Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Nem

Gendhing Bonang
Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak

Gendhing Bonang
Top
1 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
2 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
3 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
4 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
5 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
7 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
8 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
9 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
10 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
11 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
12 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem

Gendhing
Top
1 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
2 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
3 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
4 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
5 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
7 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
8 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
9 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
10 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
11 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [GP]
12 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [JM]
13 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
14 Ketawang gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
15 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
16 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
17 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [MW]
18 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [PL]
19 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
20 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
21 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
22 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
23 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
24 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
25 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
26 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
27 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [JM]
28 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PL]
29 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [WWG]
30 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
31 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
32 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
33 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
34 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
35 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
36 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
37 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
38 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem [PL]
39 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
40 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
41 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
42 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
43 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
44 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
45 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [GP]
46 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [JM]
47 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [SP]
48 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
49 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
50 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PL]
51 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
52 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
53 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
54 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
55 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
56 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
57 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
58 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
59 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
60 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
61 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [JM]
62 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
63 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PL]
64 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [WWG]
65 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
66 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
67 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
68 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
69 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
70 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
71 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
72 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem [PL]
73 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
74 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
75 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [GP]
76 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [JM]
77 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
78 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PL]
79 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [WWG]
80 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
81 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
82 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem[JM]
83 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
84 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
85 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
86 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
87 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
88 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
89 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
90 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [GP]
91 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [JM]
92 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [PL]
93 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
94 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
95 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
96 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
97 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
98 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
99 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
100 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
101 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
102 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
103 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
104 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
105 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
106 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
107 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
108 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
109 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
110 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
111 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
112 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
113 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
114 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
115 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
116 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
117 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
118 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
119 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
120 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
121 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
122 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
123 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
124 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [GP]
125 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [JM]
126 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [MW]
127 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
128 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [WWG]
129 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
130 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
131 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem [WP]
132 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
133 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
134 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
135 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
136 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
137 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
138 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
139 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
140 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
141 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [JM]
142 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
143 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PL]
144 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
145 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [WWG]
146 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
147 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
148 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
149 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
150 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
151 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
152 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
153 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
154 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
155 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
156 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
157 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
158 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
159 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
160 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
161 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
162 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
163 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
164 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
165 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
166 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
167 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
168 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
169 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
170 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
171 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
172 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
173 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
174 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
175 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
176 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]s
177 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
178 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
179 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [GP]
180 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [JM]
181 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weing-Weling, laras sléndro pathet nem [PA]
182 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PL]
183 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [WWG]
184 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
185 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
186 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
187 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
188 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
189 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
190 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
191 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
192 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
193 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
194 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
195 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
196 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
197 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
198 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
199 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
200 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
201 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
202 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
203 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
204 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
205 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
206 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
207 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
208 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
209 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
210 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
211 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
212 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
213 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
214 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WP]
215 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
216 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
217 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
218 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
219 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
220 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
221 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
222 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
223 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
224 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
225 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
226 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
227 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
228 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
229 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
230 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
231 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
232 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
233 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
234 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
235 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
236 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
237 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)

Ladrang
Top
1 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
2 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
3 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
4 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
5 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
6 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
7 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
8 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
9 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
10 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
11 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
12 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
13 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
14 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
15 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng) [PL]
16 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
17 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
18 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
19 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
20 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
22 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
23 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
24 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
25 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
26 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
27 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
28 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
29 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
30 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
31 Ladrang Téjamaya, laras sléndro pathet nem [GP]

Ketawang
Top
1 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
2 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
3 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
2 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
3 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
4 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
5 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
6 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
7 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
8 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
9 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem