Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Manyura

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Adiraga kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kawuri terus ketawang Sri Nata, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [GP]
3 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura [JM]
4 Ketawang gendhing Alas Padhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
5 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
6 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
7 Gendhing Bang-Bang Wétan (Sumirat) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
8 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
9 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
10 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
11 Gendhing Banthèng Warèng kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
12 Gendhing Baswara kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Téja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 1 Jan 2010)
13 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura [PA]
14 Gendhing Bingah Bantulan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
15 Gendhing Bluluk Ceblok kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
16 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [GP]
17 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
18 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
19 Gendhing Bolang-Bolang kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
20 Gendhing Branta Mentul kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (pothok)
21 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
22 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
23 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
24 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
25 Gendhing Capang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
26 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [JM]
27 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura [PA]
28 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Kembang Peté, laras sléndro pathet manyura
29 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
30 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
31 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
32 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
33 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
34 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
35 Gendhing Carang Gantung kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
36 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
37 Gendhing Cindhé kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
38 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
39 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
40 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
41 Gendhing Cucurbawuk kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
42 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
43 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
44 Gendhing Damarkèli kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
45 Gendhing Dhadhap Mantep kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
46 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
47 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
48 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
49 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
50 Gendhing Dhalang Karahinan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
51 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [JM]
52 Ketawang gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
53 Gendhing Dhempel kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
54 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
55 Gendhing Dhudha Gathuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
56 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
57 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
58 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
59 Gendhing Gandrung Mangu kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
60 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
61 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [JM]
62 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [MW]
63 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura [PA]
64 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet manyura [WWG]
65 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura
66 Gendhing Gèndhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura
67 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
68 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
69 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
70 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
71 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
72 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
73 Gendhing Gendrèh kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
74 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
75 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
76 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing molak-malik kalajengaken ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura / laras pélog pathet barang
77 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
78 Gendhing Genès kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
79 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
80 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
81 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
82 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing kalajengaken ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
83 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
84 Gendhing Giwang Gonjing kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
85 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
86 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
87 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
88 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
89 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
90 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
91 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
92 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
93 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
94 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
95 Gendhing Gondhèl kethuk 2 kerep minggah ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
96 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
97 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
98 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
99 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
100 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
101 Gendhing Irim-Irim kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
102 Gendhing Jaka Pangasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Rara Kasmaran kalajengaken ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
103 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
104 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
105 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
106 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
107 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
108 Gendhing Jakalola kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
109 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
110 Gendhing Jangkung Kuning kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
111 Gendhing Jenthara kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
112 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
113 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
114 Gendhing Jongméru Kudus kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
115 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah Gandrung Manis kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
116 Gendhing Kagok kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
117 Gendhing Kanyut Cilik kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
118 Gendhing Karenan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 30 Mei 2003)
119 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [PP]
120 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr) [WWG]
121 Ketawang gendhing Kawit kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (gendhing gendèr)
122 Gendhing Keleng kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
123 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
124 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
125 Gendhing Kembar Anyar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
126 Gendhing Kismancala kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
127 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura [PA]
128 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura
129 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
130 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
131 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
132 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
133 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
134 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
135 Gendhing Kuwung-Kuwung kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
136 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
137 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
138 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
139 Gendhing Lagu kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
140 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
141 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [MW]
142 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
143 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
144 Gendhing Lambangsari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Yogyakarta) [PA]
145 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [GP]
146 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [JM]
147 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [PA]
148 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura [WWG]
149 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling kalajengaken ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
150 Gendhing Lendhi kethuk 4 kerep minggah ladrang Sawunggaling, laras sléndro pathet manyura
151 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
152 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
153 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
154 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi 4, laras sléndro pathet manyura
155 Gendhing Lobong kethuk 2 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
156 Gendhing Lomanis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
157 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
158 Gendhing Loyo kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
159 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
160 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PP]
161 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
162 Gendhing Malarsih kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
163 Gendhing Mantra kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
164 Gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Djoko Walujo)
165 Gendhing Mènjep kethuk 4 kerep minggah Eseg-Eseg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
166 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [GP]
167 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [JM]
168 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [PA]
169 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura [WWG]
170 Ketawang gendhing Merak Kesimpir kethuk 2 kerep minggah ladrang Randhat, laras sléndro pathet manyura
171 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
172 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
173 Gendhing Miling kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
174 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
175 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
176 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
177 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
178 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
179 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
180 Gendhing Montro Kendho kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet manyura
181 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
182 Gendhing Montro Madura kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
183 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
184 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
185 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
186 Gendhing Montro Madura kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet manyura
187 Gendhing Nerawang kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
188 Gendhing Nglarirasa kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
189 Gendhing Ngrenggani kethuk 2 kerep minggah ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
190 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
191 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
192 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [MW]
193 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
194 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3) [PL]
195 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
196 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah ladrangan laras sléndro pathet manyura (Jungkung Darmoyo)
197 Gendhing Okrak-Okrak kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (pancèr 3)
198 Gendhing Pamikatsih kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
199 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Nglarirasa, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
200 Gendhing Pangènthèng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
201 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
202 Gendhing Paréanom kethuk 2 kerep minggah Glébag kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
203 Gendhing Patanya kethuk 2 kerep minggah ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
204 Gendhing Patedhan kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Praja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 27 Jan 2007)
205 Gendhing Patrem kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Patrem, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2007)
206 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
207 Gendhing Pritjohan kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
208 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
209 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
210 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
211 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
212 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [WWW]
213 Gendhing Pucung kethuk 2 kerep minggah ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
214 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
215 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
216 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
217 Gendhing Pujangga Anom kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
218 Gendhing Pujangga Anom kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
219 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
220 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
221 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
222 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
223 Gendhing Pujangga Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
224 Gendhing Raharja kethuk 2 kerep minggah ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
225 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
226 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
227 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
228 Gendhing Ramyang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
229 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
230 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
231 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
232 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
233 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
234 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWW]
235 Gendhing Randhanunut kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
236 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PA]
237 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [PL]
238 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura [WWG]
239 Ketawang gendhing Randhat kethuk 4 kerep minggah ladrang Kandamanyura, laras sléndro pathet manyura
240 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
241 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [MW]
242 Gendhing Rembun kethuk 4 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
243 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
244 Gendhing Rembun kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras sléndro pathet manyura
245 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [JM]
246 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [PA]
247 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura [WWG]
248 Gendhing Rimong kethuk 2 kerep minggah ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
249 Gendhing Rimong kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura (kenong II kethuk 2 awis)
250 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
251 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
252 Gendhing Rondhonsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
253 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
254 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
255 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
256 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
257 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah ladrang Kutut Manggung, laras sléndro pathet manyura
258 Gendhing Runtik kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
259 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
260 Gendhing Sarimadu (Hasrikaton) kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
261 Gendhing Sarimadu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
262 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
263 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
264 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
265 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
266 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
267 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah Lambangsari kethuk 8, laras sléndro pathet manyura
268 Gendhing Sèdhet kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
269 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
270 Gendhing Sendhang Arum kethuk 2 kerep minggah ladrang Minum, laras sléndro pathet manyura (Dalimin Purwopangrawit)
271 Gendhing Sidamukti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
272 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
273 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
274 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
275 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
276 Gendhing Sidawaras kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
277 Gendhing Suyudan Gilar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
278 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [GP]
279 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [JM]
280 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PA]
281 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [PL]
282 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura [WWG]
283 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
284 Gendhing Talimurda (Murdaningkung) kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet manyura
285 Gendhing Tékong kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobah, laras sléndro pathet manyura
286 Gendhing Tumurun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
287 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura [PP]
288 Gendhing Tunggul kethuk 2 kerep minggah ladrang Pacul Gowang, laras sléndro pathet manyura
289 Gendhing Tutur Jati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
290 Gendhing Udan Basuki kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
291 Gendhing Udan Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura (Warsapangrawit)
292 Gendhing Udan Martana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
293 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4 kalajengaken ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
294 Gendhing Widamaya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
295 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [GP]
296 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [JM]
297 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PA]
298 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [PL]
299 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura [WWG]
300 Gendhing Widasari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet manyura
301 Gendhing Winurdaya kethuk 2 kerep minggah kethuk 4, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 19 Juni 2000)
302 Gendhing Wudhar kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)

Ladrang
Top
1 Ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet manyura
2 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [MW]
3 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura [PA]
4 Ladrang Asmaradana, laras sléndro pathet manyura
5 Ladrang Bantul, laras sléndro pathet manyura
6 Ladrang Bayangkaré, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
7 Ladrang Bedhati, laras sléndro pathet nem
8 Ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet manyura (Mloyosudiran - Sutija)
9 Ladrang Bogaginula, laras sléndro pathet manyura
10 Ladrang Cangklèk, laras sléndro pathet manyura
11 Ladrang Cikar Bobrok, laras sléndro pathet manyura
12 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura [GP]
13 Ladrang Dhempel, laras sléndro pathet manyura
14 Ladrang Dhempo, laras sléndro pathet manyura
15 Ladrang Dirgahayu, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
16 Ladrang Dupara, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
17 Ladrang Éling-Éling, laras sléndro pathet manyura
18 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura [PA]
19 Ladrang Éling-Éling Badranaya, laras sléndro pathet manyura
20 Ladrang Éling-Éling Suralaya, laras sléndro pathet manyura
21 Ladrang Gègèr Sekutha, laras sléndro pathet manyura
22 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura [MW]
23 Ladrang Ginonjing, laras sléndro pathet manyura
24 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura [PA]
25 Ladrang Gonjang, laras sléndro pathet manyura
26 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura [MW]
27 Ladrang Gonjang Sèrèt, laras sléndro pathet manyura
28 Ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet manyura
29 Ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet manyura
30 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras sléndro pathet manyura
31 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [MW]
32 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura [PA]
33 Ladrang Jongkèri, laras sléndro pathet manyura
34 Ladrang Kandha Manyura, laras sléndro pathet manyura
35 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura [MW]
36 Ladrang Katé-Katé, laras sléndro pathet manyura
37 Ladrang Kembang Dhadhap, laras sléndro pathet manyura
38 Ladrang Kembang Jeruk, laras sléndro pathet manyura
39 Ladrang Kembang Pépé, laras sléndro pathet manyura
40 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [MW]
41 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura [PA]
42 Ladrang Kijing Miring, laras sléndro pathet manyura
43 Ladrang Kuwung, laras sléndro pathet manyura
44 Ladrang Lagu, laras sléndro pathet manyura
45 Ladrang Langen Pradangga, laras sléndro pathet manyura
46 Ladrang Lawung Gedhé, laras sléndro pathet manyura
47 Ladrang Léré-Léré, laras sléndro pathet manyura
48 Ladrang Limput, laras sléndro pathet manyura
49 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [MW]
50 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura [PA]
51 Ladrang Lipursari, laras sléndro pathet manyura
52 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet manyura
53 Ladrang Lomanis, laras sléndro pathet manyura
54 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
55 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok) [PA]
56 Ladrang Loro-Loro, laras sléndro pathet manyura (pothok)
57 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok) [MW]
58 Ladrang Loro-Loro Topèng, laras sléndro pathet manyura (pothok)
59 Ladrang Manca Wiraga, laras sléndro pathet manyura (Wakijo Warsopangrawit)
60 Ladrang Mirip, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
61 Ladrang Moncèr, laras sléndro pathet manyura
62 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet manyura
63 Ladrang Mugirahayu, laras sléndro pathet manyura
64 Ladrang Pangkur, laras sléndro pathet manyura
65 Ladrang Panutur, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
66 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
67 Ladrang Prabuhanom, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
68 Ladrang Prasaja, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit - 5 Mei 2005)
69 Ladrang Pucang Keringan, laras sléndro pathet manyura
70 Ladrang Pucung, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
71 Ladrang Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
72 Ladrang Rujak Jeruk, laras sléndro pathet manyura
73 Ladrang Sala Minulya, laras sléndro pathet manyura (R.L. Martopangrawit)
74 Ladrang Santalaya, laras sléndro pathet manyura
75 Ladrang Sapujagad, laras sléndro pathet manyura
76 Ladrang Sastrakara, laras sléndro pathet manyura
77 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura [PA]
78 Ladrang Sekar Gadhung mawi ketawang Lebdasari, laras sléndro pathet manyura (MN)
79 Ladrang Sekar Gadhung, laras sléndro pathet manyura
80 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura [PA]
81 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura
82 Ladrang Sigramangsah, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
83 Ladrang Sri Biwadha, laras sléndro pathet manyura (M.Ng. Prajapangrawit - Suratman)
84 Ladrang Sri Dayinta Minulya, laras sléndro pathet manyura
85 Ladrang Sri Kaloka, laras sléndro pathet manyura
86 Ladrang Sri Kasusra, laras sléndro pathet manyura
87 Ladrang Sri Kawuryan, laras sléndro pathet manyura
88 Ladrang Sri Kondur, laras sléndro pathet manyura (Yogya)
89 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura [PA]
90 Ladrang Sri Natawibawa, laras sléndro pathet manyura
91 Ladrang Sri Raja Putri, laras sléndro pathet manyura
92 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura [PA]
93 Ladrang Sri Rinengga, laras sléndro pathet manyura
94 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura [PA]
95 Ladrang Sri Yatna, laras sléndro pathet manyura
96 Ladrang Srikaton, laras sléndro pathet manyura
97 Ladrang Sumirat, laras sléndro pathet manyura
98 Ladrang Sumyar, laras sléndro pathet manyura
99 Ladrang Suntrut, laras sléndro pathet manyura
100 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja) [PA]
101 Ladrang Surèngrana, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
102 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura [MW]
103 Ladrang Talak Bodin, laras sléndro pathet manyura
104 Ladrang Tamaswarsa, laras sléndro pathet manyura (M.L. Jarwopangrawit - Suratman)
105 Ladrang Tebu Sak Uyun, laras sléndro pathet manyura
106 Ladrang Thinik, laras sléndro pathet manyura
107 Ladrang Tridadi, laras sléndro pathet manyura (Ngayoja)
108 Ladrang Tropong, laras sléndro pathet manyura
109 Ladrang Wicara, laras sléndro pathet manyura
110 Ladrang Widada Asih, laras sléndro pathet manyura (Mlayawidadan)
111 Ladrang Wilujeng, laras sléndro pathet manyura
112 Ladrang Wilujeng Alus, laras sléndro pathet manyura

Ketawang
Top
1 Ketawang Adilaga, laras sléndro pathet manyura (Soewito Radyo)
2 Ketawang Asmaradana Mangunsih, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawitan)
3 Ketawang Branta Mentul mawi andhegan Aduh Yayi, laras sléndro pathet manyura
4 Ketawang Bribil, laras sléndro pathet manyura
5 Ketawang Dhandhanggula Tlutur, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
6 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura [MW]
7 Ketawang Gambuh, laras sléndro pathet manyura
8 Ketawang Ganjur, laras sléndro pathet manyura
9 Ketawang Kembang Alang-Alang, laras sléndro pathet manyura
10 Ketawang Kinanthi Daradasih, laras sléndro pathet manyura
11 Ketawang Kinanthi Pawukir, laras sléndro pathet manyura
12 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras sléndro pathet manyura
13 Ketawang Kuntapati, laras sléndro pathet manyura (Wiryadiningratan)
14 Ketawang Lebdasari (Amongtani), laras sléndro pathet manyura
15 Ketawang Manggung Soré, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
16 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura [PA]
17 Ketawang Mayar-Mayar, laras sléndro pathet manyura
18 Ketawang Megatruh, laras sléndro pathet manyura
19 Ketawang Mijil Ratri, laras sléndro pathet manyura (Martopangrawit)
20 Ketawang Pamekas, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
21 Ketawang Pangrembé, laras sléndro pathet manyura
22 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura [MW]
23 Ketawang Pucung, laras sléndro pathet manyura
24 Ketawang Pucung Patalon, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
25 Ketawang Purwangga, laras sléndro pathet manyura (Prabuwinata)
26 Ketawang Puspawarna, laras sléndro pathet manyura
27 Ketawang Rujit, laras sléndro pathet manyura
28 Ketawang Saraswati, laras sléndro pathet manyura
29 Ketawang Sekar Téja, laras sléndro pathet manyura
30 Ketawang Sri Kacaryan, laras sléndro pathet manyura
31 Ketawang Sri Utama, laras sléndro pathet manyura
32 Ketawang Sukma Ilang, laras sléndro pathet manyura
33 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura [MW]
34 Ketawang Tarupala, laras sléndro pathet manyura
35 Ketawang Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Manyura, laras sléndro pathet manyura
2 Ayak-Ayakan Apa Beneré, laras sléndro pathet manyura
3 Ayak-Ayakan Kaloran, laras sLéndro pathet manyura
4 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
5 Ayak-Ayakan Mijil Larasati, laras sléndro pathet manyura
6 Ayak-Ayakan Pamungkas, laras sléndro pathet manyura
7 Ayak-Ayakan Sesanti, laras sléndro pathet manyura (Suyadi Téjapangrawit)
8 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
9 Ayak-Ayakan Umbuldonga, laras sléndro pathet manyura
10 Kemuda Manyuri, laras sléndro pathet manyura
11 Sampak Manyura, laras sléndro pathet manyura
12 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
13 Sampak Tlutur, laras sléndro pathet manyura
14 Srepegan Manyura, laras sléndro pathet manyura
15 Srepegan Banymasan, laras sléndro pathet manyura
16 Srepegan Manyuri, laras sléndro pathet manyura
17 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura
18 Srepegan Tlutur, laras sléndro pathet manyura

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Lancaran Bèndrongan, laras sléndro pathet manyura
2 Lancaran Bribil, laras sléndro pathet manyura
3 Lancaran CCY, laras sléndro pathet manyura (Harjito)
4 Lagu dolanan Gajah-Gajah, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
5 Lancaran Kothik, laras sléndro pathet manyura
6 Lancaran Kuda Nyongklang, laras sléndro pathet manyura (Nartosabdho)
7 Lancaran Pengijoan, laras sléndro pathet manyura (Wasitodiningrat)
8 Lancaran Rena-Rena, laras sléndro pathet manyura
9 Lancaran Ricik-Ricik dados ladrang Mliwis, laras sléndro pathet manyura
10 Lancaran Ricik-Ricik, laras sléndro pathet manyura
11 Lancaran Sentir, laras sléndro pathet manyura
12 Lancaran Witing Klapa, laras sléndro pathet manyura
13 Lancaran Wrahatbala, laras sléndro pathet manyura
14 Lancaran Yuyu Kangkang, laras sléndro pathet manyura