Home
Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura
Alphabetical
Search Balungan

Gendhing Laras Sléndro Pathet Nem

Gendhing Bonang
Gendhing
Ladrang
Ketawang
Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak

Gendhing Bonang
Top
1 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
2 Gendhing bonang Imawinénda kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
3 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
4 Gendhing bonang Laya kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
5 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
6 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
7 Gendhing bonang Pujangga Gandrung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
8 Gendhing bonang Sekar Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
9 Gendhing bonang Sekaring Tawang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Saptodipuro)
10 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
11 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
12 Gendhing bonang Sidamukti kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
13 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
14 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
15 Gendhing bonang Somantara kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem

Gendhing
Top
1 Gendhing Alas Simpang kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
2 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
3 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
4 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
5 Gendhing Babat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
6 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
7 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
8 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
9 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
10 Gendhing Dhandhun kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
11 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [GP]
12 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [JM]
13 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem [PA]
14 Gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep minggah ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
15 Ketawang gendhing Érang-Érang kethuk 2 kerep, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
16 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
17 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
18 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [MW]
19 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
20 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5) [PL]
21 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
22 Gendhing Gantalwedhar kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Inggahipun manawi angsal 1 gongan mawi pancèr 5)
23 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
24 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
25 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
26 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
27 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
28 Gendhing Gendhu kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
29 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [JM]
30 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PA]
31 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem [PL]
32 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Pring Sedapur (Gudhasih), laras sléndro pathet nem [WWG]
33 Gendhing Glondhong Pring kethuk 2 kerep minggah ladrang Gudhasih, laras sléndro pathet nem
34 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
35 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
36 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
37 Gendhing Godheg kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
38 Gendhing Gondrong Pangasih kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
39 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
40 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
41 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
42 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem [PL]
43 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah Majemuk kethuk 4, laras sléndro pathet nem
44 Gendhing Guntur kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
45 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
46 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
47 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
48 Gendhing Jamba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
49 Gendhing Jenjem kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
50 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [GP]
51 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [JM]
52 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [SP]
53 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [MW]
54 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PA]
55 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PL]
56 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem [PP]
57 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
58 Ketawang gendhing Kabor kethuk 2 kerep minggah ladrang Krawitan, laras sléndro pathet nem
59 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
60 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
61 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
62 Gendhing Kaduk Manis kethuk 2 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
63 Gendhing Kagok Jakarta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
64 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
65 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
66 Gendhing Kanyut kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
67 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [JM]
68 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PA]
69 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [PL]
70 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr) [WWG]
71 Gendhing Kedhaton Bentar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
72 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
73 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
74 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
75 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
76 Gendhing Kembang Tiba kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
77 Gendhing Kepranan kethuk 2 kerep minggah ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Harjito/Nartosabdho)
78 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
79 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
80 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem [PL]
81 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
82 Gendhing Kocak kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
83 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [GP]
84 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [JM]
85 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PA]
86 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [PL]
87 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem [WWG]
88 Ketawang gendhing Krawitan kethuk 4 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem
89 Ketawang gendhing Krawitan Cilik kethuk 2 kerep minggah ladrangan, laras sléndro pathet nem (Martopangrawit)
90 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem[JM]
91 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
92 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
93 Gendhing Lana kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
94 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
95 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
96 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
97 Gendhing Lana Gendhing kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
98 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [GP]
99 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [JM]
100 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem [PL]
101 Gendhing Laras Tawang kethuk 4 kerep minggah ladrang Roning Tawang, laras sléndro pathet nem
102 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
103 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
104 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
105 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
106 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [RRI]
107 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem
108 Gendhing Larasati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
109 Gendhing Lebu Kasilir kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
110 Gendhing Lempar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
111 Gendhing Leng-Leng kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Greget, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
112 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
113 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
114 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
115 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
116 Gendhing Lobaningrat kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
117 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
118 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
119 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
120 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
121 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Biwadha Mulya, laras sléndro pathet nem
122 Gendhing Lokananta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
123 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
124 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
125 Gendhing Lonthang kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (lampahipun kados gd Lambangsari)
126 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
127 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
128 Gendhing Lungkèh kethuk 4 awis minggah Randamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
129 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
130 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
131 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
132 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
133 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem [ws]
134 Gendhing Majemuk Kébar kethuk 2 kerep minggah ladrang Gonjing Miring, laras sléndro pathet nem
135 Gendhing Majemuk kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
136 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [GP]
137 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [JM]
138 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [MW]
139 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Agun-Agun, laras sléndro pathet nem [PA]
140 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem [WWG]
141 Gendhing Mandulpati kethuk 2 kerep minggah ladrang Gajahendra, laras sléndro pathet nem
142 Gendhing Manglung kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
143 Ketawang gendhing Manuhara kethuk 2 kerep minggah ladrang Gula Drawa, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
144 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
145 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
146 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
147 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
148 Gendhing Marasanja kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
149 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
150 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
151 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
152 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
153 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
154 Gendhing Maskumambang kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem
155 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [JM]
156 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PA]
157 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [PL]
158 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem [WWG]
159 Gendhing Mégamendhung kethuk 4 kerep minggah ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
160 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
161 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
162 Gendhing Menggah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
163 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
164 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
165 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
166 Gendhing Menyanséta kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
167 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [JM]
168 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [PA]
169 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
170 Gendhing Mongkok Dhélik kethuk 4 awis minggah Randhamaya kethuk 8, laras sléndro pathet nem
171 Gendhing Mongkok Madya kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
172 Gendhing Mulur kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
173 Gendhing Panemah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
174 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
175 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
176 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
177 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
178 Gendhing Parinom kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
179 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
180 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
181 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
182 Gendhing Peksibayan kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
183 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
184 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
185 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
186 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
187 Gendhing Prihatin kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
188 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
189 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
190 Gendhing Pujangga kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
191 Gendhing Pusparaga kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
192 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
193 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
194 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
195 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]s
196 Gendhing Puspawedhar kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
197 Gendhing Rajasa kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)
198 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [GP]
199 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [JM]
200 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PA]
201 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [PL]
202 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem [WWG]
203 Gendhing Raranangis kethuk 2 kerep minggah ladrang Weling-Weling, laras sléndro pathet nem
204 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
205 Gendhing Rèndèh kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
206 Gendhing Rindhik kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
207 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
208 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
209 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
210 Gendhing Semukirang kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
211 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
212 Gendhing Sènggreng kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
213 Gendhing Sengkud kethuk 4 awis minggah 8, laras sléndro pathet nem (Arifin Nugroho)
214 Gendhing Sepet Madu kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
215 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [GP]
216 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
217 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
218 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
219 Gendhing Sidawayah kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
220 Gendhing Sotyaningrat kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
221 Gendhing Sri Kusuma kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
222 Gendhing Sukma Ngambara kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
223 Gendhing Sulastri kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
224 Gendhing Sumarah kethuk 4 kerep minggah 8 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 15 Juni 2004)
225 Gendhing Titimurti kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
226 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [WWG]
227 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
228 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
229 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
230 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem
231 Gendhing Titipati kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
232 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [JM]
233 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
234 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PL]
235 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
236 Gendhing Titisari kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
237 Gendhing Tunggulsari kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem (Warsapangrawit)
238 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [PA]
239 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem [WWG]
240 Gendhing Tunjung Karoban kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem
241 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [GP]
242 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
243 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
244 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
245 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
246 Gendhing Turirawa kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
247 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
248 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
249 Gendhing Udan Arum kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
250 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
251 Gendhing Udan Asih kethuk 2 awis minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
252 Gendhing Udan Asih kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
253 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [MW]
254 Gendhing Udan Mas kethuk 4 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
255 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [JM]
256 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PA]
257 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem [PL]
258 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
259 Gendhing Udan Soré kethuk 2 kerep minggah 4, laras sléndro pathet nem
260 Gendhing Wasi kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Pulasta, laras sléndro pathet nem (Soewito Radyo)
261 Gendhing Wastra kethuk 2 kerep minggah 4 kalajengaken ladrang Téja Asih, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 25 Mei 1999)
262 Gendhing Wiwéka kethuk 4 kerep minggah 8, laras sléndro pathet nem (Harjito)

