Gendhing Gérongan Pélog Lima
Pélog Nem
Pélog Barang
Sléndro Nem
Sléndro Sanga
Sléndro Manyura

Gerongan Laras Pélog Pathet Nem

Langgam Aja Lamis, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Anggara, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Arga Lagu, laras pélog pathet nem (Wasitodiningrat)
Gérongan ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Ayun-Ayun, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
Gérongan inggah Babon Angrem (Paré Anom), laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Bangun Wisma, laras pélog pathet nem (Panuju Atmasunarta)
Gérongan ketawang Baskara, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
Gérongan inggah Birawa, laras pélog pathet nem (Panuju Atmasunarta)
Gérongan Bondhèt, laras pélog pathet nem
Lagu mérong kébar Bondhèt Mataraman, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Cangklèk, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Carang Winangun, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Damar, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan inggah Damar Kangingan, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Duta Iswara, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Éla-Éla, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Ela-Ela Basuki, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Ela-Ela Grantung, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Ela-Ela Temantèn, laras pélog pathet nem
Lagu mérong irama kébar Érang-Érang Bagelèn, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
Gérongan Inggah Èsèg-èsèg, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Gambirsawit Janggalana, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Gambirsawit Pancèrana, laras pélog pathet nem
Gérongan ketawang Gandamastuti, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Gandhes, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
Gérongan inggah Gendhawa (Gendhu), laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Gendhiyeng, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Génjong Goling, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Glébag, laras pélog pathet nem
Bedhayan ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Gléyong, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MN]
Gérongan ladrang Gondrong, laras pélog pathet nem [MW]
Gérongan inggah Greget Pekalongan, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Gudhawa, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Gunung Sari, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Humiring, laras pélog pathet nem cakepan Kinanthi (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Humiring, laras pélog pathet nem cakepan Kinanthi (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ketawang Ibu Pertiwi, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
Gérongan ladrang JurangJugrug, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
Gérongan ladrang Kandha Manyura, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Kapidhondhong, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Kastawa, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan Kembang Gayam, laras pélog pathet nem
Gérongan/Koor ladrang Kembang Kates, laras pélog pathet nem
Gérongan mérong Kembang Lumbu, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
Gérongan ladrang Kembang Peté, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Kembang Tanjung, laras pélog pathet nem (irama wilet)
Gérongan inggah Kèwes, laras pélog pathet nem (Soewito Radyo)
Gérongan ladrang Kijing Miring, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Lagu, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Langen Pradangga, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Lara-Lara Manis, laras pélog pathet nem (Dalimin Purwapangrawit)
Gérongan inggah Larastéja, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Léré-léré Sumbangsih, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
Gérongan inggah Lipur Érang-Érang, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Lompong Kèli, laras pélog pathet nem
Lagu ladrang Mandraguna, laras pélog pathet nem
Gérongan ketawang Manggung Soré, laras pélog pathet nem (Martopangrawit)
Bedhayan ketawang Martapuran, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Maya, laras pélog pathet nem cakepan Kinanthi (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ketawang Mayar-mayar, laras pélog pathet nem
Gérongan Mènthog-Mènthog, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Menur Dhadhu, laras pélog pathet nem (Mitrapradangga)
Gérongan ketawang Mijil Wigaringtyas, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Moncèr Alus, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Mungguh, laras pélog pathet nem (Harjito)
Gérongan gendhing Onang-Onang, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Opak Apem, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Palupi, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Pangkur, laras pélog pathet nem (nyamat)
Gérongan ketawang Pangkur Nyamat, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Panglipur, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Paripih, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Peksi Kuwung, laras pélog pathet nem
Lagu Pendhisil, laras pélog pathet nem
Bedhayan ketawang Pucung Wuyung, laras pélog pathet nem
Gérongan ketawang Puspanjala, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Rajamanggala, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Ranumenggala, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Raranangis, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Salulut, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Sambul Alus, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sarayuda, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
Gérongan ladrang Sasangka, laras pélog pathet nem (Suyadi Téjapangrawit)
Gérongan ladrang Semburat Wangi, laras pélog pathet nem (Harjito)
Gérongan ladrang Senthir, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sida Mulya, laras pélog pathet nem (Nartosabdho)
Sekar ketawang Sinom Parijatha, laras pélog pathet nem (gong 5)
Gérongan ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem
Gérongan ketawang Sinom Wenigonjing, laras pélog pathet nem [MN]
Gérongan ladrang Siyem, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sri Dayinta Linuhur, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sri Kretarta, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sri Kuncara, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sri Nindhita, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sri Rejeki, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Sri Sinuba, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Srundèng Gosong, laras pélog pathet nem
Bedhayan ladrang Sukarsih, laras pélog pathet nem
Bedhayan ketawang Sumedhang, laras pélog pathet nem
Bedhayan ladrang Surung Dhayung, laras pélog pathet nem
Gérongan ketawang Tepleg, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Tirtakencana, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Titipati, laras pélog pathet nem
Gérongan ketawang Tumadhah, laras pélog pathet nem
Gérongan ladrang Wani-wani, laras pélog pathet nem
Gérongan ketawang Wicaksana, laras pélog pathet nem
Gérongan inggah Widaningsih (Widasari), laras pélog pathet nem
Gérongan ketawang Wirangrong, laras pélog pathet nem (Nyamat)
Gérongan inggah Wiridan, laras pélog pathet nem cakepan Kinanthi (Suyadi Téjapangrawit)