Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Nem

Gendhing Bonang
Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak

Gendhing Bonang
Top
1 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
2 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
3 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
4 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
5 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
8 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
9 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
10 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
11 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
12 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
13 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
14 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
15 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem

Gendhing
Top
1 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
2 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
3 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
4 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
5 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
6 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
7 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
8 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
9 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
10 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
11 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [GP]
12 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [JM]
13 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [PA]
14 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
15 Ketawang gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
16 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
17 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
18 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [MW]
19 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
20 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [PL]
21 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
22 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
23 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
24 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
25 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
26 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
27 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
28 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
29 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [JM]
30 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PA]
31 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PL]
32 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [WWG]
33 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
34 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
35 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
36 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
37 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
38 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
39 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
40 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
41 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
42 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem [PL]
43 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4 kalajengaken ladrang Moncèr, laras sléndro pathet nem
44 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
45 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
46 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
47 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
48 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
49 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
50 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
51 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [GP]
52 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [JM]
53 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [SP]
54 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [GP]
55 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [JM]
56 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
57 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
58 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PL]
59 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
60 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [SP]
61 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
62 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem (mawi sesegan)
63 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
64 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
65 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
66 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
67 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
68 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
69 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
70 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
71 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [JM]
72 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
73 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PL]
74 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [WWG]
75 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
76 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
77 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
78 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
79 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
80 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
81 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
82 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
83 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
84 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem [PL]
85 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
86 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
87 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [GP]
88 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [JM]
89 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
90 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PL]
91 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [WWG]
92 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
93 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
94 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem[JM]
95 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
96 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
97 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
98 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
99 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
100 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
101 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
102 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [GP]
103 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [JM]
104 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [PL]
105 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
106 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
107 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
108 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
109 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
110 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
111 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
112 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
113 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
114 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
115 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
116 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
117 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
118 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
119 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
120 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
121 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
122 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
123 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
124 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
125 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
126 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet nem
127 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
128 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
129 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
130 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
131 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
132 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
133 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
134 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
135 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
136 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
137 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
138 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
139 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
140 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
141 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [GP]
142 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [JM]
143 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [MW]
144 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
145 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [WWG]
146 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
147 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
148 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
149 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
150 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
151 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
152 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
153 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
154 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
155 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
156 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
157 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
158 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
159 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
160 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [JM]
161 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
162 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PL]
163 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [WWG]
164 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
165 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
166 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
167 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
168 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
169 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
170 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
171 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
172 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
173 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
174 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
175 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
176 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
177 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
178 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
179 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
180 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
181 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
182 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
183 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
184 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
185 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
186 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
187 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
188 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
189 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
190 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
191 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
192 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
193 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
194 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
195 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
196 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
197 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
198 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
199 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
200 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]s
201 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
202 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
203 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [GP]
204 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [JM]
205 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PA]
206 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PL]
207 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [WWG]
208 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
209 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
210 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
211 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
212 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
213 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
214 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
215 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
216 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
217 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
218 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
219 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
220 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
221 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
222 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
223 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
224 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
225 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
226 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
227 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
228 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
229 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
230 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
231 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
232 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
233 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
234 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
235 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
236 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
237 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
238 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
239 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
240 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
241 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
242 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
243 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
244 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
245 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
246 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
247 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
248 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
249 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
250 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
251 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
252 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
253 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
254 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
255 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
256 Gendhing Udan Asih kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
257 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
258 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
259 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
260 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
261 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
262 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
263 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
264 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
265 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
266 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
267 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)

Ladrang
Top
1 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
2 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem [MW]
3 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
4 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
5 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
6 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
7 Ladrang Gangsaran, laras sléndro pathet nem
8 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
9 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
10 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
11 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
12 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
13 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
14 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
15 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
16 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
17 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem [PA]
18 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng) [PL]
19 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
20 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
22 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
23 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
24 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
25 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
26 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
27 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
28 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
29 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
30 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
31 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
32 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
33 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem [PA]
34 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
35 Ladrang Téjamaya, laras sléndro pathet nem [GP]

Ketawang
Top
1 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
2 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
3 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
2 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
3 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
4 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
5 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
6 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
7 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
8 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
9 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem