Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Pélog Pathet Nem

Gendhing Bonang
Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Lancaran, Langgam, Dolanan, ...

Gendhing Bonang
Top
1 Gendhing Jatikendhang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Gendhing bonang - Semarangan)

Gendhing
Top
1 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
2 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
3 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring kalajengaken ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
4 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
5 Gendhing Andhong-Andhong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
6 Gendhing Anggara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 23 Jan 2007)
7 Gendhing Apa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
8 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem [PA]
9 Gendhing Bangun Wisma kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
10 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
11 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
12 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
13 Gendhing Bondhan kethuk 4 kerep minggah 4 mawi Saratruna kethuk 4, laras pélog pathet nem
14 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
15 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
16 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
17 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
18 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 kalajengaken ladrang Semang, laras pélog pathet nem
19 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4, laras pélog pathet nem
20 Gendhing Bondhan Kinanthi kethuk 4 kerep minggah Kinanthi kethuk 4 mawi ladrang Puspanjana kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
21 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
22 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
23 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
24 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
25 Gendhing Bondhèt Mataraman kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
26 Gendhing Bondhèt kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (mawi Kébar Mataraman)
27 Gendhing Bondhèt Yogya kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
28 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
29 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
30 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
31 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
32 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
33 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
34 Gendhing Bontit kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
35 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
36 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
37 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
38 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
39 Gendhing Budheng-Budheng kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
40 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
41 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
42 Gendhing Carang Winangun kethuk 2 kerep minggah ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem
43 Ketawang gendhing Ciptawedhar kethuk 2 kerep minggah ladrang Tanuhita, laras pélog pathet nem
44 Gendhing Damar kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2006)
45 Gendhing Damar Kanginan kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
46 Gendhing Dayinta kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Dayinta Linuhur kalajengaken ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem (Wiropradanggan)
47 Gendhing Dhendhang Sumbawa kethuk 2 kerep minggah ladrang Ngeksiganda, laras pélog pathet nem
48 Gendhing Dhendhang Sumbawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Yogya - Kendhangan Sarayuda)
49 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
50 Gendhing Dhokantha kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
51 Gendhing Driyasmara kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
52 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
53 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
54 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
55 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4 kalajengaken ketawang Agung, laras pélog pathet nem
56 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah Gambirsawit kethuk 4, laras pélog pathet nem
57 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
58 Gendhing Éla-Éla kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
59 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [GP]
60 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
61 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
62 Ketawang gendhing Ela-Ela Pangantèn kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
63 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
64 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [PA]
65 Ketawang gendhing Ela-Ela kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
66 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
67 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [MW]
68 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
69 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
70 Gendhing Érang-Érang Bagelèn kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
71 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana, laras pélog pathet nem
72 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
73 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah ladrang Janggalana kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
74 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [CW]
75 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
76 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
77 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana (Pacar Cina) kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
78 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Pancèrana kethuk 4, laras pélog pathet nem
79 Gendhing Gambirsawit kethuk 2 kerep minggah Sembunggilang kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
80 Ketawang gendhing Gandakusuma kethuk 2 kerep minggah Gambuh kethuk 4 kalajengaken ladrang Girisa Mèngkrèng, laras pélog pathet nem (RRI Sala - kanggé beksan Bedah Madiun)
81 Gendhing Gandrung Asmara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
82 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
83 Gendhing Gandrung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
84 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
85 Gendhing Gandrung Mangungkung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
86 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem [JM]
87 Gendhing Ganggong Tirta kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
88 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
89 Gendhing Gendhawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
90 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
91 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
92 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring dados ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem
93 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukarsih dados ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
94 Gendhing Gendhiyeng kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
95 Gendhing Génjong kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
96 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrangan kalajengaken ladrang Gégot Semarangan laras pélog pathet nem
97 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
98 Gendhing Gènjong Goling kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
99 Gendhing Gliyung kethuk 2 kerep minggah ladrang Tebu Sak Uyun, laras pélog pathet nem
100 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih kalajengaken ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem (kanggé bedhayan)
101 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
102 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
103 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
104 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
105 Gendhing Gobet kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
106 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
107 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
108 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
109 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
110 Ketawang gendhing Gonjanganom Bedhaya kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
111 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [GP]
112 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
113 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
114 Ketawang gendhing Gonjanganom Gendhing kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
115 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem [PA]
116 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Ganggeng Kanyut, laras pélog pathet nem
117 Gendhing Greget Pekalongan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
118 Gendhing Guntur Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
119 Gendhing Gunung Kembar kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
120 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
121 Gendhing Hanaraga kethuk 2 kerep minggah ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
122 Gendhing Harung Ratri kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
123 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
124 Gendhing Humiring kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Desember 1999)
125 Gendhing Ima-Ima kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
126 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi) [JM]
127 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Moncèr Alus,, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
128 Gendhing Jaka Dholog kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Balok, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV Walidi)
129 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
130 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
131 Gendhing Jaka Ngiwat kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
132 Gendhing Jaladara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
133 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
134 Gendhing Jiwaraga kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
135 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
136 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
137 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
138 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
139 Gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
140 Gendhing Kaduk kethuk 2 kerep minggah ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
141 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
142 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
143 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
144 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem
145 Gendhing Kagok Respati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kagok Respati, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
146 Gendhing Kalaras kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
147 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
148 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
149 Gendhing Kapidhondhong Gendhing (Sarimulya) kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
150 Gendhing Kastawa kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 5 Feb 2008)
151 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
152 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
153 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
154 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [GP]
155 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem [MW]
156 Gendhing Kembang Widara kethuk 2 kerep minggah ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
157 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
158 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
159 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
160 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah 4 mawi Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
161 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4 kalajengaken ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
162 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom kethuk 4, laras pélog pathet nem
163 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
164 Gendhing Kembang Gayam kethuk 2 kerep minggah Paréanom Babon Angrem kethuk 4, laras pélog pathet nem
165 Gendhing Kembang Lumbu kethuk 2 kerep minggah ladrang Jurang Jugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
166 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Gondrong kalajengaken ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
167 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
168 Gendhing Kenyanutu kethuk 2 kerep minggah ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)
169 Gendhing Kèwes kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gandhes terus ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
170 Gendhing Kijing Miring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (gecul) [GP]
171 Gendhing Kijing Miring kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
172 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
173 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah ladrang Duta Iswara kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
174 Gendhing Kinanthi kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
175 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem [JM]
176 Gendhing Kuntinah kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
177 Gendhing Kutut Manggung kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (RRI Semarang)
178 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [JM]
179 Gendhing Ladhu kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
180 Gendhing Lambangjiwa kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
181 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
182 Gendhing Lambangjiwa Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
183 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
184 Gendhing Lara-Lara Manis kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwopangrawit)
185 Gendhing Larastéja kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 11 Jan 2007)
186 Gendhing Layar Kandheg kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
187 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
188 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
189 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
190 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Gumawang, laras pélog pathet nem
191 Gendhing Layu-Layu kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
192 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
193 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang dados ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
194 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak Apem dados ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
195 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
196 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
197 Gendhing Lipur Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
198 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
199 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
200 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
201 Gendhing Lonthang kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
202 Gendhing Loro-Loro Gèndhong Bedhayan kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
203 Gendhing Madukusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
204 Gendhing Madusita (Madubranta) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
205 Gendhing Madusita kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
206 Gendhing Manganti kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
207 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
208 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [PA]
209 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem [WWG]
210 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ketawang Driyasmara , laras pélog pathet nem
211 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Jatikumara, laras pélog pathet nem
212 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
213 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
214 Gendhing Mégamendhung kethuk 2 awis minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
215 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
216 Gendhing Menyan Kasilir kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Surung Dayung, laras pélog pathet nem
217 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Gajahmeta, laras pélog pathet nem
218 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [GP]
219 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [MW]
220 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep) [WWG]
221 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
222 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4 kalajengaken ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
223 Gendhing Miyanggong kethuk 2 awis minggah 4, laras pélog pathet nem (kenong 3 dan 4 kethuk 2 kerep)
224 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
225 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
226 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
227 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
228 Gendhing Mongkok kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
229 Gendhing Montro kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
230 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [GP]
231 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [JM]
232 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan) [PA]
233 Ketawang gendhing Mundhuk kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem (inggahipun badhé kenong satunggal kirang sekawan kethukan)
234 Gendhing Mungguh kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
235 Gendhing Ngulandara kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Harjito)
236 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
237 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Érang-Érang dados ketawang Subakastawa, laras pélog pathet nem
238 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Raranangis laras pélog pathet nem
239 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem
240 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
241 Gendhing Onang-Onang kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
242 Gendhing Palupi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 2 Maret 2007)
243 Gendhing Pandamingrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
244 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
245 Gendhing Panglipur (Runtik) kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
246 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
247 Gendhing Paramèn Drema kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
248 Gendhing Paripih kethuk 2 kerep minggah kethuk 4 kalajengaken ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Mei 2007)
249 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
250 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [MW]
251 Gendhing Parimurti kethuk 2 kerep minggah ladrang Opak-Apem, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
252 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
253 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
254 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [WWG]
255 Gendhing Paséban kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
256 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [GP]
257 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
258 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
259 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
260 Gendhing Pengasih kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
261 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
262 Gendhing Pengawé kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
263 Gendhing Pujangga Kingkin kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
264 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV) [JM]
265 Gendhing Puspalulut kethuk 2 kerep minggah ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem (Wirowiyagan IV)
266 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [GP]
267 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [JM]
268 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan) [WWG]
269 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kasepuhan)
270 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn) [JM]
271 Gendhing Rambu kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem (Kadipatèn)
272 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [GP]
273 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [JM]
274 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [MW]
275 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem [PA]
276 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
277 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem [JM]
278 Gendhing Randhukentir kethuk 2 kerep minggah ladrang Merang Mawut, laras pélog pathet nem
279 Gendhing Rangu kethuk 4 kerep minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [GP]
280 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [JM]
281 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem [MW]
282 Gendhing Rangu kethuk 2 awis minggah Miyanggong kethuk 4, laras pélog pathet nem
283 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
284 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
285 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWW]
286 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lelagon Tahu Tèmpé, laras pélog pathet nem
287 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah ladrang Cangklèk kaseling lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
288 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah Èsèg-Èsèg kethuk 4, laras pélog pathet nem
289 Gendhing Ranumenggala kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
290 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
291 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
292 Gendhing Rebeng kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
293 Gendhing Reréka kethuk 4 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (Harjito)
294 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [GP]
295 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [JM]
296 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [MW]
297 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [PA]
298 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem [WWG]
299 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong kalajengaken ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
300 Gendhing Rujak Sentul kethuk 2 kerep minggah ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
301 Gendhing Salulut kethuk 4 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 20 Juni 2007)
302 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [MW]
303 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
304 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Mijil Ngèsthiraras (Atmamardawan), laras pélog pathet nem
305 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Semang, laras pélog pathet nem
306 Gendhing Sambul Cilik (Gendrèh) kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
307 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [CW]
308 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
309 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
310 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
311 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
312 Gendhing Sambul Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
313 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
314 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
315 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
316 Gendhing Sambul Laras kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
317 Gendhing Sambul Manis kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
318 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
319 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
320 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
321 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
322 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
323 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
324 Gendhing Sambul Tlèdhèk kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem
325 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
326 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
327 Gendhing Sarayuda kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
328 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [JM]
329 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem [PA]
330 Gendhing Semang kethuk 8 kerep minggah 16, laras pélog pathet nem
331 Gendhing Seméru kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
332 Gendhing Sengsem kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
333 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
334 Gendhing Sidamulya kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
335 Gendhing Sri Rejeki kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem (Yogya)
336 Ketawang gendhing Sudiraganda kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras pélog pathet nem
337 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Catur Netra laras pélog pathet nem
338 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
339 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem [PA]
340 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [JM]
341 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem [PA]
342 Ketawang gendhing Sumedhang kethuk 2 kerep minggah ladrang Lompongkèli, laras pélog pathet nem
343 Ketawang gendhing Sumedhang Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Bribil Gonjol, laras pélog pathet nem
344 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [GP]
345 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [JM]
346 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [PA]
347 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem [WWG]
348 Gendhing Sungkawa kethuk 4 kerep minggah 8, laras pélog pathet nem
349 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [JM]
350 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [PA]
351 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem [WWG]
352 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem (kanggé beksan srimpi) [JM]
353 Gendhing Tamènggita kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
354 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
355 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
356 Gendhing Tunjungsari kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
357 Gendhing Wangkawa kethuk 2 kerep minggah Pamiwalkung kethuk 4, laras pélog pathet nem
358 Gendhing Wasitosih kethuk 2 kerep minggah ladrang Samyosih kalajengaken ketawang Kontap, laras pélog pathet nem (Yogya/Wasitodiningrat)
359 Gendhing Widaningsih (Widasari) kethuk 2 kerep minggah 4, laras pélog pathet nem
360 Gendhing Wilasita kethuk 2 kerep minggah ladrang Ledhok Asmara, laras pélog pathet nem
361 Gendhing Wiridan kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Maya, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2003)
362 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [JM]
363 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV) [MW]
364 Gendhing Yektiraras kethuk 2 kerep minggah ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem (Wirawiyagan IV)

Ladrang
Top
1 Ladrang Angkruk, laras pélog pathet nem (gecul)
2 Ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
3 Ladrang Asmara, laras pélog pathet nem
4 Ladrang Asmaradana, laras pélog pathet nem (Nyamat)
5 Ladrang Asmaradana Cangkrama, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
6 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (gendhing gecul, sangking menyanyi) [GP]
7 Ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
8 Ladrang Babat Kenceng, laras pélog pathet nem
9 Ladrang Balok, laras pélog pathet nem
10 Ladrang Bedhat, laras pélog pathet nem
11 Ladrang Bedhati, laras pélog pathet nem
12 Ladrang Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju)
13 Ladrang Catur Netra kalajengaken ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
14 Ladrang Catur Netra, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
15 Ladrang Danarasa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
16 Ladrang Dhempel, laras pélog pathet nem
17 Ladrang Dhèncong, laras pélog pathet nem
18 Ladrang Dhèndhang, laras pélog pathet nem
19 Ladrang Diradameta, laras pélog pathet nem
20 Ladrang Dupara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
21 Ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem
22 Ladrang Ela-ela Gandrung, laras pélog pathet nem
23 Ladrang Éling-Éling, laras pélog pathet nem (Semarang)
24 Ladrang Gajah Meta, laras pélog pathet nem
25 Ladrang Gandaria, laras pélog pathet nem
26 Ladrang Ganggeng, laras pélog pathet nem
27 Ladrang Ganggong Tirta, laras pélog pathet nem
28 Ladrang Gangsaran, laras pélog pathet nem
29 Ladrang Gègèr Soré, laras pélog pathet nem
30 Ladrang Gégot, laras pélog pathet nem
31 Ladrang Gégot Semarangan, laras pélog pathet nem
32 Ladrang Gendruwa Momong, laras pélog pathet nem
33 Ladrang Génjong Goling , laras pélog pathet nem [Yogya]
34 Ladrang Ginonjing, laras pélog pathet nem
35 Ladrang Girisa Mèngkrèng, laras pélog pathet nem (Yogya)
36 Ladrang Gléwang Semarang, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
37 Ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
38 Ladrang Gléyor (Orang-Aring), laras pélog pathet nem
39 Ladrang Godhong Nangka, laras pélog pathet nem
40 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
41 Ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem
42 Ladrang Gonjang-Ganjing, laras pélog pathet nem
43 Ladrang Grompol, laras pélog pathet nem
44 Ladrang Grompol Thèk, laras pélog pathet nem
45 Ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
46 Ladrang Gunungsari Kingkin, laras pélog pathet nem
47 Ladrang Ingkok, laras pélog pathet nem
48 Ladrang Jalak Ijo, laras pélog pathet nem
49 Ladrang Jati Kumara, laras pélog pathet nem
50 Ladrang Juru Demung, laras pélog pathet nem
51 Ladrang Kaduk, laras pélog pathet nem
52 Ladrang Kaki Tunggu Jagung, laras pélog pathet nem
53 Ladrang Kalongking, laras pélog pathet nem
54 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem [PA]
55 Ladrang Kapang-Kapang, laras pélog pathet nem
56 Ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
57 Ladrang Kapidhondhong Semarangan kalajengaken ketawang Tunggalsari, laras pélog pathet nem
58 Ladrang Karah Bedhat, laras pélog pathet nem
59 Ladrang Kembang Kacang, laras pélog pathet nem
60 Ladrang Kembang Katès, laras pélog pathet nem
61 Ladrang Kembang Lintang, laras pélog pathet nem
62 Ladrang Kembang Pépé, laras pélog pathet nem
63 Ladrang Kembang Setaman, laras pélog pathet nem
64 Ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
65 Ladrang Kunca, laras pélog pathet nem
66 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem [PA]
67 Ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
68 Ladrang Lala Grantung, laras pélog pathet nem
69 Ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
70 Ladrang Lempang, laras pélog pathet nem
71 Ladrang Lempang Bedhayan, laras pélog pathet nem
72 Ladrang Lempang Gecul, laras pélog pathet nem
73 Ladrang Lèngkèr, laras pélog pathet nem
74 Ladrang Léré-Léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem
75 Ladrang Lung Gadhung, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
76 Ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
77 Ladrang Mangu, laras pélog pathet nem [GP]
78 Ladrang Megatruh, laras pélog pathet nem
79 Ladrang Mijil Ngèsthiraras, laras pélog pathet nem (Atmamardawan 1932)
80 Ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
81 Ladrang Munggah Gunung, laras pélog pathet nem (Nartosabdo)
82 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem
83 Ladrang Murtisari, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
84 Ladrang Nyonyah Nginang, laras pélog pathet nem
85 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem [PA]
86 Ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
87 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (nyamat)
88 Ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (sanga)
89 Ladrang Pasang Bandar, laras pélog pathet nem
90 Ladrang Pasang Wétan, laras pélog pathet nem
91 Ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
92 Ladrang Pengantèn Anyar, laras pélog pathet nem
93 Ladrang Pisungsung, laras pélog pathet nem
94 Ladrang Potong Sérong, laras pélog pathet nem
95 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja) [MW]
96 Ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem (Ngayoja)
97 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem [PA]
98 Ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem
99 Ladrang Remeng, laras pélog pathet nem
100 Ladrang Rèndèngan, laras pélog pathet nem
101 Ladrang Ringgong Manis, laras pélog pathet nem
102 Ladrang Roning Tawang, laras pélog pathet nem
103 Ladrang Rumung, laras pélog pathet nem
104 Ladrang Salisir, laras pélog pathet nem
105 Ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
106 Ladrang Sambul, laras pélog pathet nem
107 Ladrang Samiran, laras pélog pathet nem
108 Ladrang Santalaya, laras pélog pathet nem
109 Ladrang Sarana, laras pélog pathet nem
110 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem [PA]
111 Ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
112 Ladrang Sekar Gadhung, laras pélog pathet nem [GP]
113 Ladrang Semang, laras pélog pathet nem
114 Ladrang Semar Mantu, laras pélog pathet nem
115 Ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
116 Ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
117 Ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
118 Ladrang Siyem, laras pélog pathet nem (Wirapradangga)
119 Ladrang Sobrang, laras pélog pathet nem
120 Ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
121 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [MW]
122 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem [PA]
123 Ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
124 Ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
125 Ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
126 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [MW]
127 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang) [PA]
128 Ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem (Magelang)
129 Ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
130 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem [MW]
131 Ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
132 Ladrang Sumarah (Kopyah Ilang), laras pélog pathet nem
133 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem [PA]
134 Ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
135 Ladrang Susila Madya, laras pélog pathet nem
136 Ladrang Tambang Raga, laras pélog pathet nem
137 Ladrang Tanjung Karang, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan)
138 Ladrang Tebu Kéyong, laras pélog pathet nem
139 Ladrang Tembung Cilik, laras pélog pathet nem
140 Ladrang Tembung Gedhé, laras pélog pathet nem
141 Ladrang Tembung Lung Gadhung, laras pélog pathet nem
142 Ladrang Tepa Palupi, laras pélog pathet nem
143 Ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem (Banyumas)
144 Ladrang Tropong, laras pélog pathet nem
145 Ladrang Tukar Maru, laras pélog pathet nem
146 Ladrang Tunjungreta, laras pélog pathet nem
147 Ladrang Turirawa, laras pélog pathet nem
148 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem [PA]
149 Ladrang Wani-Wani, laras pélog pathet nem
150 Ladrang Wani-Wani Semarangan, laras pélog pathet nem
151 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem [MW]
152 Ladrang Wirangrong, laras pélog pathet nem
153 Ladrang Wohan, laras pélog pathet nem
154 Ladrang Wulangun, laras pélog pathet nem (Djoko Walujo, 1996)

Ketawang
Top
1 Ketawang Agung, laras pélog pathet nem
2 Ketawang Basanta, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
3 Ketawang Binuka, laras pélog pathet nem (Panuju)
4 Ketawang Danawara, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
5 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem [PA]
6 Ketawang Dhendha Gedhé, laras pélog pathet nem
7 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem [PA]
8 Ketawang Dresana, laras pélog pathet nem
9 Ketawang Driyasmara, laras pélog pathet nem
10 Ketawang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem (Wiryadiningratan 1930)
11 Ketawang Gambuh, laras pélog pathet nem
12 Ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
13 Ketawang Glopa Glapé, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
14 Ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
15 Ketawang Ima-Ima, laras pélog pathet nem
16 Ketawang Kinanthi Génjong Goling, laras pélog pathet nem
17 Ketawang Kinanthi Pranasmara, laras pélog pathet nem
18 Ketawang Kinanthi Sandhung, laras pélog pathet nem
19 Ketawang Kinanthi Wisanggèni, laras pélog pathet nem (Atmamardawa 1932)
20 Ketawang Kontap, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
21 Ketawang Kupu-Kupu, laras pélog pathet nem
22 Ketawang Lumbung Désa, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
23 Ketawang Kinanthi Madumurti, laras pélog pathet nem
24 Ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
25 Ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
26 Ketawang Maskèntar, laras pélog pathet nem
27 Ketawang Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
28 Ketawang Mijil Kethoprak, laras pélog pathet nem
29 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
30 Ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem (ngayoja)
31 Ketawang Panggugah, laras pélog pathet nem (Prabuwinata)
32 Ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
33 Ketawang Pisan Bali, laras pélog pathet nem
34 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (gong 5)
35 Ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
36 Ketawang Pucung, laras pélog pathet nem (Manyura Kethoprak - Atmamardawa 1932)
37 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem [MW]
38 Ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
39 Ketawang Rangsang Tuban, laras pélog pathet nem
40 Ketawang Resep, laras pélog pathet nem (Martopangrawitan)
41 Ketawang Retna Wigena, laras pélog pathet nem
42 Ketawang Sanghyang, laras pélog pathet nem
43 Ketawang Segaran, laras pélog pathet nem
44 Ketawang Sih, laras pélog pathet nem
45 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (nyamat)
46 Ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (sanga)
47 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
48 Ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
49 Ketawang Srepegan, laras pélog pathet nem
50 Ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
51 Ketawang Sundawa, laras pélog pathet nem
52 Ketawang Swalagita, laras pélog pathet nem
53 Ketawang Tambang Ragana, laras pélog pathet nem
54 Ketawang Tèpleg, laras pélog pathet nem
55 Ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
56 Ketawang Undur-Undur Kajongan, laras pélog pathet nem
57 Ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
58 Ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (nyamat)

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras pélog pathet nem
2 Ayak-Ayakan Janturan (Rangkep), laras pélog pathet nem
3 Ayak-Ayakan Mangu kalajengaken ladrang Enggar-Enggar, laras pélog pathet nem/barang
4 Ayak-Ayakan Mangu, laras pélog pathet nem
5 Ayak-Ayakan Nem, laras pélog pathet nem
6 Ayak-Ayakan Sanga, laras pélog pathet nem
7 Kemuda Nem kaseling ketawang Mijil Kethoprak, laras pélog pathet nem
8 Kemuda Nem, laras pélog pathet nem
9 Srepegan Manyura kalajengaken lagu Mènthog-Mènthog terus ladrangan, laras pélog pathet nem
10 Srepegan Sanga, laras pélog pathet nem
11 Srepegan Nem, laras pélog pathet nem
12 Srepegan Manyura, laras pélog pathet nem

Lancaran, Langgam, Dolanan, ...
Top
1 Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
2 Langgam Anteping Sih, laras pélog pathet nem
3 Langgam Atiku Lega, laras pélog pathet nem
4 Langgam Babon Angrem, laras pélog pathet nem
5 Lancaran Bèndrong kalajengaken ladrang Pucung Rubuh, laras pélog pathet nem
6 Langgam Candi Baru, laras pélog pathet nem
7 Langgam Cèngkir Wungu, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
8 Langgam Gagat Ènjang, laras pélog pathet nem
9 Lancaran Gula Klapa, laras pélog pathet nem (Ciptosuwarso)
10 Langgam Impènku, laras pélog pathet nem
11 Langgam Kadung Tresna, laras pélog pathet nem
12 Lancaran bubaran Kembang Pacar, laras pélog pathet nem
13 Jineman Kenya Melathi, laras pélog pathet nem (Nartosabdo )
14 Jineman Marakangen, laras pélog pathet nem (nyamat)
15 Langgam Mèh Rahina, laras pélog pathet nem
16 Langgam Melathi Rinoncé, laras pélog pathet nem
17 Jineman Mijil Widawatèn, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
18 Jineman Mijil, laras pélog pathet nem (nyamat)
19 Langgam Ngalamuning Ati, laras pélog pathet nem
20 Langgam Pegat Tresna, laras pélog pathet nem
21 Langgam Piyé Janjiné, laras pélog pathet nem
22 Lancaran bubaran Purwaka, laras pélog pathet nem
23 Langgam Putri Gunung, laras pélog pathet nem
24 Langgam Sadarma, laras pélog pathet nem
25 Lancaran Sayuk Karya, laras pélog pathet nem
26 Langgam Setya Tuhu, laras pélog pathet nem
27 Lancaran Suwé Ora Jamu, laras pélog pathet nem
28 Lagu dolanan Tahu Tempe, laras pélog pathet nem
29 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (nyamat)
30 Jineman Uler Kambang, laras pélog pathet nem (sanga)
31 Jineman Undur-Undur Kajongan, laras pélog pathet nem
32 Langgam Wuyung, laras pélog pathet nem
33 Langgam Yèn Ing Tawang, laras pélog pathet nem