Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Pélog Pathet Nem

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
2 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
3 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring kalajengaken ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
4 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Anggara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 23 Jan 2007)
7 Gendhing Apa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
8 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem [PA]
9 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
10 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
11 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
12 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
13 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
15 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
16 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
17 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem
19 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
20 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (mawi Kébar Mataraman)
23 Gendhing Bondhèt Yogya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
25 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
26 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
27 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
28 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
29 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
30 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
31 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
32 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
33 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
34 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
35 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
36 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem
37 Ketawang gendhing Ciptawedhar kethuk 2 kerep minggah ladrang Tanuhita, laras pélog pathet nem
38 Gendhing Damar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2006)
39 Gendhing Damar Kanginan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
40 Gendhing Dayinta kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Dayinta Linuhur kalajengaken ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem (Wiropradanggan)
41 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
42 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
43 Gendhing Driyasmara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
44 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
45 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
46 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
47 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4, laras pélog pathet nem
48 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
49 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
50 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [GP]
51 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
52 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
53 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
54 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
55 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
56 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
57 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
58 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
59 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
60 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
61 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
62 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
63 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet nem
64 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [CW]
65 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
66 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
67 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
68 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem
69 Gendhing Gandrung Asmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
70 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
71 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
72 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
73 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
74 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem [JM]
75 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
76 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
77 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
78 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
79 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
80 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
81 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
82 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
83 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras pélog pathet nem
84 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
85 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
86 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
87 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
88 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
89 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
90 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
91 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
92 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
93 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
94 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
95 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
96 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
97 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
98 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem [PA]
99 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
100 Gendhing Guntur Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
101 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
102 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
103 Gendhing Harung Ratri kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
104 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
105 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
106 Gendhing Ima-Ima kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
107 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi) [JM]
108 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Balok, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
109 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
110 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
111 Gendhing Jaladara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
112 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
113 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
114 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
115 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
116 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
117 Gendhing Kaduk kethuk 2 kerep minggah ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
118 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
119 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
120 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
121 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
122 Gendhing Kagok Respati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Respati, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
123 Gendhing Kalaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
124 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
125 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
126 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
127 Gendhing Kastawa kethuk 4 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Feb 2008)
128 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
129 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
130 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
131 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [GP]
132 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [MW]
133 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
134 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
135 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
136 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
137 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
138 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
139 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem
140 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
141 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem
142 Gendhing Kembang Lumbu kethuk 2 kerep minggah ladrang Jurang Jugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
143 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
144 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
145 Gendhing Kèwes kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gandhes terus ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
146 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
147 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
148 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
149 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
150 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [JM]
151 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
152 Gendhing Lambangjiwa kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
153 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
154 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
155 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
156 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
157 Gendhing Larastéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
158 Gendhing Layar Kandheg kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
159 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
160 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
161 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
162 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
163 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
164 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang dados ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
165 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
166 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
167 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
168 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
169 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
170 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
171 Gendhing Madukusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
172 Gendhing Madusita (Madubranta) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
173 Gendhing Madusita kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
174 Gendhing Manganti kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
175 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
176 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
177 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [WWG]
178 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
179 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
180 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Surung Dayung, laras pélog pathet nem
181 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [GP]
182 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [MW]
183 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [WWG]
184 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
185 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
186 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
187 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
188 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
189 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
190 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
191 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
192 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [GP]
193 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [JM]
194 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [PA]
195 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan)
196 Gendhing Mungguh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
197 Gendhing Ngulandara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
198 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
199 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem
200 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
201 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
202 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 2 Maret 2007)
203 Gendhing Pandamingrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
204 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
205 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
206 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
207 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
208 Gendhing Paripih kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Mei 2007)
209 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
210 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
211 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
212 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
213 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
214 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [WWG]
215 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
216 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
217 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
218 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
219 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
220 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
221 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
222 Gendhing Pujangga Kingkin kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncer Alus, laras pélog pathet nem
223 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
224 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
225 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [GP]
226 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [JM]
227 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [WWG]
228 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan)
229 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn) [JM]
230 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn)
231 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [GP]
232 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [JM]
233 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [MW]
234 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [PA]
235 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
236 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem [JM]
237 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem
238 Gendhing Rangu kethuk 4 kerep minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
239 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
240 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
241 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem
242 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
243 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
244 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
245 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
246 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
247 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
248 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
249 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
250 Gendhing Reréka kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
251 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [GP]
252 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [JM]
253 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [MW]
254 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [PA]
255 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [WWG]
256 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong kalajengaken ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
257 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
258 Gendhing Salulut kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 20 Juni 2007)
259 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
260 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
261 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
262 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [CW]
263 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
264 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
265 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
266 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
267 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
268 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
269 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
270 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
271 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
272 Gendhing Sambul Manis kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
273 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
274 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
275 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
276 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
277 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
278 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
279 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
280 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
281 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
282 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
283 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
284 Gendhing Sengsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
285 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
286 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
287 Gendhing Sudiraganda kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
288 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
289 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem [PA]
290 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [JM]
291 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [PA]
292 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem
293 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
294 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
295 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
296 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
297 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
298 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
299 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
300 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
301 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (kanggé beksan srimpi) [JM]
302 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
303 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
304 Gendhing Tunjungsari kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
305 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4, laras pélog pathet nem
306 Gendhing Widaningsih (Widasari) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
307 Gendhing Wilasita kethuk 2 kerep minggah ladrang Ledhok Asmara, laras pélog pathet nem
308 Gendhing Wiridan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2003)
309 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
310 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [MW]
311 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)

