Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Pélog Pathet Nem

Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing
Top
1 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
2 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
3 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring kalajengaken ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
4 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Anggara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 23 Jan 2007)
7 Gendhing Apa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
8 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem [PA]
9 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
10 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
11 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
12 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
13 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
15 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
16 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
17 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Semang, laras pélog pathet nem
19 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem
20 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
25 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
26 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (mawi Kébar Mataraman)
27 Gendhing Bondhèt Yogya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
28 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
29 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
30 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
31 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
32 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
33 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
34 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
35 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
36 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
37 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
38 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
39 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
40 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
41 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem
42 Ketawang gendhing Ciptawedhar kethuk 2 kerep minggah ladrang Tanuhita, laras pélog pathet nem
43 Gendhing Damar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2006)
44 Gendhing Damar Kanginan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
45 Gendhing Dayinta kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Dayinta Linuhur kalajengaken ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem (Wiropradanggan)
46 Gendhing Dhendhang Sumbawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Ngeksiganda, laras pélog pathet nem
47 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
48 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
49 Gendhing Driyasmara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
50 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
51 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
52 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
53 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4 kalajengaken ketawang Agung, laras pélog pathet nem
54 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4, laras pélog pathet nem
55 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
56 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
57 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [GP]
58 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
59 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
60 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
61 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
62 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
63 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
64 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
65 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
66 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
67 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
68 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
69 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet nem
70 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
71 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
72 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [CW]
73 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
74 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
75 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
76 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem
77 Ketawang gendhing Gandakusuma Bedhah Madiun kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Girisa Mèngkrèng, laras pélog pathet nem [RRI Sala]
78 Gendhing Gandrung Asmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
79 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
80 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
81 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
82 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
83 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem [JM]
84 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
85 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
86 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
87 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
88 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
89 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring dados ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem
90 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukarsih dados ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
91 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
92 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
93 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
94 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
95 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras pélog pathet nem
96 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
97 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
98 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
99 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
100 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
101 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
102 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
103 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
104 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
105 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
106 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
107 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
108 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
109 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
110 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem [PA]
111 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
112 Gendhing Guntur Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
113 Gendhing Gunung Kembar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
114 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
115 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
116 Gendhing Harung Ratri kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
117 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
118 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
119 Gendhing Ima-Ima kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
120 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi) [JM]
121 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Balok, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
122 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
123 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
124 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
125 Gendhing Jaladara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
126 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
127 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
128 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
129 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
130 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
131 Gendhing Kaduk kethuk 2 kerep minggah ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
132 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
133 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
134 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
135 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
136 Gendhing Kagok Respati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Respati, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
137 Gendhing Kalaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
138 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
139 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
140 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
141 Gendhing Kastawa kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Feb 2008)
142 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
143 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
144 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
145 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [GP]
146 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [MW]
147 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
148 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
149 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
150 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
151 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
152 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
153 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem
154 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
155 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem
156 Gendhing Kembang Lumbu kethuk 2 kerep minggah ladrang Jurang Jugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
157 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
158 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
159 Gendhing Kèwes kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gandhes terus ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
160 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
161 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
162 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
163 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
164 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [JM]
165 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
166 Gendhing Lambangjiwa kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
167 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
168 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
169 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
170 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
171 Gendhing Larastéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
172 Gendhing Layar Kandheg kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
173 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
174 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
175 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
176 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
177 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
178 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang dados ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
179 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem dados ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
180 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
181 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
182 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
183 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
184 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
185 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
186 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
187 Gendhing Madukusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
188 Gendhing Madusita (Madubranta) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
189 Gendhing Madusita kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
190 Gendhing Manganti kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
191 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
192 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
193 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [WWG]
194 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ketawang Driyasmara , laras pélog pathet nem
195 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Jatikumara, laras pélog pathet nem
196 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
197 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
198 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
199 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Surung Dayung, laras pélog pathet nem
200 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [GP]
201 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [MW]
202 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [WWG]
203 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
204 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
205 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
206 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
207 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
208 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
209 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
210 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
211 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
212 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [GP]
213 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [JM]
214 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [PA]
215 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan)
216 Gendhing Mungguh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
217 Gendhing Ngulandara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
218 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
219 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang-Érang dados ketawang Subakastawa, laras pélog pathet nem
220 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis laras pélog pathet nem
221 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem
222 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
223 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
224 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 2 Maret 2007)
225 Gendhing Pandamingrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
226 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
227 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
228 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
229 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
230 Gendhing Paripih kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Mei 2007)
231 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
232 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
233 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
234 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
235 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
236 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [WWG]
237 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
238 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
239 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
240 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
241 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
242 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
243 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
244 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
245 Gendhing Pujangga Kingkin kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
246 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
247 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
248 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [GP]
249 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [JM]
250 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [WWG]
251 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan)
252 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn) [JM]
253 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn)
254 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [GP]
255 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [JM]
256 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [MW]
257 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [PA]
258 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
259 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem [JM]
260 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem
261 Gendhing Rangu kethuk 4 kerep minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
262 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
263 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
264 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem
265 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
266 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
267 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
268 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
269 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
270 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
271 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
272 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
273 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
274 Gendhing Reréka kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
275 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [GP]
276 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [JM]
277 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [MW]
278 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [PA]
279 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [WWG]
280 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong kalajengaken ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
281 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
282 Gendhing Salulut kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 20 Juni 2007)
283 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
284 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
285 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
286 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [CW]
287 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
288 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
289 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
290 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
291 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
292 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
293 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
294 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
295 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
296 Gendhing Sambul Manis kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
297 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
298 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
299 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
300 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
301 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
302 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
303 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
304 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
305 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
306 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
307 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
308 Gendhing Sengsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
309 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
310 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
311 Gendhing Sudiraganda kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
312 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Catur Netra laras pélog pathet nem
313 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
314 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem [PA]
315 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [JM]
316 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [PA]
317 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem
318 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil Gonjol, laras pélog pathet nem
319 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
320 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
321 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
322 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
323 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
324 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
325 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
326 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
327 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (kanggé beksan srimpi) [JM]
328 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
329 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
330 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
331 Gendhing Tunjungsari kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
332 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4, laras pélog pathet nem
333 Gendhing Widaningsih (Widasari) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
334 Gendhing Wilasita kethuk 2 kerep minggah ladrang Ledhok Asmara, laras pélog pathet nem
335 Gendhing Wiridan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2003)
336 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
337 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [MW]
338 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)

Ladrang
Top
1 Ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (gecul)
2 Ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
3 Ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
4 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet nem (Nyamat)
5 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
6 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet nem
7 Ladrang Balok, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Bedhat, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Bedhati, laras pélog pathet nem
10 Ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
11 Ladrang Catur Netra kalajengaken ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
12 Ladrang Catur Netra, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
13 Ladrang Dhempel, laras pélog pathet nem
14 Ladrang Dhèncong, laras pélog pathet nem
15 Ladrang Dhèndhang, laras pélog pathet nem
16 Ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
17 Ladrang Dupara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
18 Ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem
19 Ladrang Ela-ela Gandrung, laras pélog pathet nem
20 Ladrang Gajah Meta, laras pélog pathet nem
21 Ladrang Gandaria, laras pélog pathet nem
22 Ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
23 Ladrang Ganggong Tirta, laras pélog pathet nem
24 Ladrang Gangsaran, laras pélog pathet nem
25 Ladrang Gègèr Soré, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Gégot, laras pélog pathet nem
27 Ladrang Gendruwa Momong, laras pélog pathet nem
28 Ladrang Génjong Goling , laras pélog pathet nem [Yogya]
29 Ladrang Gléwang Semarang, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
30 Ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
31 Ladrang Gléyor (Orang-Aring), laras pélog pathet nem
32 Ladrang Godhong Nangka, laras pélog pathet nem
33 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
34 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem
35 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
36 Ladrang Grompol, laras pélog pathet nem
37 Ladrang Grompol Thèk, laras pélog pathet nem
38 Ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
39 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras pélog pathet nem
40 Ladrang Ingkok, laras pélog pathet nem
41 Ladrang Jalak Ijo, laras pélog pathet nem
42 Ladrang Jati Kumara, laras pélog pathet nem
43 Ladrang Juru Demung, laras pélog pathet nem
44 Ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
45 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem
46 Ladrang Kalongking, laras pélog pathet nem
47 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [PA]
48 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
49 Ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
50 Ladrang Karah Bedhat, laras pélog pathet nem
51 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
52 Ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
53 Ladrang Kembang Lintang, laras pélog pathet nem
54 Ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
55 Ladrang Kembang Setaman, laras pélog pathet nem
56 Ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
57 Ladrang Kunca, laras pélog pathet nem
58 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem [PA]
59 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
60 Ladrang Lala Grantung, laras pélog pathet nem
61 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
62 Ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
63 Ladrang Lempang Bedhayan, laras pélog pathet nem
64 Ladrang Lempang Gecul, laras pélog pathet nem
65 Ladrang Lèngkèr, laras pélog pathet nem
66 Ladrang Léré-Léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem
67 Ladrang Lung Gadhung, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
68 Ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
69 Ladrang Megatruh, laras pélog pathet nem
70 Ladrang Mijil Ngèsthiraras, laras pélog pathet nem (Atmamardawan 1932)
71 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
72 Ladrang Munggah Gunung, laras pélog pathet nem (Nartosabdo)
73 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem
74 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
75 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet nem
76 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem [PA]
77 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
78 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (nyamat)
79 Ladrang Pasang Bandar, laras pélog pathet nem
