Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Nem

Gendhing Bonang
Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak

Gendhing Bonang
Top
1 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
2 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
3 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
4 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
5 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
6 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
7 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem

Gendhing
Top
1 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
2 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
3 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
4 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
5 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
6 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
8 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
9 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
10 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
11 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
12 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
13 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
14 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
15 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
16 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
17 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
18 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
19 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
20 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
21 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
22 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
23 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
24 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
25 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
26 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
27 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
28 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
29 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
30 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
31 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
32 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
33 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
34 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
35 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
36 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
37 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
38 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
39 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
40 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
41 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
42 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
43 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
44 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
45 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
46 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
47 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
48 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
49 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
50 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
51 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
52 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
53 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
54 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
55 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
56 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
57 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
58 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
59 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
60 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
61 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
62 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
63 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
64 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem [WP]
65 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
66 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
67 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
68 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
69 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
70 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
71 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
72 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
73 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
74 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
75 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
76 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
77 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
78 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
79 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
80 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
81 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
82 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
83 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
84 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
85 Gendhing Laranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Ling-Weling, laras sléndro pathet nem
86 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
87 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
88 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
89 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
90 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
91 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
92 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
93 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
94 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
95 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
96 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
97 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
98 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
99 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
100 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
101 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
102 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
103 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (inggah irama dados)
104 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
105 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
106 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
107 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
108 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
109 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
110 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
111 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
112 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
113 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
114 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
115 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
116 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
117 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
118 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)

Ladrang
Top
1 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
2 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
3 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
4 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
5 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
6 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
7 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
8 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
9 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
10 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
11 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
12 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
13 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
14 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
15 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
16 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
17 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
18 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
19 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
20 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
22 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
23 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
24 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
25 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
26 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
27 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
28 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
29 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
30 Ladrang Téjamaya, laras sléndro pathet nem [GP]

Ketawang
Top
1 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
2 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
3 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
2 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
3 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
4 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
5 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
6 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
7 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
8 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
9 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem