GP]
172 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [JM]
173 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [PA]
174 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa, laras pélog pathet lima [WWG]
175 Gendhing Téjasari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sembawa Bedhayan, laras pélog pathet lima
176 Gendhing Thukul kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Thona-Thani, laras pélog pathet lima
177 Gendhing Timasan kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet lima (R. Supanggah)
178 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [JM]
179 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [PA]
180 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima [WWG]
181 Ketawang gendhing Tlutur (Tutur) kethuk 2 kerep minggah ladrang Playon, laras pélog pathet lima
182 Gendhing Winduaji kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet lima
183 Gendhing Winurtéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pamong, laras pélog pathet lima (Suyadi Téjapangrawit - 18 Februari 2001)
184 Gendhing Wisudha kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet lima (Harjito)

Ladrang
Top
1 Ladrang Arum Asih, laras pélog pathet lima (molak-malik sléndro nem tumbuk 4 / 5)
2 Ladrang Balabak, laras pélog pathet lima
3 Ladrang Banyak Nglangi, laras pélog pathet lima
4 Ladrang Blabak, laras pélog pathet lima
5 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima (Purwapangrawit) [MW]
6 Ladrang Dhandhanggula Maskèntar (Subasiti), laras pélog pathet lima
7 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima [PA]
8 Ladrang Dhengklung, laras pélog pathet lima
9 Ladrang Dhudha Kondhang, laras pélog pathet lima
10 Ladrang Glendhèh, laras pélog pathet lima
11 Ladrang Golong, laras pélog pathet lima
12 Ladrang Gudhasih, laras pélog pathet lima
13 Ladrang Gunung Kembar, laras pélog pathet lima
14 Ladrang Hastama, laras pélog pathet lima
15 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima [MW]
16 Ladrang Kagok, laras pélog pathet lima
17 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [MW]
18 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima [PA]
19 Ladrang Kapirenta, laras pélog pathet lima
20 Ladrang Kumara Maya, laras pélog pathet lima
21 Ladrang Langen Branta, laras pélog pathet lima (Ngayoja)
22 Ladrang Lebdajiwa, laras pélog pathet lima [GP]
23 Ladrang Maya, laras pélog pathet lima
24 Ladrang Nusantara, laras pélog pathet lima
25 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet lima
26 Ladrang Playon Bedhayan, laras pélog pathet lima
27 Ladrang Prasaja, laras pélog pathet lima
28 Ladrang Pujiwidada, laras pélog pathet lima
29 Ladrang Randha Ngangsu, laras pélog pathet lima
30 Ladrang Raraskaton, laras pélog pathet lima (Atmamardawan)
31 Ladrang Rasamulya, laras pélog pathet lima (Prabuwinata)
32 Ladrang Retna Kedhiri, laras pélog pathet lima (Wirapradanggan)
33 Ladrang Santi Mulya, laras pélog pathet lima (Nartosabdho)
34 Ladrang Singa-Singa, laras pélog pathet lima
35 Ladrang Tedhak Saking, laras pélog pathet lima
36 Ladrang Thona Thani, laras pélog pathet lima
37 Ladrang Turunsih, laras pélog pathet lima
38 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima [PA]
39 Ladrang Welas Tangis, laras pélog pathet lima
40 Ladrang Wilujeng, laras pélog pathet lima

Ketawang
Top
1 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [MW}
2 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju) [PA]
3 Ketawang Barikan, laras pélog pathet lima (R.R.I Sala - Panuju)
4 Ketawang Girisa, laras pélog pathet lima
5 Ketawang Longgor-Lasem, laras pélog pathet lima
6 Ketawang Maskumambang, laras pélog pathet lima
7 Ketawang Megatruh, laras pélog pathet lima
8 Ketawang Mijil Gondhang Kasih, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
9 Ketawang Mijil Panglilih, laras pélog pathet lima
10 Ketawang Pangkur, laras pélog pathet lima
11 Ketawang Pangkur Ngrénas, laras pélog pathet lima
12 Ketawang Sinom Patembaya, laras pélog pathet lima (Nartossabdho)
13 Ketawang Wédyasmara, laras pélog pathet lima (Wasitodiningrat)
14 Ketawang Wiguna, laras pélog pathet lima

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Kemuda Lima, laras pélog pathet lima
2 Kemuda Lima mawi ladrang Kapirenta laras pélog pathet lima
3 Kemuda Mangu, laras pélog pathet lima
4 Kemuda Rangsang, laras pélog pathet lima

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Jineman Kandheg, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
2 Lancaran Lima, laras pélog pathet lima
3 Jineman Mijil Sasanti, laras pélog pathet lima (Ciptosuwarso)
4 Lancaran Pambuka, laras pélog pathet lima (Staf Karawitan KOKAR)
5 Lancaran Tropongan, laras pélog pathet lima
6 Lancaran Tropongbang, laras pélog pathet lima
7 Lancaran bubaran Udan Mas kaseling lancaran Cucur Biru, laras pélog pathet lima
8 Lancaran bubaran Udan Mas, laras pélog pathet lima