Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Manyura

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Adiraga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kawuri terus ketawang Sri Nata, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [GP]
3 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [JM]
4 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
5 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
7 Gendhing Bang-Bang Wétan kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
8 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
10 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
11 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
12 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
13 Gendhing Baswara kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Téja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 1 Jan 2010)
14 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura [PA]
15 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
16 Gendhing Bluluk Ceblok kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
17 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [GP]
18 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
19 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
20 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
21 Gendhing Branta Mentul kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (pothok)
22 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
23 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
24 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
25 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
26 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
27 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [JM]
28 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [PA]
29 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura
30 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
31 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
32 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
33 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
34 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
35 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
36 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
37 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
38 Gendhing Cindhé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
39 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
40 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
41 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
42 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Srikaton dados ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
43 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
44 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
45 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
46 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Dhadhap Mantep kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
48 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
49 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
50 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
51 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
52 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
53 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
54 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
55 Gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
56 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
57 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
58 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
59 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
60 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
61 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
62 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
63 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [JM]
64 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [MW]
65 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [PA]
66 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet manyura [WWG]
67 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura
68 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura
69 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
70 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
71 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
72 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
73 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
74 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
75 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
76 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
77 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
78 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing molak-malik kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura / laras pélog pathet barang
79 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
80 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
81 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
82 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
83 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
84 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
85 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
86 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
87 Gendhing Glébag kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura [Yogya]
88 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
89 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
90 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
91 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
92 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
93 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
94 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
95 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
96 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
97 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
98 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara kalajengaken ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
99 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
100 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
101 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
102 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
103 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
104 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
105 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
106 Gendhing Jaka Pangasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Rara Kasmaran kalajengaken ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
107 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
108 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
109 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
110 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
111 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
112 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
113 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
114 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
115 Gendhing Jenthara kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
116 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
117 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
118 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
119 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah Gandrung Manis kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
120 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
121 Gendhing Kanyut Cilik kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
122 Gendhing Karenan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 30 Mei 2003)
123 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [PP]
124 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [WWG]
125 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr)
126 Gendhing Keleng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
127 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
128 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
129 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
130 Gendhing Kismancala kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
131 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
132 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
133 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
134 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
135 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
136 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
137 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
138 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
139 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
140 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
141 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
142 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
143 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
144 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
145 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
146 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
147 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
148 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Yogyakarta) [PA]
149 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
150 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [JM]
151 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [PA]
152 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [WWG]
153 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling kalajengaken ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
154 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
155 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
156 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
157 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
158 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura
159 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
160 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kandha Manyura laras sléndro pathet manyura
161 Gendhing Lomanis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
162 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
163 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
164 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
165 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
166 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
167 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
168 Gendhing Mantra kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
169 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Djoko Walujo)
170 Gendhing Mènjep kethuk 4 kerep minggah Eseg-Eseg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
171 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [GP]
172 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [JM]
173 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [PA]
174 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [WWG]
175 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
176 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
177 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
178 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
179 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
180 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
181 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
182 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
183 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
184 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
185 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura
186 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
187 Gendhing Montro Madura kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
188 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
189 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
190 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
191 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
192 Gendhing Nerawang kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
193 Gendhing Nglarirasa kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
194 Gendhing Ngrenggani kethuk 2 kerep minggah ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
195 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
196 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
197 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [MW]
198 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
199 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [PL]
200 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
201 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah ladrangan laras sléndro pathet manyura (Jungkung Darmoyo)
202 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3)
203 Gendhing Pamikatsih kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
204 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Nglarirasa, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
205 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
206 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
207 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
208 Gendhing Patanya kethuk 2 kerep minggah ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
209 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Praja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 27 Jan 2007)
210 Gendhing Patrem kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Patrem, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2007)
211 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
212 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
213 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
214 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
215 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
216 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
217 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [WWW]
218 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
219 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
220 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
221 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
222 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
223 Gendhing Pujangga Anom kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
224 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
225 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
226 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
227 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
228 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
229 Gendhing Raharja kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
230 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
231 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
232 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
233 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
234 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
235 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
236 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
237 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
238 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
239 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
240 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
241 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PA]
242 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PL]
243 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [WWG]
244 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura
245 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
246 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
247 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
248 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
249 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
250 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [JM]
251 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [PA]
252 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [WWG]
253 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
254 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura (kenong II kethuk 2 awis)
255 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
256 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
257 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
258 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
259 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
260 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
261 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
262 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Kutut Manggung, laras sléndro pathet manyura
263 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
264 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
265 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
266 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
267 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
268 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
269 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
270 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
271 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
272 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura
273 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
274 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
275 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Minum, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
276 Gendhing Sidamukti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
277 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
278 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
279 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
280 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
281 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
282 Gendhing Suyudan Gilar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
283 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
284 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
285 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
286 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
287 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
288 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
289 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
290 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
291 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
292 Gendhing Tékong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet manyura
293 Gendhing Tumurun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
294 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura [PP]
295 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura
296 Gendhing Tutur Jati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
297 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
298 Gendhing Udan Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Warsapangrawit)
299 Gendhing Udan Martana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
300 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4 kalajengaken ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
301 Gendhing Widamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
302 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
303 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
304 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
305 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
306 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
307 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
308 Gendhing Winurdaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 19 Juni 2000)
309 Gendhing Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)

Ladrang
Top
1 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura
2 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [MW]
3 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [PA]
4 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
5 Ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
6 Ladrang Bayangkaré, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
7 Ladrang Bedhati, laras sléndro pathet nem
8 Ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura (Mloyosudiran - Sutija)
9 Ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
10 Ladrang Cangklèk, laras sléndro pathet manyura
11 Ladrang Cikar Bobrok, laras sléndro pathet manyura
12 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura [GP]
13 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura
14 Ladrang Dhempo, laras sléndro pathet manyura
15 Ladrang Dirgahayu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
16 Ladrang Dupara, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
17 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura
18 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura [PA]
19 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura
20 Ladrang Éling-Éling Suralaya, laras sléndro pathet manyura
21 Ladrang Gègèr Sekutha, laras sléndro pathet manyura
22 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura [MW]
23 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
24 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura [PA]
25 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
26 Ladrang Gonjang Pati, laras sléndro pathet manyura (Semarangan)
27 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura [MW]
28 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
29 Ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
30 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras sléndro pathet manyura
32 Ladrang Jati Kumara, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [MW]
34 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [PA]
35 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
36 Ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
37 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura [MW]
38 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura
39 Ladrang Kembang Dhadhap, laras sléndro pathet manyura
40 Ladrang Kembang Jeruk, laras sléndro pathet manyura
41 Ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
42 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [MW]
43 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [PA]
44 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura
45 Ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura
46 Ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
47 Ladrang Langen Pradangga, laras sléndro pathet manyura
48 Ladrang Lawung Gedhé, laras sléndro pathet manyura
49 Ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
50 Ladrang Léré-Léré, laras sléndro pathet manyura
51 Ladrang Limput, laras sléndro pathet manyura
52 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [MW]
53 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [PA]
54 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
55 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet manyura
56 Ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
57 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
58 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [PA]
59 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok)
60 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
61 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok)
62 Ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
63 Ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
64 Ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
65 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet manyura
66 Ladrang Mugirahayu, laras sléndro pathet manyura
67 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet manyura
68 Ladrang Panutur, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
69 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
70 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
71 Ladrang Prasaja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 5 Mei 2005)
72 Ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
73 Ladrang Pucung, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
74 Ladrang Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
75 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet manyura
76 Ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
77 Ladrang Santalaya, laras sléndro pathet manyura
78 Ladrang Sapujagad, laras sléndro pathet manyura
79 Ladrang Sastrakara, laras sléndro pathet manyura
80 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura [PA]
81 Ladrang Sekar Gadhung mawi ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura (MN)
82 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
83 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura [PA]
84 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
85 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
86 Ladrang Sri Biwadha, laras sléndro pathet manyura (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
87 Ladrang Sri Dayinta Minulya, laras sléndro pathet manyura
88 Ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
89 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet manyura
90 Ladrang Sri Kawuryan, laras sléndro pathet manyura
91 Ladrang Sri Kondur, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
92 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura [PA]
93 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura
94 Ladrang Sri Raja Putri, laras sléndro pathet manyura
95 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura [PA]
96 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura
97 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura [PA]
98 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura
99 Ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
100 Ladrang Sumirat, laras sléndro pathet manyura
101 Ladrang Sumyar, laras sléndro pathet manyura
102 Ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
103 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
104 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
105 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [MW]
106 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
107 Ladrang Tamaswarsa, laras sléndro pathet manyura (M.L. Jarwopangrawit - Suratman)
108 Ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
109 Ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
110 Ladrang Tirtakencana, laras sléndro pathet manyura (Banyumas)
111 Ladrang Tridadi, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
112 Ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
113 Ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
114 Ladrang Widada Asih, laras sléndro pathet manyura (Mlayawidadan)
115 Ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
116 Ladrang Wilujeng Alus, laras sléndro pathet manyura

Ketawang
Top
1 Ketawang Adilaga, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Ketawang Asmaradana Mangunsih, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawitan)
3 Ketawang Branta Mentul mawi andhegan Aduh Yayi, laras sléndro pathet manyura
4 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet manyura
5 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
6 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura [MW]
7 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura
8 Ketawang Ganjur, laras sléndro pathet manyura
9 Ketawang Kembang Alang-Alang, laras sléndro pathet manyura
10 Ketawang Kinanthi Daradasih, laras sléndro pathet manyura
11 Ketawang Kinanthi Pawukir, laras sléndro pathet manyura
12 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras sléndro pathet manyura
13 Ketawang Kuntapati, laras sléndro pathet manyura (Wiryadiningratan)
14 Ketawang Lebdasari (Amongtani), laras sléndro pathet manyura
15 Ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura
16 Ketawang Manggung Soré, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
17 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura [PA]
18 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura
19 Ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
20 Ketawang Mijil Ratri, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
21 Ketawang Pamekas, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
22 Ketawang Pangrembé, laras sléndro pathet manyura
23 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura [MW]
24 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
25 Ketawang Pucung Patalon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
26 Ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
27 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura
28 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura (Paku Alaman)
29 Ketawang Rujit, laras sléndro pathet manyura
30 Ketawang Saraswati, laras sléndro pathet manyura
31 Ketawang Sekar Téja, laras sléndro pathet manyura
32 Ketawang Sinom Mangunkung, laras sléndro pathet manyura
33 Ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
34 Ketawang Sri Utama, laras sléndro pathet manyura
35 Ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
36 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura [MW]
37 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
38 Ketawang Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Manyura, laras sléndro pathet manyura
2 Ayak-Ayakan Apa Beneré, laras sléndro pathet manyura
3 Ayak-Ayakan Kaloran, laras sLéndro pathet manyura
4 Ayak-Ayakan Mijil, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
5 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
6 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
7 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras sléndro pathet manyura
8 Ayak-Ayakan Sesanti, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit)
9 Ayak-Ayakan Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Mangkunegaran)
10 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
11 Ayak-Ayakan Umbuldonga, laras sléndro pathet manyura
12 Kemuda Manyuri, laras sléndro pathet manyura
13 Sampak Manyura, laras sléndro pathet manyura
14 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
15 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
16 Srepegan Manyura, laras sléndro pathet manyura
17 Srepegan Banymasan, laras sléndro pathet manyura
18 Srepegan Manyuri, laras sléndro pathet manyura
19 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet manyura
20 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
21 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Lancaran Bèndrongan, laras sléndro pathet manyura
2 Lancaran Bribil, laras sléndro pathet manyura
3 Lancaran CCY, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
4 Lagu dolanan Gajah-Gajah, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
5 Lancaran Kothik, laras sléndro pathet manyura
6 Lancaran Kuda Nyongklang, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
7 Lancaran Pengijoan, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
8 Lancaran Rena-Rena, laras sléndro pathet manyura
9 Lancaran Ricik-Ricik dados ladrang Mliwis, laras sléndro pathet manyura
10 Lancaran Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
11 Lancaran Sentir, laras sléndro pathet manyura
12 Lancaran Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
13 Lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet manyura
14 Lancaran Yuyu Kangkang, laras sléndro pathet manyura