80 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet nem
81 Ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
82 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet nem
83 Ladrang Pisungsung, laras pélog pathet nem
84 Ladrang Potong Sérong, laras pélog pathet nem
85 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja) [MW]
86 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
87 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem [PA]
88 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem
89 Ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
90 Ladrang Rèndèngan, laras pélog pathet nem
91 Ladrang Ringgong Manis, laras pélog pathet nem
92 Ladrang Roning Tawang, laras pélog pathet nem
93 Ladrang Rumung, laras pélog pathet nem
94 Ladrang Salisir, laras pélog pathet nem
95 Ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
96 Ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
97 Ladrang Samiran, laras pélog pathet nem
98 Ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem
99 Ladrang Sarana, laras pélog pathet nem
100 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem [PA]
101 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
102 Ladrang Semang, laras pélog pathet nem
103 Ladrang Semar Mantu, laras pélog pathet nem
104 Ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
105 Ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
106 Ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
107 Ladrang Siyem, laras pélog pathet nem (Wirapradangga)
108 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
109 Ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
110 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [MW]
111 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [PA]
112 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
113 Ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
114 Ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
115 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [MW]
116 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [PA]
117 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang)
118 Ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
119 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem [MW]
120 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
121 Ladrang Sumarah (Kopyah Ilang), laras pélog pathet nem
122 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem [PA]
123 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
124 Ladrang Susila Madya, laras pélog pathet nem
125 Ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
126 Ladrang Tanjung Karang, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan)
127 Ladrang Tebu Kéyong, laras pélog pathet nem
128 Ladrang Tembung Cilik, laras pélog pathet nem
129 Ladrang Tembung Gedhé, laras pélog pathet nem
130 Ladrang Tembung Lung Gadhung, laras pélog pathet nem
131 Ladrang Tepa Palupi, laras pélog pathet nem
132 Ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem (Banyumas)
133 Ladrang Tropong, laras pélog pathet nem
134 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet nem
135 Ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
136 Ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
137 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem [PA]
138 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
139 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem [MW]
140 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
141 Ladrang Wohan, laras pélog pathet nem
142 Ladrang Wulangun, laras pélog pathet nem (Djoko Walujo, 1996)

Ketawang
Top
1 Ketawang Agung, laras pélog pathet nem
2 Ketawang Basanta, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
3 Ketawang Binuka, laras pélog pathet nem (Panuju)
4 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem [PA]
5 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem
6 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem [PA]
7 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem
8 Ketawang Driyasmara, laras pélog pathet nem
9 Ketawang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan 1930)
10 Ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
11 Ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
12 Ketawang Ima-Ima, laras pélog pathet nem
13 Ketawang Kinanthi Génjong Goling, laras pélog pathet nem
14 Ketawang Kinanthi Pranasmara, laras pélog pathet nem
15 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet nem
16 Ketawang Kinanthi Wisanggèni, laras pélog pathet nem (Atmamardawa 1932)
17 Ketawang Kupu-Kupu, laras pélog pathet nem
18 Ketawang Lumbung Désa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
19 Ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
20 Ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
21 Ketawang Maskèntar, laras pélog pathet nem
22 Ketawang Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
23 Ketawang Mijil Kethoprak, laras pélog pathet nem
24 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
25 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem (ngayoja)
26 Ketawang Panggugah, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
27 Ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
28 Ketawang Pisan Bali, laras pélog pathet nem
29 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (gong 5)
30 Ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
31 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (Manyura Kethoprak - Atmamardawa 1932)
32 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem [MW]
33 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
34 Ketawang Rangsang Tuban, laras pélog pathet nem
35 Ketawang Resep, laras pélog pathet nem (Martopangrawitan)
36 Ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
37 Ketawang Segaran, laras pélog pathet nem
38 Ketawang Sih, laras pélog pathet nem
39 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (nyamat)
40 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (sanga)
41 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
42 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
43 Ketawang Srepegan, laras pélog pathet nem
44 Ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
45 Ketawang Sundawa, laras pélog pathet nem
46 Ketawang Swalagita, laras pélog pathet nem
47 Ketawang Tambang Ragana, laras pélog pathet nem
48 Ketawang Tèpleg, laras pélog pathet nem
49 Ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
50 Ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
51 Ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (nyamat)

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras pélog pathet nem
2 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras pélog pathet nem
3 Ayak-Ayakan Mangu kalajengaken ladrang Enggar-Enggar, laras pélog pathet nem/barang
4 Ayak-Ayakan Nem, laras pélog pathet nem
5 Ayak-Ayakan Sanga, laras pélog pathet nem
6 Kemuda Nem kaseling ketawang Mijil Kethoprak, laras pélog pathet nem
7 Kemuda Nem, laras pélog pathet nem
8 Srepegan Manyura kalajengaken lagu Mènthog-Mènthog terus ladrangan, laras pélog pathet nem
9 Srepegan Sanga, laras pélog pathet nem
10 Srepegan Nem, laras pélog pathet nem
11 Srepegan Manyura, laras pélog pathet nem

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
2 Langgam Anteping Sih, laras pélog pathet nem
3 Langgam Atiku Lega, laras pélog pathet nem
4 Langgam Babon Angrem, laras pélog pathet nem
5 Lancaran Bèndrong kalajengaken ladrang Pucung Rubuh, laras pélog pathet nem
6 Langgam Candi Baru, laras pélog pathet nem
7 Langgam Cèngkir Wungu, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
8 Langgam Gagat Ènjang, laras pélog pathet nem
9 Lancaran Gula Klapa, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
10 Langgam Impènku, laras pélog pathet nem
11 Langgam Kadung Tresna, laras pélog pathet nem
12 Lancaran bubaran Kembang Pacar, laras pélog pathet nem
13 Jineman Marakangen, laras pélog pathet nem (nyamat)
14 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
15 Langgam Melathi Rinoncé, laras pélog pathet nem
16 Jineman Mijil, laras pélog pathet nem (nyamat)
17 Langgam Ngalamuning Ati, laras pélog pathet nem
18 Langgam Pegat Tresna, laras pélog pathet nem
19 Langgam Piyé Janjiné, laras pélog pathet nem
20 Lancaran bubaran Purwaka, laras pélog pathet nem
21 Langgam Putri Gunung, laras pélog pathet nem
22 Langgam Sadarma, laras pélog pathet nem
23 Lancaran Sayuk Karya, laras pélog pathet nem
24 Langgam Setya Tuhu, laras pélog pathet nem
25 Lancaran Suwé Ora Jamu, laras pélog pathet nem
26 Lagu dolanan Tahu Tempe, laras pélog pathet nem
27 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (nyamat)
28 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (sanga)
29 Langgam Wuyung, laras pélog pathet nem
30 Langgam Yèn Ing Tawang, laras pélog pathet nem