Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Manyura

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Adiraga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kawuri terus ketawang Sri Nata, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [GP]
3 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [JM]
4 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
5 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
7 Gendhing Bang-Bang Wétan kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
8 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
9 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
10 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
11 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
12 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
13 Gendhing Baswara kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Téja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 1 Jan 2010)
14 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura [PA]
15 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
16 Gendhing Bluluk Ceblok kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
17 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [GP]
18 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
19 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
20 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
21 Gendhing Branta Mentul kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (pothok)
22 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
23 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
24 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
25 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
26 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
27 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [JM]
28 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [PA]
29 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura
30 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
31 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
32 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
33 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
34 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
35 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
36 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
37 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
38 Gendhing Cindhé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
39 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
40 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
41 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
42 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Srikaton dados ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
43 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
44 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
45 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
46 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
47 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
48 Gendhing Dhadhap Mantep kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
49 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
50 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
51 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
52 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
53 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
54 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
55 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
56 Gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
57 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
58 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
59 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
60 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
61 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
62 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
63 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
64 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
65 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [JM]
66 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [MW]
67 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [PA]
68 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet manyura [WWG]
69 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura
70 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura
71 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
72 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
73 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
74 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
75 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
76 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
77 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
78 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
79 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
80 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
81 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing molak-malik kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura / laras pélog pathet barang
82 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
83 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
84 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
85 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
86 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
87 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
88 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
89 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
90 Gendhing Glébag kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura [Yogya]
91 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
92 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
93 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
94 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
95 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
96 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
97 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
98 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
99 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
100 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
101 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
102 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara kalajengaken ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
103 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
104 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
105 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
106 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
107 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
108 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
109 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura
110 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
111 Gendhing Jaka Pangasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Rara Kasmaran kalajengaken ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
112 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
113 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
114 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
115 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
116 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
117 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
118 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
119 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
120 Gendhing Jenthara kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
121 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
122 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
123 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
124 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah Gandrung Manis kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
125 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
126 Gendhing Kanyut Cilik kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
127 Gendhing Karenan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 30 Mei 2003)
128 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [PP]
129 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [WWG]
130 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr)
131 Gendhing Keleng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
132 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
133 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
134 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
135 Gendhing Kismancala kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
136 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
137 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
138 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
139 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
140 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
141 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
142 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
143 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
144 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
145 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
146 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
147 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
148 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
149 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
150 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
151 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
152 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
153 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Yogyakarta) [PA]
154 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
155 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [JM]
156 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [PA]
157 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [WWG]
158 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling kalajengaken ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
159 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
160 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
161 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
162 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
163 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura
164 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
165 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kandha Manyura laras sléndro pathet manyura
166 Gendhing Lomanis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
167 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
168 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
169 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
170 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
171 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
172 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura
173 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
174 Gendhing Mantra kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
175 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Djoko Walujo)
176 Gendhing Mènjep kethuk 4 kerep minggah Eseg-Eseg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
177 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [GP]
178 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [JM]
179 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [PA]
180 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [WWG]
181 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
182 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
183 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
184 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
185 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
186 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
187 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
188 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
189 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
190 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
191 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
192 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura
193 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
194 Gendhing Montro Madura kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
195 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
196 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
197 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
198 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
199 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
200 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
201 Gendhing Nerawang kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
202 Gendhing Nglarirasa kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
203 Gendhing Ngrenggani kethuk 2 kerep minggah ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
204 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
205 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
206 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [MW]
207 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
208 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [PL]
209 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
210 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah ladrangan laras sléndro pathet manyura (Jungkung Darmoyo)
211 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3)
212 Gendhing Pamikatsih kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
213 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Nglarirasa, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
214 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
215 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
216 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
217 Gendhing Pareanom kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Srikaton dados ketawang Pamuji, laras sléndro pathet manyura
218 Gendhing Patanya kethuk 2 kerep minggah ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
219 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Praja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 27 Jan 2007)
220 Gendhing Patrem kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Patrem, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2007)
221 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
222 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
223 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
224 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
225 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
226 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
227 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
228 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [WWW]
229 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
230 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
231 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
232 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
233 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
234 Gendhing Pujangga Anom kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
235 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
236 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
237 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
238 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
239 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
240 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lagu, laras sléndro pathet nem
241 Gendhing Raharja kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
242 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
243 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
244 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
245 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
246 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
247 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
248 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
249 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
250 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
251 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
252 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
253 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PA]
254 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PL]
255 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [WWG]
256 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura
257 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
258 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
259 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
260 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
261 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
262 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [JM]
263 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [PA]
264 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [WWG]
265 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
266 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura (kenong II kethuk 2 awis)
267 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
268 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
269 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
270 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
271 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
272 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
273 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
274 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Kutut Manggung, laras sléndro pathet manyura
275 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
276 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
277 Gendhing Sari Wahona kethuk 2 kerep minggah ketawang Branta Mentul, laras sléndro pathet manyura [GP]
278 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
279 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
280 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
281 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
282 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
283 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
284 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
285 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
286 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
287 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura
288 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
289 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
290 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Minum, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
291 Gendhing Sidamukti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
292 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
293 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
294 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
295 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
296 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
297 Gendhing Suyudan Gilar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
298 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
299 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
300 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
301 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
302 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
303 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
304 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
305 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
306 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
307 Gendhing Tékong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet manyura
308 Gendhing Tumurun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
309 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura [PP]
310 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura
311 Gendhing Tutur Jati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
312 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
313 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
314 Gendhing Udan Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Warsapangrawit)
315 Gendhing Udan Martana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
316 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4 kalajengaken ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
317 Gendhing Widamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
318 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
319 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
320 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
321 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
322 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
323 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Mèndès, laras sléndro pathet manyura
324 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
325 Gendhing Winurdaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 19 Juni 2000)
326 Gendhing Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)

Ladrang
Top
1 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura
2 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [MW]
3 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [PA]
4 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
5 Ladrang Asmaradana Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
6 Ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
7 Ladrang Bayangkaré, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
8 Ladrang Bedhati, laras sléndro pathet manyura
9 Ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura (Mloyosudiran - Sutija)
10 Ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
11 Ladrang Cangklèk, laras sléndro pathet manyura
12 Ladrang Cikar Bobrok, laras sléndro pathet manyura
13 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura [GP]
14 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura
15 Ladrang Dhempo, laras sléndro pathet manyura
16 Ladrang Dirgahayu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
17 Ladrang Dupara, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
18 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura
19 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura [PA]
20 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura
21 Ladrang Éling-Éling Pasemon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
22 Ladrang Éling-Éling Suralaya, laras sléndro pathet manyura
23 Ladrang Gègèr Sekutha, laras sléndro pathet manyura
24 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura [MW]
25 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
26 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura [PA]
27 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
28 Ladrang Gonjang Pati, laras sléndro pathet manyura (Semarangan)
29 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura [MW]
30 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
32 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet manyura
33 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras sléndro pathet manyura
34 Ladrang Jalik Ijo, laras sléndro pathet manyura (gendhing gecul) [GP]
35 Ladrang Jati Kumara, laras sléndro pathet manyura
36 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [MW]
37 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [PA]
38 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
39 Ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
40 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura [MW]
41 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura
42 Ladrang Kembang Dhadhap, laras sléndro pathet manyura
43 Ladrang Kembang Jeruk, laras sléndro pathet manyura
44 Ladrang Kembang Kacang Pancèr, laras sléndro pathet manyura
45 Ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
46 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [MW]
47 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [PA]
48 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura
49 Ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura
50 Ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
51 Ladrang Langen Pradangga, laras sléndro pathet manyura
52 Ladrang lara Asmara, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
53 Ladrang Lawung Gedhé, laras sléndro pathet manyura
54 Ladrang Lèngkèr, laras sléndro pathet manyura
55 Ladrang Léré-Léré, laras sléndro pathet manyura
56 Ladrang Limput, laras sléndro pathet manyura
57 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [MW]
58 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [PA]
59 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
60 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet manyura
61 Ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
62 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
63 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [PA]
64 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok)
65 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
66 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok)
67 Ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
68 Ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
69 Ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
70 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet manyura
71 Ladrang Mugirahayu, laras sléndro pathet manyura
72 Ladrang Oneng, laras sléndro pathet manyura
73 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet manyura
74 Ladrang Panutur, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
75 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
76 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
77 Ladrang Prasaja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 5 Mei 2005)
78 Ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
79 Ladrang Pucung, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
80 Ladrang Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
81 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet manyura
82 Ladrang Rujak Jeruk Gobyog, laras sléndro pathet manyura
83 Ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
84 Ladrang Samiran, laras sléndro pathet manyura
85 Ladrang Santalaya, laras sléndro pathet manyura
86 Ladrang Sapujagad, laras sléndro pathet manyura
87 Ladrang Sarayuda, laras sléndro pathet manyura
88 Ladrang Sastrakara, laras sléndro pathet manyura
89 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura [PA]
90 Ladrang Sekar Gadhung mawi ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura (MN)
91 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
92 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura [PA]
93 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
94 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
95 Ladrang Sri Biwadha, laras sléndro pathet manyura (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
96 Ladrang Sri Dayinta Minulya, laras sléndro pathet manyura
97 Ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
98 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet manyura
99 Ladrang Sri Kawuryan, laras sléndro pathet manyura
100 Ladrang Sri Kondur, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
101 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura [PA]
102 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura
103 Ladrang Sri Raja Putri, laras sléndro pathet manyura
104 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura [PA]
105 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura
106 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura [PA]
107 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura
108 Ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
109 Ladrang Sumirat, laras sléndro pathet manyura
110 Ladrang Sumyar, laras sléndro pathet manyura
111 Ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
112 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
113 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
114 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [MW]
115 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
116 Ladrang Tamaswarsa, laras sléndro pathet manyura (M.L. Jarwopangrawit - Suratman)
117 Ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
118 Ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
119 Ladrang Tirtakencana, laras sléndro pathet manyura (Banyumas)
120 Ladrang Tridadi, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
121 Ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
122 Ladrang Wahyu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
123 Ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
124 Ladrang Widada Asih, laras sléndro pathet manyura (Mlayawidadan)
125 Ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
126 Ladrang Wilujeng Alus, laras sléndro pathet manyura

Ketawang
Top
1 Ketawang Adilaga, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Ketawang Asmaradana Mangunsih, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawitan)
3 Ketawang Branta Mentul mawi andhegan Aduh Yayi, laras sléndro pathet manyura
4 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet manyura
5 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
6 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura [MW]
7 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura
8 Ketawang Ganjur, laras sléndro pathet manyura
9 Ketawang Kembang Alang-Alang, laras sléndro pathet manyura
10 Ketawang Kinanthi Daradasih, laras sléndro pathet manyura
11 Ketawang Kinanthi Pawukir, laras sléndro pathet manyura
12 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras sléndro pathet manyura
13 Ketawang Kuntapati, laras sléndro pathet manyura (Wiryadiningratan)
14 Ketawang Lebdasari (Amongtani), laras sléndro pathet manyura
15 Ketawang Madumurti, laras sléndro pathet manyura
16 Ketawang Manggung Soré, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
17 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura [PA]
18 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura
19 Ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
20 Ketawang Mijil Palupi, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdo)
21 Ketawang Mijil Ratri, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
22 Ketawang Pamegatsih, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
23 Ketawang Pamekas, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
24 Ketawang Pangrembé, laras sléndro pathet manyura
25 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura [MW]
26 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
27 Ketawang Pucung Patalon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
28 Ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
29 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura
30 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura (Paku Alaman)
31 Ketawang Rujit, laras sléndro pathet manyura
32 Ketawang Saraswati, laras sléndro pathet manyura
33 Ketawang Sekar Téja, laras sléndro pathet manyura
34 Ketawang Sinom Mangunkung, laras sléndro pathet manyura
35 Ketawang Sinom Parijatha, laras sléndro pathet manyura
36 Ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
37 Ketawang Sri Utama, laras sléndro pathet manyura
38 Ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
39 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura [MW]
40 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
41 Ketawang Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Manyura, laras sléndro pathet manyura
2 Ayak-Ayakan Apa Beneré, laras sléndro pathet manyura
3 Ayak-Ayakan Dhendha (Ruwat), laras sléndro pathet manyura
4 Ayak-Ayakan Kaloran, laras sLéndro pathet manyura
5 Ayak-Ayakan Mijil, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
6 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
7 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
8 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras sléndro pathet manyura
9 Ayak-Ayakan Sesanti, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit)
10 Ayak-Ayakan Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Mangkunegaran)
11 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
12 Ayak-Ayakan Umbuldonga, laras sléndro pathet manyura
13 Kemuda Manyuri, laras sléndro pathet manyura
14 Sampak Manyura, laras sléndro pathet manyura
15 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
16 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
17 Srepegan Manyura kaseling lancaran Kacang Ijo, laras sléndro pathet manyura
18 Srepegan Manyura, laras sléndro pathet manyura
19 Srepegan Banymasan, laras sléndro pathet manyura
20 Srepegan Manyuri, laras sléndro pathet manyura
21 Srepegan Mataraman, laras sléndro pathet manyura
22 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
23 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Lancaran Bèndrongan, laras sléndro pathet manyura
2 Lancaran Bribil, laras sléndro pathet manyura
3 Lancaran CCY, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
4 Lagu dolanan Gajah-Gajah, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
5 Lagu dolanan Godril, laras sléndro pathet manyura
6 Lancaran Kinanthi, laras sléndro pathet manyura
7 Lancaran Kothèk (Kothik), laras sléndro pathet manyura
8 Lancaran Kuda Nyongklang, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
9 Lancaran Pengijoan, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
10 Lancaran Rena-Rena, laras sléndro pathet manyura
11 Lancaran Ricik-Ricik dados ladrang Mliwis, laras sléndro pathet manyura
12 Lancaran Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
13 Lancaran Sentir, laras sléndro pathet manyura
14 Lancaran Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
15 Lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet manyura
16 Lancaran Yuyu Kangkang, laras sléndro pathet manyura