Ladrang
Top
1 Ladrang Alas Kobong, laras sléndro pathet nem
2 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem [MW]
3 Ladrang Bedhat, laras sléndro pathet nem
4 Ladrang Binar, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit 15 Juni 2008)
5 Ladrang Diradameta, laras sléndro pathet nem
6 Ladrang Érang-Érang, laras sléndro pathet nem
7 Ladrang Gangsaran, laras sléndro pathet nem
8 Ladrang Gayung, laras sléndro pathet nem (Suyadi Téjapangrawit - 20 Mei 2006)
9 Ladrang Gendir, laras sléndro pathet nem
10 Ladrang Jong Layar, laras sléndro pathet nem
11 Ladrang Kandha, laras sléndro pathet nem
12 Ladrang Kapilaya, laras sléndro pathet nem
13 Ladrang Kembang Gadhung Ngayangan, laras sléndro pathet nem
14 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem [PA]
15 Ladrang Liwung, laras sléndro pathet nem
16 Ladrang Lung Gadhung Pèl, laras sléndro pathet nem
17 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem [PA]
18 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng) [PL]
19 Ladrang Mangu, laras sléndro pathet nem (Manis gong 2 ageng)
20 Ladrang Medhang Miring, laras sléndro pathet nem
21 Ladrang Moncèr Alus, laras sléndro pathet nem
22 Ladrang Peksi Kuwung, laras sléndro pathet nem
23 Ladrang Plupuh, laras sléndro pathet nem
24 Ladrang Rangsang, laras sléndro pathet nem
25 Ladrang Remeng, laras sléndro pathet nem
26 Ladrang Respati, laras sléndro pathet nem (Prabuwinata)
27 Ladrang Rongèh, laras sléndro pathet nem (Harjito)
28 Ladrang Salatun, laras sléndro pathet nem
29 Ladrang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Nartosabdho)
30 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga) [MW]
31 Ladrang Siyem, laras sléndro pathet nem (Wirapradangga)
32 Ladrang Sobah, laras sléndro pathet nem
33 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem [PA]
34 Ladrang Sobrang, laras sléndro pathet nem
35 Ladrang Téjamaya, laras sléndro pathet nem [GP]

Ketawang
Top
1 Ketawang Pedaringan Kebak, laras sléndro pathet nem (gendhing gendèr)
2 Ketawang Sengsem, laras sléndro pathet nem (Sukamso Rinipto)
3 Ketawang Swédakara, laras sléndro pathet nem (Wasitodiningrat)

Ayak-ayakan, Srepegan, Sampak
Top
1 Ayak-Ayakan Nem, laras sléndro pathet nem
2 Ayak-Ayakan Anjang Mas, laras sléndro pathet nem
3 Ayak-Ayakan Tlutur, laras sléndro pathet nem
4 Sampak Nem, laras sléndro pathet nem
5 Srepegan Nem, laras sléndro pathet nem
6 Srepegan Dhandhanggula, laras sléndro pathet nem
7 Srepegan Gambuh, laras sléndro pathet nem
8 Srepegan Lasem (Mataraman), laras sléndro pathet nem
9 Srepegan Pinjalan, laras sléndro pathet nem