Ladrang
Top
1 Ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (gecul)
2 Ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
3 Ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
4 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
5 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet nem
6 Ladrang Balok, laras pélog pathet nem
7 Ladrang Bedhat, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Bedhati, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
10 Ladrang Dhempel, laras pélog pathet nem
11 Ladrang Dhèncong, laras pélog pathet nem
12 Ladrang Dhèndhang, laras pélog pathet nem
13 Ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
14 Ladrang Dupara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
15 Ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem
16 Ladrang Gajah Meta, laras pélog pathet nem
17 Ladrang Gandaria, laras pélog pathet nem
18 Ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
19 Ladrang Ganggong Tirta, laras pélog pathet nem
20 Ladrang Gangsaran, laras pélog pathet nem
21 Ladrang Gègèr Soré, laras pélog pathet nem
22 Ladrang Gégot, laras pélog pathet nem
23 Ladrang Gendruwa Momong, laras pélog pathet nem
24 Ladrang Gléwang Semarang, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
25 Ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Gléyor (Orang-Aring), laras pélog pathet nem
27 Ladrang Godhong Nangka, laras pélog pathet nem
28 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
29 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem
30 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
31 Ladrang Grompol, laras pélog pathet nem
32 Ladrang Grompol Thèk, laras pélog pathet nem
33 Ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
34 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras pélog pathet nem
35 Ladrang Ingkok, laras pélog pathet nem
36 Ladrang Jalak Ijo, laras pélog pathet nem
37 Ladrang Juru Demung, laras pélog pathet nem
38 Ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
39 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem
40 Ladrang Kalongking, laras pélog pathet nem
41 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [PA]
42 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
43 Ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
44 Ladrang Karah Bedhat, laras pélog pathet nem
45 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
46 Ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
47 Ladrang Kembang Lintang, laras pélog pathet nem
48 Ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
49 Ladrang Kembang Setaman, laras pélog pathet nem
50 Ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
51 Ladrang Kunca, laras pélog pathet nem
52 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem [PA]
53 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
54 Ladrang Lala Grantung, laras pélog pathet nem
55 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
56 Ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
57 Ladrang Lempang Bedhayan, laras pélog pathet nem
58 Ladrang Lempang Gecul, laras pélog pathet nem
59 Ladrang Lèngkèr, laras pélog pathet nem
60 Ladrang Léré-Léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem
61 Ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
62 Ladrang Mijil Ngèsthiraras, laras pélog pathet nem (Atmamardawan 1932)
63 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
64 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem
65 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
66 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet nem
67 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem [PA]
68 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
69 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (nyamat)
70 Ladrang Pasang Bandar, laras pélog pathet nem
71 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet nem
72 Ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
73 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet nem
74 Ladrang Pisungsung, laras pélog pathet nem
75 Ladrang Potong Sérong, laras pélog pathet nem
76 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja) [MW]
77 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
78 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem [PA]
79 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem
80 Ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
81 Ladrang Ringgong Manis, laras pélog pathet nem
82 Ladrang Roning Tawang, laras pélog pathet nem
83 Ladrang Rumung, laras pélog pathet nem
84 Ladrang Salisir, laras pélog pathet nem
85 Ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
86 Ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
87 Ladrang Samiran, laras pélog pathet nem
88 Ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem
89 Ladrang Sarana, laras pélog pathet nem
90 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem [PA]
91 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
92 Ladrang Semang, laras pélog pathet nem
93 Ladrang Semar Mantu, laras pélog pathet nem
94 Ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
95 Ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
96 Ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
97 Ladrang Siyem, laras pélog pathet nem (Wirapradangga)
98 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
99 Ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
100 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [MW]
101 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [PA]
102 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
103 Ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
104 Ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
105 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [MW]
106 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [PA]
107 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang)
108 Ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
109 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem [MW]
110 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
111 Ladrang Sumarah (Kopyah Ilang), laras pélog pathet nem
112 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem [PA]
113 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
114 Ladrang Susila Madya, laras pélog pathet nem
115 Ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
116 Ladrang Tanjung Karang, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan)
117 Ladrang Tebu Kéyong, laras pélog pathet nem
118 Ladrang Tembung Cilik, laras pélog pathet nem
119 Ladrang Tembung Gedhé, laras pélog pathet nem
120 Ladrang Tembung Lung Gadhung, laras pélog pathet nem
121 Ladrang Tepa Palupi, laras pélog pathet nem
122 Ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem (Banyumas)
123 Ladrang Tropong, laras pélog pathet nem
124 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet nem
125 Ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
126 Ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
127 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem [PA]
128 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
129 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem [MW]
130 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
131 Ladrang Wohan, laras pélog pathet nem

Ketawang
Top
1 Ketawang Agung, laras pélog pathet nem
2 Ketawang Binuka, laras pélog pathet nem (Panuju)
3 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem [PA]
4 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem
5 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem [PA]
6 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem
7 Ketawang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan 1930)
8 Ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
9 Ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
10 Ketawang Ima-Ima, laras pélog pathet nem
11 Ketawang Kinanthi Wisanggèni, laras pélog pathet nem (Atmamardawa 1932)
12 Ketawang Kupu-Kupu, laras pélog pathet nem
13 Ketawang Lumbung Désa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
14 Ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
15 Ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
16 Ketawang Maskèntar, laras pélog pathet nem
17 Ketawang Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
18 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
19 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem (ngayoja)
20 Ketawang Panggugah, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
21 Ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
22 Ketawang Pisan Bali, laras pélog pathet nem
23 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (gong 5)
24 Ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
25 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (Manyura Kethoprak - Atmamardawa 1932)
26 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
27 Ketawang Rangsang Tuban, laras pélog pathet nem
28 Ketawang Resep, laras pélog pathet nem (Martopangrawitan)
29 Ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
30 Ketawang Segaran, laras pélog pathet nem
31 Ketawang Sih, laras pélog pathet nem
32 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (nyamat)
33 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (sanga)
34 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
35 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
36 Ketawang Srepegan, laras pélog pathet nem
37 Ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
38 Ketawang Sundawa, laras pélog pathet nem
39 Ketawang Swalagita, laras pélog pathet nem
40 Ketawang Tambang Ragana, laras pélog pathet nem
41 Ketawang Tèpleg, laras pélog pathet nem
42 Ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
43 Ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
44 Ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (nyamat)

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Kemuda Nem, laras pélog pathet nem
2 Srepegan Manyura kalajengaken lagu Mènthog-Mènthog terus ladrangan, laras pélog pathet nem

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
2 Langgam Anteping Sih, laras pélog pathet nem
3 Langgam Atiku Lega, laras pélog pathet nem
4 Langgam Babon Angrem, laras pélog pathet nem
5 Lancaran Bèndrong kalajengaken ladrang Pucung Rubuh, laras pélog pathet nem
6 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
7 Langgam Cèngkir Wungu, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
8 Langgam Gagat Ènjang, laras pélog pathet nem
9 Lancaran Gula Klapa, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
10 Langgam Impènku, laras pélog pathet nem
11 Langgam Kadung Tresna, laras pélog pathet nem
12 Lancaran bubaran Kembang Pacar, laras pélog pathet nem
13 Jineman Marakangen, laras pélog pathet nem (nyamat)
14 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
15 Langgam Melathi Rinoncé, laras pélog pathet nem
16 Jineman Mijil, laras pélog pathet nem (nyamat)
17 Langgam Ngalamuning Ati, laras pélog pathet nem
18 Langgam Pegat Tresna, laras pélog pathet nem
19 Langgam Piyé Janjiné, laras pélog pathet nem
20 Lancaran bubaran Purwaka, laras pélog pathet nem
21 Langgam Putri Gunung, laras pélog pathet nem
22 Langgam Sadarma, laras pélog pathet nem
23 Lancaran Sayuk Karya, laras pélog pathet nem
24 Langgam Setya Tuhu, laras pélog pathet nem
25 Lancaran Suwé Ora Jamu, laras pélog pathet nem
26 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (nyamat)
27 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (sanga)
28 Langgam Wuyung, laras pélog pathet nem
29 Langgam Yèn Ing Tawang, laras pélog pathet nem